Inte ett ord om den serbiske premiärministerns besök i Sverige. Oförlåtligt beteende, SVT!

TEMA: Bilaterala relationen mellan Sverige och Serbien

Serbiens premiärminister Aleksandar Vučić träffade sin svenske kollega Stefan Löfven, som sade att Serbien kan räkna med hjälp av Sveriges mot EU, särskilt i öppnandet av de första förhandlingskapitlen. Premiärminister Vučić frågade svenska företagare om råd hur Serbien kan förbättra investeringsvillkoren.

Mötet mellan statsministrarna i Stockholm tog längre tid än väntat, och de gick ut ur salen synbart nöjda med det som avtalades, rapporterar RTS:s utsände. (RTS, Ponedeljak 2. februar, 2015.)

Premiärminister Vučić och Löfven talade till reportrarna efter mötet och arbetslunchen och sade att Serbien och Sverige har ett utmärkt politiskt samarbete, men att det ekonomiska samarbetet och handelsförbindelserna hade kunnat vara bättre. I framtiden kommer att stå ut, arbeta på det att göra så många svenska företag kommer till Serbien, men också till våra tillverkare kunde mer produkter att sälja på den svenska, ganska utmanande marknad.

“Jag hoppas att Serbien kommer att kunna genomföra alla reformer som krävs och att erhållas efter överenskommelse med IMF och paketet med ekonomiska åtgärder misslyckas med att locka fler utländska investeringar”, säger premiärminister Vučić efter ett möte med sin svenska motsvarighet.

Vučić är tackade Sverige för att få hjälp att reparera följderna av översvämningar och sa att vi har mycket att lära av Sverige, särskilt när det gäller regleringen av staten, de besparingar i landet, om hur svenska företag arbetar på ett disciplinerat och ansvarsfull.

Han tillade att Serbien genomfört ekonomiska reformer för framtiden för landet och dess folk som påstår att landet kommer att uppnå en överenskommelse med IMF, och att han hoppas att kunna locka fler av svenska investerare.

“Vi hade ett runt bord och forum i morse med de största och viktigaste svenska företag och vi hoppas du hittar deras intresse för att investera i vårt land, och vi kommer att göra vårt bästa för att ge dig bästa möjliga affärsmiljö för dem”, säger Vučić. (RTS, Ponedeljak 2. februar, 2015.)

Serbiens premiärminister uppmanade den svenska kollegan Stefan Löfven att besöka Serbien, på vilken Löfven sade att han skulle vara glad att komma, och ensam det här året.

“Ända sedan Olof Palme besökte Belgrad, har ingen annan svensk statsminister besökt vårt land och jag tror att det skulle vara fördelaktigt för båda parter”, säger Vučić. (RTS, Ponedeljak 2. februar, 2015.)

Löfven sade att Serbien kan räkna med hjälp av Sveriges EU-anslutningen, särskilt när det gäller att öppna det första kapitlet.

Han tillade att EU:s utvidgning leder till välstånd, ekonomisk tillväxt, fred och stabilitet på kontinenten, som anger att anslutningsprocessen har hjälpt landet uppnå ekonomisk tillväxt, rättsstatsprincipen, bättre resultat i kampen mot korruption och brottslighet.

Löfven sade att Sverige stöder öppnandet av nya kapitel, eftersom han tror att det är viktigt att inleda förhandlingar.

“Vi vet att det finns vissa frågor som måste lösas, till exempel Kosovo, men vi stöder möjligheten att öppna ett kapitel. Vi önskar att denna process påbörjas, är det viktigt för EU som helhet, men inte mindre för sydöstra Europa”, säger Löfven. (RTS, Ponedeljak 2. februar, 2015.)

Den svenske statsministern sade till reportrarna att han och Vučić pratade om många ämnen, bland annat, om relationerna mellan de två länderna, europeisk integration och situationen i Ukraina.

Han tillade att det finns utrymme för att stärka de ekonomiska och handelsmässiga band mellan de två länderna och betonade att i detta skandinaviska land har en befolkning på drygt 120 000 serber.

“Och Sverige är på nittiotalet går igenom tuffa ekonomiska åtgärder, genom det som nu Serbien passerar, och vi vet att dessa betalningar”, säger Löfven. (RTS, Ponedeljak 2. februar, 2015.)

Den svenske statsministern, som påminner om att den serbiska ordförandeskapet för OSSE, den institution som är en mycket viktig aktör i konflikten kring Ukraina, sade att det var viktigt att Serbien åtagit sig att de principer som OSSE och inbyggda – inklusive territoriella integritet.

Premiärminister Vučić sade, när frågan om sanktioner Ryssland, sade att Serbien stöder Ukrainas territoriella integritet och har inte för avsikt att överge de rättsliga principerna i internationell rätt, men att det syftar till att upprätthålla goda relationer med Ryssland.

“Det är inte en politik för balans mellan de två krafterna, eller liknande. Vår väg är väg mot EU, och för att vi väldigt bestämd. Å andra sidan måste vi och vi vill överleva och vi vill ha bra relationer med Ryssland”, säger Vučić. (RTS, Ponedeljak 2. februar, 2015.)

Han säger att han hoppas att vara inom OSSE och dess partner inom EU för att finna en fredlig lösning på konflikten i Ukraina, vilket han säger är bäst för alla.

Statsministern tidigare träffade den första vice ordförande i den svenska riksdagen Tobias Billström med vilka han diskuterade den europeiska vägen för Serbien och bilaterala förbindelser.

Vučić sade att den serbiska regeringen genomfört tuffa reformer utan påtryckningar utifrån, till förmån för det serbiska folket.

“Serbiens strategiska mål är att bli medlem i Europeiska unionen och vi gör allt vi kan för att nå det målet”, sade Vučić. (RTS, Ponedeljak 2. februar, 2015.)

Statsministern och tackade honom för den hjälp Serbien efter floden till regeringen i Konungariket Sverige och företaget.

Billström betonade att Serbien och Sverige har en lång och goda relationer, och tillade att medlemmar av det serbiska samfundet i Sverige är väl integrerade i samhället, och att de är mycket hårt arbetande och duktiga, sade i ett uttalande den serbiska regeringens kontor för samarbete med medierna.

“Kul att se Serbien på vägen mot EU, och vi arbetar för att hjälpa till på detta sätt hjälpa”, avslutade Billström. (RTS, Ponedeljak 2. februar, 2015.)

Diskussionsämnen var större deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden och reformera skolsystemet, bygger på den erfarenhet Konungariket Sverige.

Premiärminister Aleksandar Vučićs besök i Sverige inleddes med ett möte med representanter för Sveriges största företag i branschen forumet, som har infört ett program för ekonomiska och rättsliga reformer som regeringen i Serbien.

Vid detta tillfälle sade Vučić att åtstramningsåtgärderna går som planerat, och det var första gången i budgetöverskott stat i januari.

Statsministern betonade att regeringen genomför reformer för Serbien och inte för att någon från utsidan, även om den har stöd av IMF, Världsbanken, EBRD. För de kommande två åren, meddelade en ökning med cirka två procent.

Tala till företrädare för bolaget “Scania”, “Erikson”, SAAB, “Alstom”, “Amphenol koneksi” och den andra, frågade Vučić om råd från de svenska affärsmän på det sätt på vilket Serbien kan förbättra investeringsvillkoren för att locka fler utländska investerare.

Han tillade att det serbiska folket har mycket mer att göra för att leva ett bättre liv och att ingenting kommer att falla från himlen, vilket möttes med godkännande och orsakade stora applåder från deltagarna i Business Forum.

Statsministern uppmanade svenska företag att investera i Serbien och påpekade att vi kan lära oss vad de arbetar, disciplin och ansvar. Han betonade att Serbien är ett stabilt land, som har goda förbindelser med länderna i regionen och andra länder i Europa, samt frihandelsavtal.

På tal om fördelarna med att investera i Serbien, statsministern, bland annat, att monetära incitament, bra arbetsrätt, kontrakt för tullfri export och framför allt den politiska stabiliteten i ett land som är på väg mot medlemskap i Europeiska unionen.

Företrädare för svenska företag har sina kontor i Serbien, konstaterade att det är en bra investering basis, samt en utbildad och kvalificerad arbetskraft, meddelade Serbiens regering.

De betonade att det finns stabilitet i landet, vilket är en mycket viktig förutsättning för att dra till sig utländska investeringar, tillkännagav Serbiens regering.

Det är viktigt att fortsätta arbetet med privatisering av statliga företag, som kommer att förbättra den ekonomiska situationen i landet.

Vučić träffade Sveriges utrikesminister Margot Wallström, som han talade med om Serbiens europeiska väg, regionala förbindelser och situationen i Ukraina.

“Du är bland vänner förlängningar, eftersom detta är det bästa som Europa kan hända”, sade Wallström välkomnar ankomsten av den första serbiska premiärministern på officiellt besök i Sverige. (RTS, Ponedeljak 2. februar, 2015.)

Vučić tackade för det stöd Serbiens europeiska integrationen och utvidgningsprocessen, enligt kontoret för Serbiens regering att samarbeta med media.

Med detta är allt i sin ordning, men var är svenska massmedia nu att rapportera om statsbesöket? Det är olyckligt att man sopar ett sådant unikt besök under mattan – och det samtidigt som Serbien tagit över ordförandeskapet i OSSE under första halvåret av 2015. Den serbiske premiärministern har således fått varmt bemötande varthän han kommit i Europa. I Tyskland är han nästintill helgonförklarad på grund av sin EU-vänliga politik och insatser för att få Serbiens ekonomi på fötterna igen. I Sverige är han, och förblir, inkognito.

Avsaknad av rapportering om premiärministerns besök i Sverige är ingenting annat än ren avundsjuka. Hade det varit en okarismatisk marionettledare från EU hade SVT:s propagandamaskineri varit på högvarv dygnet runt. Det är ett oförlåtligt beteende!

Tidningen Expressen är ett undantag, som faktiskt valt att publicera en rätt lång artikel om den serbiske premiärministerns besök i Sverige. Bra jobbat, Expressen!*

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

___________________________________________________

* “Löfven mötte Serbiens premiärminister”, Expressen, Måndag 2 februari 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published.