Saddam Hussein

Svenska massmedier gräver sig själva till vanvett. Att de inte har skam och empati för de döda! “De mortuis nil nisi bene” – Om de döda inget annat än gott. (Latinskt ordspråk)

Saddam Hussein (1937-2006) är för länge sedan död och tillhör sålunda den fossiliserade världshistorien. Historieböckerna skrivs av segrarmakterna och ska därav tas med en nypa salt, så även här.

Många av mina kolleger och elever kommer från Irak och flera utav dem menar att det trots allt var mycket bättre under Saddams tid. Under den tidsperioden var landet enat och internationellt självständigt. Hur och på vilket sätt vet bara de. Det är inte mitt att ifrågasätta andras övertygelser.

Må vara att Hussein var en upplyst envåldshärskare och att han hade många kurders, oliktänkandes och dissidenters lik på sitt samvete, men vi får inte för den skull glömma att han också hade många sympatisörer och ljusa sidor som borde omnämnas i sammanhanget.

Och vem säger att presidenter och ex-presidenter av idag inte har några politiska lik i säcken – bland dem George Bush Sr/ Jr, Barack Obama, Nicholas Sarkozy m.fl.?

Medierna målar upp fan på väggen och i deras skeva omvärldsbild finns bara svart och vitt. Men sanningen är mer nyanserad och facetterad än så!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *