Drömsekvens 17/10-2015

Jag drömde en sekvens tidigt på lördagsmorgonen 17/10-2015 som jag vill återberätta:

Jag betraktar Rysslands president Vladimir Putins arbetsrum i svartvita bilder; överallt står överfulla cigarrettaskfat och uppdruckna öl- och spritglas. Putins arbetsnatt tycks ha varit lång och intensiv med många livsviktiga beslut som fattats på löpande band.

I samma veva förflyttas jag lite nätt längre bort i drömmen till en offentlig plats, där jag står i folkmassan och väntar i kön på något; det kan vara en flygplats, en biosalong eller ett affärskomplex.

En man sticker ut från folkmassan och rop hörs: ”Stoppa honom, stoppa honom!” Mannen närmar sig mig och jag ser hans ansikte allt tydligare; han bär glasögon, är kortklippt, ljus och rätt smal, någonstans runt 55+. Säkerhetspersonalen är som oftast frånvarande.

I drömmen hör jag röster om att jag ska ”slå, slå, slå” och jag tar således ett krafttag och förbereder mig för att slå ned den misstänkte mannen. Jag slår ett hårt slag och vaknar till i all hast.

Innan mina drömmar försvinner helt ser jag Putin igen, och han verkar vara skärrad. Men Putins vrede slår tillbaka som en bumerang, 500 barn utnyttjas sexuellt och skulden läggs på mannen. ”Stackars barn! Vad har de gjort för fel?” tänker jag.

Drömmar slår aldrig fel och siffran 500 är högst intressant. Vad händer om 500 dagar? Det är bara Putin som vet!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

____________________________________________________

Engelsk översättning av Lj. T. Dević/


A DREAM SEQUENCE, 17th OCTOBER 2015


I dreamed a sequence on early Saturday morning, on 17th October 2015, that I would like to retell:

I watch the Russian President Vladimir Putin’s workroom in black-and-white images; overflowing ashtrays of cigarettes and drunken beer and liquor glasses are everywhere. Putin’s working night seems to have been long and intense with many vital decisions on the assembly line.

At the same time, I am moving smoothly further away through the dream into a public place, where I stand in the crowd, waiting in line at anything; it could be an airport, a theatre or a business complex.

A man stands out from the crowd and cries are heard: “Stop him, stop him!” The man approaches me and I see his face more clearly; he wears glasses, is cut short, light and slim, somewhere around 55+. Security staff are absent, for the most part.

In the background, in the dream, I hear voices telling me to “beat, beat, beat” and thus I take a vigorous stand and prepare myself to turn down the suspected man. I strike a blow and wake up in a hurry.

Before my dreams disappear completely, I see Putin again and he seems to be upset. But Putin’s anger turns back as a boomerang, 500 children are sexually exploited and the blame is placed on the man. “Poor children! What have they done wrong?”, I thought for myself.

Dreams never hit wrong and the number of 500 is very interesting. What will happen in 500 days? It is only Putin who knows!

drac Ljubomir T. Dević, Bachelor of Arts,
member of the Scanian Writers Society and ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *