Malmös snurriga identitet

Turning Torso – Malmös snurriga identitet. Foto: Filip Lj. Dević och Bokhuset Dević, mars 2015.

“Sedan Turning Torso invigdes för tio år sedan har det blivit ett landmärke för Malmö. Nu vill Malmö stad bygga en gemensam identitet runt det skruvade tornet genom att uppföra så kallade “torso-statyer” på ett tjugotal platser runt om i staden.” (“Nu stärks den snurriga identiteten”, Lokaltidningen.se/ Malmö, Onsdag 1 april 2015, Vecka 14, Årgång 8)

Satsningen med torso-statyerna “beräknas kosta 40 miljoner kronor”. Zackarias Frank, stadsplanerare på Malmö stad, vill att “alla ska se sig som Malmöbor och då är Turning Torso en bra symbol att enas under”. Julia Lilja, marknadsförare för Malmö stad, tillägger härvid att “man nästa år planerar att integrera torson i Malmö stads logotyp”. (“Nu stärks den snurriga identiteten”, Lokaltidningen.se/ Malmö, Onsdag 1 april 2015, Vecka 14, Årgång 8)

Man slutar aldrig att förvånas i det här snurriga landet, som heter Sverige. Hur har man mage att överhuvudtaget föreslå något så idiotiskt som att uppföra “ett tjugotal” skräckinjagande torso-statyer runt om i Malmö! Förstår inte stadsplanerarna och marknadsförarna i Malmö stad att dessa tilltänkta skulpturella avbildningar skulle förfula och tillkonstla livet än mer för många i vårt samhälle. Och vem i hela norden skulle bli så himla fascinerad och full av vördnad inför dessa?

I stället för att slösa skattebetalarnas surt förvärvade pengar på sådant bronsskräp vore det mycket bättre om man investerade klokt i Malmös allt mer haltande sjukvård och skolor. Vårdpersonal och lärare förbrukas till det yttersta för att sedan bli kasserade på löpande band. Många av dem går således med huvudena i väggen och hamnar förr eller senare i psykotraumatiska långtidssjukskrivningar som ett direkt resultat av exploateringens cyniska likställningspolitik.

Jag vet inte om torso-statyerna var menade som första aprilskämt eller inte. Det hör inte till saken, utan det som är alarmerande häri är att beslutsfattarna i Malmö stad överhuvudtaget vågar komma ut med sådant påkostat integrationsutspel i en tid då många Malmöbor lever under existensminimum saknandes mat och logi för dagen.

Och sedan måste man fråga sig i vems intresse det ligger att uppföra bålstatyer, så kallade torsoer*, i det en gång hedniska Norden? Vad har huvud-, arm- och benlösa bålar och överkroppar att göra med dagens Malmö? Ingenting, skulle man nog kunna hävda!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

____________________________________________________

*torso=staty utan huvud, armar och ben; något stympat eller ofullbordat.
KÄLLA: http://sv.wiktionary.org/wiki/torso

Leave a Reply

Your email address will not be published.