Category: Nikola Tesla

Nikola Tesla: ‘Gravitationens fader’ fråntagen sin värdighet och storhet!

ANALYS–

Albert Einstein tillskrivs 1900-talets största fysiska upptäckt av gravitationsvågor, men egentligen var det hans serbiska fru och kollega, Mileva Marić, som stod bakom alla matematiska uträkningar. Utan hennes hjälp och stöd hade han aldrig blivit ihågkommen.

Forskare vid National Scientific Foundation i Washington och Moskva State University bekräftade att Einsteins gravitationsvågor upptäcks.

“Hur viktigt är denna upptäckt Tja du plast förklara: Den som upptäckte gravitationsvågor, har det lagt sig i en ficka Nobelpriset”, säger fysikern Bruce Allen av det tyska Max Planck-institutet

Detta är förmodligen den största upptäckten i fysiken på 1990-talet kan vara en nyckel till att förstå universum.

Einstein trodde att gravitationsvågor kunde detekteras, men forskarna lyckades göra det.

Idag bekräftade officiellt rykten om att gravitationsvågor som upptäckts och registrerats, eller, som beskrivs av vissa forskare “mycket svaga rörelser av rumtiden som färdas med ljusets hastighet”.

Detta krusningar i rumtiden-materia är faktiskt den viktigaste variabeln i Einsteins relativitetsteori och astronomer borde ha ett decennium för att fånga dem, trots att de var helt säker på att det finns.

Upptäckten har varit användningen av laserutrustning interferometričke observatoriet för gravitationsvågor LIGO: system med två detektorer som är utformade för att gripa och spela den minsta vibration i universum. Ligo system är inrymt i två platser: i Livingston (Louisiana State) och Henford (Washington)

“Hur viktigt är denna upptäckt Tja du plast förklara: Den som upptäckte gravitationsvågor, har det lagt sig i en ficka Nobelpriset”, säger fysikern Bruce Allen av det tyska Max Planck-institutet, som deltog i den globala vetenskapliga företag.

(Newsweek / RT)

Nikola Tesla anses vara en av de mest innovativa och mest mystiska personligheter som någonsin levt. Om Tesla inte hade kommit till ett antal världsledande genombrott i sitt liv, skulle vår teknik idag vara ganska outvecklad. Men frågan kvarstår om han också uppfann innovationer som vi inte fått kännedom om.

Har han verkligen var i kontakt med utomjordingar som han hävdade? Han är en av de mest fantastiska uppfinnaren av vår civilisation, och hans kunskap och idéer sträcker sig långt bortom sin tid.

Nikola Tesla krediteras med en stor del av den teknik som vi använder idag. Utan hans uppfinning skulle vi inte ha radio, TV, AC, lysrör, Teslaspolen (eller teslatransformatorn), neonbelysning, robotteknik, radar, mikrovågsugnar och många andra uppfinningar som underlättar våra liv.

Emellertid är det troligt att Tesla också sändes till hemligheter antigravitation, som är registrerat i patent nummer 1.655.144 för en flygmaskin i 1928, som ser ut som en kombination av helikoptrar och flygplan. Före sin död hade Tesla utvecklat planer för framdrivningssystem för flygplan. Han kallade henne “utrymme enhet” eller framdrivningssystemet antielektromagnetnog fält.

Det är intressant att notera att William R. Lyne, i sin bok “De ockulta eter fysik” Tesla uppgav att konferensen 1938 förberett en föreläsning om den dynamiska gravitationsteori.

Line utforskas ytterligare och analyseras Tesla påståenden och texter, att hitta några texter som har att göra med det, men källorna är mycket begränsade eftersom Teslas papper förvaras i valven av myndigheter för den nationella säkerheten.

När linjen begärt dessa dokument vid Centrum för forskning om nationell säkerhet 1979, nekade honom tillträde på grund av att handlingarna var konfidentiella.

Tesla hade stora idéer och sålunda stora framgångar med sina teorier. 1938 talade han om två av sina fantastiska upptäckter:

Dynamisk gravitationsteori – Enligt denna teori, antas det att det finns ett kraftfält som påverkar rörligheten för kroppar i rymden, som avger energi i kvanta.

Energi Miljö – Upptäckt av ny fysisk sanning: det finns ingen energi i fråga som inte kommer från omgivningen. Detta uttalande motsäger Einsteins relativitetsteori (E = mc2).

Tesla uppgav att eter fyller universum, att han rör sig nära ljusets hastighet, att materien förvandlas när du försvinner in i etern krafter och rörelse, och att man kan använda dessa processer för att:

– skapa materia från etern

– skapa vad man vill med hjälp av materia och energi

– ändra storleken av jord

– kontrollerade säsonger (väder)

– leda jorden genom universum som ett rymdskepp

– skapa en ny sol, stjärnor, värme och ljus, kolliderande planeter

– utveckla liv

Tesla är faktiskt talar om obegränsad energi, fri energi, som skulle komma direkt från omgivningen. Alla hans fantastiska upptäckter i samband med den fria energin har mystiskt hamnat i besittning av myndigheterna, vilket hindrade att dessa dokument når allmänheten.

Gå tillbaka till Tesla och antigravitations hantverk. Tesla upptäckte att ytan ledarna elektroutsläpps koncentrera alltid där ytan är krökt eller som uppfyller kanten. Som kurvan brantare, ju större koncentration av elektronemissionen. Tesla noterade också att den elektrostatiska laddningen innan gå över ytan av ledaren snarare än genom det. Detta fenomen kallades senare Faraday-effekten, eftersom det upptäcktes av Michael Faraday.

Detta fenomen är en princip som fungerar Faradays bur, som används i laboratorier för forskning av hög spänning för att skydda människor från elektrisk utrustning.

Enligt rapporter, det inre av Teslas hantverk består av en cirkulär kanal eller kolumn som passerar genom centrum av farkosten. De tjänar som skelettet av objektet och är under hög spänning. Det antas att administreringen resonant transformator för elektromagnetisk och elektrostatisk uppladdning, liksom polariteten hos flygplanet. Kalem ligger innanför farkosten är vad vi nu känner som Tesla spole, och uppfanns av Nikola Tesla 1891.

Man tror att atmosfäriskt tryck kan färdas genom röret när vakuumet skapas i en hemisfär av flygplanet, utlöser en typ av elektrisk generator. Det påstås att de utlänningar använda detta system för att skapa el via sina planeter.

Annars är det många forskare nu kämpar för att producera elektriska potentialer 5.000.000 volt, medan för 40 år sedan, lyckades Tesla producera nuvarande potential på 135 miljoner volt.

Nikola Tesla var ett geni i sin samtid, men även långt senare kom hans teorier att få stort inflytande – dock i stor utsträckning undanskymda för allmänheten. Det finns sålunda ett otal exempel på fysiker och uppfinnare som försökt göra Teslas idéer till sina egna genom åren och på så sätt pråla med andras fjädrar. Listan kan göras lång: Marconi, Edison, Einstein med flera. För mig återstår den viktigaste frågan av dem alla: Varför fick Tesla aldrig det Nobelpris i fysik han definitivt förtjänade?

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

70-års minne av Nikola Tesla

I New York, den 5 januari 2013, öppnades “The Tesla memorial conference”, som är en central manifestation inom ramen för 70-års minnet av den serbiske vetenskapsmannen och uppfinnaren Nikola Teslas död. Tesla dog i New York på den serbiska julen, den 7 januari 1943.

Den här tredagarskonferensen ägde rum på New Yorker Hotell, där Tesla tillbringade de senaste 10 åren av sitt liv och där han också dog.

Generalförsamlingens f.d. ordförande i FN, Vuk Jeremić, sade i samband med konferensens öppnande att “Nikola Teslas serbiska ursprung är mer än biografiska detaljer, och att han är förkroppsligandet av de positiva dragen i den serbiska nationella identiteten, men även en känsla av global medvetenhet”.

“För vår nation, som är i färd med att definiera sin plats i världen, skulle Tesla tjäna som ett exempel som bör följas – en symbolisk bro mellan det förflutna, de olösta frågor som vi står inför och den framtid vi vill bygga”, tillade Jeremić. (www.nezavisne.com)

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Nikola Tesla – fjärrkontrollens anfader

“Eugene Polley, mannen som uppfann fjärrkontrollen till tv-apparaterna har avlidit. Han uppfann sin så kallade Flash-Matic 1955, vilket de kommande åren var en lyxprodukt. 1997 mottog han och en annan ingenjör, Robert Adler, en Emmy för sin uppfinning, uppger BBC News. Eugene Polley dog på ett sjukhus i Chicago, 96 år gammal.” (“Fjärrkontrollens fader är död”, Sveriges Nyheter, 23 Maj 2012 IN- & UTRIKESNYHETER)

Självklart var det inte den amerikanske “uppfinnaren” Eugene Polley som uppfann fjärrkontrollen, utan i stället den serbiske fysikern Nikola Tesla. Eugene vidareutvecklade Teslas uppfinning som han senare patenterade i sitt eget namn. Detta är ett praktexempel på egenmäktigt förfarande. Men Eugene är inte den ende bilderburgare som prålat med Teslas fjädrar. Så bland annat även italienaren Guigelmo Marconi tog åt sig på felaktiga grunder äran för att ha uppfunnit radion. Det är historiska oförrätter mot Tesla och de är av oproportionella mått räknat.

