Apokalyptiskt översvämningstillstånd på Balkan – Sverige passivt

TEMA: Serbien och EU:s civilskyddsmekanism

Världen och den serbiska diasporan hjälper Serbien som drabbats av kraftiga översvämningar – de värsta på 120 år. Utländska och inhemska frivilliginsatser organiseras och samordnas i de översvämningsdrabbade områdena. Hjälpen sänder sju medlemsländer i EU, Ryssland, USA, Israel och Makedonien, men sålunda den serbiska diasporan har aktiverats. “Folket i Serbien kan räkna med hjälp från EU”, meddelade Catherine Ashton. (“Svet i dijaspora pomažu Srbiji”, RTS, Petak 16. maj 2014.)

EU:s civilskyddsmekanism aktiveras efter gårdagens begäran om hjälp skickades till Serbien på grund av kraftiga översvämningar som drabbade stora delar av landet, och i det första svaret i dag reagerade Slovenien, Bulgarien, Tyskland, Ungern, Österrike, Tjeckien och Kroatien, enligt EU-delegationen i Serbien.

Talesmannen för EU:s höga representant Catherine Ashton sade att: “Människorna i Serbien kan räkna med hjälp från EU. Serbien och Bosnien och Hercegovina kan räkna med vänner och partners från Europeiska unionen i kampen mot de förödande översvämningarna”, rapporterar Tanjug.

“Vi sörjer de förödande översvämningar och jordskred som drabbade stora delar av Serbien och Bosnien och Hercegovina under de senaste dagarna. Våra tankar är med de som drabbats av denna naturkatastrof, liksom de som ännu inte är säkra”, sades det i uttalandet från en hög EU-företrädare.

“Som svar på denna situation, har Europeiska unionen och dess medlemsstater börjat att ge nödhjälp till stödja myndigheterna i de båda länderna. Under dessa svåra tider folket i Serbien och Bosnien och Hercegovina kan förlita sig på solidaritet och fortsatt stöd av vänner och partners Europeiska unionen”, sades det enligt uttalandet. (“Svet i dijaspora pomažu Srbiji”, RTS, Petak 16. maj 2014.)

Frankrike skickade ett brådskande räddningsuppdrag för att leda Serbien för att hjälpa det i kampen mot översvämningar, enligt den franska ambassaden i Belgrad.

Förväntad ankomst till Serbien, till tre lag av civilförsvar Slovenien, med pumpar med hög kapacitet hämta vatten. Teamet består av 19 personer och två pumpar med hög kapacitet, sades i uttalandet.

Från Bulgarien till Serbien skickades två brandbilar med 10 motorpumpar hög pumpkraft och fler bilar och båtar med 16 hög kapacitet pumpar för att hämta vatten, och har gjorts tillgängliga och två motorbåtar till undsättning.

Det förväntas anlända i morgon i Serbien även hjälp från Tyskland, som består av 15 badvakter blir tre stora pumpar som pumpar makt, fem lastbilar och aggregat. (“Svet i dijaspora pomažu Srbiji”, RTS, Petak 16. maj 2014.)

Komplimanger till grannlandet Norge som handlade med stor osjälviskhet genom betydande humanitära insatser och bidrag till de nödställda på Balkan – och framför allt för sin objektiva syn på naturkatastrofen. Norge har således under årens gång bistått mycket Serbien, även före flodöversvämningarna. Hatten av för Norge!

Tyvärr har inte alla nordiska länder reagerat på samma beslutsamma sätt. Svenska medier har sänt ett par korta, 2-3 minuters, nyhetsinslag på sin nationella television. Mer än så blev det dock inte. De stora humanitära hjälpgalorna lyste med sin frånvaro. Sverige har alltid legat på sparlågeenergi och varit passivt gentemot Serbien. Så var även fallet under Balkankriget.

SVT-text körde med samma gamla nyhetsflöde i två dagar i streck om katastroftillståndet på Balkan. Här hade det varit i sin ordning om Sveriges Television hade inrättat en katastrofsluss för att hjälpa och bistå på olika sätt. Hade det varit tal om en tsunamikatastrof i Thailand och Filippinerna hade det anordnats känslosamma hjälpgalor på tv på löpande band.

Sverige har visat sitt sanna ansikte här. Det bryr sig inte nämnvärt om katastrofer i omvärlden och att hjälpa människor i nöd, utan det är snarare ekonomiska vinningar och särintressen som spelar större roll. Det är klart att den svenska regeringen och de svenska medierna lägger större fokus på Sydsudan, Eritrea, Burma och Thailand framför Balkan, eftersom där finns olja och naturtillgångar i överflöd att hämta. Var är nu Bildt och kompani? Skam vare er!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.