Dansk Folkeparti: “Vi skal respektere Krims ja til Rusland!”

“Det är hyckleri om vi inte erkänner en överväldigande majoritets önskan om lösrivning från Ukraina.”, menar Dansk Folkepartis (DF) utrikespolitiske talesman Søren Espersen. (DR.dk, 17. Marts 2014)

“Krim vill vara en del av Ryssland, och det skall vi respektera (…) Vi bör erkänna och respektera lokalbefolkningens val om att göra Krim till en del av Ryssland.”, anser Dansk Folkeparti, trots att USA och EU har förklarat folkomröstningen på den ukrainska halvön Krim som olaglig.

Den utrikespolitiske talesmannen Søren Espersen (DF) pekar på att 96,77 procent av väljarna på Krim har röstat för, att halvön ska lösriva sig från Ukraina och ansluta sig till Ryssland.

“Det är ju alla. När 96 procent röstar ja i något, som verkar ha gått reellt till, får man konstatera, att hela Krims befolkning önskar vara en del av Ryssland.”, säger Søren Espersen.

Søren Espersen ser inga tecken på valfusk, eller att folk tvingats rösta på något specifikt. Och därför handlar det om att erkänna Krimbefolkningens självbestämmanderätt, enligt honom.

“Resultatet igår har i mina ögon förändrat mycket, och det är mycket svårt att åsidosätta så markant en folklig önskan.”, säger Søren Espersen, och tillägger:

“Vi får nog erkänna, att det är det, befolkningen på Krim helst vill, och om vi inte gör det, är vi dubbelmoraliska i denna saken.” (DR.dk, 17. Marts 2014)

Han liknar situationen med Kosovos utbrytning från Serbien 2008: “Den gången var dåvarande utrikesminister Per Stig Møller (KF, Konservative Folkeparti) snabb att erkänna Kosovo som en självständig stat.”

“Folks självbestämmanderätt hyllar man normalt i alla möjliga sammanhang. I Kosovo var det ändå ett stort flertal, som inte önskade självständighet, och i förhållande till Krim måste man konstatera, att alla på Krim önskar vara en del av Ryssland.”, avslutar Søren Espersen. (DR.dk, 17. Marts 2014)

Både USA och EU har kallat folkomröstningen på Krim “olaglig”, eftersom den “strider mot både Ukrainas författning och internationell rätt”. Men att Kosovo kunde lösriva sig så ogrundat och chauvinistiskt från moderlandet Serbien, det gav de blanka fan i!

Danske medier har endnu engang vist sin upartiskhed i nyhedsformidling. Og for dette bør de roses og oppmuntres. Store gjort DR! Og mange tak til Dansk Folkeparti for Deres yderst konstruktive bidrag til debatten om Krim!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

_________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published.