Tesla hade många olika patent och ritningar som visade hur man kunde kontrollera maskiner med hjälp av radiosignaler. Teslas patent beskriver den första anordningen som kan styras med hjälp utav radiovågor. Han var likaså först med att presentera världens första radiostyrda farkost.

Teslas många innovativa uppfinningar (fjärrstyrning, radar, röntgen, m.m.) visar att de var unika i sitt slag och långt före sin tid.

Nikola Tesla kom i en rättstvist med Marconi gällande patentet på trådlös radio. Efter Marconis död slogs det emellertid fast att det var Nikola Tesla som uppfann radion. Marconi arbetade som assistent hos Nikola Tesla och stal under den tiden 17 olika patent tillhörande Tesla. Radio var ett av dem och trådlös telegraf ett annat! (Källa: ”The Guglielmo Marconi Case: Who is the True Inventor of Radio?”. Ham Radio India; ”INTERESTING FACTS ABOUT NIKOLA TESLA”. 21st Century Books.)

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Att få mer energi än man ger!

I september 2022 är det exakt sjutton år sedan Radosav Mandić kom till Sverige. Hela hans familj är kvar i Kragujevac, Serbien. Han själv läste Sfi (Svenska för invandrare) på Komvux Södervärn i Malmö.

Vi träffades på en kvällsundervisning 2010-02-22. Som genom en ödets tillfällighet kom jag att vara hans lärarvikarie då. Eftersom jag blev fascinerad av den här herrn, tog jag således tillfället i akt att småprata lite med honom efter lektionspasset.

Vi kom överens om att vi skulle träffas till en kopp kaffe och prata av oss. Och detta gjorde vi också under påskaftonen 2010-04-04. Under vår gemytliga pratstund kom en rad olika sammanträffanden upp. Det visade sig att vi härstammar från samma anfader och att vi har ett genetiskt släktskap med den världsberömde serbiske fysikern Nikola Teslas (1856-1943) moder Nikolina, som kommer från den gamla drobnjakiska prästfamiljen Mandić. Vi har en gemensam passion för Nikola Tesla och hans många uppfinningar vad rör fysik, radio- och elektroteknik samt även ett brinnande intresse för radiestesi, pendelns rörelser, astralresor och evighetsmaskinen (lat. perpetuum mobile).

Mandić har kommit på hur man får mer energi än man ger. Han menar att han skulle kunna visa det på plats. Han har en idé om hur man kan göra elektromotorer starkare (=den mekaniska kraften), det vill säga att de själva kan sätta sig i rörelse och samtidigt producera överskottsenergi vid behov. Det extra överskottet skulle vi kunna använda till att sätta en annan elektromotor i rörelse och på det sättet kunna driva en bil med bara det elöverskott som vi får. Överskottet skulle också kunna användas till andra energityper. Och då skulle vi få elenergi på alla platser allt efter våra behov. Vi kommer följaktligen inte att behöva mer kol-, kärn- och vattenkraft. Elektricitet finns överallt runtom oss. På det viset kommer vi att ha väldigt billig energi i vår närmiljö.

Mandić är på förhand tacksam för ett eventuellt kommande samarbete med alla intresserade parter. Han vänder sig till alla välvilliga människor som vill stödja hans projektuppfinning, som förhoppningsvis ska bidra till att minska nedsmutsningen av vår miljö. Det gemensamma målet är sålunda att värna om miljön både idag och i framtiden. Eftersom han saknar egna resurser för att presentera och patentera uppfinningen går Kulturskaparklubben Bokhuset Devićs medlemmar in och sponsrar honom. Han skulle emellertid önska att man införskaffade en tolk åt honom i samband med visningen eftersom hans svenskkunskaper är bristfälliga. För att visa upp den här projektuppfinningen behövs även närvaro av en maskin- och elektroingenjör. För att inte bortse från Mandićs utbildning, så är han utbildad inom bilelektronik och mekanik. Han har 30 års arbetslivserfarenhet av elproduktion.

Uppfinningen har visats bara en gång tidigare av Nikola Tesla – och det var på Thomas Edisons företag. Nikola Tesla är således den störste uppfinnaren i modern tid, men förärades för den sakens skull dock aldrig med Nobelpriset i fysik. Priset tillföll i stället italienaren Guglielmo Marconi 1909.

Radosav Mandić lovar att han genom sin uppvisning ska förvissa oss om att han kan få hastigheten att bli densamma, fast med större energi. Vi förlorar inte hastighet med andra ord. Jag hoppas han får utrymme att visa upp sin unika begåvning. Han går i Nikola Teslas fotspår. Hans projektuppfinning kan bygga fantastiska broar i vårt närområde samt bredare på Balkan. Hans alternativa teknik borde följaktligen ha större publicitet i inhemska och serbiska media. Det talas en hel del om Agenda 21 och hållbar utveckling i Östersjöregionen. Här är han ett exemplariskt föredöme att ta efter!

För ytterligare info, kontakta:
Radosav Mandić
Hårds väg 50, Lgh 1502
213 65 Malmö
Tel.: 070-4010657

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA,
f.d. Sfi/ Gruv-lärare på Komvux Malmö Södervärn

Radosav Mandić med familj. Foto: Bokhuset Dević © april 2010

USA och Storbritannien frammanar naturkatastrofer och revolutioner

ANALYS —

USA och Storbritannien frammanar naturkatastrofer och revolutioner på löpande band samtidigt som de spelar världens frälsare och beskyddare.

Den serbiske fysikern och uppfinnaren Nikola Tesla (1856-1943) vänder sig förmodligen nu i graven, när han ser hur hans uppfinningar missbrukas allt mer. Nikola Tesla uppfann radion och radiostyrningen. Nobelprisäran gick i stället felaktigt till italienaren Guglielmo Marconi. ”Tesla är en stor uppfinnare som ligger bakom allt från växelströmsgeneratorer till röntgenkällor, vakuumrör och högspänningsutrustning men han står ofta i det fördolda på grund av sin stora motvilja mot priser och företagsdrift.” (Mikael Höök, UHDSG, 2007-11-03)

Jordbävningarna i Haiti 2010 och Japan 2011 samt Libyens inbördeskrig är bara början på vad som komma skall. Man behöver inte vara speciellt begåvad och insiktsfull för att förstå att skeendena och förfarandena har ett nära samband.

En serbisk webbtidskrift vid namn Njuz skriver att Serbiens delegation fått preliminärt reseförbud med anledning av misstankar om att den frammanat naturkatastrofer i de länder den besökt. (www.njuz.net, Lördag 12 mars 2011) Artikeln är naturligtvis ett påhitt, men i bakgrunden florerar ett kusligt allvar.

I skuggan av kärnkraftsolyckorna i Japan bombar och terroriserar väst och Nato Libyen och dess befolkning. Nato påstår sig vilja skydda civilbefolkningen, men det är ett spel för gallerierna. Natos talesmän ger sken av att de värnar om civilrätten, demokratin och freden i Europa samt bredare. I själva verket framkallar de naturkatastrofer och revolutioner. Var fanns de när Srebrenica i Bosnien genomlevde en massaker, där mer än 8000 bosnienmuslimska män och pojkar dödades, och när över 250000 serber flydde från Kroatiens blixtkrig och etniska rensning? Libyen valdes in i FN:s råd för mänskliga rättigheter i maj 2010. Nu fördömer världen Libyens ledare Muammar Khadaffi och utesluter hans land från rådet. Var finns logiken och empatin?

Under Irakkriget dog över 4000 spädbarn varje månad som ett direkt resultat av de angloamerikanska sanktionerna 1990-2003. USA:s tidigare utrikesminister Madeleine Albright blev frågad om det här: ”Detta är ett mycket svårt val, men vi tycker att priset är värt det”, svarade hon.

Muammar Khadaffi är långt ifrån ett helgon. Samma sak gäller för västs nuvarande och äldre ledare. Nicolas Sarkozy påstås vara schizofren och mytomanisk, Tony Blair en hypokondrisk katolsk konvertit och George W. Bush sektmedlem i det hemliga sällskapet ”Skull and Bones”.

Sverige spelar demokrati- och fredskämpe ute i världen samtidigt som den svenska försvarsmakten erbjuder sig att skicka åtta Jas Gripen-plan för att ”hjälpa till” med flygförbudszonen över Libyen (Ekot, Fredag 18 mars 2011). Utrikesminister Carl Bildt kallar det ”alldeles utmärkt”, att franska flygattacker slagit ut ett antal av Khaddafis stridsfordon i östra Libyen. ”Min förhoppning är nu att dessa operationer har en sådan inledande styrka att de på ett avgörande sätt förändrar den politiska situationen i landet. Och i det avseendet tror jag att de närmaste dygnen är de viktigaste.” (TT – Sydsvenskan, Lördag 19 mars 2011) I stället för att mana till lugn och besinning tänder Bildt en ny brasa i infernot.

USA, Storbritannien och Frankrike vill till varje pris undanröja Muammar Khadaffi. Genom att avlägsna honom från den politiska arenan stoppas också den gigantiska vapenaffären med ryssarna: ”FN:s sanktioner mot Libyen slår hårt mot den ryska vapenexporten. Ryssland kan förlora mångmiljardbelopp på grund av uteblivna vapenleveranser till Libyen.” (Ekot, Tisdag 1 mars 2011)

Västmakterna och deras allierade sätter således dagliga krokben och käppar i hjulen för Rysslands, Kinas, Irans, Brasiliens, Venezuelas, Libyens, Zimbabwes, Serbiens med flera andra obekväma länders framfarter. Men det finns ett ordspråk som säger: ”Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri!”

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA