Ryssland varnade Sveriges regering: “Det blir ett militärt ingripande om ni går med i Nato!”

Den ryske ambassadören i Sverige, Viktor Tatarincev, sade att Ryssland skulle “vidta motåtgärder om Sverige bestämde sig för att gå med i Nato.”

Tatarancev anklagade västerländska medier för “aggressiv propaganda” och betonade att “Sverige inte är ett mål för den ryska militären”. Tillfrågad av journalister om Rysslands ställning skulle vara identisk om Sverige gick med i Nato, svarade ambassadören att om det händer, “kommer Sverige att drabbas av konsekvenserna”. (Kurir, 20.06.2015.)

“Vladimir Putin betonade att specifik feedback för att vara säker, och det har att avgöra om det är militären i naturen, och om det kommer att kräva rotation av ryska missiler till Stockholm. Varje land som ansluter sig till Natoalliansen måste vara medvetet om de risker som draget innebär” – sade Tatarancev.

I den senaste allmänna opinionsundersökningen önskar 31 procent av svenskarna gå med i Nato, vilket är nästan dubbelt så mycket som 2012, då endast 17 procent av invånarna hoppades på ett medlemskap i alliansen. (Kurir, 20.06.2015.)

Rysslands ambassadör avslutade sin utläggning med bedömningen att Nato fortfarande kommer behöva vänta med Sveriges inträde, som “förblir utanför räckhåll”! Sverige borde efter denna vetskap upphöra med sitt arroganta beteende gentemot Ryssland och satsa på ett samarbete i stället. Ju tidigare Sverige tar detta normaliseringssteg med sin granne i öst, desto bättre blir vardagen för den svenska nationen i sin helhet!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.