Category: Furstedrakon Ilija II Kosorić

REKONSTRUKTION

FURSTEDRAKON ILIJA II KOSORIĆ-LIJOVIĆS HERALDISKA ANTAVLA

XXX

Bild!

FURSTEDRAKON ILIJA II KOSORIĆ-LIJOVIĆS HERALDISKA RING

XXXXX

Bild!

FURSTEDRAKON ILIJA II KOSORIĆ-LIJOVIĆS HERALDISKA SLÄKTVAPENSKÖLD

XXXXX

Bild!

FURSTEDRAKON ILIJA II KOSORIĆ-LIJOVIĆS HERALDISKA SVÄRD 1-2

1: – Furstedrakon Ilija II Kosorić-Lijovićs svärd, mästerligt uthamrat och slipat, med ett vackert fäste. Ett långt halvmånesmalt och lätt svärd med två korta tvärpinnar, och dessa med en tunn slinga av vackert smidet och broderat silver. Text ingraverat.

2: – Furstedrakon Ilija II Kosorić-Lijovićs svärd, mästerligt uthamrat och slipat, med ett vackert fäste. Ett långt brett och tungt svärd med genuint handfäste av metall och skinn, och dessa med en tjock slinga av vackert smidet och broderat silver. Text ingraverat.

Bilder!


Inom kort!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA