Lösningen på Krimkrisens gåta

Ja, hur gör vi då för att inte dras in i ett tredje världskrig? Frimurarna världen runt smider stora planer på att skrida till verket någon gång vid april-maj månad i år.

Mayakalendern siade om jordens undergång, eller rättare sagt övergång, till fördel för en ny era. Det blev dock ingen undergång den 21 december 2012, men vi är redan i övergångsperioden och det är upp till oss hur vi ska skriva det nya bladet i Nostradamus bok.

Ryssland satte krokben, d.v.s. veto, för krigsivrarna förra gången i FN:s säkerhetsråd angående Syrienkrisen. Putin förtjänar sålunda Nobels fredspris för det här livskloka draget. Utan honom hade vi krälat som ormar i underjordens bunkrar idag. Men Europa lär sig aldrig av sina misstag. I stället för att premiera moder Ryssland och det ryska folket för deras fredsansträngningar kastar man dolkar i ryggen på dem.

Under andra världskriget miste 20 miljoner ryssar livet! Varför? Jo, för att rädda Europa från nazismens och fascismens fasor. Bland annat många judar och romer räddades från koncentrationslägren efter den ryska arméns ankomst. För detta skulle Ryssland ha fått hedersutmärkelser för länge sedan. Men i stället för medaljer och ordnar spyr väst galla mot allt som förknippas med slaviskt och slaver. “Intet nytt på västfronten!”, skulle våra äldre säga.

Men det ypperligaste vore, för att förhindra en upptrappning av situationen på Krim och i östra Ukraina, att inte lägga våra näsor i blöt. Om nu majoriteten på Krim önskar tillhöra moder Ryssland, så låt dem få göra det! Man gör nog bäst i att acceptera detta faktiska läge.

I Ukrainas kuppregering sitter högerextremister som fått makten genom en statskupp. Det är ingen regering i Europa som öppet skulle våga samarbeta med dem, förutom Sveriges f.d. utrikesminister Carl Bildt och likasinnade.

Där är ingenting som hindrar rest-Ukraina från att satsa på en EU- och Nato-anslutning. På samma sätt vore det fel att hindra den rysktalande majoritetsbefolkningen på Krim från att välja sin egen väg. Om Ukraina vill knyta banden till EU, måste krimryssarna få samma möjlighet att få göra det med Ryssland.

Ryssland ses som ett växande militärt hot i väst, men realiteten är den att landet är en av de snabbast växande ekonomierna i världen idag. Detta förbiser de svenska medierna helt och hållet. De målar fan på väggen och svartmålar Ryssland och det ryska folket på alla möjliga sätt. Det är snarare de inre krafterna i rest-Ukraina, de neofascistiska högerpartierna, som man borde djupgranska.

USA, om något land, har brutit mot alla internationella avtal och förpliktelser – och det för att skydda sina egna geopolitisk-strategiska intressen. Och sedan kan man fråga sig varför man skulle vara så intresserad att få in ett utblottat och korrupt Ukraina i EU. EU knakar i fogarna, både ekonomiskt och politiskt. Ukraina behöver flera 100 miljarder euro i ekonomiskt bistånd under många år framöver innan det blir självförsörjande!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

_______________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published.