SvD – illvilligt vidrigt skrivande om serber!

ANALYS —

“Ahmad går för att köpa tågbiljetter direkt från Skopje till Belgrad i Serbien. Jag kommer att försöka muta kontrollanterna eller de serbiska poliserna så att de låter oss stanna på tåget vid gränspassagen (…) Det finns tyska poliser och serber överallt. De är galna, de slåss!” säger han. (“Flykt genom nio länder till Sverige: ‘Rör er i skuggorna'”, Claire Billet, SvD/ Världen – Reportage, Söndag 2015-08-30)

Här är ytterligare ett citat från Svenska Dagbladet daterat den 30/8-2015. Återigen är det serberna som är i fokus i stället för migranterna. SvD tycks ha en hemlig agenda att svärta ned allt som är serbiskt och ryskt. Det är väldigt märkligt att SvD, som den största presstödstagare sedan många år, fått fria tyglar uppifrån att bete sig omdömeslöst. Att inte Presstödsnämnden, som numera ligger under Myndigheten för radio och tv, och Kulturrådet för den delen, synar och reagerar på det här slöseriet med flödig trycksvärta finansierat direkt genom skattebetalarnas pengar och som de i sin tur använder för att bemästra och satanisera för dem obekväma medborgare, nationer och dess ledare.

I stället för att använda sig av tillförlitliga källor fokuserar man sig på nyckfulla handelsmäns, skräddares, bokhandlares och andra samhällsskikts fragmentariska beskrivningar utan faktaunderbyggnad. Exempelvis enligt Michael Davenport, tidigare Storbritanniens ambassadör i Serbien och för närvarande chef för EU:s delegation i Belgrad, har “Serbien starka utsikter för EU-medlemskap och därför är en del av EU:s planeringsprocess Serbien har antagit dagordning som fastställts av EU precis som sina partner i regionen, och kanske till och med i större utsträckning”. Davenport poängterade vid den årliga Belgradkonferensen under titeln ‘European Union at the Crossroads? Consequences for Serbia’ att:

“Serbien blir mer konstruktivt och kunna bidra till att formulera gemensamma säkerhets- och utrikespolitiska ramar för EU, liksom den gemensamma säkerhetspolitiken (…) Detta blir ännu tydligare genom Serbiens OSSE-ordförandeskap och dess verksamhet inom det regionala samfundet”, konstaterade han. (“Davenport Says Serbia Has Strong EU Membership Prospects”, inNews, May 8, 2015)

“Serbien har sålunda fått beröm från många håll för sin behandling av flyktingar”, skriver den tyska dagstidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), och vidare att: “Serbien upphöjt sig i detta avseende framför alla sina grannar.” (“FAZ: Puno pohvala Srbiji za ophođenje prema izbeglicama”, RTS, Subota 05. septembar 2015.)

Men inte en tillstymmelse av det positiva om serber når den svenska allmänheten på grund av mediernas trixande, raljerande, konspirerande och propagandiserande. Då blir det inte heller så konstigt att Serbiens samhällspolitiska engagemang faller i trovärdighet och att gemene Svensson inte känner till EU-politiker såsom Michael Davenport, medan bokhandlare och skräddare från Fjärran Östern går hem som smör i vårt fiktivt surrealistiska samhälle.

Det är förvisso upp till redaktionerna själva att hantera nyhetsrapporteringarna, men i och med detta medföljer således ett genuint ansvar med livsavgörande insatser och skyldigheter gentemot de inhemska skattebetalarna samt den kritiska hållning som rapporteringen och informationen ständigt kräver!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.