Livets enigmatiska mysterium

Jag får se en glimt och brottstycke

av framtiden.

Mitt förflutna har varit svårt,

men mycket snart kommer allt

att ordna sig för mig.

Allt blir begripligt för stunden.

Jag ser en snar förändring

i livets enigmatiska mysterium

genom att kanalisera transcendentala

och esoteriska energier.

En gynnsam framtid väntar oss jordbor.

Vi har väntat länge på den.

Jag överlämnar mig till fullo,

min jordiska kropp och själ

till Ljusets Rike och dess vackra bergsskap,

där Guden Serbons ukas och lagar gäller

och där lycka, trygghet och rikedom

finns i överflöd.

Mina drömmar och visioner är mycket starka.

En sådan exakthet är ovanlig att skåda

i modern tid.

Jag ser kärlek och vänskap

spira bland fromma människor.

Runt omkring mig dansar de

i folklorisk ringdans.

Men se upp!

Jag ser svarta Västans moln

närma sig med stora steg.

De står i vägen för solens

välvilliga krafter från Öst.

Mörkret är på väg mot mitt håll.

Skeendena förflyttas i panoramabild

och väldigt snabbt förbi.

Mitt arma folk behöver ta skydd någonstans

för ihärdiga regnskurar och översvämningar.

Jag får en ny uppenbarelse och syn.

Jag ser henne,

en vacker och välvilligt hjälpsam kvinna.

Hon står där lojalt vid min sida.

Men jag måste hålla denna hemlighet

för mig själv

och lämna mina rädslor bakom mig,

för att ingen ska skilja på oss

och våra livslånga kärleksband.

Jag föddes i Lejonets tecken.

Den kosmiska positionen

på himlavalvet är gynnsam.

Sanningen är helt uppenbar,

men än så länge oberäknelig.

Negativa krafter och

kosmiska störningar

från månen och planeten X

skulle mer än allt kunna förstöra

våra lyckliga dagar.

Jag behöver åkalla hjälp från det gudomliga

och gudomliga krafter i himlavalvet,

Heliga Guds moder, vår Fader i Himlen,

Sonen och den Helige anden.

Jag får se en glimt och brottstycke

av framtiden.

Mitt förflutna har varit svårt,

men mycket snart kommer allt

att ordna sig för mig.

Allt blir begripligt för stunden.

drac Ljubomir T. Dević Kosarić-Lijović Vajmeš-Kastriota

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *