Jantelagens våndor: Alla vägar bär inte till Stockholm

Jantelagens våndor har satt sin prägel på det svenska sociokulturella livet för flera sekler framåt. Det märkliga häri är att det inte ens lär vara en svensk sedeslag – utan en norsk.

Jantelagen har således anammats av svenska familjer på löpande band generationsvis som om det vore en helig skrift, viktigare än själva Bibeln, Kuranen eller Torahrullarna.
Men det är inte många svenskar som vet innebörden med dess tio budord. För vem skrevs Jantelagen och varför kom den till?

Jantelagens tio budord är:
Du skall inte tro att du är något.
Du skall inte tro att du är lika god som vi.
Du skall inte tro att du är klokare än vi.
Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
Du skall inte tro att du vet mer än vi.
Du skall inte tro att du är förmer än vi.
Du skall inte tro att du duger till något.
Du skall inte skratta åt oss.
Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
Du skall inte tro att du kan lära oss något.

(Källa: sv.wikipedia.org/wiki/Jantelagen)

Avund och avundsjuka hör till de sju dödssynderna och kan liknas med jante. Oftast vill man att andra ska lyckas och vara stolta över sina egna prestationer, men där är någonting, likt en illvillig röst, som kämpar emot inifrån. För en del handlar det mer om att man helt enkelt är avundsjuk på att andra lyckas med det man själv borde ha lyckats med. Det finns de folk och folkgrupper som sålunda känner mer avund och avundsjuka än andra. Det är oftast miljömässigt förankrat, men framför allt dna-relaterat. Är svenskarna månne ett avundsjukt och missunnsamt folk?

Inom kort!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *