Migrationsverket gör inte sitt uppdrag till fullo!

REAKTION —

”Tusen människor om dagen söker asyl i Sverige. Vad händer om flyktingströmmen fortsätter i samma takt?
– Den frågan ger mig en klump i magen, säger Åsa Lindberg, regionchef på Migrationsverket. (…)
– Vårt system är inte byggt för den här mängden.” (”Det är nu samhället prövas”, Sydsvenska Dagbladet, Söndag 4 oktober 2015)

Annelie Larsson, chef för sociala resursförvaltningen med ansvar för alla minderåriga föräldralösa flyktingar som kommer till Malmö stad, hävdar i sin tur att: ”Det här kan bli bra till slut. Om bara alla hjälps åt och delar på ansvaret.”

Menar Lindberg och Larsson underförstått att svenska skattebetalare ska hjälpas åt och dela på ansvarsbördan? Naturligtvis anser de detta, då “(…) det gäller ‘att lägga över’ viktiga samhällsangelägenheter på medborgerliga initiativ och medborgerligt ansvar för mottagande och integration av flyktingar.” (Språkliga tjänster för invandrare i Sverige, Norge, Danmark och Finland, TemaNord 1997:596) Men där går de bet. Det här är varken en traditionell Rosa Bandet-hjälpinsamlingskampanj eller ett gemensamt medborgaransvar som ska vila som ett ok på allmänhetens axlar, utan i stället en högt prioriterad fråga för regeringen att bordlägga själva.

Som mångårig lärare på Komvux kan jag säga att det inte kom som en chock precis. Vi har sålunda fått signaler om det redan på ett tidigt stadium från Skolverket, att prognoserna skulle komma att skrivas upp för kommande åren. Och även om det gjorde det, visar det endast hur våra politiker förbisett att det förr eller senare skulle komma ett betydligt större tryck på Sfi-utbildningar och med det ett behov av en kortare väg till yrkesutbildning för människor med utländsk bakgrund.

Vi alla kommer ihåg Migrationsverkets prognoser till Regeringen för 2012/13: “Migrationsverket räknar med 51 000–64 000 asylsökande nästa år, beroende på utvecklingen. Enligt det scenario som verket ser som mest sannolikt, blir antalet 54 000. Det är en kraftig höjning (…)” jämfört med 2012. Och då kommenterade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson det här med följande ord: ”Vi har ett snabbt växande antal som behöver boende och en bra start på sitt nya liv i någon av Sveriges kommuner. Här måste alla berörda aktörer kraftsamla för att möta behoven.” Denne Danielsson säger samma saker idag fast i en annan förpackning, vilket bara visar att Migrationsverket inte gör sitt uppdrag till fullo.

Om Sveriges regering blint ska förlita sig på att gemene Svensson ska lösa saker och ting åt statens räkning, då är vi på hal is. Folk är inte så naiva att de går på Migrationsverkets geschäftsnack om allehanda prognoser. Vill de att folk ska lösa problemen åt dem, då får de också hyra folk och deras kompetens samt betala för det arbetet. Vi bor inte i Afrika eller Mellanöstern (intet ont ord menat här!) utan i ett högindustrialiserat land i Väst med alla förmåner, privilegier och skyldigheter som hör till – och då är det inte heller för mycket begärt att betala alla de välvilliga svenskar som önskar bidra på olika sätt till flyktingarna vid Medelhavet, eller var de än nu månde vara.

Att registrera och ta fingeravtryck av de sökande samt hålla dåligt underbyggda samtal med migranter på centralstationer och på parkeringsplatser, såsom den på Jägersro, innan de bussas iväg uppåt i landet håller varken internationella mått eller är bra PR för det svenska välståndssamhället. Antingen ger Regeringen Migrationsverket större befogenheter och mer ekonomiskt stöd för att stävja flyktingkatastrofen i landet eller så får de packa sina bråten och lämna uppdragen!

Det får vara nog med svensk inkompetens. Det är under all kritik att regeringstjänstemän och andra myndighetsföreträdare uppehåller andras stolar och platser samtidigt som den svenska befolkningen förväntas allt mer bidra till kortsiktiga välvillighetskampanjer med surt förvärvade pengar, vilket inte räcker och täcker på långa vägar och blott blir en våt droppe i havet till skattebetalarnas stora förtret!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *