Category: Solens, månens himlamysterier

2015-04-04: Totalförmörkelse av “blodiga månen”

TEMA: Himlafenomen

2015-04-04 inträffade en total månförmörkelse. Detta fenomen uppstår när solen, jorden och månen ligger i samma plan. Då banan får en rödaktig bländning, eftersom den går in i jordens skugga, vilket är anledningen till detta fenomen kallas ofta “blodröd måne”.

Till skillnad från en solförmörkelse, som inträffade den 20 mars 2015, kunde månförmörkelsen ses över hela planeten – och då främst på den del av jorden där det var mörkt.

Förmörkelsen startade kl. 12.15 och pågick fram till 15.44. Förmörkelsen kunde ses i Nordamerika och i vissa regioner över Atlanten. Nästkommande totala månförmörkelse skedde den 28 september 2015.

En månförmörkelse är så spektakulära astronomiska fenomen i det förflutna ofta tolkats som ett dåligt tecken att tillkännager kollaps för ett skeende. Ett exempel på detta är den förmörkelse som inträffade den 22 maj under den turkiska belägringen av Konstantinopel år 1453, som slutade med stadens fall och kollapsen av det bysantinska riket. (Beta | 03.04.2015.)

Blodröd måne: Så här såg det ut förmörkelse som förebådade världens undergång. Medan den totala solförmörkelsen av jordens satellit astronom vid utlöst spänning plikt apokalyps tycker att det är bara ännu en anledning att köra en berättelse om världens ände och förverkligandet av mörka profetior.

En total eklips av jordens bana runt månen, som inträffade i dag, var tydligt i hela Nordamerika. Det är denna händelse som betecknade början till tetraderna, en sällsynt förekomst av fyra månförmörkelser, varav den andra följde i oktober, och ytterligare två under 2015 (4/4, 28/9).

Det ovanliga fenomenet började i april månad med en total månförmörkelse, som var synlig från Nordamerika och Nya Zeeland samt andra delar av Stilla havet. En månförmörkelse är resultatet av när jordens skugga faller på månen.

Men medan detta fenomen, forskare förväntar spänningen, tullen apokalyps tycker att det är bara ännu en anledning att köra berättelser om världens ände. Medan vissa förbereder sig för den sällsynta betraktelsen av månförmörkelsen, fruktar andra ett uppfyllande av de bibliska profetiorna.

I sin bok Four Blood Moons (=De fyra blodiga månarna) skriver författaren John Hagee om stora förändringar och omvälvningar som kommer följa efter denna händelse, nämnandes att detta blott blir en lunar tetradisk uppfyllelse av de bibliska profetiorna.

– Solen skall förmörkas och månen bli blodröd innan den stora Herrens dag kommer* – siar han om i sin bok. (Telegraf.rs)

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

__________________________________________

* Citatet ovan härrör i sin tur från Joel 2: 30-31 ”Och jag ska göra tecken på himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare. 31 Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och skrämmande.

“Meteorit” eller asteroid?

Tema: Himlafenomen

Värmland träffades av en “meteorit” under tisdagskvällen den 11 december 2012. Det blev ett kraftigt blått ljussken efter nedslaget. En exploderande meteorit kan ha orsakat himlafenomenet, men det är långt ifrån den enda teorin. Astronomerna och himlaforskarna är således inte samstämmiga här.

Ett blåskimrande ljus slog ned någonstans i Värmland med en påföljande kraftig smäll. Möjligen kan det ha varit en större klump från meteorsvärmen Geminiderna som passerade nära jorden under torsdagskvällen den 13 december och natten mot fredagen den 14 december 2012.

Ett orangefärgat klot med destination mot jorden landade till slut med ett kraftigt dån. Ett kraftigt blåskimrande ljus syntes som spår efter det. Ett flertal vittnen har hört av sig till polisen, men de svenska myndigheterna lägger locket på som så många gånger tidigare när det gäller himlaobservationer.

Men vad var det egentligen som lyste upp Värmland den där tisdagskvällen? Värmlänningarna påstår att de aldrig har sett något liknande och mystiskt förut. Det kan ha varit ett meteoritnedfall eller en komet av något slag, för det lyste starkt likt en vitblå boll med rödorange färg på svansen. Men det kan likväl ha varit så enkelt som ett späckat stjärnfall på den mörka vinterhimlen.

Vad det än var så kommer det inte att offentliggöras för allmänheten. Amatörastronomen Mats Yderstig i Torsby “gissar att himlafenomenet orsakats av en meteorit med en storlek på runt en halv meter som kommit in mot jorden i hög hastighet och exploderat högt upp i atmosfären (…).” (“Meteorit kan ha orsakat himlafenomenet”, nwt.se, Onsdag 12 december 2012)

Men kan meteoriten ha varit en “ren tillfällighet”, som Mats Yderstig menar om fenomenet under tisdagskvällen den 11 december? Polska astronomer är av en annan mening. I polska medier kan man läsa om att det här nedfallet i stället handlar om en 4 km bred asteroid, som var riktigt nära att slå till mot jorden. Hur kommer det sig att ingenting av det här sipprar ut i svenska medier? Måste man verkligen gå och läsa andra nyhetsbyråers rapportering, och då främst de i öst, för att få värdefull inblick och öppenhjärtig information om saker och ting?

Skillnaden mellan en meteorit och en asteroid är ofantligt stor. Skadeverkningarna efter en asteroid vore förödande inte bara för Värmland utan för hela vår civilisation. Asteroiderna närmar sig jorden för varje gång. Nästa gång kanske kraschen sker på riktigt, men då lär det inte finnas någon som kan nedteckna det för våra efterkommande.

Ryska himlaforskare spår att en asteroid ska träffa jorden 2030. Enligt amerikanska NASA hotar en 400 m lång asteroid att ramma jorden – fredagen den 13 2029. “Risken för att asteroiden kommer att träffa jorden är enligt NASA en på 45.” (“Jättelik asteroid hotar träffa jorden”, Aftonbladet, 2004-12-25)

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Vad händer efter 2020?

ANALYS —

2019 blev slutet på en era, där 2020 tar vid. 2020 blir ett brytningsår att komma ihåg då det är början på en ny världsordningsera (jfr. eng. New World Order).

Enligt flera astrologer blir 2020 ett intensivt och viktigt brytningsår, särskilt för de kardinala tecknen Väduren, Stenbocken, Kräftan och Vågen. Mars kommer att vara retrograd Vädret kvadrat Saturnus, så en hel del förändringar i livet utlöses av kriser och tryck, behovet av att övervinna utmaningar och tryck från utsidan.

Men vi kommer säkert att ta på detta med initiativ (Väduren) och till och med initiera dessa, de kommer inte att gå ner som offer, utan göra dynamiska förändringar för att fixa problem och ta Cardinal nya riktningar. Dessa enorma förändringar kommer att ske i deras fysiska kropp/ hälsa, karriär, partnerskap och/ eller familj.

Stora överraskningar men mer om kärleken / pengarna och det känslomässiga livet kommer för de muterbara tecknen också (Tvillingarna, Skytten, mindre för Jungfru och Fiskarna) eftersom Venus kommer att återgraderas i Tvillingarna medan de karmiska noderna, Rahu och Ketu flyttar in Tvillingarna och Skytten.

Ödesmöten och relationer, plötslig förändring av hjärta eller preferenser (jfr. polskiftet; eng. pole shift) och värderingar, viktiga människor som kommer in och lämnar sina liv.

Medan de fasta tecknen gör sig redo för Saturnus transitering till Vattumannen där det kommer att börja lära sina lektioner av tålamod, hårt arbete, ödmjukhet, konservativ och försiktig inställning, disciplin och struktur.

Och för att möta allting i december 2020 ansluter sig Jupiter till Saturnus i Vattumannen och markerar början på en ny 240-årig cykel som kommer att förändra från grunden samhället och de härskande strukturerna samt eliten i världen. Vattumannens gryningsålder kommer verkligen att komma.

Under de senaste 240 åren har Jupiter och Saturnus, planeterna som avgör vem som reglerar världen och vilka politiska och finansiella tider vi lever i, gått samman i jordens tecken.

Det mänskliga livets inre värde kommer att bli det primära. En mer humanistisk och jämlik era är att vänta framöver, där de förnuftiga människors (Vattumannen) röst kommer att vara den verkliga makten, och inte de som har pengar och resurser såsom det har varit under de senaste 240 åren.

Den nya energikällan kommer att bli vågteknik, kvantteknologi och luftens kraft. Tecknet för Vattumannen är två vågor, men de representerar inte vatten, de representerar osynliga vågor, som hjärnvågor, internet, kosmiska vågor, och så vidare.

En verklig, länge efterlängtad, demokrati kommer med tiden att regera på vår jord med förnuftigare män och kvinnor på piedestalen. Åtminstone kommer vi att leva för att se denna process börja hända.

Den majestätiska konjunktionen mellan Jupiter och Saturnus i lufttecken, som startar i slutet av nästa år, kommer att inleda en tid där vi kommer att behärska mänskliga relationer (lufttecken är alla mänskliga tecken) och bättre behandla varandra.

Jordens majestätiska konjunktioner under de senaste 240 åren hjälpte oss att behärska de fysiska lagarna på jorden. Och dess fysiska resurser (faktiskt överanvända dem).
Men se hur efter 2020 kommer allt fokus och genombrott vara på kvantfysikens lagar och fysik, som ter sig som magi för oss, och behärska universums osynliga vågor och energier.

Efter Jupiter/Saturnus-konjunktionen i Vattumannen kommer vi att börja på ett allmänt sätt använda flygande enheter (Vattumannen) som ett transportmedel. Petroleum och gas från jorden kommer inte längre att vara den energi vi använder oss utav, som det har varit under de 240 år långa jordens tecken majestätiska Jupiter och Saturnus-konjunktioner.

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA