Tiggeriförbud, eller inte?

ANALYS —

På frågan om man ska införa tiggeriförbud i Sverige såsom man gjort i de övriga skandinaviska länderna, förutom Finland, är svaret: Nej!

Det är varken upp till oss att dryfta eller besluta. Det är således inte en fråga av jordisk art, utan tvärt om världslig. Hur skulle man själv ha känt sig om man varit nödgad att be om pengar från nära och kära? Jag hade förväntat mig av mina fränder att de förstod mig och ställde upp maximalt. Om inte, så hade jag bett dem fara åt helvete.

När Jesus Kristus säger att han var hungrig och naken menar han att han är ett med de fattiga. Detta står att läsa om i Matteusevangeliet 25, om att han var hungrig, törstig, främling och fick hjälp.

I Jesu uttryck generellt finns inget utrymme för smädelser, hädelser, egenmäktiga hypoteser och spekulationer understödda av politiskt färgade lagar och revolutioner fabricerade av familjen Rothschilds och finansmagnaten George Soros (Schwartz) manipulerade mainstream-regeringar runt om i världen.

Samma sak gäller huruvida man önskar vaccinera sina barn, chippa sig, kartlägga sitt sexliv eller om man tänker ha fler barn tätt eller inte. För att inte också nämna massmediernas drev kring tiggeriförbudets vara eller inte vara.

När man citerar bibeln blir man automatiskt dumförklarad av det politiskt korrekta Sverige, men när man gudlöst spyr galla över allt som ligger kyrkan nära lyfts man fram på piedestalen som om man vore en rosékung!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

_______________________________________________________
Denna artikel är även publicerad i:
Expressen, 28 Aug 2016;
Kvällsposten, 28 Aug 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *