70-års minne av Nikola Tesla

I New York, den 5 januari 2013, öppnades “The Tesla memorial conference”, som är en central manifestation inom ramen för 70-års minnet av den serbiske vetenskapsmannen och uppfinnaren Nikola Teslas död. Tesla dog i New York på den serbiska julen, den 7 januari 1943.

Den här tredagarskonferensen ägde rum på New Yorker Hotell, där Tesla tillbringade de senaste 10 åren av sitt liv och där han också dog.

Generalförsamlingens f.d. ordförande i FN, Vuk Jeremić, sade i samband med konferensens öppnande att “Nikola Teslas serbiska ursprung är mer än biografiska detaljer, och att han är förkroppsligandet av de positiva dragen i den serbiska nationella identiteten, men även en känsla av global medvetenhet”.

“För vår nation, som är i färd med att definiera sin plats i världen, skulle Tesla tjäna som ett exempel som bör följas – en symbolisk bro mellan det förflutna, de olösta frågor som vi står inför och den framtid vi vill bygga”, tillade Jeremić. (www.nezavisne.com)

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.