Margot Wallström (S): “… oacceptabelt att bomba civilpersoner, barn och sjukhus!” Visst. Det är helt i sin ordning, men…

Sveriges utrikesminister, Margot Wallström (S), anser att det är “oacceptabelt att bomba civilpersoner, barn och sjukhus”. Visst. Det är helt i sin ordning.

Men var var Wallström och den dåvarande svenska regeringen när USA och de Nato-allierade 1999 urskiljningslöst bombade, med svenska Bofors-bomber (!), TV-huset och Kinesiska ambassaden i Belgrad, civiltåget vid Grdelica i södra Serbien, civilpersoner, barn, skolor och ja, till och med sjukhus, som enligt internationell lag ska vara ett fredat område?

Varför tiger svenska politiker och massmedier om serbiska offer och krigsskador medan de lyfter fram andras? Är inte serbiska och ryska offer, liksom sjukhusen och andra vårdinrättningar, minst lika värda som de västerländska, muslimska eller judiska, eller är Wallström och svenska medier av samma empatilösa och psykopatiska uppfattning som Madeleine Albright, USA:s f.d. utrikesminister i Clintonadministrationen?

I en intervju i det amerikanska tv-programmet 60 Minutes (CBS News, May 12, 1996) försvarade Anna Lindh-pristagaren (!?) Albright massmordet på irakiska barn. “Vi har hört att en halv miljon barn har dött. Det är alltså mer barn än som dog i Hiroshima. Tycker ni att det är värt priset?” frågade journalisten. “Jag tycker att det är ett svårt val, men priset — vi tycker att det är ett pris som är värt att betala”, svarade Madeleine Albright. Vilken falskhet och dubbelmoral väst står för!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Madeleine Albright – CBS News 60 Minutes, May 12, 1996. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *