Svenska media bojkottar FN:s möte om internationell straffrätt

TEMA: Svenska media

Förenta staterna, Kanada och Jordanien bojkottade ett möte om internationell straffrätt som anordnades den 10 april 2013 av den serbiske ordföranden för generalförsamlingen vid FN:s högkvarter, Vuk Jeremić. Anledningen till detta var att mötet inte representerade alla krigets offer i Bosnien samt kritiserade FN:s krigsförbrytartribunal för f.d. Jugoslavien. Men även svenska media lyste med sin frånvaro.

Jordaniens FN-ambassadör, prins Zeid al Hussein, och Liechtensteins FN-ambassadör, Christian Wenewaser, meddelade att de skulle stå värdar för en presskonferens för två offergrupper – Srebrenicas mödrar och Föreningen för vittnen och överlevande från folkmordet – medan generalförsamlingens ordförande samt Serbiens f.d. utrikesminister, Vuk Jeremić, höll i mötet.

Zeid, som var FN:s fredsbevarare i Bosnien samt även tjänade som den förste ordföranden för statspartsförsamlingen till ICC (Internationella brottmålsdomstolen) mellan 2002-2005, sade att han uppmuntrade andra medlemsländer i den 193-manna generalförsamlingen vid FN att bojkotta mötet.

Han uttryckte “indignation över hur ordföranden i generalförsamlingen utnyttjat sin ställning och detta viktiga tema, som är den roll som internationell straffrätt i försoning, för att vi misstänker att lansera en oförtjänt angrepp av serbiska radikala partiet mot Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien.”

Liechtensteins Wenewaser, som också fungerat som ordförande för statspartsförsamlingen vid Internationella brottmålsdomstolen, uttryckte oro för att Jeremić “utnyttjar generalförsamlingen att fullfölja sina egna politiska mål, något som helt klart inte är något han borde göra som ordförande för generalförsamlingen.”

FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, gav sitt stöd åt alla internationella domstolar i öppningstalet och uppmanade alla länder att “respektera domstolarna och inte ifrågasätta deras opartiskhet eller försöka underminera dem”.

Men att påstå att Vuk Jeremić skulle ha “missbrukat sin ställning” är ren okunskap och geschäft.

I ett långt tal strax efteråt protesterade Serbiens president, Tomislav Nikolić, mot “lynchmobbningen av Serbien” och anklagade domstolen för “selektiv rättvisa”. Serberna straffas med långa fängelsestraff (sammanlagt 1150 straffår) samtidigt som bosniakers och kroaters illdåd förbises och förringas (55 år). Enligt Nikolić har tribunalen orsakat hos ett folk “en känsla av att vara kränkt” medan hos det andra “en känsla av triumf”. Detta selektiva förfarande bidrar inte till försoning i f.d. Jugoslavien utan tvärt om, enligt Nikolić. (“Nikolić: Tribunal nas nije pomirio”, RTS, Sreda 10. april 2013.)

Under debatten i FN kritiserade Nikolić skarpt domstolen i Haag och hävdade att domstolen inte bidragit till, utan snarare förhindrat en försoning i det forna Jugoslavien. Den grundläggande frågan är hur den internationella straffrätten kan bidra till att förena tidigare motståndare, säger Vuk Jeremić, ordförande i FN:s generalförsamling. (“Nikolić: Tribunal nas nije pomirio”, RTS, Sreda 10. april 2013.)

Den serbiske patriotledaren Vojislav Šešelj återberättade historien om kriget från ett serbiskt perspektiv vid det avslutande mötet vid krigsförbrytarrättegången i Haag, Nederländerna, i förra månaden.

Šešelj sade att serber hade utsatts för ett “folkmord” under kriget. Krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien slog fast att medan grymheter utfördes av alla parter förövades ett folkmord endast av bosniska serber, inklusive massakern på cirka 8000 muslimska män och pojkar i Srebrenica, Bosnien, 1995. Šešelj berättade i domstolen att serbiska militära aktioner var berättigade för att försvara etniska serber i Kroatien.

Erin Pelton, taleskvinna för USA:s representation i FN, sade att USA inte skulle delta i ett “obalanserat, inflammatoriskt” möte som underlåtit att ge röst åt offren för övergrepp.

Bland de inbjudna som avböjt att delta är David Tolbert, ordförande för International Center for Transitional Justice, Kenneth Roth, chef för Human Rights Watch, Song Sang-Hyun, ordförande för Internationella brottmålsdomstolen och Tina Intelmann, ordförande i partsförsamlingen för Internationella brottmålsdomstolen.

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.