Katolsk kardinal anklagar Vatikanen: “Ni har brutalt falsifierat serbisk historia och innebörden av de fyra S:en!”

Den katolske kardinalen Rišard Pantel anklagade den historiska institutionen vid Vatikanen och tyska politiska kretsar för en brutal förfalskning av den serbiska historien i ett försök att förringa betydelsen av ortodoxin.

Denna attack Cardinal publicerades i ett brev till moderkortet i Vatikanen till internationella relationer, rapporterar Sputnik. I brevet står: Skaparna av den serbiska historien smidda inte bara försöker utmana ursprung serber, men alla serbiska heliga helgedomar och den serbiska vapens enbart armar.

För mer än ett sekel krävs ansträngning nordisk-germanska historiska skolan för att övertyga serberna om att de har en tvehövdad örn och ett kors med symboler tagna från Bysans. Denna kampanj har haft så stor framgång att detta bedrägeri sålunda har implementerats i de serbiska historieböckerna.

Katolske kardinalen Rišard Pantel anklagade historiska institutionen Vatikanen och den tyska politiska kretsar för brutala serbiska förfalskning av historia i ett försök att minska vikten av ortodoxin.

Denna attack kardinalen publicerades i ett brev till moderkortet i Vatikanen för internationella relationer.

Brevet står: Skaparna av serbiska historia smidda inte bara försöker utmana ursprung serber, men alla serbiska heliga helgedomar och den serbiska vapens enbart armar.

För mer än ett sekel krävs ansträngning nordisk-germanska historiska skolan för att övertyga oss om att vi har en tvehövdad örn och ett kors med symboler tagna från Bysans.

Denna kampanj har haft så stor framgång att detta bedrägeri och har gått in i serbiska historieböckerna.

Vad menar du egentligen Ocila den serbiska vapenskölden?

Amerikanska forskare Walter Pitman och Ryan Villijam visade att mer än 5 500 år f.Kr. Svarta havet var en insjö cirka 50 meter under den nuvarande nivån.

Detta faktum tyder på att det finns fyra stora floder (Don, Dnepr, Dnestr och Donau) hade en mynning. I ingen annan plats på planeten fyra stora floder inte strömma in i ett så litet område, praktiskt taget på ett ställe.

Efter antik historia, dessa resultat leder till slutsatsen att, vid sammanflödet av dessa floder där en forntida civilisation och staden Atlantis, eftersom det i urminnes tider av Platon i hans skrifter anges att Atlantis sjönk i havet, och det var omgiven av fyra stora floder.

Vid sammanflödet av fyra floder fanns det faktiskt en civilisation. Men det var inte Atlan, för Atlantis är en helt annan och mycket äldre stad.

Anledningen till den blandade Atlantida och jord serber ligger i det faktum att innan denna gamla flod av serbiska flyktingar förde med sig två traditioner: den om staden Atlantis och den andra av hennes krubba med en sammanflödet av fyra floder sväljas vid havet.

Av dem har hört talas om överlämnandet av de egyptiska prästerna, och de gamla grekerna som skrev dem. Serber i dag för delar av dess folk som bor utanför sitt hemland säger att de är i “diasporan”.

Således, att dra sig tillbaka innan han kom jag kan, logiskt, var nationen flytta uppströms dalar fyra floder.

De serber som gick uppströms älvdal av Dnepr och Don, och grundade senare ett land som fortfarande kallas Rashi (Ryssland, uttalas ‘Rassija’).

De serber som var retirerande uppströms längs Dnjestr hittills har behållit namnet på serberna, med hänvisning Lusatian.

Man är av den uppfattningen att dagens Tjeckien, Mähren, kallades Serbien.

(Agencije)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *