Category: Svenskt rättsväsende

Tiggeriförbud, eller inte?

ANALYS —

På frågan om man ska införa tiggeriförbud i Sverige såsom man gjort i de övriga skandinaviska länderna, förutom Finland, är svaret: Nej!

Det är varken upp till oss att dryfta eller besluta. Det är således inte en fråga av jordisk art, utan tvärt om världslig. Hur skulle man själv ha känt sig om man varit nödgad att be om pengar från nära och kära? Jag hade förväntat mig av mina fränder att de förstod mig och ställde upp maximalt. Om inte, så hade jag bett dem fara åt helvete.

När Jesus Kristus säger att han var hungrig och naken menar han att han är ett med de fattiga. Detta står att läsa om i Matteusevangeliet 25, om att han var hungrig, törstig, främling och fick hjälp.

I Jesu uttryck generellt finns inget utrymme för smädelser, hädelser, egenmäktiga hypoteser och spekulationer understödda av politiskt färgade lagar och revolutioner fabricerade av familjen Rothschilds och finansmagnaten George Soros (Schwartz) manipulerade mainstream-regeringar runt om i världen.

Samma sak gäller huruvida man önskar vaccinera sina barn, chippa sig, kartlägga sitt sexliv eller om man tänker ha fler barn tätt eller inte. För att inte också nämna massmediernas drev kring tiggeriförbudets vara eller inte vara.

När man citerar bibeln blir man automatiskt dumförklarad av det politiskt korrekta Sverige, men när man gudlöst spyr galla över allt som ligger kyrkan nära lyfts man fram på piedestalen som om man vore en rosékung!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

_______________________________________________________
Denna artikel är även publicerad i:
Expressen, 28 Aug 2016;
Kvällsposten, 28 Aug 2016.

“Att sitta på dubbla eller tredubbla stolar är både en skymf och en belastning för svenska skattebetalare!”

ANALYS —

Uppmärksamheten i media blev stor när det visade sig att en nämndeman som suttit i tingsrätten och dömt i Södertäljemålet varit jävig, med tanke på att han också suttit i polisnämnden och fått information om det så kallade ”Södertäljenätverket”.

”Men nämndemannen som är anledningen till att hela rättegången måste tas om i tingsrätten är inte ensam om att ha suttit på två stolar. En genomgång som TT gjort visar att hela sex av ledamöterna och suppleanterna i polisnämnden i Södertälje också har suttit som nämndemän i rätten: en i hovrätten och fem i tingsrätten (…) Även flera personer i polisnämnden i Malmö sitter på dubbla stolar. Två ordinarie ledamöter, en moderat och en folkpartist, är samtidigt nämndemän i Malmö tingsrätt. Tre ersättare i polisnämnden, två moderater och en socialdemokrat, är också nämndemän.” (”Fler nämndemän i polisnämnden”, Skånskan, Fredag 12 oktober 2012)

För att undvika att liknande jävsmisstankar i framtiden skapar problem kommer Anja Sonesson (m), ordförande i polisnämnden i Malmö att ta upp frågan om ”dubbla stolar” på kommande nämndmöte. ”Nämndemännen ska inte närvara när nämnden tar upp polisutredningar, och i framtiden ska nämndemän inte alls kunna väljas in i polisnämnden, menar hon.” (”Fler nämndemän i polisnämnden”, Skånskan, Fredag 12 oktober 2012)

Men att sitta på flera stolar är inte ett typiskt tingsrättsligt eller polisiärt förfarande. Det är varken någonting nytt eller ovanligt. Det är snarare en svensk kutym och vana att ha många järn i elden. Ett otal lärare, för att nämna en yrkesgrupp, har flera bisysslor i sin vardag. Det finns de som sitter parallellt i kyrkofullmäktige, stadsfullmäktige, ideella välgörenhetsorganisationer, ekonomiska föreningar, aktiebolag och konsultfirmor och innehar dubbla eller ibland tredubbla löner.

Den bästa lösningen mot arbetslösheten är inte att sänka lönerna och minska arbetsdagen och tiden för de som vill jobba. Det mest effektiva vapnet är sålunda att förbjuda dubbla löner för de som jobbar mer än vad de ska. Det räcker mer än väl att försörja sig på EN hygglig lön. Vad är det för livssyn ur etiska, moraliska och ekonomiska aspekter att låta en del få glufsa i sig hur många skyhöga löner som helst och samtidigt sätta käppar i hjulet för andra?

Det är ingen som helst rättvisa, men på samma gång är det en praxis och en verklighet i det svenska samhället. De som har ett jobb idag har inte bara ett uppdrag att ta itu med utan flera andra på löpande band. Och utslitningsskadorna som kommer som ett resultat av detta ska den arma svenska befolkningen stå för.

Nej, stoppa upptrissade löner! Det är naturligtvis en självklarhet att man ska kunna försörja sig själv och sin familj, men att övergå till överdrift och sitta på dubbla eller tredubbla stolar är både en skymf och en belastning för svenska skattebetalare!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Heja Sverige, du fagra bananmonarki!

TEMA: Fördumningspolitik

I Sverige kan man få böter för att ha parkeringsljus i stället för halvljus. Men poliser får säga rasistiska saker och bussa hundar mot folk utan att bli straffade. I trafiken strävar vi efter en nollvision över döda, medan cancersjuka dör på löpande band. Var finns balansen?

En kvinna blev stoppad i en polisrazzia i Lomma den 16 februari 2009. Hon fick betala 500 kronor för att ha kört med fel belysning. Detta är ett rent spektakel.

Det handlar inte om att försvara personer som begått trafiköverträdelser; det är klart att man ska betala om man gjort fel. Men det råder en orättvis obalans. Det tycks bara vara en sida som betalar – de som redan har det dåligt ställt. Det är hederliga svenskar och utlänningar, många av dem pensionärer, som ska betala för andras impulsbeslut och missgärningar. Man pratar om jämställdhet och mångfald och på samma gång beter man sig så här oetiskt åt.

Att samhällsförmyndarna inte har empati! Robin Hood som tog från de rika och gav åt de fattiga gjorde överträdelser, men han besatt innerst inne ett gott hjärta. På vilka moraliska principer grundar sig förmynderiets gärningar?

Ovannämnda kvinna körde med parkeringsljus i stället för halvljus mitt på dagen. Det är inget allvarligt brott begånget, enligt min och mångas mening. Österrike är det första land som har avskaffat lagen om halvljuset. Det infördes 2006 och togs bort den 1 januari 2008. Anledningen var att olyckorna på sårbara trafikanter ökade.

Det finns grövre lagbrott som får fortgå utan några som helst rättsliga påföljder och som man i stället borde fokusera kring: polistjänstemän som fäller rasistiska kommentarer och bussar hundar mot ungdomar och vuxna på Rosengård, polis som är allt för slapphänt mot hel- och dimljusåkare samt diskriminerande entreprenörer, företagare och politiker. Det verkar som om vissa samhällsskikt är mer tabubelagda än andra. De är som en ”helig ko” som inte på något sätt får ifrågasättas och kritiseras, trots upprepade artiklar och reportage i media som stödjer detta.

Sedan måste man tillägga här att det inte är polisen som stiftar lagarna utan politikerna. Så egentligen borde man rikta sin kritik till högre instanser, men detta rättfärdigar inte det hela.

I Sverige förs årlig statistik över hur många svenskar som dör i trafiken och Vägverket strävar efter ”nollvision”. Den här nollvisionen tycks inte finnas ute på våra sjukhus, där svenska cancerpatienter dör på löpande band utan behandling.

Visst, det är invecklat att diagnostisera olika typer av tumörer och andra elakartade sjukdomar. Men det är ändå skrattretande att det ska ta så lång tid. Ska det till lekmän, om jag kan räknas till dem, för att reagera på detta sjukhusförfarande? Medan våra cancerläkare och läkarspecialister arbetar ut sig, går många arbetslösa läkare och gör ingenting. Varför denna stora ineffektivitet inom den svenska sjukvården?

Våra pensionärer som varit med om att bygga upp Sverige låter sig förnedras till den grad att de inte längre har tillit och kraft att gå till läkare. Denna evinnerliga väntan för att komma till operationsbordet är onödig. Många patienter dör på våra sjukhus runt om i landet, medan våra Bror-Duktig-politiker svamlar och lovar allt mellan himmel och jord. Snart hinner väl u-länderna i Afrika ikapp oss med rättsväsendet och sjukhustekniken – eller!?

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Foto: Bokhuset Dević © Söndag ‎23 ‎oktober ‎2016.

___________________________________________________

Artikeln ovan är även publicerad i:
Fria Tidningen, Måndag 12 oktober 2009.

Läs mer om samma tema:
Dokument: Lägesrapport svensk kriminalvård och svenskt rättsväsende, Rfhl Oberoende, april 4, 2016.