Jantelagens våndor: Alla vägar bär inte till Stockholm

TEMA: Jantelagen och bilderburgarna

Jantelagens våndor har satt sin prägel på det svenska sociokulturella livet för flera sekler framåt. Det märkliga häri är att det inte ens lär vara en svensk sedeslag – utan en norsk.

Jantelagen har således anammats av svenska familjer på löpande band generationsvis som om det vore en helig skrift, viktigare än själva Bibeln, Kuranen eller Torahrullarna. Men det är inte många svenskar som känner till innebörden med dess 10 budord. För vem skrevs Jantelagen och varför kom den till?

Jantelagens 10 budord är:
Du skall inte tro att du är något.
Du skall inte tro att du är lika god som vi.
Du skall inte tro att du är klokare än vi.
Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
Du skall inte tro att du vet mer än vi.
Du skall inte tro att du är förmer än vi.
Du skall inte tro att du duger till något.
Du skall inte skratta åt oss.
Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
Du skall inte tro att du kan lära oss något.

(Källa: sv.wikipedia.org/wiki/Jantelagen)

Avund och avundsjuka hör till de sju dödssynderna och kan liknas med jante. Oftast vill man att andra ska lyckas och vara stolta över sina egna prestationer, men där är någonting, likt en illvillig röst, som kämpar emot inifrån. För en del handlar det mer om att man helt enkelt är avundsjuk på att andra lyckas med det man själv borde ha lyckats med. Det finns de folk och folkgrupper som sålunda känner mer avund och avundsjuka än andra. Det är oftast miljömässigt förankrat, men framför allt dna-relaterat. Är svenskarna månne ett avundsjukt och missunnsamt folk?

Bilderburgarna i svensk teve vill ofta framhäva och roffa åt sig svenska traditioner och göra dem till sina egna, fastän de långt ifrån är deras. Det krucifiellt svenska svartmålas och nedvärderas till förmån för det traditionellt osvenska. Bilderburgarnas dagliga försök till att vilseleda och manipulera gemene Svensson till att få denne att tro att det inte är svenskt att tro på Gud, gå i kyrkan, föda många barn, bilda familj efter genuint svenska värderingar och traditioner. Bilderburgägda massmedier genomsyras av vinstdrivna hädiska inslag framlyftandes liberalistiskt synsätt på ateism, hbtq och omoraliskt leverne i teverutan. Här använder de sig av jantelagen på ett pervertartat sätt.

Inom kort!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.