NJEGOŠ — 200-års jubileumsbanners

________________________________________________________________

Här kan Ni ladda ned NJEGOŠ 200-års jubileumsbanners att lägga på Er hemsida. Högerklicka på bilden och ladda ned till datorn, och direktlänka till:
www.kosoric-lijovic.com/index3.html!
Det är sålunda en gåva från Kulturskaparklubben Bokhuset Dević för att ära minnet av den serbiske poeten, filosofen, biskopen och härskaren över Montenegro Petar II Petrović Njegoš (1813-1851). Mullen må vara honom lätt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *