REKONSTRUKTION

FURSTEDRAKON ILIJA II KOSORIĆ-LIJOVIĆS HERALDISKA ANTAVLA

XXX

Bild!

FURSTEDRAKON ILIJA II KOSORIĆ-LIJOVIĆS HERALDISKA RING

XXXXX

Bild!

FURSTEDRAKON ILIJA II KOSORIĆ-LIJOVIĆS HERALDISKA SLÄKTVAPENSKÖLD

XXXXX

Bild!

FURSTEDRAKON ILIJA II KOSORIĆ-LIJOVIĆS HERALDISKA SVÄRD

Furstedrakon Ilija II Kosorić-Lijovićs svärd, mästerligt uthamrat och slipat, med ett vackert fäste. Ett långt halvmånesmalt och lätt svärd med två korta tvärpinnar, och dessa med en tunn slinga av vackert smidet och broderat silver.

Bild!


Inom kort!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *