Carl Bildt: “Ortodoxin är det största hotet mot västvärlden, mer än islam!”

Moskva också – West kan fortfarande inte, och inte stå emot deras suget århundraden: utvecklingen i Ukraina har gjort Carl Bildt, utrikesminister i Sverige, att säga att ortodoxin är det största hotet mot västvärlden, eftersom det lägger om Ryssland.

Carl Bildt, svenske utrikesministern (och tidigare FN:s höge representant och EU i B och H), sade tre dagar sedan att Rysslands 90-talet var ett bättre land än det är i dag, eftersom det strävade efter demokrati och västerländska värderingar, och i dag syftar till ortodoxin.

“I dagens Ryssland, är situationen mycket värre. Putin visar åtagandet inte internationella värden, men den ortodoxa. Sitt stöd Assad i Syrien kan förklaras av det faktum att Assad att skydda de ortodoxa i Syrien. Dessutom är ortodoxin farligare än islamisk fundamentalism och utgör därför det största hotet mot den västerländska civilisationen.”

Marko är allt kristallklart objasnio. Ortodoxin är verkligen den största fienden Zapada. Ono inte tillåtet att jämställa naturliga och onaturliga, normala och queers (lesbiska, transvestiter …), födelse och abort, att likställa de självständiga kyrkor och sekter, att verkställa döds ett straff som strider mot Guds lag, är familjen och patriarkala värderingar offras till förmån för materialismen, att ändamålet helgar medlen … Mot allt som nu arbetar i USA och andra västländer. Ta bekämpa ortodoxin har pågått allt sedan schismens år, år 1056.

Serberna har fruktansvärda pris som betalats för dessa kamper i århundraden och särskilt i NDH och efterkrigstidens kommunistiska SFRJ. Ryssarna det fruktansvärda priset i både världskriget och mest i Sovjetunionen u. Strašnu pris de betalade och ortodoxa i Polen och överallt där hon klev “boot Vatikanen”.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.