REKONSTRUKTION

FURSTEDRAKON ILIJA II KOSORIĆ-LIJOVIĆS HERALDISKA ANTAVLA (SLÄKTTRÄD)

Komplett “Genome Sequencing Test”-analys planeras, och startar inom kort.

Illustration!

FURSTEDRAKON ILIJA II KOSORIĆ-LIJOVIĆS HERALDISKA STÄMPEL(RING)

Under utredning.

FURSTEDRAKON ILIJA II KOSORIĆ-LIJOVIĆS HERALDISKA SLÄKTVAPENSKÖLD

Under utredning.

Bild!

FURSTEDRAKON ILIJA II KOSORIĆ-LIJOVIĆS HERALDISKA SVÄRD 1-2

1: – Furstedrakon Ilija II Kosorić-Lijovićs svärd, mästerligt uthamrat och slipat, med ett vackert fäste. Ett långt halvmånesmalt och lätt svärd med två korta tvärpinnar av ek, dessa med en tunn slinga av vackert smidet och broderat silver. Text på turkiska och serbiska ingraverat.

Bild!

2: – Furstedrakon Ilija II Kosorić-Lijovićs svärd, mästerligt uthamrat och slipat, med ett vackert fäste. Ett långt brett och tungt svärd med genuint handfäste av metall och skinn, och dessa med en tjock slinga av vackert smidet och broderat silver. Text på latin och serbiska ingraverat.

Bild!

FURSTEDRAKON ILIJA II KOSORIĆ-LIJOVIĆ (-1705)

ANGJELIJA-JANA KOSORIĆ, FURSTEDRAKON ILIJA II:S GEMÅL, SAMT DOTTER TILL VAIVODE LABUD DREKALOVIĆ

Inom kort!

drac Ljubomir T. Dević Kosarić-Lijović Vajmeš-Kastriota, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *