F-ade elever på Komvux

TEMA: F-betyg

Med jämna mellanrum (mars/ maj/ oktober) får Komvuxlärarna uppmaningar från sin skolledning om att lämna in en uppskattning på hur många F-elever de har i grupperna. Det gäller 10-veckorskurserna och kvällen.

Det är alltså en uppskattning ledningen är intresserad av att ta del av. De vill ha in en lista på de F-elever som har en möjlighet att klara E-betyg med ett par veckors stöd (och vill försöka). Gäller både grund och gymnasium. Detta gör de således för att kunna garantera innevarande elever plats på de nya kurserna som börjar i mars/ maj/ oktober. Antagningen görs innan betygen skrivs in i Dexter och lärarna behöver rapportera hur många platser som de har i kurserna innan antagningen. “Allt för att antagningen ska bli så bra och korrekt som möjligt.”

De elever som får ett F i betyg på kurser som exempelvis slutar i maj och som bedöms ha en möjlighet att klara kursen på max 4 veckor till ska läraren erbjuda “F-stöd”. Det innebär undervisning på eftermiddag enligt överenskommelse med ansvarig lärare. Individuellt upplägg beroende på elevens behov och förutsättningar. Det är bara läraren som kan anmäla till F-stöd och det är alltid i samförstånd med eleven.

Elevens namn, personnummer, kurs, mejladress och telefonnummer ska uppges, dessutom ett bedömningsunderlag där det framgår vad eleven har klarat och vad som återstår för att nå målen. Därefter organiserar skolan F-stödet i de olika ämnesgrupperna.

Men var tar man all den tiden ifrån för att täcka stöd till F-elever, m.fl. arbetsuppgifter? Finns det lärare som inte har undervisning till sommaren, förutom F-stöd? Där är många praktiska frågor som är viktiga att dryfta innan man ger sig in i kampanjer för att blidka Vägledningscentrum och CSN.

Det krävs således två lärare om det finns elever på både grund och gymnasienivåer. Några elever behöver säkert hjälp att förbättra den muntliga delen och det är orimligt att de kan klara det under bara två veckor. Och sedan har vi elever som behöver resa tillbaka till sina hemländer (t.ex. på grund av sjuka föräldrar eller Ramadan). Det betyder att de bara kan få hjälp i 2 veckor, inte 3.

Men vem är Vägledningscentrum och CSN som ska styra undervisningens upplägg på Komvux? Eleverna stressas till den grad att de tappar all självkänsla och fokus på lärandet genom att i stället lägga all sin vikt på att skrapa ihop ett förtida betyg. Lärarna i sin tur känner sig många gånger överkörda och, mer eller mindre, tvingade att sätta ‘snälle’-betyg – allt för att blidka ledningens och andras (högre instansers) förväntningar! Är detta rätta vägen att tillmötesgå våra elevers behov?

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *