Ryssland är inte det största hotet mot säkerheten i Europa, utan Europa självt

ANALYS —

Försvarsministrarna från Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island har pekat på Östersjön och norra delarna inspelade ökad militär och underrättelseverksamhet och att de är “ryska armén orsakar längs gränserna”. (“NORDIJSKE ZEMLJE: Rusija je najveća pretnja po bezbednost Evrope”, Kurir/ Planeta – Tanjug, 10.04.2015.)

De nordiska länderna kallade idag Ryssland det största hotet mot säkerheten i Europa och enades om att intensifiera samarbetet på försvarsområdet och större solidaritet med de baltiska staterna.

Försvarsministrarna från Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island är i ett gemensamt uttalande cirkulerade norska tidningen “Aftenposten” pekade på norra Europa måste vara beredda på eventuella kriser eller incidenter orsakade av Ryssland, rapporterar Reuters. (“NORDIJSKE ZEMLJE: Rusija je najveća pretnja po bezbednost Evrope”, Kurir/ Planeta – Tanjug, 10.04.2015.)

“Ryska ledarna har visat att de är villiga att genomföra i praktiken och effektiv användning av militära medel för att uppnå sina politiska mål, även om det innebär att bryta mot principerna i internationell rätt”, lyder uttalandet, vars autenticitet bekräftades av det norska försvarsministeriet.

“På Östersjön och våra nordliga områden registreras ökade militära och underrättelseverksamhet. Den ryska militären utmanar oss längs våra gränser, och Östersjön har varit ett par fall av brott mot gränsen”, betonade de nordiska ländernas ministrar. Ett gemensamt tillkännagivande under de närmaste dagarna kommer att publiceras som redaktionell cirkulerade tidningar alla nordiska länder. Finska, som gränsar till Ryssland, och Sverige är inte medlemmar i Nato, men intensivare samarbete med alliansen.

Detta gemensamma uttalandet är så klart en av de hårdaste svaret på åtgärder från Ryssland, som för ett år sedan fogat Krim halvön, vilket ledde till en ökning av spänningarna i Europa: “De ryska drag utgör en stor utmaning för säkerheten i Europa. Rysk propaganda och maktspelet bidrar siktning osämja mellan länder samt inom organisationer som Nato och EU”, varnade ministrar från de nordiska länderna. (“NORDIJSKE ZEMLJE: Rusija je najveća pretnja po bezbednost Evrope”, Kurir/ Planeta – Tanjug, 10.04.2015.)

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *