“Att sitta på dubbla eller tredubbla stolar är både en skymf och en belastning för svenska skattebetalare!”

ANALYS —

Uppmärksamheten i media blev stor när det visade sig att en nämndeman som suttit i tingsrätten och dömt i Södertäljemålet varit jävig, med tanke på att han också suttit i polisnämnden och fått information om det så kallade ”Södertäljenätverket”.

”Men nämndemannen som är anledningen till att hela rättegången måste tas om i tingsrätten är inte ensam om att ha suttit på två stolar. En genomgång som TT gjort visar att hela sex av ledamöterna och suppleanterna i polisnämnden i Södertälje också har suttit som nämndemän i rätten: en i hovrätten och fem i tingsrätten (…) Även flera personer i polisnämnden i Malmö sitter på dubbla stolar. Två ordinarie ledamöter, en moderat och en folkpartist, är samtidigt nämndemän i Malmö tingsrätt. Tre ersättare i polisnämnden, två moderater och en socialdemokrat, är också nämndemän.” (”Fler nämndemän i polisnämnden”, Skånskan, Fredag 12 oktober 2012)

För att undvika att liknande jävsmisstankar i framtiden skapar problem kommer Anja Sonesson (m), ordförande i polisnämnden i Malmö att ta upp frågan om ”dubbla stolar” på kommande nämndmöte. ”Nämndemännen ska inte närvara när nämnden tar upp polisutredningar, och i framtiden ska nämndemän inte alls kunna väljas in i polisnämnden, menar hon.” (”Fler nämndemän i polisnämnden”, Skånskan, Fredag 12 oktober 2012)

Men att sitta på flera stolar är inte ett typiskt tingsrättsligt eller polisiärt förfarande. Det är varken någonting nytt eller ovanligt. Det är snarare en svensk kutym och vana att ha många järn i elden. Ett otal lärare, för att nämna en yrkesgrupp, har flera bisysslor i sin vardag. Det finns de som sitter parallellt i kyrkofullmäktige, stadsfullmäktige, ideella välgörenhetsorganisationer, ekonomiska föreningar, aktiebolag och konsultfirmor och innehar dubbla eller ibland tredubbla löner.

Den bästa lösningen mot arbetslösheten är inte att sänka lönerna och minska arbetsdagen och tiden för de som vill jobba. Det mest effektiva vapnet är sålunda att förbjuda dubbla löner för de som jobbar mer än vad de ska. Det räcker mer än väl att försörja sig på EN hygglig lön. Vad är det för livssyn ur etiska, moraliska och ekonomiska aspekter att låta en del få glufsa i sig hur många skyhöga löner som helst och samtidigt sätta käppar i hjulet för andra?

Det är ingen som helst rättvisa, men på samma gång är det en praxis och en verklighet i det svenska samhället. De som har ett jobb idag har inte bara ett uppdrag att ta itu med utan flera andra på löpande band. Och utslitningsskadorna som kommer som ett resultat av detta ska den arma svenska befolkningen stå för.

Nej, stoppa upptrissade löner! Det är naturligtvis en självklarhet att man ska kunna försörja sig själv och sin familj, men att övergå till överdrift och sitta på dubbla eller tredubbla stolar är både en skymf och en belastning för svenska skattebetalare!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.