EU och väst använder sig av dubbla måttstockar för Balkan

TEMA: Säkerhetsläget på Balkan

Om Serbien hade stött terroraktioner begångna av serbiska minoriteter i grannländerna, skulle det få sanktioner inom 24 timmar och även bli utsatt för bombningar i värsta fall. Vad skulle Albanien och Kosovo få? De skulle sannerligen få hjälp med att genomföra projektet med ett “Storalbanien” från det omtänksamma Internationella samfundet.

Om terroristerna hade lyckats med sina avsikter, då skulle ingen ha fördömt det hela – allt skulle vara frid och fröjd ur västs ögon. Men eftersom dessa, tyvärr, krossats med ett allt för högt pris, närmare precist åtta dödade poliser, kommer man nu att hota makedonierna och gjuta än mer olja på elden samt förpesta det politiska läget.

Man kommer att leta efter en förevändning och anledning – och enligt dem är det “den rådande politiska situationen i landet” som lett till att dessa fundamentalister och terrorister, som Sveriges Television (SVT) anmärkningsvärt kallar för “motståndare”, anlänt från angränsande Kosovo för att “lösa” den politiska situationen åt makedonierna.

Inom kort!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.