Magiska besvärjelser inristade i guld- och silverpapper upphittade i romerska staden Viminacium vid Kostolac i Serbien

I dagens nordöstra Serbien har serbiska arkeologer, under ledning av chefsarkeologen Miomir Korać, påträffat två mystiska blybehållare vid utgrävningar av en cirka 2 000 år gammal begravningsplats i den romerska staden Viminacium.

Dessa, som hittades i gravarna, visade sig innehålla tunna guld- och silverpapper där ännu otydda inskriptioner går att utläsa. Enligt arkeologerna rör det sig om olika slags magiska besvärjelser. Bland annat har man lyckats identifiera namn på en rad olika demoner som bland annat är kända från dåtidens Syrien.

Svenska medier har som vanligt, när det är serber och Serbien i fråga, missat helt att rapportera om denna ytterst unika upptäckt.

Det är i för sig förståeligt att man lägger fokus på inhemska utgrävningar, såsom de i exempelvis Uppåkra med omnejd i Skåne, men ur ett europeiskt perspektiv har de föga arkeologiskt värde i sig. Ger man dem å andra sidan full publicitet bör man också kunna motivera det med mer än att de är “unika” och “innovativa”.

Inom kort!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

____________________________________________________

Mer om samma tema/

https://www.theguardian.com/science/2016/aug/09/mysterious-magic-spells-unearthed-archaeologists-serbia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *