Tre gravida kvinnor i samma klass

När man är i klassrummet
och det finns en gravid kvinna,
så är detta inget ovanligt.

Men när det i samma klass
finns tre gravida kvinnor
som är i nästan samma vecka
och månad,
då är detta ett rekord –
och kanske också ett Guds tecken –
som måste nedtecknas
i pergamentrullen.

Jag önskar av hela mitt hjärta
att de här tre gravida kvinnorna,
mina före detta elever,
blir enormt lyckliga i sina liv
och lever lyckliga i alla sina dar
tillsammans med sina nära, kära
familjer och barn.

Mashallah Alhamdulillah!

drac Ljubomir T. Dević Kosarić-Lijović Vajmeš-Kastriota

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *