Kampen för Kosovos helgedomar – Världssamfundet mållöst inför åsynen av ruinerna av serbiska kyrkor

ТЕМА: Kosovos helgedomar

“Att låta Prištinas myndigheter ‘värna’ serbiska kulturarvet skulle vara som att ge ett lamm till vargen bevarande”, var Serbiens president Tomislav Nikolićs huvudbudskap till utländska diplomater i Belgrad. (Kurir, 17. 10. 2015.)

Antändning och skändning av kyrkor i Prizren
Nikolić samlade den 16/10-2015 cirka 80 diplomater som förblev tysta om sju minuters dokumentär om pogromen den 17 mars 2004 i Kosovo, då i den södra serbiska provinsen förstördes några av de största serbiska helgedomarna.

Kortfilmen ‘Kosovo och Metohija’, som producerades i mars 2004 av Radio Television Serbien-RTS, inleds med scener från Podujevo i Kosovo där frenetiska albaner rycker bort korsen från Sankt Elias kyrkotak medan rasande folkmassor skanderar på bakgården. Kyrkan blev så småningom helantänd i branden.

Helige ärkeängeln Mikaels kloster i Prizren visades i samband med attackerna, varefter endast ruiner och flammor återstod, medan en del av filmen tillägnas Jungfrun från Ljevišas nedbrända tempel i samma stad. Brända och jämnade med marken är så även Sankt Georgs kongregationstempel i Prizren, Devič-klostret i Srbica (Skenderaj), Sankt Nikolaus kyrka i Priština. I pogromen den här dagen dödades 10 serber.

Monografi om Kosovo: diplomatiska representanter för Nato i Belgrad
Tala till utländska diplomater, Nikolić sade att Serbien är det enda landet i Europa där, förutom att gripa den del av territoriet, utvisa medborgare i ostraffade mord och så kallade organstölder, försöker nu gripa kulturarvet.

– Attacker mot serbiska arv sedan 1999, som vi är alla vittnen var attacker mot serbiska identitet och har en direkt inverkan på deras känsla av trygghet och acceptans i det lokala samhället – sade Serbiens president, och betonade att det var en process att ändra historiska fakta för att marginalisering och eliminering av serber och Serbien i historien om Kosovo.

Han sade utländska diplomater, upptagande av Kosovo Unesco skulle vara en plantskola för framtida konflikter, när det kan vara. President ambassad i Belgrad sade att det var ett problem för regionen, Europa och hela världen och att det nu är frågan om den rätta vägen för förbindelserna mellan Belgrad och Priština.

– Ett avtal som tas ut eller anpassas för att skapa en permanent missnöje av endera parten är egentligen inte en affär, utan en plantskola för framtida konflikter – sade Nikolić.

Alla ambassadörer och chefer för deras stater delas boken “Det kristna arvet i Kosovo och Metohija – en historisk och andlig hemland det serbiska folket”
Han sade att UNESCO påpekade nödvändigheten av att bevara det serbiska arvet i Kosovo, och drog en parallell med utvecklingen i Palmyra, där den islamiska staten förstörde många ovärderligt gamla byggnader.

Kina var det enda landet som tog till orda efter mötet och gav sitt fulla stöd till Serbien. Den kinesiske ambassadören i Belgrad, Li Mancang, ville bara vara ett tal av presidenten och hemska scener som visas i dokumentärfilmen riktade medierna. Han sade att han “instämmer med president Nikolićs presentation, som talade på ett rimligt sätt”.
– Det finns ingen möjlighet för Kosovo att bli medlem i Unesco. Belgrad och Priština problem bör lösas genom dialog – sade Manchang.

Biskop Teodosijes appel lyder än tydligare: “Vi söker en dialog i Bryssel – stoppa Kosovos inträde i Unesco!”

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Serbiska kyrkor och kloster vandaliseras inför världssamfundets blida ögon.

Källa: Документальный фильм Евгения Баранова о Косово и Метохии. Косово -- «Край. Обреченные на изгнание». 2007 год
Режиссер: Александр Замыслов.
Производство: «ОАО Первый канал»

Leave a Reply

Your email address will not be published.