2015-04-04: Totalförmörkelse av “blodiga månen”

TEMA: Himlafenomen

2015-04-04 inträffade en total månförmörkelse. Detta fenomen uppstår när solen, jorden och månen ligger i samma plan. Då banan får en rödaktig bländning, eftersom den går in i jordens skugga, vilket är anledningen till detta fenomen kallas ofta “blodröd måne”.

Till skillnad från en solförmörkelse, som inträffade den 20 mars 2015, kunde månförmörkelsen ses över hela planeten – och då främst på den del av jorden där det var mörkt.

Förmörkelsen startade kl. 12.15 och pågick fram till 15.44. Förmörkelsen kunde ses i Nordamerika och i vissa regioner över Atlanten. Nästkommande totala månförmörkelse skedde den 28 september 2015.

En månförmörkelse är så spektakulära astronomiska fenomen i det förflutna ofta tolkats som ett dåligt tecken att tillkännager kollaps för ett skeende. Ett exempel på detta är den förmörkelse som inträffade den 22 maj under den turkiska belägringen av Konstantinopel år 1453, som slutade med stadens fall och kollapsen av det bysantinska riket. (Beta | 03.04.2015.)

Blodröd måne: Så här såg det ut förmörkelse som förebådade världens undergång. Medan den totala solförmörkelsen av jordens satellit astronom vid utlöst spänning plikt apokalyps tycker att det är bara ännu en anledning att köra en berättelse om världens ände och förverkligandet av mörka profetior.

En total eklips av jordens bana runt månen, som inträffade i dag, var tydligt i hela Nordamerika. Det är denna händelse som betecknade början till tetraderna, en sällsynt förekomst av fyra månförmörkelser, varav den andra följde i oktober, och ytterligare två under 2015 (4/4, 28/9).

Det ovanliga fenomenet började i april månad med en total månförmörkelse, som var synlig från Nordamerika och Nya Zeeland samt andra delar av Stilla havet. En månförmörkelse är resultatet av när jordens skugga faller på månen.

Men medan detta fenomen, forskare förväntar spänningen, tullen apokalyps tycker att det är bara ännu en anledning att köra berättelser om världens ände. Medan vissa förbereder sig för den sällsynta betraktelsen av månförmörkelsen, fruktar andra ett uppfyllande av de bibliska profetiorna.

I sin bok Four Blood Moons (=De fyra blodiga månarna) skriver författaren John Hagee om stora förändringar och omvälvningar som kommer följa efter denna händelse, nämnandes att detta blott blir en lunar tetradisk uppfyllelse av de bibliska profetiorna.

– Solen skall förmörkas och månen bli blodröd innan den stora Herrens dag kommer* – siar han om i sin bok. (Telegraf.rs)

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

__________________________________________

* Citatet ovan härrör i sin tur från Joel 2: 30-31 ”Och jag ska göra tecken på himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare. 31 Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och skrämmande.

Leave a Reply

Your email address will not be published.