Filmskaparen Emir Kusturica fick stående ovationer för sin film på 73:e filmfestivalen i Venedig – svenska medier håller tyst

Ikväll stängde högtidligt 73:e filmfestivalen i Venedig i Italien. Den äldsta filmfestivalen i Europa hölls från den 31 augusti till och med den 10 september i år. Inte ett ord om detta i svenska medier. Varför? Är det månne för att Emir Kusturica fått stora ovationer för sin senaste film?

Inom kort!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Broderlig vänskap med Samuel

Jag minns, min broder,

våra gemytliga möten,

speciellt de filosofiska

eftermiddagarna

på fredagarna –

i personalrummet

på Komvux.

På fredagarna

till en varm kopp te eller kaffe

med litet tilltugg

diskuterade och ventilerade vi

livets många mysterier.

Inget ämne var oss främmande.

Vi tog upp Mellanösternkrisen.

Jag sa i all hast att länderna där

är ‘förbannade’.

Jag använde ett magstarkt ord,

men Du lärde mig att tänka om,

att byta ut starka ord

till mer harmoniska, lugna,

fridfulla och rofyllda.

Jag minns när vi vandrade

till Synagogan i Malmö.

Du öppnade den gyllene dörren

och visade mig vägen in dit.

Det var som en mörk tunnel,

men med ett strålande sken

vid tunnelns ände.

Jag blev hjärtligt bemött av

Församlingens medlemmar.

Speciellt handskakningarna

kommer jag att bära med mig,

för de var hjärtliga

och väl menande.

Jag tror, min broder,

att jag själv lämnade

ett positivt intryck där,

för även mitt besök

kom från hjärtat.

Jag minns när vi

tillsammans med Jadranka

firade romernas nationaldag

utanför Moriskan i Malmö.

Du blev av med Dina nycklar.

Vi kunde inte hålla oss för skratt.

Det var så pinsamt.

Vi tänkte:

Av alla ställen på jorden!

Vi letade och letade.

Till slut hittade vi dem.

Vi pustade ut och

dansade ringdans

hand i hand

med romerna.

Jag minns att Du också ville

att vi skulle dansa samba

på skolan.

Jag försökte, men avstod.

Arbetet tog ju all min tid och kraft,

men Du återvann Din själskraft

genom dansens rytmer.

Jag minns, min broder,

att Du var en så engagerad lärare.

Stor uppskattning Du fick

bland annat i Elevrådet.

Eleverna såg upp till Dig.

Du hjälpte dem på alla sätt och vis,

Du var som en pappa och

ett språkrör för dem.

Jag minns att Du ofta spelade

på synthen i personalrummet.

Susan gjorde Dig sällskap

och sjöng bredvid

med munnen vid.

Jag hoppas att vi åter en dag

får uppleva allt det vi gjort

en gång i tiden.

Att dela våra broderliga dagar

till en kopp kaffe eller te.

Tack för att Du förgyllde

vår skolas tillvaro

med ljuvlig

musik och sång,

filosofi och visdom,

min käre broder!

Tack för allting, Samuel!

Shalom my friend!

______________________________________________
Malmö, 2012-10-05

Vår man i Havanna

Mats, Du är Vår man i Havanna.

Du är som filmen och romanen.

Du spelar många partier schack

med miniatyrflaskor whisky.

Du är som Joseph Blackburne.

Du vet, han som blev berömd

för sitt whiskydrickande

under schackpartiernas gång.

Mats, för schack har Du sinne.

Schack har stärkt Ditt minne.

Spänn fast säkerhetsbältet

och drick On the rocks

med fem sex iskuber i!

Ta Ditt schackspel under armen

och fröjdas Dina 65!

Dansa och fira,

släpp loss och lira!

Fånga dagen

med whisky i magen!

Fram till midnatt,

dag efter dag,

natt efter natt.

Skruva upp volymen

och sätt i högsta växeln!

Hallå, hallå,

det är ju Din fest!

Mats, grattis på födelsedagen!

Det flerstämmigt blomstriga klassrummet

Det flerstämmigt blomstriga klassrummet är a och o för all kunskapsinhämtning och skolutvecklingsarbete. Lärarens roll är facetterad, då den både är teoretisk-praktiskt guidande, ledande och lärande. Läraren är således bara en av många pedagogiska brickor i kunskapslärandets molnstege.

Min professionella lärarroll ska ses som ett mellanting av auktoritär och ”laissez-faire” (låt-gå) ledares egenskaper, men efter 27 års arbete vågar jag bestämt hävda att man bör ha med alla ledaregenskaperna och beståndsdelarna i åtanke och inte låsa sig vid enstaka didaktisk-metodiska moment – allt för att uppnå ett gynnsammare lärandeklimat och en frodigare skolutveckling.

Det finns sålunda långt ifrån bara en applicerbar lösning på skolproblematiken. Interagerande faktorer, som i stor grad påverkar skolresultatet positivt i klassrummet, är själva klassrummets utformning, det didaktiska mötets art och mål, samspelsvillighet i lärandeprocessen, samtalsinteraktion och till slut, men inte minst, lärarens entusiasm, kreativitet och engagemang.

Pedagogen Olga Dysthe skiljer sig från den kognitiva synen på inlärning och talar i stället om det flerstämmiga klassrummet, där hon skriver att ett klassrum innefattar fler röster än bara lärarens och elevernas och att dessa interagerar (samarbetar) för ett bättre lärande. (Dysthe, Olga. Det flerstämmiga klassrummet, 1996)

Pedagogen Tom Tiller diskuterar vikten av mötet mellan eleven och läraren. “När mötet mellan elevens livssituation och skolkunskaperna organiseras på ett meningsfullt sätt – när skolämnena möter vardagen – det är då inlärning äger rum. Det didaktiska mötet är också grunden för en reflekterande lärarpraxis och för vidareutvecklingen av en lärande skola.” (Tiller, Tom. Det didaktiska mötet : ett möte mellan elevens livserfarenhet och skolans kunskaper, 1999)

Psykologen/ pedagogen Lev Vygotskij kom med idén om att barns utveckling sker i samspel med deras omgivning. Både barn och vuxna lär sig genom upplevelser, erfarenheter, fantasi och kreativitet. (Strandberg, Leif. Vygotskij i praktiken – Bland plugghästar och fusklappar(2006) och Vygotskij, Lev. Fantasi och kreativitet i barndomen, 1995)

Författaren Liv Gjems är av åsikten: “Att i den pedagogiska praktiken lägga vikt vid samtal handlar inte om att ta tid från andra aktiviteter där barn engagerar sig och deltar. Samtalen finns där redan.” Barn och vuxna samtalar sig sålunda till kunskap. (Gjems, Liv. Barn samtalar sig till kunskap, 2011)

Emeritus professor Dylan William lägger vikt vid lärarnas professionalism och hantverksarbete: “När lärarna gör sitt jobb bättre lever deras elever längre, är friskare och bidrar mer till samhället. Lärare misslyckas hela tiden. En lärare som inte misslyckas är en lärare som inte försöker eller har extremt låga förväntningar.” Dylan menar härvid att det är svårt att bedöma vilka lärare som är duktigare eftersom undervisningen äger rum i samtiden, men lärandet över tid. (William, Dylan. The formative evaluation of teaching performancewww.dylanwiliam.org ([översättning: Lj. Devic] och Att följa lärande, Studentlitteratur 2013)

Många pedagoger lyfter dialogen mellan lärare och elever och kollegor emellan som en viktig faktor i all kunskapsutveckling. Utan dialog, samarbete, samspel, lyhördhet, lekfullhet, mångfald och högt i taket hämmas både lärares och elevers kreativitet och spontanitet i och utanför klassrummet.

Lärare ska sålunda inte behöva låsa sig vid enstaka pedagogers teorier utan i stället tillvarata de bästa guldkornen från allas tänk. Läraryrket är ett ytterst flexibelt hantverksarbete, där lärarna måste få kunna vara sig själva, välja sin egen idealiska väg, nisch och ism (ljubism etc.) – och inte som nu prackas på uppifrån med gurulitteratur mest hemmahörande på utedass.

Som lärare använder man alla sina fem sinnen, ofta även ett sjätte, i hantverksarbetet. Det är en kombination av undervisningsmodeller och framför allt beprövad erfarenhet som gör lärandet till det det formas till. Trots allt är det lärarna och ledarna som besitter erfarenheterna och kunskaperna – och som med hjälp av dessa kan vägleda, entusiasmera, motivera, engagera, stötta, leda och lära eleverna i ett interkulturellt, blomstrigt mångfaldigt klassrum.

Att avsluta med ett pedagogiskt knytkalas efter terminens gång, såsom ”English tea party”, är ett ypperligt sätt att befästa och förankra kunskaperna på. Genom jordnära och mellanmänskliga samtal, diskussioner, samkväm och mycket lekande uppnås således största stimuli för kunskapsinlärandet, allt efter Vygotskijs teorier – mästarnas mästare!

Ljubomir T. Dević
legitimerad lärare
franska/ engelska för grundskolans senare år,
med utökad kompetens i ryska, svenska och svenska som andraspråk
Malmö Stad, Komvux Malmö Södervärn

Amerikanska och kanadensiska idrottare omfattas inte av vanliga antidopningskontroller vid OS. Varför ska då ryska omfattas och uteslutas?

Amerikanska och kanadensiska idrottare omfattas tydligen inte av vanliga antidopningskontroller vid de olympiska spelen.

2012/08/09

Grattis till amerikanerna “vann” medaljer vid de olympiska spelen!

Vad tycker du om den mäktiga amerikanska medaljer om deras idrottare inte omfattas av vanliga antidopningskontroller?

Internationella olympiska kommittén (IOK) meddelade på dessa dagar, och våra medier rapporterar att den amerikanska judoutövare Nikolas Delpopolo (född Petar Perovic Montenegro) utvisats från spelen i London. Anledningen till utvisning: ett positivt test för dopningskontroll. Från denna nyhet skulle vara helt fel att dra slutsatsen att de amerikanska idrottare följer samma regler när det gäller att dopningskontroll samt idrottare från andra länder.

De som är lite mer bekant med situationen i världen sport vet att det är inte alls så, för amerikanska idrottare under en lång tid har absolut privilegierad status. Bara de får inte tillämpa regler som gäller för alla andra deltagare OI!

USA är det enda landet i världen vars idrottare inte passera standardförfarandet i processen för antidopningskontroller vid de olympiska spelen. USA är inte undertecknat antidopningsreglerna och därmed fungerar inte antidoping kontroll över sina idrottare som sponsras av Međunardnog Olimpjiskog kommittén redan i nivå med USA Olimpjiskog kommittén. För amerikanska idrottare och deras idrotts rättvisa och ändamålsenlig styrning garanteras av den amerikanska regeringen!

Därför är garant för rättvisa en moralisk jätte världens största i nutidshistoria. Om det inte var tråkigt det skulle vara roligt. Det är känt att detta är den största världs exportörer av statsterrorism, media lögner och hyckleri av hela jorden axiella mönster. Den andra halvan av nittonhundra och början av det tjugoförsta århundradet präglades av blodiga imperialistiska spår av deras vanära över hela världen. Från Panama och Nicaragua, genom Vietnam, Korea, Kuba, Venezuela, Chile, Kambodja till serbiska, Bolivia, Afghanistan, Irak, Libyen…

Vi måste nu tro utan förbehåll i hedersord av dem som är i sina medielabb producera najmonstuoznije lögner från och Račak och Markale, genom fiktiva folkmordet i Srebrenica, att håna förekomsten av massförstörelsevapen i Irak, liksom Irans nukleära program, som representerade och utgör fortfarande bara en bar förevändning för krig intervncije och förverkligandet av geopolitiska imperialistiska intressen?

Hur som helst, har amerikanerna officiellt vunnit över 2 000 medaljer vid tidigare OS. Detta väcker den logiska frågan om hur många av dessa medaljer ett resultat av deras realistiska utbud av idrottare, och hur deras regeringar funktion illegala dopningmedel till dem på det faktum att USA inte har undertecknat Anti-Doping Code. Så, Phelps, NBA-spelare, Williams systrar, de amerikanska idrottare … är deras resultat eller deras … egentligen?

Delpopolo alias Petar Perović var tydligen ut som en syndabock för att vara “misstänkta” världsopinionen avtagit, och övertygade om att i enlighet med den amerikanska idrottare vid OS tillämpar samma behandling som de andra och att de resultat som uppnåtts genom sina idrottare verkligen deras.

Jag tror inte dem något… och ni?

Det är fortfarande oklart varför denna privilegierade ställning av amerikanska idrottare är överens om att länderna skickar sina idrottare att OS, särskilt de stora som Ryssland och Kina!?

Men sanningen kommer upp till ytan förr eller senare; så även i det här fallet. Ryska hackare har brutit sig in i den internationella antidopingsbyrån WADA med målet att hämnas de amerikanska komplotterna mot Ryssland. Nu har ryssarna nystat upp härvan kring WADA:s oregelrätta arbete och nu förstår man sålunda varför de amerikanska idrottarna inte omfattas av vanliga antidopningskontroller vid de olympiska spelen.

Ryssarna slår tillbaka! Den hackare SYSTEM WADA! Pressning Serena och Venus Williams ?! Ny skandal i World Anti-Doping Agency! Som ryska medier rapporter hackare bröt sig in i systemet för World Anti-Doping Agency och publicerade data om flera amerikanska idrottare, inklusive den senaste tidens första världstennisspelare Serena Williams, som påstås bombade.

informer.rs 13. 09. 2016

Vissa amerikanska idrottare som deltog i de olympiska spelen i Rio, inklusive tennisspelare Serena och Venus Williams och Simon gymnast Bajls påstås var positiva på vissa förbjudna ämnen. Men, enligt uppgift täckas upp till Wada, så de får tävla trots positiva test.

Tydligen hackare från Ryssland hoppades WADA i databasen och hämta dokument som bekräftar nämnda navode.Prema handlingar som erhållits av hackare kom anger att de tävlande tar olagliga medel, men de inordnas under begreppet “terapeutisk användning”, men annars alla ämnen den “svarta listan” WADA.

Bajls allegedly testat positivt för dopning i augusti, men inte är jävig, medan hennes under 2013 och 2’14. även tillåtet att använda en förbjuden substans.

Serena Williams var enligt uppgift tillåtet att använda förbjudna substanser såsom oxikodon, hidroporfona, prednison och metylprednisolon 2010, 2014 och 2015. Hennes syster Venus påstods användes prednison, prednisolon och trijamcinolon 2010, 2011, 2012, 2013.

Som påminnelse bör uppmärksammas, har ett stort antal ryska idrottare förbjudet att delta i de olympiska spelen i Rio de Janeiro på grund dopinga.Amerika är så förgiftat världen, propaganda, lögner och hat som har blivit meningslös. Alla amerikanska idrottare dopingovani.Verujem och alla stjärnor som är, eller där det finns en hel del pengar genom att använda en mirodjiju.

Samo liten korrigering: Ryska idrottare för dopning inte är förbjuden att delta i OS men på grund av nekat tillträde “controllers” förberedande centra.

SKANDALČINA! Världsmästaren hittade kokain på testet och låta honom delta i spelen! Kanadensiska idrottsman Sean Barker för ett dopingtest på tröskeln till de olympiska spelen kokain påträffas i provet, men han var ändå rätt att delta i de olympiska spelen. (”SKANDALČINA! Svetskom prvaku pronašli kokain na testu i pustili ga da učestvuje na Igrama!”, Informer.rs, 07.10.2016.)

Shaun Barker är en mästare i stavhopp världen och var den första favorit för guld i Rio de Janeiro, men vann bara 10:e plats.

Skandalen, dock, eftersom hans antidopningsbyrån of Canada till testet i juni hittade kokain i provet. Den roligaste delen av historien är att Shaun Barker i sitt försvar fram möjligheten att kokain “plockas upp” kyssas med en flicka som han träffade på den första vägen och som han hade sex! (”SKANDALČINA! Svetskom prvaku pronašli kokain na testu i pustili ga da učestvuje na Igrama!”, Informer.rs, 07.10.2016.)

Hon medgav vid förhandlingen att natten två gånger med kokain, och det tas som en tillräckligt bra försvar att Barker inte är förbjudet att delta i OS!

Athletic Federation of Canada har även föreslagit att Shaun Barker är upphängd i fyra år, men att hennes förslag avslogs. Men kanadensare fört ära till slutet, så att idrottaren tog titeln av statliga mästare, som han vann två månader innan spelen i Rio. (”SKANDALČINA! Svetskom prvaku pronašli kokain na testu i pustili ga da učestvuje na Igrama!”, Informer.rs, 07.10.2016.)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Gučafestivalen är igång i Serbien – Sveriges medier står oberörda!

—— Musik- och trumpetfestivalen i Guča är igång igen. Foto: Lj. Dević. ——

Det är ett internationellt uppskattat och årligt återkommande evenemang under augusti månad i Serbien, fast ingenting som svenska medier gärna rapporterar om.

Det är helt obegripligt att man bojkottar en sådan renommerad tillställning med tanke på att många svenskar åker ner dit årligen för att ta del av festyran. Norges, Serbiens och Sveriges flaggor vajar på hög stång på arenan i Guča. Man kan undra för vem dessa vajar?

Inom kort!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

PROJECT SRBICON VALLEY — logo with prototypes


Dear,

You are welcome with benevolent efforts for the space project grants initiated by the Devićs’ Book-house! All constructive proposals and benevolent contributions will be considered. Your benevolent contributions will be used exclusively for the purposes of the project, i.e., to develop and implement the prototypes in essence. The rest of the assets will go to a) the construction of at least one ultra-modern space observatory in Serbia, and b) preventive relief efforts in natural disasters in Serbia and surrounding areas.

Ljubomir T. Dević, Bachelor of Arts,
member of the Scanian Writers Society and ASLA

https://www.facebook.com/ljubomir.devic

Malmoe, 23 February 2020

_____________________________________________________________

Prototypes of ultra-light supersonic future vehicles, crafts and drones listed down:

A1. Light stardrone construction by Ljubomir T. Dević.

B2. Light supersonic automobile by Ljubomir T. Dević.

C3. Light supersonic glider by Ljubomir T. Dević.

D4. Light supersonic Nibiru glider by Ljubomir T. Dević.

E5. Supersonic accelerating collider by Ljubomir T. Dević.

F6. Light supersonic Brown dwarf glider by Ljubomir T. Dević.

Nota bene: The use of these illustrations are strongly prohibited without prior consultation with the staff from the Devićs’ Book-house!

Vuk Jeremić favoritkandidat till uppdraget som FN:s generalsekreterare – men inte ett ord om detta i svenska medier!?

Jeremić hamnade på andra plats i den sista omröstningen till posten som FN:s generalsekreterare 2016.

Serbiens tidigare utrikesminister, Vuk Jeremić, har gått in i tredje valomgång för FN:s generalsekreterare, Sputnik inofficiellt från källor i Förenta Nationerna.

Ambassadörer för FN:s säkerhetsråd är andra gången en sluten omröstning om den nya FN:s generalsekreterare, väljer mellan 11 kandidater, däribland Serbien, representerar Vuk Jeremić. Hur Sputnik lärt Jeremić fick åtta positiva röster medlem av FN: s säkerhetsråd, en negativ en mindre än i den första valomgången, medan två medlemmar av FN:s säkerhetsråd avstod.

Serbiska kandidat för hälarna på den förre premiärministern i Portugal Antonio Guterres, som efter den första rundan av röstningen ansågs favorit, men hans resultat i den andra omgången svagare, eftersom han fick 11 positivt eller två nejröst FN:s säkerhetsråd.

Argentinas utrikesminister Suzana Malka är på tredje plats med åtta röster, följt av generaldirektören Unescos Irina Bokova från Bulgarien med sju för och sju emot, och på baksidan av huvudet av Slovakiens utrikesminister Miroslav Lajcak med två positiva röster negativa sex och sju nedlagda.

Vuk Jeremić sade efter den andra omgången att Zavoljane resultatet av omröstningen.

Jeremić val bör bero på dess relationer med väst.

“Jag tror att vi har anledning att vara mycket nöjda med resultatet av dagens omröstning. I den första omgången har vi visat att vi har ett brett stöd av FN:s medlemsstater. Den andra omgången har bekräftat att detta stöd är ganska stabil – baserat på tron ​​att de flesta serbiska lämpad att utföra de viktigaste funktionerna i internationella relationer, och inte ett resultat av taktiska beräkningar. Den viktigaste delen av denna komplicerade process är ännu inte kommit, vi kommer att fortsätta med de omfattande verksamhet “, säger Jeremić.

Från västra Balkan har, förutom Jeremić, efterföljaren Ban Ki-moon nominerad förre utrikesminister Srđan Kerim Makedonien, förre premiärministern Montenegros Igor Lukšić och förre president Slovenien Danilo Turk.

I jakten på denna plats är Irina Bokova, FN:s utvecklingsprogram Administratör Helen Clark i Nya Zeeland, Suzana Malka, Miroslav Lajcak, Portugal Antonio Guterres, tidigare chef för den moldaviska utrikesminister Natalia tyska och tidigare Generalsekreteraren för FN:s ramkonvention om klimatförändringar Christiane Figueres.

Ursprungligen fanns det 12 kandidater, men den förre chefen för Kroatiens utrikesminister Vesna Pusić sjunkit sedan den första valomgången, som hölls den 21 juli, som finns på baksidan. Under tiden, Australien den 29 juli, vägrade att godkänna kandidatur hans förre premiärministern Kevin Ruda.

I den första omgången av omröstningen, enligt inofficiella resultat, under ledning av Guterres, andra plats var en turk, och tredje plats delades av tre kandidater – Jeremić, Bokova i Kerim. Helen Clark var fjärde och femte i Malka. Pusić får då 11 “nedslående röster”, en tre kandidater längst ned på listan var Christian Figueres, Natalija tyska och Igor Lukšić, sade diplomater.

Jeremić kan med stor sannolikhet bli FN:s generalsekreterare.

Resultatet av omröstningen är inte kommuniceras till allmänheten – bara kandidaterna och deras land, informerade om sin egen prestation, medan kandidaterna förväntas respektera det beslut som FN:s säkerhetsråd inte att gå ut med siffror.

Jeremić, på tröskeln till dagens runda rösta för generalsekreteraren, sade han måste vara försiktig med förväntningarna, men uttryckte uppfattningen att “det finns anledning att hoppas att vi kommer att finnas kvar efter den andra omgången av finalisterna för denna mycket viktiga och förmodligen den viktigaste funktionen.”

Jeremić sade att vi har anledning att vara mycket nöjda eftersom vi redan i den första rundan av röstningen för att få nio röster från 15 säkerhetsrådets medlemmar som tror, ​​som han sade att Serbien är anpassad till att generalsekreterarens.

Han är, efter den första valomgången, sade att Serbiens kandidatur som den enda som märkte följdes koncis och transparent plattform.

Men från svenska medier får man ingen information om att Jeremić skulle vara en av toppkandidaterna till det prestigefyllda FN-uppdraget. Medierna förvrider varje ord, allt för att det ska se och låta annorlunda i svenskars ögon och öron. Exempelvis i Sydsvenskan från 2016-08-05 står det: “(…) En av de tolv ursprungliga kandidaterna har redan hoppat av: den tidigare kroatiska utrikesministern Vesna Pusić som fick lägst poäng i första omgången.” (“Portugis leder race mot FN-toppen”, Sydsvenskan/ Världen – TT, Fredag 5 augusti 2016)

Vad är vitsen med att lyfta fram kandidater långt ner från listan, och som dessutom valt att kasta in handduken efter den andra omgången, och på samma gång utelämna andrahandsfavoriten Vuk Jeremić? Vad är det för fascistoid logik?

För det första är Jeremić mer än överkvalificerad för sitt uppdrag med tanke på att han tidigare arbetat som FN:s f.d. biträdande generalsekreterare och därvid fått stor internationell uppmärksamhet för sin skicklighet som världspolitiker. Och för det andra är det faktiskt Östeuropas tur att få en kandidat från sitt läger. Den största konkurrenten som sålunda skulle kunna rubba Jeremićs nominering är Bulgariens kandidat, men denna har ingen erfarenhet och jag skulle bli oerhört förvånad om hon blev vald.

“(…) Enligt fredsforskaren Peter Wallensteen vid Uppsala universitet kan länder som Ryssland och Kina komma att motsätta sig en kandidat som kommer från ett Natoland som Portugal.” (“Portugis leder race mot FN-toppen”, Sydsvenskan/ Världen – TT, Fredag 5 augusti 2016) Det är väl klart att östländerna, däribland Kina och Ryssland, skulle lägga in veto om FN:s nye generalsekreterare inte blev en östeuropé. Vad är meningen med att ha ett geografiskt rotationssystem om det bryts när det inte passar? Det är hög tid för Östeuropa att visa upp sina fullfjädrade fjädrar i FN – och så ska det bli!

Peter Wallensteen verkar inte alls tycka om den här regionala ordningen. Han menar i stället att: “(…) här skulle man kunna bryta mot den och välja den bästa kvinna man kan hitta.” (“Öppnare process när FN väljer ny chef”, Sydsvenskan/ Världen – TT, Tisdag 19 juli 2016) Tror han verkligen att FN är en fotbollsarena där man kan skjuta med bollen hur man vill? Nej, Wallensteen borde lägga ned fredsforskarprojektet. Det han visat med sin stora okunnighet och flagranta förakt för Ryssland och Serbien lämpar sig varken för stallet eller i forum såsom FN – där världens fragila framtid står på spel!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Sveriges regering fascistisk eller antifascistisk!?

Sveriges utrikesdepartement har inga kommentarer till BAREŠIĆS monument, utan hoppas i stället på “goda relationer mellan Serbien och Kroatien”. (beta | 02.08.2016.)

Sveriges utrikesdepartement ville inte kommentera i dag bygga ett monument i Kroatien BAREŠIĆ Miru, som i Sverige dömdes och avtjänat ett fängelsestraff för mordet på den före detta Jugoslavienambassadören Vladimir Rolović 1971.

“Vi har ingen kommentar om detta utom att säga att vi hoppas att Kroatien och Serbien fortsätter att utveckla sina ömsesidiga goda relationer”, svarade Beta byrån i svenska utrikesdepartementet att begära att göra uttalanden efter avtäckningen av monumentet BAREŠIĆ i Pakoštane och närvaron av vissa medlemmar av den kroatiska regeringen ceremonin.

I samband med uppförandet av monument Fred BAREŠIĆ i hemstaden Pakostane i Kroatien, den officiella statliga protester i Zagreb skickade en Serbien och Montenegro.

Kroater reste ett monument över den jugoslaviske ambassadörsmördaren.

De två ministrar teknisk regering i Kroatien vid avtäckningen av monumentet BAREŠIĆ

FALL Glavas I BAREŠIĆ Ambassaden vägrade att acceptera de två protest not till Serbien.

Monumentet BAREŠIĆ deltog på söndagen ett antal personer från det kroatiska politiska livet, inklusive två ministrar från den avgående kroatiska regeringen, kulturminister och minister Zlatko Hasanbegović Veterans Tomo Medved.

Monument BAREŠIĆ som är mordet på ambassadören i Sverige Rolović dömdes till flera års fängelse avtäcktes i samband med 25-årsdagen av hans död.

Barešić dödades den 31 juli 1991 i Benkovac under mystiska omständigheter. Han hade just återvänt till Kroatien från emigrationen, där han var medlem av ultraextrema pro-Ustaša grupper.

Sveriges tystnad kring Ustasja-fascisternas terror och illdåd är en form av krigsbrott och kommer inte att gå ostraffat. Förr eller senare kommer den svenska regeringen att ställas till svars inför domstol för dess flagranta passivitet och stora skymf mot Jugoslaviens renommerade ambassadör, serbmontenegrinen Vladimir Rolović, som blev kallsinnigt skjuten i munnen efter lynchningen på Jugoslaviens Stockholmsambassad 1971.

Sverige måste sålunda välja sida och för en gångs skull i historien tala om för Världssamfundet, och inte minst för sin egen befolkning, om dess politik är att stödja fascister, svartskjortor och terrorister eller antifascister. Sveriges politik har aldrig varit rumsrent; inhemska rasbiologiska experiment och tvångssteriliseringar på samiska och romska kvinnor vittnar om detta.

Det är hög tid att vara ärlig mot sig själv och lyfta fram alla korten på bordet. Antingen är man fascist eller antifascist – något mellanting finns inte. De som svänger kappan efter vinden är de största krigsförbrytarna – och för dessa visar Gud ingen nåd! Eller som Ivica Dačić från serbiska SPS säger: “Hitler är en krigsförbrytare för Tyskland, men Kroatien prålar med NDH!” (“Dačić: Hitler je za Nemačku zločinac, a Hrvatska se ponosi NDH”, Blic, 02.08.2016.)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Musikfestivalen EXIT i Novi Sad, Serbien, dånade genom Europa – i Sverige inte ett ljud om denna världsmanifestation!


“En ganska lugn hästvecka som avslutades med en rejäl festhelg. Totalt har 28 brott anmälts på Falsterbo Horse Show.” (“Hästvecka avslutades med rejäl festhelg”, Sydsvenskan, Måndag 11 juli 2016)

Svenska ATG (Aktiebolaget Trav & Galopp) kör med sina hästtävlingar dagligen och tjänar miljontals kronor på naiva svenskars hopp om att vinna stora pengar. Men de som har varit med länge och spelat kan intyga att det hela bara är ett spel för gallerierna; den största vinnaren är och förblir blott allena dess ägare själv – d.v.s. den svenska staten.

Samma sak gäller för Falsterbo Horse Show. För vem anordnas denna intetsägande tillställning, och det mitt under sommarlovet då de flesta svenskar redan begett sig ut i vida Europa, om inte för just kommunpolitiker som sitter på flera stolar samtidigt. Vilket dåligt napp! Parodiernas parodi är att flera utav dessa utrikes semestrande svenskar, både yngre och äldre, hittar vägen till den prisbelönta årliga sommarmusikfestivalen EXIT på Petrovaradinfortet i Novi Sad (så även till andra tillställningar runtom i Serbien, såsom anrika trumpetfestivalen i Guča) på egen hand utan svenska mediers hjälpande hand.

Ett bättre napp hade varit om Sveriges Television för en gångs skull hade lämnat prestigen och stoltheten åt sidan och satsat skattepengarna på bättre sätt. Musikfestivalen EXIT ägde rum under fyra dagar och nätter i juli. Det skulle inte ha kostat Sverige så värst mycket mer att visa livesändningar från Novi Sad och Serbien. I stället lade man vikt på svensk hästshow från Falsterbo by, vilket är rena absurdum. ATG har jättesatsat på live-sändningar av internationella och inhemska häst- och travevenemang; mer än så räcker.

Som regelbunden skattebetalare och radio- och tv-avgiftsbetalare (från och med den 1 juli 2015 är avgiften 2 216 kronor per år) har jag sålunda mer rätt än andra soffliggare som inte betalar att kritisera utbudet på svensk tv. Fram för ett bredare utbud i medierna samt en mer välnyanserad omvärldsanalys från både väst och öst!

Leve EXIT-festivalen i Novi Sad och Serbien!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

______________________________________________

DAVID GUETTA: “BEST EXIT EVER!”

Already during the second night EXIT Festival was visited by no less than 49,000 visitors, who together with numerous performers made Friday night resonate with this year’s slogan – Magic! The title of first among equals went, as was expected, to the greatest contemporary producer David Guetta, who prepared an audio-visual marvel rarely seen in the world! Exit’s main stage looked like a great big dance machine spinning out mix after mix of the greatest pop and dance hits “Hey Mama (ft. Nicky Minaj)”, “Titanium”, “whose That Chick (ft. Rihanna), “Love Takes Over”, “Without You” and numerous other which echoed throughout the jam-packed main stage! The French hit maker, who traveled straight back to Paris for the final rehearsal before his closing ceremony performance for EURO 2016, but not before he thanked the audience with “Thank you Exit, I enjoyed my stay here before, but I think this year the festival is better than ever! (exitfest.org)

Här kan Du läsa fler recensioner om EXIT-festivalen!

Rysshatet frodas genom mediers skeva rapportering

Rysshatet frodas genom svenska mediers skeva och antiryska rapportering. Sydsvenska Dagbladet är ett praktexempel för att belysa hur deras ansvariga utgivare, redaktörer och skribenter spyr galla över allt som har koppling till Ryssland och ryssar. Frågan är hur länge till medierna kommer att mäkta med detta chauvinistiska förhållningssätt gentemot vår granne i Öst. På 1990-talet var det samma ord och visor, fast då var mediehusens strålkastare riktade mot Serbien och serber.

“Ryssland respekterar inte Ukrainas nationella suveränitet. I sammanhanget är det ointressant att Krims befolkning röstade för att tillhöra Ryssland. Det ändrar heller inget i sak att Krim har historiska band till Ryssland. Annekteringen av Krim var ett folkrättsbrott. Liksom separatismen i östra Ukraina visar den att Ryssland inte respekterar de mindre länderna. För Ryssland är det den starkes rätt som gäller”, kan man läsa i Sydsvenskans huvudledare (“Raka rör och öppna kort. Finland visar vägen.”, Sydsvenska Dagbladet, Fredag 1 juli 2016)

Citatet ovan genomsyras av ett föraktfullt förakt och mindervärdeskomplex. Frågan är vem som respekterar vem idag. När Serbiens nationella suveränitet var i fråga var det inte en kotte i Sydsvenskans redaktion som brydde sig, tvärtom gjorde man sitt yttersta för att permanentgöra och glorifiera Natos illegala annektering av Kosovo och Metohija. I sammanhanget var det irrelevant att det räknas som serbernas kulturhistoriska vagga.

Separatismen med jihadistkopplingar i Serbiens södra provins tog man sålunda med en nypa salt och all skuld lades på Slobodan Miloševićs “serbiska chauvinism och diktaturstyre”. Att emellertid många kosovarer längtar tillbaka till det gamla systemet är varken en utopi eller dystopi utan en paradoxal verklighet, men naturligtvis ingenting som västmedier är intresserade av att lyfta fram. En fördel med att man är flerspråkig och har två hemländer är att man bättre kan bilda sig en uppfattning om faktiska lägen ute i världen – någonting som, tyvärr, dagens lekmannajournalister saknar.

“Ideologiskt ligger detta tankesätt i linje med högerextremism, så har Ryssland också stöttat europeiska högerpopulistiska partier ekonomiskt.” (“Raka rör och öppna kort. Finland visar vägen.”, Sydsvenska Dagbladet, Fredag 1 juli 2016) Om nu Rysslands ideologiska “tankesätt” och politiska hållning ligger i linje med högerextremism, ja då ska allting annat benämnas vid sitt rätta namn. USA:s arroganta Brzezinski- och Wolfowitz-doktriner skapades blott för att underkuva jordens befolkningar med hjälp av frifallande kärnvapenbomber, såsom de över Hiroshima och Nagasaki, samt igångsätta blodiga krig och färgade revolutioner ute i världen.

Sydsvenskans huvudledare summerar med att ställa en öppen fråga till dess läsare: “Hur förhålla sig till en granne som ogenerat nonchalerar folkrätten?” (“Raka rör och öppna kort. Finland visar vägen.”, Sydsvenska Dagbladet, Fredag 1 juli 2016) Denna frågeställning är högst missvisande och borde omformuleras. Svaret på frågan hur man förhåller sig till en granne torde dock vara kristallklar för alla. Det ligger i allas intresse – så även vårt – att ha hållbara vänskapliga band med vår faktiska granne i Östersjöområdet. Grannar kan man inte välja, utan de finns där för all evighet. Så länge Sydsvenskans redaktörer frångår detta faktum kommer rysshatet att frodas än mer!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Legendariske skådespelaren Velimir “Bata” Živojinović är död – Media i Väst håller tyst!?


Velimir “Bata” Živojinović, 1933-2016, var en serbisk skådespelare samt en av det forna Jugoslaviens mest populära aktörer. Men även internationellt slog han igenom genom sina huvudroller i många krigsfilmer som dubbats till flera världsspråk, bland annat engelska, tyska och kinesiska. Exempelvis i Kina är han nästintill helgonförklarad tack vare en av hans mest kända roller i krigsfilmen “Valter brani Sarajevo” (eng. Walter defends Sarajevo).

Svenska medier håller knäpp tyst om Živojinovićs bortgång, trots att han mångt om mycket med åren blivit internationellt erkänd för sina teatraliska filmroller och tolkningar och erhållit ett otal prestigefyllda utmärkelser. Så även bland svenskserberna är han en oförglömlig ikon vars filmer repriseras på löpande band via parabolantenner.

Texten med titeln “F.d. stor jugoslavisk filmstjärna Bata Živojinović dog i 82-års åldern” publicerades av AP som senare förmedlades av de amerikanska tidningarna “Washington Post”, “New York Times” och den lokala ABC News och Fox, den kanadensiska tidningen “Winnipeg Free press” samt brittiska “Daily mail”.

AP kallar Živojinović i texten “den serbiska teaterns legend” och påminner om att han också var populär i Kina.

Nyheten om dödsfallet av den mest populäre filmstjärnan i det forna Jugoslavien ekade i andra före detta jugoslaviska republiker, enligt rapporter i media. Under sin skådespelarkarriär medverkade Živojinović i ett större antal filmroller än någon annan aktör i det forna Jugoslavien. Mestadels var han en partisan som kämpade mot de tyska ockupanterna under andra världskriget.

AP sade att tack vare hans mest kända film “Walter försvarar Sarajevo” var Bata Živojinović en stjärna i Kina. Den amerikanska nyhetsbyrån påminner om att Živojinović var ​​en av kandidaterna i presidentvalet i Serbien 2002, men blev utslagen i första omgången efter att ha vunnit endast 3,3 procent av rösterna. (“Svetski mediji: Umrla je velika filmska zvezda Bata Živojinović”, b92 – BETA, TANJUG, Ponedeljak, 23.05.2016.)

Må torvan vara honom lätt!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

_______________________________________________________
Mer om Velimir “Bata” Živojinović:

https://en.wikipedia.org/wiki/Bata_%C5%BDivojinovi%C4%87
http://www.balkaninsight.com/en/article/yugoslav-film-legend-bata-zivojinovic-dies-in-belgrade-05-23-2016
http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=1087&yyyy=2016&mm=05&dd=23&nav_id=1134764
http://www.b92.net/zivot/vesti.php?yyyy=2016&mm=05&dd=23&nav_id=1134929

Tvivel: Serbisk-ortodoxa kyrkan kräver att FBI undersöker om Madison Equities initierade kyrkobranden

SERBISKA HELGEDOMEN I NEW YORK uppslukas i lågor. Var branden anlagd?

“Brandmän hävdar att branden i St Sava-kyrkan på Manhattan är av tvivelaktigt ursprung”. (Kurir)

Missnöjd med den version som branden i Katedralen i New York orsakade ljusen, kommer att försöka undersöka medverkan av “Madison Equities” i händelsen.

Östra amerikanska stift den serbiska ortodoxa kyrkan officiellt begära från FBI att utreda branden som bröt ut vid påsk vid Domkyrkan kyrkan St Sava i New York, eftersom de är övertygade om att branden var anlagd, rapporterar Kurir.

Även om den ursprungliga versionen av de amerikanska brandmän visade att branden orsakats odämpat ljus, SPC i Amerika tydligen inte tror på den här versionen.

– New York myndigheter arbetar fortfarande på forskning om orsakerna till brand där vi förlorade vår dyrbara att bygga katedralen. Men det finns många osäkerheter i allt detta. Allt vi är helt övertygad om att branden var anlagd, och nästa dag vi kommer att skicka ett officiellt brev till den amerikanska FBI så de gick med i undersökningen och undersöka orsakerna till branden – inofficiellt det sägs Kurir i en av kyrkorna i östra eparki.

En av prästerna, som ville förbli anonym, sade att det finns spekulationer om att branden planterades av företaget “Madison Equities”, som handlar om byggandet av lyxlägenheter.

– Congregational Church var redan i tvist med dem, och så många att det är möjligt att företaget är involverat i allt. Jag vill inte spekulera, och därför ber vi att FBI genomför en grundlig undersökning – sade han.

Det officiella svaret av den episkopala kyrkan St Sava i New York avböjt att kommentera medverkan av “Madison Equities”.

– Även om vi förlorade byggnaden, har vi vår levande kyrka – våra församlingsmedlemmar och den serbiska samfundet i New York. Med Guds hjälp, kommer vi åter kyrkan på samma plats för framtida generationer Serbisk-ortodoxa och alla New York-bor – sade Lidija Nikolic.

Serbiska patriarken Irinej sade nyligen att “åtminstone möjligt att ljusen var orsaken till branden.” FBI dagar inte svara på frågor Kurir.

Svenska medier arbetar på sparlågeenergi, som alltid när det handlar om serber och Serbien. 2016-05-02 citerade medierna CBS och AP om den kraftiga branden vars lågor slog ut den historiska Sankt Sava-kyrkan från 1850-talet, som ligger i närheten av Madison Square Park, i centrala New York.

Men vad hände sedan? Och vilka låg bakom? Det här frågor av vikt som kräver svar. Lugnet har lagt sig som ett töcken, efter blott några dagar, och det tycks inte som om SVT och andra medier i Sverige är intresserade av att gå vidare med en uppföljning av nyheten. Det är väldigt märkligt med tanke på att det handlar om en ansenlig 160 år gammal kyrka och många New York-bor som har kopplingar till densamma.

Om det istället hade handlat om en brandattack mot en synagoga eller moské mitt i New York, hade det utlöst ett rena ramaskri i samhället och i svenska massmedia. Jag kan bara föreställa mig vilka lamslående rubriker det skulle skapa och stå både i press och TV. Och för att inte nämna den fabricerade masshysterin som skulle råda i flera veckors tid på alla offentliga platser, allt från skola, sjukhus och flygplats till militära och polisiära objekt!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

TRUMP ÄR DEN ENDE västpolitikern idag som uppriktigt, utan omsvep, bett serberna om ursäkt, så därför: Go for it – Donald Trump!

Trump är den ende västpolitikern idag som uppriktigt, utan omsvep, bett serberna om ursäkt: “Jag är ledsen för Nato:s bombningar och Clintons politik!” (“TRAMP SE JEDINI IZVINIO SRBIMA: Oprostite zbog NATO bombardovanja i Klintonove politike”, Kurir/ Planeta, 26.03.2016.)

Donald Trump är Larry Book och på årsdagen av bombningen av Serbien kritiserade Bill Clinton och brottsligt angrepp på serbiska allierade Amerika i båda krigen.

“Det Clinton har gjort en enda röra på Balkan och Kosovo. Titta vad vi gjorde Serbien luftbombardemang från en säker höjd. Samma serber räddades amerikanska piloter under andra världskriget. Det är ett misstag som vi bombade en nation som har varit vår bundsförvant i två världskrig. Clintons ansåg att detta lyckas, och jag skämdes. Jag förlänga en ursäkt för alla serber misstag amerikanska politiken, och framför allt Clintons”, sade Trump.

“För oss i kampen mot islamisk terrorism bör vara allierade som har stridserfarenhet bekämpa denna onda -. Och att det i Europa ryssarna och serberna Om jag vid rodret av Amerika kommer att förändra utrikespolitiska kurs som har hittills ofta saknats”, sade Trump. (Pravda / E.P.K.)

Helst skulle Donald Trump vilja se en kvinna som USA:s näste president, det är hans högsta önskan, men “Hillary Clinton vore en katastrof” – enligt honom själv! (“TRAMP: Voleo bih da žena bude predsednik SAD, ali Hilari je katastrofa”, Kurir/ PLANETA, 26.04.2016.)

Nostradamus förutspådde VICTORY trampa, USPON Erdogan: Army of muslimer kommer att passera genom Europa och upptagen London Nostradamus är känd för att ha givit olika världshändelser mycket innan det blev verklighet, men experter säger att det förutspås Napoleon, Hitler, döda John F. Kennedy och 11 september, men är designad av ISIS, Zika virus och Trump som president?

webtribune 16. 07. 2016 

offentliga

Nostradamus förutspådde att “armén av muslimer” att gå igenom Europa och upptagen London lämnar efter sig ett spår av mord, våldtäkter och plundring.

Enligt webbplatsen Nostradamus i 2242, anges att tredje världskriget börjar i år när sammandrabbningar med ISIS-OM eskalera och inte kommer att slutföras under några 26 år.

Det påstås att i översättningen av Nostradamus skriver: “Han kommer in skadlig och otäck och bära med tyranni Mesopotamien. Alla vänner av äktenskapsbrott dam är ogudaktiga på jorden och svart. “

Faktum är att målet för ISIS Mesopotamien, det vill säga. nu Irak. ISIS är förmodligen den rikaste terroristorganisation i världen. Deras flagg och uniformer är svart och vattnet tyranniska sharialagarna.

Vissa forskare säger att Nostradamus är en profet av 16-talet som designats av Zika virus talar om “flygande insekter” och “små huvuden barn”.

Trots dessa olycksbådande förutsägelser, Nostradamus förutspådde att Donald Trump blir president.

I en av hans översättning lyder: “fritt land har blivit korrupt, men sedan avsatte despot och kriminella progressiva kung som gjorde honom till en mindre arrogant, och som kommer att skapa en seger från nederlag.”

Forskarna tror att den “despot och kriminell” hänvisar till Hillary Clinton, och att “progressiva kung” avser den framtida presidenten Donald Trump.

De goda nyheterna för amerikaner är att Nostradamus förutspådde ett bättre liv för dem enligt regeln om president Trump.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

“JE SUIS RADOVAN/ JAG ÄR RADOVAN”

“Och jag är Radovan!” – är illustrationens budskap som Facebook-användare lägger upp som sin profilbild.

Stödmeddelanden, såsom “Je suis Charlie Hebdo” och “Je suis Paris” efter terroristattackerna i Paris 2015 och 2016 i Bryssel: “Je suis Bruxellois”, översvämmar sociala medier och nätverk. Men nu har de fått en följegångare: “JE SUIS RADOVAN/ JAG ÄR RADOVAN”.

Trots den serbiska regeringens uteblivna kommentarer ger serberna runt om i världen sitt fulla stöd till Radovan Karadžić, ledare för bosnienserberna under Bosnienkriget och för den serbiska utbrytarregionen Republiken Srpska, på en rad olika sociala nätverk såsom Facebook, Skype, Twitter, Viber med flera ställen. Karadžićs dom till 40 års fängelse, för påstått folkmord i Srebrenica samt belägringen av Sarajevo, upplevde många människor som personlig och orättvis.

Även om Serbien i sig inte var mål för ISIS upplevde flera det som just ett sådant angrepp i samband med Haagtribunalens förkunnande av domen på 40 år. Hillary Clinton medgav själv att ISIS bildats av USA:s regering. (“Hillary Clinton Admits ISIS Was Created By U.S. Government”, YourNewsWire.com, June 6, 2016)

“Bill Clinton är skyldig till brotten i Srebrenica, inte Radovan Karadžić!”, hävdar å sin sida Biljana Plavšić, f.d. Republiken Srpskas ledare. Ändå får Karadžić 40 år medan hans respektive Ante Gotovina, Naser Orić, Ramusj Haradinaj och Hashim Thaçi går fria. Kroatiens f.d. president Franjo Tuđman och Bosnien-Hercegovinas politiske ledare Alija Izetbegović dog innan de ens hann bli rättsförföljda. Haagtribunalen är obeveklig mot serber, men å andra sidan väldigt förstående beveklig när det är andra i fråga. Var ligger rättvisan? Och finns den överhuvudtaget?

Kan besserwissrarna och förståsigpåarna Carl Bildt (m), Margot Wallström (s), Per Svensson (Bosnien-kännare och journalist på Sydsvenskans kulturredaktion), Balkankännaren Bo Pellnäs, Lisbeth Palme, Maria Leissner (Community of democracies med säte i Warszawa), representanter från Bilderberggruppen med flera renommerade personer och lobbyister i Sverige tala om för mig och andra hur de tänker när de ger sitt fulla stöd åt Haagtribunalens partiska arbete utan minsta lilla strimma av saklighet och uthålligt sökande efter lösningar på verkliga samhällsproblem! Denna uppmaning är av relevans med tanke på deras långa erfarenhet av så kallat internationellt fredsbevarande arbete och samhällspåverkan (dessvärre i fel riktning).

Haagtribunalen har de facto misslyckats med sitt huvuduppdrag – att skapa försoning mellan brödrafolken på Balkan. Miljarder dollar, euro, pund, yuan – eller vad det nu månde vara för valuta – har satsats på att skapa försoning, samlevnad och förståelse folken emellan. Men i själva verket har det blivit det motsatta; folken på Balkan har aldrig varit så långt ifrån varandra som de är nu.

Det är inte heller rätt att blott Serbien ska använda sin dyrbara tid och energi på att skapa uppriktig fred och försoning med sina grannar på Balkan, grannar som inte ens för en dag är intresserade av att upprätthålla någon dialog och hållbar fred. Vad ska man då med falska grannar till, när de ändå lyssnar med döva öron och konstant gör sig skyldiga till flagranta hatbrott, uppviglingar och upprustningsskrammel?

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

“Hillary Clinton är grundare av Islamiska staten!” – “Bill Clinton är skyldig till brotten i Srebrenica, inte Radovan Karadžić!”

Đulijana chockade America: Hillary Clinton är grundare av Islamiska staten. Tidigare New York borgmästare Rudy Giuliani anklagade demokraterna favoriter i det amerikanska presidentvalet som är ansvarig för att skapa Daesh! (Så kallade islamiska länder.)

Sputnik International, 24.03.2016

telegraph.co.uk

Giuliani var gäst på den amerikanska tv-programmet “Fox News” sade att en tidigare Clinton statssekreterare hjälpt till att skapa så kallade Islamiska staten av deras deltagande i arbetet administration av Barack Obama att dra tillbaka de amerikanska styrkorna från Irak.

Efter insisterar ledare Billy O’Reilly att förklara denna attityd, Giuliani sade att Hillary Clinton var en del av administrationen, som har gjort fel på regeringen Iraks f.d. president Nuri al-Maliki.

Giuliani tillade att Clinton är ansvarig för den förtida interventionen i Syrien.

Efter ledarens anmärkningar som Hillary Clinton inte kan påverka beslutet av president Obama, sade Giuliani med ett leende: “Hennes enda alternativ är att avgå. Ja, det är vad en sann patriot skulle göra av kärlek – uppgav den tidigare borgmästaren i New York.”

Plavšić hävdar att: Bill Clinton är skyldig till brottet i Srebrenica, inte Radovan Karadžić”, sade Republiken Serbskas tidigare president, Biljana Plavšić, efter domen i krigstid bosnienserbiske ledaren Radovan Karadžić till brottet i Srebrenica beordrade USA:s förre president Bill Clinton. (Tanjug, 25.03.2016.)

Det är för Belgrad pressrum Sputnik sade att Clinton bosniska muslimska ledare Alija Izetbegović sa att, som hon sade, Amerika kommer att gå i krig och slåss på den muslimska sidan, som om han skulle “bomba serberna om de tillåter chetniker anger Srebrenica”.

– Varken Europeiska unionen eller denna domstol, eller det internationella samfundet, och efter vad som hände i Paris och Bryssel inte förstår vad och med vem de konfronterades av bosnienserbiska nittiotalet! Detta är katastrofal och jag kan inte tro vad domen görs. Den bygger på improvisation, antaganden, spekulationer, indikationer, och inte på fakta – sade Radovan Karadžić, genom sin advokat Goran Petronijević, till “Novosti”.

Krigstid bosnienserbiska ledare dömdes till 40 års fängelse, och befanns skyldig till 10 av 11 punkter i domen som är skrivet på mer än 2 000 sidor.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Serbisk ambassadpersonal dödad i USA-räd – Wallström, Bildt och massmedia “tiger som vaginor”! Hur länge till?

Två serbiska ambassadtjänstemän som kidnappats dödades i samband med att USA:s militär flygbombat mål tillhörande den extrema jihadgruppen Islamiska staten (IS) i Libyen.

Svenska medier rapporterade om händelsen i en första omgång, både i radio, press och tv, och med detta är allt i sin ordning. Det ska de ha en eloge för, men ska inte denna nyhet också vidareutvecklas? Så gör man i flera andra nyhetssammanhang; man granskar och följer upp saker och ting från scratch samt viktiga och mindre viktiga nyheter, både inrikes- och utrikes-, får nyhetsslingor i under- och överkant på nyhetssändningarna.

I det här fallet har både uppdateringarna och slingorna uteblivit. Hade det emellertid handlat om skolskjutningar eller primära val i USA skulle medierna i Sverige översköljas av rubriker därifrån, men nu när det handlar om serbiska offer är det ingen som bryr sig. Men hur länge till ska den här skymfen mot serber fortgå? Att man inte skäms! Svenska medier och svenska politiker tiger sig till döds. På serbiska skulle man ironiskt säga: “Ћуте као пизде/ Ćute kao pizde!”, vilket på svenska kan översättas med: “De tiger som vaginor!”

Vučić uppmanade Pentagon att ge bevis för att Jovica och Slađana inte dödats av explosionen. “Pentagons hållning att den serbiska ambassaden inte dödades i bombningarna kommer att utgöra en del av den globala kampen mellan stormakterna, om vi Pentagon underlåter att lämna bevis för att deras påståenden är sanna”, meddelade premiärministern Aleksandar Vučić.

Vučić sade att han kunde tala om andra teorier som vi har endast resultaten av obduktionen libyska experter, men att efter resultaten av obduktionen av våra läkare inte längre är möjlig.

“När odbuktionen genomfört våra läkare, har vi inga tvivel om att dessa människor dödats. När man har 12 sår på kroppen samtidigt som erhållits entydigt från explosionen, då de (Pentagon) måste visa oss några bevis för oss i någon annan historia” – svarade Vučić på journalisters frågor om Pentagons uttalande. (“VUČIĆ PENTAGONU: Dajte dokaze da Jovica i Slađana nisu stradali od eksplozije!”, Tanjug/ Informer, 25.02.2016.)

Stefanović: “Pentagon att presentera bevis för att det var inblandat i mordet på Serbiens diplomater!”

Vid slutet av journalister till Pentagon hävdar att kroppen av Jovica Stepić och Slađana Stanković var ​​i sämre skick ha dödats i explosionen, Vučić sade att han inte vet hur amerikaner vet hur tillståndet i kroppen, men att det såg illa ut, och att de dessförinnan inte hade blåmärken.

– Det är uppenbart att skadorna inträffade samtidigt, men de ger några satellitbilder, låt oss demonstrera och tillhandahålla bevis på någonting – sade Vučić.

FARVÄL FRÅN Slađana och Jovica: “Serbien söker förklaring – det sanna lidande vårt folk måste fastställas!”

– Alltså, jag tror att attityden hos Pentagon att de serbiska ambassadtjänstemännen inte dödades i bombningen av anläggningen islamiska staten i Libyen, är en del av en global uppgörelse mellan stormakterna som Serbien inte vill delta i – sade Vučić.

Han tillade att de inte kan komma tillbaka till livet Stanković, inte Stepić som är olika berättelser ytterligare förolämpning mot dem båda, och för alla medborgare i Serbien.

Pentagon erkänner inte mordet på Jovica och Slađana: “Vi är inte ansvariga för serbiska medborgares död i Libyen!”

– Jag var trevligare som de säger – “ursäkta serber och familjer Stepić och Stanković ”, men det är nu – sade Vučić. (“VUČIĆ PENTAGONU: Dajte dokaze da Jovica i Slađana nisu stradali od eksplozije!”, Tanjug/ Informer, 25.02.2016.)

Pentagon ifrågasatte 2016-02-24 påståendet att de två kidnappade anställda vid ambassaden Serbien i Libyen dödats i en flygräd av amerikanska styrkor på att bygga en islamisk stat i landet.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

EU bättre respektera Rysslands intressen eller göra affärer på annat håll – Medvedev

EU bättre respektera Rysslands intressen eller göra affärer på annat håll – Medvedev

Publicerad tid: Feb 12, 2016 13:26

Så länge EU ignorerar legitima ryska intressen, företag i Ryssland och Eurasiska ekonomiska unionen kommer att göras av andra parter, sade premiärminister Dmitrij Medvedev.

Stephane Mahe Paris vill Moskva för att lyfta embargot på franska råvaror

“Om EU-partner vill undervisa oss och ignorera våra legitima intressen, som i fallet med EU – Ukraina förening … Jo, fortsätter att föreläsa, medan andra gör affärer på den gemensamma marknaden av den Eurasiska ekonomiska unionen Inget personligt, som de säger”, framförde Medvedev till nyhetsbyrån Sputnik.

Han betonade att inte bara ryska tillverkarna fyller de lediga nischer av den ryska marknaden; Detta görs också av asiatiska, latinamerikanska och andra leverantörer.

“Ändå hoppas vi att sunt förnuft i slutändan kommer att segra, att den ekonomiska logiken, kommer logiken i ömsesidig nytta att återvända till våra förbindelser med Europeiska unionen”, sade chefen för den ryska regeringen.

Enligt Medvedev har Ryssland fått inofficiella vädjanden från Europa om att avskaffa förbudet mot vissa EU-produkter.

“De är särskilt bekymrade över sina bönder, förresten. Men i Ryssland, hör vi ställning våra jordbrukare samt: tänk detta sanktioner, ge oss en chans att stå på fötterna, motivera investeringen. Och som regeringschef måste jag ta hänsyn till detta”, sade han.

Ryssland kommer inte att börja förhandla om villkoren för att lyfta sanktionerna, enligt Medvedev. “Vi har inte initierat dem finns de som ålagts dem bör vara den första att avbryta dem”, sade statsministern.

Medvedev har helt rätt när han säger att EU har sig självt att skylla för konsekvenserna. EU fick sålunda inte den önskade sanktionseffekt man hade hoppats på, när man introducerade desamma mot Ryssland för att få ryssarna på knäna och beroende. Och nu är man i desperat behov av rysk gas och ryska tjänster och försöker med alla medel mildra tonen gentemot Moskva.

Men vad är det för logik att först sanktionera ett land till det yttersta för att förgöra dess ekonomi och levnadsstandard och sedan blidka, fjäska, söka empati och förståelse – allt för att få Moskva att lyfta embargot mot Väst. Franska, danska och svenska bönder var som mest ivriga över att införa sanktioner mot Ryssland – nu får de stå sitt kast och bli andra och tredje klassens medborgare i ett söndersplittrat EU. Rysslands ekonomi har dock inte nämnvärt känt av Västs sanktioner utan tvärt om hittat andra vägar och ekonomier att bygga sin välfärd på – tyvärr är den europeiska bilden inte längre en del av den!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Nikola Tesla: ‘Gravitationens fader’ fråntagen sin värdighet och storhet!

Albert Einstein tillskrivs 1900-talets största fysiska upptäckt av gravitationsvågor, men egentligen var det hans serbiska fru och kollega, Mileva Marić, som stod bakom alla matematiska uträkningar. Utan hennes hjälp och stöd hade han aldrig blivit ihågkommen.

Forskare vid National Scientific Foundation i Washington och Moskva State University bekräftade att Einsteins gravitationsvågor upptäcks.

“Hur viktigt är denna upptäckt Tja du plast förklara: Den som upptäckte gravitationsvågor, har det lagt sig i en ficka Nobelpriset”, säger fysikern Bruce Allen av det tyska Max Planck-institutet

Detta är förmodligen den största upptäckten i fysiken på 1990-talet kan vara en nyckel till att förstå universum.

Einstein trodde att gravitationsvågor kunde detekteras, men forskarna lyckades göra det.

Idag bekräftade officiellt rykten om att gravitationsvågor som upptäckts och registrerats, eller, som beskrivs av vissa forskare “mycket svaga rörelser av rumtiden som färdas med ljusets hastighet”.

Detta krusningar i rumtiden-materia är faktiskt den viktigaste variabeln i Einsteins relativitetsteori och astronomer borde ha ett decennium för att fånga dem, trots att de var helt säker på att det finns.

Upptäckten har varit användningen av laserutrustning interferometričke observatoriet för gravitationsvågor LIGO: system med två detektorer som är utformade för att gripa och spela den minsta vibration i universum. Ligo system är inrymt i två platser: i Livingston (Louisiana State) och Henford (Washington)

“Hur viktigt är denna upptäckt Tja du plast förklara: Den som upptäckte gravitationsvågor, har det lagt sig i en ficka Nobelpriset”, säger fysikern Bruce Allen av det tyska Max Planck-institutet, som deltog i den globala vetenskapliga företag.

(Newsweek / RT)

Nikola Tesla anses vara en av de mest innovativa och mest mystiska personligheter som någonsin levt. Om Tesla inte hade kommit till ett antal världsledande genombrott i sitt liv, skulle vår teknik idag vara ganska outvecklad. Men frågan kvarstår om han också uppfann innovationer som vi inte fått kännedom om.

Har han verkligen var i kontakt med utomjordingar som han hävdade? Han är en av de mest fantastiska uppfinnaren av vår civilisation, och hans kunskap och idéer sträcker sig långt bortom sin tid.

Nikola Tesla krediteras med en stor del av den teknik som vi använder idag. Utan hans uppfinning inte skulle ha radio, TV, ac, lysrör, Tesla spole, neonbelysning, robotteknik, radar, mikrovågsugnar och många andra uppfinningar som underlättar våra liv.

Emellertid är det troligt att Tesla också sändes till hemligheter antigravitation, som är registrerat i patent nummer 1.655.144 för en flygmaskin i 1928, som ser ut som en kombination av helikoptrar och flygplan. Före sin död hade Tesla utvecklat planer för framdrivningssystem för flygplan. Han kallade henne “utrymme enhet” eller framdrivningssystemet antielektromagnetnog fält.

Det är intressant att notera att William R. Lyne, i sin bok “De ockulta eter fysik” Tesla uppgav att konferensen 1938 förberett en föreläsning om den dynamiska gravitationsteori.

Line utforskas ytterligare och analyseras Tesla påståenden och texter, att hitta några texter som har att göra med det, men källorna är mycket begränsade eftersom Teslas papper förvaras i valven av myndigheter för den nationella säkerheten.

När linjen begärt dessa dokument vid Centrum för forskning om nationell säkerhet 1979, nekade honom tillträde på grund av att handlingarna var konfidentiella.

Tesla hade stora idéer och sålunda stora framgångar med sina teorier. 1938 talade han om två av sina fantastiska upptäckter:

Dynamisk gravitationsteori – Enligt denna teori, antas det att det finns ett kraftfält som påverkar rörligheten för kroppar i rymden, som avger energi i kvanta.

Energi Miljö – Upptäckt av ny fysisk sanning: det finns ingen energi i fråga som inte kommer från omgivningen. Detta uttalande motsäger Einsteins relativitetsteori (E = mc2).

Tesla uppgav att eter fyller universum, att han rör sig nära ljusets hastighet, att materien förvandlas när du försvinner in i etern krafter och rörelse, och att man kan använda dessa processer för att:

– skapa materia från etern

– skapa vad man vill med hjälp av materia och energi

– ändra storleken av jord

– kontrollerade säsonger (väder)

– leda jorden genom universum som ett rymdskepp

– skapa en ny sol, stjärnor, värme och ljus, kolliderande planeter

– utveckla liv

Tesla är faktiskt talar om obegränsad energi, fri energi, som skulle komma direkt från omgivningen. Alla hans fantastiska upptäckter i samband med den fria energin har mystiskt hamnat i besittning av myndigheterna, vilket hindrade att dessa dokument når allmänheten.

Gå tillbaka till Tesla och antigravitations hantverk. Tesla upptäckte att ytan ledarna elektroutsläpps koncentrera alltid där ytan är krökt eller som uppfyller kanten. Som kurvan brantare, ju större koncentration av elektronemissionen. Tesla noterade också att den elektrostatiska laddningen innan gå över ytan av ledaren snarare än genom det. Detta fenomen kallades senare Faraday-effekten, eftersom det upptäcktes av Michael Faraday.

Detta fenomen är en princip som fungerar Faradays bur, som används i laboratorier för forskning av hög spänning för att skydda människor från elektrisk utrustning.

Enligt rapporter, det inre av Teslas hantverk består av en cirkulär kanal eller kolumn som passerar genom centrum av farkosten. De tjänar som skelettet av objektet och är under hög spänning. Det antas att administreringen resonant transformator för elektromagnetisk och elektrostatisk uppladdning, liksom polariteten hos flygplanet. Kalem ligger innanför farkosten är vad vi nu känner som Tesla spole, och uppfanns av Nikola Tesla 1891.

Man tror att atmosfäriskt tryck kan färdas genom röret när vakuumet skapas i en hemisfär av flygplanet, utlöser en typ av elektrisk generator. Det påstås att de utlänningar använda detta system för att skapa el via sina planeter.

Annars är det många forskare nu kämpar för att producera elektriska potentialer 5.000.000 volt, medan för 40 år sedan, lyckades Tesla producera nuvarande potential på 135 miljoner volt.

Nikola Tesla var ett geni i sin samtid, men även långt senare kom hans teorier att få stort inflytande – dock i stor utsträckning undanskymda för allmänheten. Det finns sålunda ett otal exempel på fysiker och uppfinnare som försökt göra Teslas idéer till sina egna genom åren och på så sätt pråla med andras fjädrar. Listan kan göras lång: Marconi, Edison, Einstein med flera. För mig återstår den viktigaste frågan av dem alla: Varför fick Tesla aldrig det Nobelpris i fysik han definitivt förtjänade?

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

En av världens mest inflytelserika tänkare, Noam Chomsky: “Serber, se upp! Ni kommer inte in i EU, även om ni erkänner Kosovo! Europa vill inte ha er!”

Kontrakt “Kosovo för Europa” är inte bra eftersom EU inte är nöjda med idén att ansluta sig till serberna, säger Noam Chomsky. (Dnevne.rs, 5. februar 2016.)

“Anslutning till EU är Serbien just nu ganska tvivelaktiga drag. Även under förutsättning att du accepterar Europa, som i vilket fall som helst är inte klart. Vet ni, Europa är mycket rasistiskt motsättning till tanken att unionen ange serberna, så det kommer inte att vara så lätt”, hävdar Chomsky.

Även om han var, enligt Chomsky, skulle detta inte vara rätt väg att gå, eftersom EU för närvarande rusar mot självmord, särskilt på grund av sin ekonomiska politik som undergräver de fattigare medlemsländerna. “Jämfört med henne, verkar det amerikanska finansiella policy att vara mycket progressiv. Idén att åtstramningsåtgärder länder införa en ekonomisk katastrof, och nu ser vi vad som händer. Varje normala ekonomer att se, och även Internationella valutafonden för att se”, menar Chomsky.

Noam Chomsky, säger den viktigaste politiska tänkare han är inte förvånad förhandlingar mellan Belgrad och Priština, och att de förstår under vilket tryck Serbien är. Enligt honom var det bara en tidsfråga när Belgrad skulle relent.

Han varnar för att Europa i grunden är ett rasistiskt samhälle som inte tolererar mångfalden: “Ingen regering i Europa, sade han Dobrica Ćosić, bara Serbophobia. Fobier är överallt. Nyfascistiska partier blir allt starkare – särskilt i Ungern och Österrike, men även i andra länder. Europa är ett mycket rasistiskt samhälle. De vill inte ha mångfald, de vill ha ett homogent samhälle”, poängterar Chomsky.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Chockerande! Hemliga dokument i omlopp: “Sverige förbereder sig för krig!”

Efter mer än två århundraden av fred i Sverige allt starkare anser att denna skandinaviskt land måste förbereda sig för ett krig med potentiellt allvarlig motståndare, skriver brittiska media.

Chefen för den svenska armén Anders Bränström sade att krig kan drabba Sverige under flera år, enligt dokument läckt ut till allmänheten, rapporterar brittiska tidningen Express.

“Säkerhetssituationen vi har för närvarande leder mig till slutsatsen att under de närmaste åren kan vi vara i ett krig”, sade han. Armén, som sagt, nu göra långsiktiga planer för en konflikt som skulle vara möjligt under perioden mellan 2016 och 2020 och måste vara redo för den största fienden.

Han sade att “alla militära och alla dem som stöder oss” bör förenas i ansiktet av en potentiell motståndare. Detta är första gången i modern historia att en hög militär tjänsteman säger att Sverige är på randen till krig, enligt den brittiska tidningen.

Ordföranden i kommittén för försvar Alan Widmann sade att Sverige befinner sig i “ökande aggressivitet i Ryssland”, eftersom det inte är en medlem av Nato.

Han betonade också att konflikten med Ryssland inte kan utvecklas på grund av ekonomin. “Min bedömning är att situationen är så allvarlig att även Sverige, som har mer än 200 år av fred bakom mentalt måste förbereda sig för möjligheten av väpnade konflikter, konflikten med vårt deltagande”, sade han.

Den brittiska tidningen påminner om att Ryssland är flera testade gånger försvars skandinaviska länderna skickar stridsflygplan att stänga sina gränser. Men svenska försvarsminister Mikael Bydén påpekade att det för närvarande inte finns något militärt hot mot Sverige och att landet har en välutbildad armé.

Du behöver inte säga Gud till dig. Och mot vem skulle denna kamp?! De vet dessa unga svenskar, förklarade ryssarna ett helgon Alexander Nevskij. Saint Svenskarna utvisats från den ryska mark, vara det som de hända igen och försvinner från jordens yta. Ryssarna lida och lida, men när du kokar över rena allt i sikte. Svenskarna kommer att kunna hitta tid boende i vissa klippor Grönland.

Men det svensk-utopiska kriget skulle blott vara i 24 timmar. Sverige har varken rätt utbildat manskap, funktionsduglig militär, rätt typ av vapen och terräng eller skäliga soldatlöner som skulle garantera en seger, täcka och övervaka landets gränser under obestämd tid. Och i vems intresse skulle det ligga att slåss och dö mot en motståndare som i flera avseenden är mycket bättre rustad och ur militärpolitisk synpunkt oövervinnerlig?

Det är sålunda en ren absurditet och naivitet att Sverige skulle mäkta att stå emot Rysslands militära kapprustningskapacitet och en än större godnattsaga att tro att Nato per automatik skulle stödja Carl Bildts och likasinnades fåtöljkamp om svunna tiders svenska kolonialism, där man med hjälp av vapenmakt tog de naturtillgångar man behövde.

Det började med en billig hjärntvättspropaganda, sett ur ett barns scenario, där Ryssland angriper hela världen och de försvarar sig heroiskt gemensamt. Se upp för dessa kampanjer, för de har ingenting att göra med verkligheten. Det enda de dock kan leda till är allmänt krig, utan någon verklig anledning.

Det råder en hysteriskt tragikomisk antirysk känsla bland amerikanska vasaller i Europa. Men i stället för att oroa sig för ett imaginärt ryskt hot borde Sverige lägga fokus på migranters invasiva våldföranden ute i Europa på kvinnor och barn, såsom de i tyska Köln!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

____________________________________________________________

KÄLLA:

“ŠOKANTNO! PROCURELI TAJNI DOKUMENTI: Švedska se sprema za rat!”, Kurir, 28.01.2016.

“ŠVEĐANI SE SPREMAJU ZA RUSKI NAPAD: Počinje novi Hladni rat u Evropi”, Kurir, 04.02.2016.

EXKLUSIVT: Serbisk pilot räddade passagerare efter explosion på plan – svenska medier lägger på locket!

Piloten Vladimir Vodopivec (64) från Belgrad lyckades under tisdagsmorgonen 2016-02-02 att säkert landa ett plan med 74 passagerare och besättning på flygplatsen i Mogadishu i Somalia efter en explosion blåst av en del av kroppen i högerkanten av flygplanet, “Blic” lär. Internationella medier bedömer att piloten “inte fungerade”, eftersom händelsen passerade utan offer.

– En halvtimme efter att vi lyfte från flygplatsen i Somalia, på 3300 meters höjd det var en fruktansvärd explosion. Passagerare började gråta, och jag återvände omedelbart till flygplatsen. Lyckligtvis var ingen allvarligt skadad – berättelsen om Vladimir Vodopivec. (“EKSKLUZIVNO Srpski pilot spasao putnike posle eksplozije u avionu”, Blic, 02.02.2016.)

Vodopivec berättade det för sin vän från Belgrad, och att situationen var inte naiv och visar bilder av skadade flygplan som skrovet, i högerkanten, explosionen blåste ett hål storleken på de tre fönstren.

Del av skrovet på den högra sidan var helt förstörd efter explosionen

Klämma fast den på pinterestshare

Flyg av “Gav flygbolag” med 74 passagerare, varav 70 turkiska medborgare, en nödlandning på flygplatsen bara några minuter efter start från Aden Ade i morse i Mogadishu till air port i Džubutiju, som sänds av somaliska medier.

Somaliska transportministern Ali Ahmed sylt Zhang hävdade att händelsen var inte livshotande, eftersom alla passagerare räddades av planet jordad och att utredningen kommer att avslöja orsaken till explosionen.

Planet efter landning på flygplatsen i Mogadishu

Klämma fast den på pinterestshare

– Vi vill inte föregripa vem som ligger bakom explosionen. För nu vet vi inte om det handlar om ett tekniskt problem eller en självmordsattack. Den största oron var att rädda passagerarna och undvika ett scenario att förbli instängd i ett brinnande plan – sade den somaliska ministern.

Men har media spekulerat i att det fortfarande är en självmordsattack som sprängämnen förs förmodligen några av passagerarna, eftersom det vid denna tidpunkt spåren av det plan som var skadad och medborgare Balkada, by nära Mogadishu sade att de såg en explosion och att den här gången, “himlen faller brända kropp.” Som CNN rapporterade, med hänvisning till källor nära utredningen, förstörde analysen planet visade “explosiv rest” vilket indikerar att ett problem med bomberna.

Liknande tankar upplevdes pilot.

– Jag tror att det är en bomb, men lyckligtvis inte skadat styrsystemet, så jag kunde gå tillbaka och jag landa på flygplatsen. Detta hade jag aldrig hänt. Vi förlorade kabintrycket. Tack och lov allt slutade väl – sade Vodopivec omedelbart efter händelsen till sin vän. (“EKSKLUZIVNO Srpski pilot spasao putnike posle eksplozije u avionu”, Blic, 02.02.2016.)

Klämma fast den på pinterestshare

Vodopivec föddes i Belgrad, är en erfaren pilot som arbetade i JAT och “Montenegro Airlines”, och under de senaste åren som flyger i Afrika, efter att ha anställda i “Det gav Erlanjsu”. Snart säger hans vän, att gå i pension.

Piloten, skriver brittiska medier, utfört en fantastisk bedrift att han lyckats att under sådana förhållanden vända planet runt och landa säkert på flygplatsen. Flygplanet välkomnades av räddningspersonal. Räddningsmanskapet blev dock chockade när de såg ett stort hål på den högra sidan av flygplanskroppen, strax bakom R2 dörren.

Tjänstemän på flygplatsen betonade att alla passagerare och besättningsmedlemmar överlevt händelsen, men att minst tre passagerare skadats. Passagerarna ombeds också om vad som hade hänt.

Detta är inte första gången som ett plan gör nödlandning på flygplatsen i Aden Ade. I mitten av 2013, planet med Somalias president Hassan Mohamed, som reste till Sydafrika, nödlandning en halvtimme efter starten på grund av motorhaveri.

De fortsatte att arbeta efter inbördeskriget

“Det gav flygbolag” är en somalisk företag med huvudkontor i den tullfria zonen i Dubai, och erbjuder spel på Afrikas horn och Mellanöstern. Officiell kommentar från bolaget än. (“EKSKLUZIVNO Srpski pilot spasao putnike posle eksplozije u avionu”, Blic, 02.02.2016.)

Det här är sålunda en viktig utrikesnyhet som borde ha fått större genomslagskraft i det svenska medieflödet än blott ett formellt fragmentariskt rapporterande. Och inte heller är det första gången som våra medier väljer att filtrera bort serbiska nyheter av dignitet, vare sig det handlar om Nikola Tesla (fysik), Vlade Divac (basket), Novak Đoković (tennis), Emir Kusturica (film), Matija Bećković (litteratur) eller Milla Jovovich (mode). Men så länge västmedierna går andras ärenden, manipulerar, raljerar, konspirerar, censurerar och väljer bort det som inte gynnar dem kan det inte mynna ut i något positivt – utan tvärtom i avund och missunnsamhet som till syvende och sist kommer att förgöra det till synes oförstörbara!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

________________________________________________________

TYPEXEMPEL:

TT/ Sydsvenska Dagbladet om flygplansexplosionen, Onsdag 3 februari 2016

The Daily Telegraph om flygplansexplosionen, 03 Feb 2016

Sveket: biskop Petar Petrović Njegoš (1813-1851) sista önskan ännu ej uppfylld!

Njegoš mausoleum på Lovćen är en av de mest kända symbolerna för Montenegro och tusentals turister besöker årligen platsen. Här ligger resterna av en av Montenegros största andliga och världsliga härskare, samt en av de största och mest framstående serbiska poeterna och filosoferna. Men få människor känner till att denne biskops väg till denna heliga plats var lång, krokig och högst förödmjukande.

Mot slutet av sitt liv 1845, samma år som hans mästerverk Mikrokosmens stråle (Луча микрокозма) trycktes i Belgrad, beordrade biskop Petar II Petrović Njegoš att ett blygsamt kapell skulle uppföras på Lovćen vid Jezerosjön. Han ägnade kyrkan till sin farbror, S:t Petar av Cetinje, och till och med sedan uttryckte han sin önskan att bli begravd där utan mycket pompa och ståt.

Petar Petrović Njegoš dog den 31 oktober 1851, men hans arvslöfte kunde emellertid inte omedelbart uppfyllas. Vid den tidpunkten kunde således ingen ha förutspått att den sista önskan från den store biskopen skulle vara oerhört svår att uppfylla och att Golgota skulle äga rum först efter Njegoš död.

Även om Njegoš uttryckligen lämnade instruktioner om att begravas i Lovćen, fruktade de serbiska montenegrinerna att turkarna skulle ta sig till berget och vanhelga hans kvarlevor. Det är därför som Njegoš först begravdes i Cetinjeklostret, i stället för i hans kapell,  där heliga reliker bevaras av hans farbror Petar av Cetinje”, säger historikern Dobrica Jovičić.

Fyra år senare, 1855, uppskattades det att det inte längre fanns någon fara för turkarna, så Njegoš rester överfördes till Lovćen varigenom för första gången hans sista önskan blev uppfylld.

Milorad Medaković, Njegoš adjutant och vän, noterade orden att biskopen tvingade montenegrinerna att begrava honom i sin kyrka på Lovćen: “Detta är min sista önskan, som jag ber er att uppfylla, och om ni inte ger mig Guds tro att göra som jag önskar, kommer jag att lämna den före förbannelsen, och min sista timme kommer att vara det sorgligaste och min sorg lägger jag på era själar.”

Det verkade som biskopen äntligen hittat evig fred. Det visade sig att de värsta åren ännu inte hade kommit.

– Under första världskriget bombade Österrike-Ungern skoningslöst Lovćen och kapellet, förmodligen efter vetskapen om vikten som serber och montenegriner fäster vid denna plats. Efter slaget vid Mojkovac och ockupationen 1916 nedmonterade Österrike-Ungern Njegoš grav och beordrade att resterna skulle överföras till Cetinje igen – förklarar Jovičić, samt tillägger att ockupanterna planerade att förstöra kapellet och upprätta ett monument där för att minnas den österrikiska erövringen av Lovćen.

Enligt vissa uppgifter utfördes utgrävningen av Njegoš ben på hemligt uppdrag under natten, och när gravarna grävdes av soldater förlorades många ben på grund av slarv. Berättelsen berättar att en österrikisk soldat, av serbisk härkomst, senare hittade tre benrester i den förstörda graven, bevarade dem under hela kriget och lämnade dem senare till Cetinje.

Nederlaget i kriget förhindrade Österrike-Ungern att med avsikt förvandla Lovćen till ett monument över deras stat. Då Montenegro nu i stället befann sig i det jugoslaviska folkets nybildade stat, beordrade kung Alexander I Karađorđević ett återställande av kapellet och, för andra gången, slutförande av Njegoš arvslöfte.

– Allt som var kvar av det gamla kapellet byggdes in i ett nytt, och sedan var det en identisk kopia av den ursprungliga kyrkan. Den ceremoniella överföringen av Njegoš ben genomfördes 21 september 1925 och i processen deltog självaste kung Alexander I Karađorđević, som personligen deltog i att föra kistan till det återställda kapellet – framhäver Jovičić med kommentaren att berättelsen verkar särskilt sympatisk idag med tanke på att montenegrinerna för det här ändamålet byggde en väg till Lovćen så att kung Alexander kunde färdas på den till kapellet.

Hur kom det sig att ett blygsamt kapell blev ett grandiost mausoleum? Inte ens ockupanterna under andra världskriget skänkte fred åt den salige biskopen. Lovćen bombades och kapellet skadades åter, men inte betydligt.

Den slutliga rivningen av Njegoš kyrka var emellertid inte ett verk av fiender eller utländska ockupanter. Dess förstörelse beordrades av de kommunistiska myndigheterna 1952 för att upprätta ett mausoleum på samma plats, tilltänkt av den kroatiske skulptören Ivan Meštrović.

– Kyrkan och ett stort antal intellektuella vid den tiden, som ansåg detta beslut skandalöst, stod upp mot rivningen, men ingenting hjälpte. Det finns en berättelse som en montenegrinsk politiker vid den tidpunkten berättade för mitropoliten Danilo Dajković, att kapellet “skulle rivas även om all världens domstolar skulle vara till dess fördel”. Det noterades också att när arbetare hade samlat sig för att riva kyrkan, var det en muslim från staden Bijelo Polje, Iso Mahmutović, som vägrade delta i avsakraliseringen av den kristna helgedomen och lämnade byggplatsen – säger Dobrica Jovičić.

Rivningen av kapellet började 1972 med löfte om att det skulle uppföras “någon annanstans”. Det finns fortfarande stenrester kvar vid foten av Lovćen, på platsen för Ivanova korita. Hans rester flyttades 1974 och lades i det nyöppnade mausoleet, som än idag står kvar.

– Njegoš var en törn i ögat för kommunisterna, eftersom han erinrade oss om vårt folks serbiskhet och kultur. Det är därför det är inrymt i en ganska steril miljö i Meštrovićs mausoleum, som verkar skrämmande och avvisande och inte alls ser ut som ett monument, utan snarare som ett fult stenhus, som till och med den store Meša Selimović kallade “Faraos grav” – avslutar Jovičić.

Även om det från tid till annan har varit sporadiska diskussioner om återställningen av Njegoš kapell och den store biskopens eviga hus, har planerna fram till idag endast förblivit på nivå med individers berättelser och önskemål. Petar Petrović Njegoš arvslöfte till montenegrinerna uppfylldes sålunda aldrig.

Njegoš testamente och hans primordiala ord kan dock inte vem som helst förstå, minst av alla montenegrinska ateister. Men historien ska slutligen tillrättaställas. “Den som lever får se!” — Sanna mina ord!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

________________________________________________

Källa: PET GROBOVA ZA PETRA PETROVIĆA: NJEGOŠ JE NA SAMRTI OSTAVIO ZAVET KOJI DO DANAS NIJE ISPUNJENhttps://www.istorijskizabavnik.rs/blog/gde-je-sahranjen-njegos

VÄRLDEN på randen: Storbritannien anklagar Putin för mord, London kallar till sig den ryske ambassadören, Moskva hotar!

PLANET 2016/01/21
Storbritannien kommer att kalla till sig den ryske ambassadören i London för att uttrycka sin protest mot vad de kallar ett bristande samarbete i utredningen av mordet på Alexander Litvinenko.

Moskva svarade britterna: “Det kommer att bli stora påföljder på grund av anklagelserna om Putins inblandning i mordet!”

Dessutom överväger myndigheterna i Storbritannien vidare åtgärder mot Ryssland efter en kontroversiell rapport om att Rysslands president Vladimir Putin förmodligen godkänt förgiftningen av tidigare ryske KGB-agenten Alexander Litvinenko och radioaktivt ämne i London år 2006, meddelades det från Downing Street.

“Slutsatsen att dödandet godkändes på högsta nivå i den ryska staten är mycket oroande. Det är inte ett beteende av någon stat, än mindre permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd”, sade en taleskvinna för den brittiska premiärministern, enligt Reuters. Mot bakgrund av resultaten av undersökningen överväger ytterligare åtgärder, sade hon.

Den brittiska byrån sade att Kreml förnekar all inblandning i Litvinenkos död. Och den brittiska inrikesministern Theresa May, sade också att det var djupt oroande information som den ryska staten är troligen inblandade i mordet på Litvinenko.

Enligt henne, i själva verket Interpols teckningsoptioner för gripandet av två misstänkta för mord. Hon sade att i samband med detta fall tillämpas för att frysa tillgångarna.

May tillade att han skulle bjuda den ryske ambassadören i London för att uttrycka missnöje med bristen på samarbete. Hon sade också att hon hade skickat brev till Natos och EU:s motparter för att vidta åtgärder för att förhindra morden som detta hända igen.

Brittisk polis sade i dag att det fortsatte att söka utlämning av Andrej Lugovoj och Dmitrij Kovtun, två huvudsakliga anklagas för mordet på Litvinenko.

Recall, enligt rapporten från undersökningen av den brittiska regeringen, “är Rysslands president Vladimir Putin sannolikt att ha personligen godkänt mordet spionen Alexander Litvinenko.”

Enligt resultaten av undersökningen, “Ryssland har haft mer motiv att döda Litvinenko,” grönt ljus för mord som han påstås gav första mannen i FSB Nikolai Patrushev.

Som framgår av domarens, Robert Owen, utredning förgiftade Dmitry Kovutin och Andrei Lugovoi Litvinenko med radioaktivt polonium arbetar på grundval av ett kommando. Dessutom betonas att tidigare påståenden om att Litvinenko mördats på order av maffiakretsar inte är osannolika, men de stöds inte av några bevis.

Vissa analytiker har påpekat att rapporten från den brittiska undersökningen bestred att den använder ordet – “. Förmodligen” I själva verket är det som påpekats svårt att föreställa sig att någon kommer ut med allvarliga anklagelser mot någon människa, särskilt på grund av en statschef, och var en av de främsta argumenten – “antagligen”.

Å andra sidan har det officiella Moskva meddelat att det inte accepterar beslutet av den brittiska domstolen om döden av en före detta rysk FSB Alexander Litvinenko, eftersom detta stred mot principen om oskuldspresumtion, som citeras av RIA Novosti.

“Ryssland accepterar inte domstolens beslut eftersom de använder den bevisning, eller bevis som är nödvändiga för att göra fallet där. Med andra ord, åsidosatt principen om oskuldspresumtion som genomfördes på nivån av internationella relationer”, sa källan.

Dessutom hävdar samma källa att denna undersökning leder till “allvarliga konsekvenser i relationerna mellan London och Moskva.” (Tanjug / ECP)

Hur spioner dödades tillbaka 40-50 år och dessa sparkar upp damm för ryssen. Spion något land när det likvideras genom beslut av den stat som är antingen genom att spionera, är det risk för sådan verksamhet.

Men det som förbryllar mest i sammanhanget är att knappt någon vågar åberopa Alexander Litvinenkos yngre bror, Maxim Litvinenko, som källa för att utröna vad han själv anser i den här prekära frågan. The Daily Mirror är dock ett undantag. (“Britain WANTED Alexander Litvinenko dead NOT the Kremlin says murdered former KBG agent’s brother”, Mirror, 21 Jan 2016)

Varför spekulerar västmedier, däribland svenska, i all oändlighet när man istället skulle kunna få förstahandsinformationen direkt från Maxim? Denne är helt övertygad om vem som stod bakom beställningsmordet: Alexander dödades av brittiska och amerikanska agenter och nu exploateras en mångfald av olika hypoteser i medierna för att svartmåla Ryssland och Vladimir Putin. Det är en gammal beprövad metod och ett enda stort skämt för mänskligheten!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

“Alla medborgare har samma rättigheter i Sverige – men trots allt är det mycket svårare för invandrare, oavsett om de är välintegrerade eller inte, att få ett arbete”

Arbetslivet är en viktig period i människors liv som kräver att man är försiktig, ansvarsfull och respektfull. Det är dock en lång och krävande tid med nya utmaningar och stor inverkan på individers mentala och fysiska hälsa. Som allt annat har det svenska arbetslivet stora skillnader med både många fördelar och nackdelar.

Arbetslivet är något man får uppleva vid olika åldrar i olika delar av världen. I Sverige måste alla barn gå i grundskolan medan gymnasiet är frivilligt. I andra delar av världen har barn inte denna chans och påbörjar sitt arbetsliv redan i tidig ålder som till exempel i Brasilien och Afrika där barn får arbeta inom jordbruk och skogsindustri, och då framför allt på kaffe- och sockerrörsodlingar. De använder farliga bekämpningsmedel utan några som helst skyddsutrustningar samt erhåller undermåliga löner. I São Paulo och Rio de Janeiro kan man under den stekheta solen betrakta oskyldiga barn gå runt och tigga enstaka kronor och ören för att hjälpa sina fattiga familjer. Skillnaderna är väldigt stora i arbetslivet i Sverige och andra länder.

I Sverige har alla som arbetar en anpassad arbetsmiljö, där man under lugn och ro spenderar sin tid. Det finns dessutom olika fackförbund som kämpar för arbetarnas rättigheter och dit folk kan vända sig för att få den hjälp de behöver. Arbetare i Sverige har många rättigheter. Man kan till exempel ta lån från en bank om man har ett tillsvidarejobb, medan denna möjlighet inte erbjuds till arbetslösa personer eftersom chansen är stor att detta lån inte betalas tillbaka till banken. Varje månad dras en summa pengar från arbetarnas löner, en summa som de får tillbaka senare när de slutat arbeta i form av pension.

Trots alla dessa fördelar kan man än idag finna många nackdelar och orättvisor som rör arbetslivet i Sverige. För vissa yrken är arbetstiderna väldigt komprimerade och tuffa. Busschaufförer och taxiförare arbetar ibland mer än tio timmar per dag med få och väldigt korta raster.

Det finns således allt större klyftor mellan inkomsttagare. Läkare och ingenjörer får till exempel mycket högre löner än lärare som har längre arbetsdagar, otillfredsställande arbetsmiljöer samt utsätts för mer stress och press. Trots dessa minimalt låga löner betalar alla i Sverige skatt varje månad. Skatten som betalas ut månatligen är cirka 33 procent av inkomsten. Det är emellertid bra med skatt eftersom den går till skolor och sjukvård, men denna siffra kan i hög grad påverka inkomsterna. Efter att skatt och avgifter betalats är det en ganska liten summa pengar som blir övers och för att klara av en hel månad med pengar i bakfickan måste man vara ytterst hushållsam och sparsam.

När väl invandringen till Sverige tog fart satte den sina djupa spår i det svenska samhället. De invandrare som kom till Sverige tog med sig en del av sin kultur, seder och bruk, religion, men framför allt en hel del exotiska maträtter som tidigare varit främmande i Sverige. Idag finns sålunda ett otal utländska matkedjor, restauranger, cateringfirmor, pizzabutiker och gatukiosker. Sverige övergick således från ett fattigt och enkelt lantbrukarsamhälle till ett av världens mest framgångsrika bidrags- och biståndsgivarländer.

Det förr så fattiga Sverige har sålunda i rekordfart utvecklats till ett rikt, renommerat och ackrediterat land med kulturell och ekonomisk mångfald – ett samhälle där man kan leva i fred trots sin politiska ideologi, hårfärg, hudfärg eller sexuella läggning. På papperet har alla medborgare i Sverige samma rättigheter och möjligheter och de invandrare som accepterar att assimileras lider ingen diskriminering, men vad händer med de som hamnar utanför integrations- och assimileringsprocessen?

Trots allt är det mycket svårare för invandrare, oavsett om de är välintegrerade eller inte, att få ett arbete. Det är nästintill omöjligt för kvinnor med hijab och slöja att komma in på arbetsmarknaden än kvinnor utan huvudbonader. Varför denna diskriminerande åtskillnad? Alla nackdelar med arbetslivet i Sverige kan dock försummas om man jämför med andra delar av världen. Det är under alla omständigheter en mycket krävande period ur olika aspekter som både omfattar ansvar, respekt samt försiktighet!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

3:e världskriget är igång: Syrien som Sarajevo 1914: Ryssland står redo, men önskar Erdogan verkligen detta krig!?

Västvärlden är väl medveten om de enorma krafter som Ryssland kan inleda när gränsen orsakat någon som Erdogan.

Ingen har att läsa “The Grand Chessboard” Zbigniew Brzezinski att inse att utrikespolitiken i väst kretsar kring en enda övergripande mål: att förhindra något sätt förekomsten av våld som kan begränsa kraften i väst, inte bara i Eurasien utan i hela världen.

Men händelserna i Syrien leder till globala maktpolitik kraschar som ett korthus. Syrien är nu centrum för olika koalitioner, och minst fyra av dem: Alliance 4 + 1 (Ryssland, Syrien, Iran, Irak, plus Hizbollah), en allians ledd av USA, som är en slags mini-NATO, direkt militärt samarbete mellan Ryssland och Frankrike, och en ny “islamisk allians” som leds av Saudiarabien. Och sedan finns det Turkiet, som står under “Sultan” Erdogan, som spelade ett dubbelspel.

Nuvarande geopolitiska spänningar mellan Ryssland och Turkiet visar inga tecken på avkoppling, gynnar “imperium av kaos” som en privilegierad observatör; medan spänningen fortsätter utsikterna för eurasiska integration är svåra.

Den ryska underrättelsetjänsten måste ha alla möjliga scenarier som inbegriper ingrepp i den turkiska Nato armén på den turkisk-syriska gränsen, liksom möjligheten att Ankara stängde Bosporen och Dardanellerna för ryska “uttryck i Syrien.” Erdogan får inte vara dum nog att erbjuda Ryssland ett tillfälle för krig, men Moskva kommer inte att spela med.

Ryssland har utplacerade fartyg och ubåtar som kan kärnvapenanfall i händelse av att Turkiet inom ramen för Nato beslutar att flytta mot ryska intressen. President Putin klargjorde; Ryssland kommer att använda kärnvapen om det behövs, och hotas konventionella styrkor.

Om Ankara bestämmer sig för att ens ett självmordsuppdrag som störtandet av en annan Su-24 eller Su-34, Ryssland S-400 ren enkelt luftrummet längs gränsen. Om Ankara inom ramen för Nato att svara på en militär attack mot ryska trupper, kommer Ryssland använda kärnvapenmissiler, teckning Nato i krig, inte bara i Syrien, men också potentiellt i Europa. Detta skulle omfatta användning av kärnvapenmissiler till Ryssland höll en strategiskt viktig Bosporen öppen.

Vi kan dra en parallell: Syrien idag som Sarajevo 1914.

Sedan mitten av 2014, har Pentagon provat alla typer av militära övningar – så många som 16 gånger, under olika scenarier – med temat Nato mot Ryssland. Alla scenarier var gynnsamma för Nato. Alla simuleringar har visat att vinnaren av Ryssland.

Och på grund av Erdogans ombytliga beteende är faktiskt ganska rädd för de stora aktörerna från Washington till Bryssel.

Västvärlden är väl medveten om de enorma krafter som Ryssland kan inleda när gränsen orsakat någon som Erdogan.

Ryssland kan använda den kraftfulla SS-18 – som Nato kallar “Satan”. Varje Satan bär 10 stridsspetsar, ström från 750 till 1000 kiloton, vilket är tillräckligt för att förstöra ett område stort som New York state.

Topol M raket är den snabbaste i världen med en hastighet 21 tid (16.000 miles per timme); mot honom, det finns inget försvar. Lanserat från Moskva till New York slog i den 18:e minuten, och Los Angeles under 22,8 minuter.

Ryska ubåtar – och kinesiska – kan nå kusten i USA, och att attackera kust mål inom en minut. Kinesiska ubåtar har uppstått obemärkt bredvid hangarfartyget amerikanska och ryska ubåtar kan göra samma sak.

Missil system S-500, intill vilken missilsystemet amerikanska Patriot fungerar som den tyska V-2 från andra världskriget, är i stånd att skydda Ryssland från interkontinentala ballistiska och kryssningsmissiler. (Moskva erkänner att S-500 kommer att vara i bruk år 2016, men det faktum att S-400 systemet snart kommer att levereras till Kina innebär att S-500 redan kan vara i bruk).

Här, en tidigare rådgivare till den amerikanska chefen av sjö- funktioner, sade att hela anordningen av missilförsvaret i USA är värdelös.

Ryssland har en flotta av överljudsbomb Tu-160S; De kan flyga från flygbaser djupt i hjärtat av Ryssland, att flyga över nordpolen, över Atlanten för att lansera kryssningsrobot med en kärnstridsspetsar från ett säkert avstånd, och återvända hem till alla titta på TV.

Ryssland kan oskadliggöra nästan alla avancerade Natobasen med taktiska – eller bekämpa – kärnvapenstyrka. Det är ingen slump att Ryssland har under de senaste månaderna upprepade gånger testa svarstid Nato.

Iskander missiler färdas i sju gånger ljudets hastighet, med en räckvidd på 400 km. Det är dödligt för flygplatser, logistikpunkt stationär och annan infrastruktur längs en bred front, till exempel, i södra Turkiet.

Nato måste förstöra alla Iskander. Men då ska han möta S-400S – eller, ännu värre, S-500s – att Ryssland kan inrätta defensiva zoner. Genom att placera S-400S i Kaliningrad, till exempel, kan Ryssland lamslå alla Natos flygvapen djupt inne i Europa.

Vid militära beslut, använder Ryssland teorin om återkopplingsstyrning. Det är en taktik som är avsedda att ge särskild information till fienden som tvingade honom att fatta beslut som leder honom att besegra; en typ av virus som påverkar och styr beslutsfattandet. Ryssland använde det taktiskt, strategiskt och geopolitiskt. Young Vladimir Putin på återkopplingsstyrning lärt sig allt som finns att veta i 401. KGB skolan, och fortsätter under hela sin karriär KGB / FSB officer.

Frågan står öppen: Önskar Erdogan och Nato fortfarande att gå med i krig?*

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

*KÄLLA: “You Want War? Russia is Ready for War”, Pepe Escobar, Sputnik international. Sammanställning på svenska: Lj.T.Dević

Heidi Avellan “är en av många oseriösa hastverksjournalister och opinionsbildare i Sverige som skapar myter – speciellt om folken i öst”

”Det vore inte bara sjaskigt, utan direkt skadligt för hela Europa. Principen som måste gälla – för fred och vanlig anständighet – är att ingen bara kan ta grannens territorium.” (”Propaganda, PR och Putin.”, Heidi Avellan, Sydsvenska Dagbladet, Fredag 27 november 2015)

Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenska Dagbladet, är en av många oseriösa hastverksjournalister och opinionsbildare i Sverige som skapar myter – speciellt om folken i öst. Hon spelar korrespondent och Rysslandsinsatt, men i själva verket förstår hon sig inte ett dugg på den ryska själen och ryssar. Hon är sannerligen känslomässigt okunnig och opåläst.

Innan man kastar sig in i en politisk diskussion eller ett skrivande borde man läsa många böcker, även den andra sidans, och anstränga sig för att försöka belysa ett lands historia, kultur och värderingar utifrån olika aspekter med största objektivitet och allsidighet. Det går sålunda inte att köra ihopsnickrade finsk-svenska värderingssätt och på samma gång tro sig förstå Rysslands maktposition i Europa ur ett bredare perspektiv, för det enda som kan härröra från ett monopolistiskt belysande är ett indoktrinerat mindervärdeskomplex, en inbiten misstro och ironiserande sarkasm gentemot ryssar. Detta har vi fått se prov på tidigare i svenska medier, bland annat ironiseringen av Ryssland genom ‘Vintergatan’-serierna och musikvideon ‘Tingeling Goes Russia’.

EU och Väst använder sig av tvestandarder för Ryssland och Serbien, och detta förbiser Avellan. Serbiens kulturhistoriska vagga Kosovo och Metohija bröt sig loss från moderstaten i februari 2008, och det under Nato:s uranium- och DIME-bomber (eng. Dense Inert Metal Explosive) samt västs tysta välsignelse. Alla lagar, förordningar och FN-beslut frångicks nonchalant då, men nu när Ryssland gör på samma sätt och återerövrar Krim inom sina beskyddande vingar – ja, då protesterar världssamfundets lakejer nitiskt.

En tysk kollega till mig undrade klokt varför världen dömer ut Rysslands “annektering” av Krimhalvön, vars ryska befolkning alltid har varit i övervägande majoritet. Demokratiska val ägde således rum på Krim och man röstade för en återanslutning till moder Ryssland. Vari ligger problemet? Världssamfundet accepterade Tysklands återförening 1989, men motsätter sig andra länders strävanden. Väst använder sålunda tvestandarder genom att godkänna och sanktionera i ett fall och inte i ett annat. Världssamfundets dubbelmoral är ytterst motbjudande. När Nato stal helig mark från Serbien teg Avellan och likasinnade; då var hon inte en lika talför princip- och paragrafyttrare utan ställde sig platt för imperialisternas ”söndra och härska”-politik.

”Planen verkar vara att flytta världens fokus till krigets Syrien och göra Kreml till en del av lösningen. Så kan sanktionerna mot Ryssland hävas utan att världen protesterar. Och Ukraina lämnas åt sitt öde.” (”Propaganda, PR och Putin.”, Heidi Avellan, Sydsvenska Dagbladet, Fredag 27 november 2015)

När USA:s före detta president Bill Clinton flyttade världens fokus till krigets Kosovo (för att dölja en kärleksaffär) och gjorde Belgrad till en del av lösningen, så att sanktionerna kunde hävas, lämnades den serbiska provinsen åt sitt öde. Var var Avellan då för att opponera eller yttra sig emot i frågan?

Den ryska propagandan fungerar för att den står stadigt och upprätt vid sitt rätta namn – i alla väder. Tyvärr har emellertid det svenska och västerländska demagogiska maskineriet insvept sig i det hemlighetsfulla genom olika myter och konstellationer; man hycklar, raljerar och ironiserar – allt för att dölja sin egen okunskap, inkompetens och mindervärdeskomplex!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Edgar Cayce: “Putin kommer att rädda planeten från ett tredje världskrig!”

Den amerikanske profeten Edgar Cayce: Putin kommer att rädda planeten från ett tredje världskrig, en av de mest kända profeterna i världen, Edgar Cayce, förutspådde att Rysslands president Putin räddade världen från ett tredje världskrig. Han skrev sin förutsägelse för 80 år sedan i serien “Förutsägelser om världspolitiken”. (webtribune, 25.11.2015.)

Profeten Edgar Cayce såg ankomsten av Putin. Han talade om framtiden för världens ekonomi och världsledande, kollektiv andlighet och den viktiga roll som Ryssland på världsscenen.

Mål förutspådde att världen kommer att falla in i en finansiell kris och betonade att Ryssland kommer att vara föremål för finansiella befogenheter som anordnas mot mänskligheten sedan andra världskriget.

När Cayce 1932 frågade om de politiska och ekonomiska utvecklingen i Europa, sade han:

“Europa kommer att falla sönder. För några år sedan fanns en uppdelning av en mäktig nation, vilket har bidragit till att berika eliten över ryggen OSTA folk. Nationen kommer att återfödas och kommer att vara en nagel i ögat för alla politiska och ekonomiska nationen i Europa och världen. Denna nation, kallas Ryssland “.

Sjuttio år efter de besegrade axelmakterna, Ryssland var återfödas, medan resten av världen är under trycket av västerländska globalistiska bankkarteller.

Kartellen leds av IMF, Världsbanken, Bank för internationella avtal, ett globalt nätverk av centralbanker, Reserve Bank, utvecklingsbanker och investmentbanker som håller i min hand en världsregering på grund av den matematiska omöjlighet att de kan betala av skulderna.

USA år 2013 försökte invadera Syrien enligt synes falska förespeglingar. Putin har hindrat oss störningar hotar att Ryssland och ingripa i konflikter som ännu inte hade nått de proportioner som har i dag.

Med avsiktlig förstörelse av Ukraina genom färgrevolutioner och destabilisering som finansieras av George Soros, har IMF försökte erövra Ukraina ut av lån på tiotals miljarder dollar, och Putins Ryssland ingrep inte låta bankkarteller ta helt över Ukraina på Krim.

Störst uppmärksamhet nu lockas till Mellanöstern, och världen är på randen till krig och det enda världsledare kan förhindra att det ska hända.

Cayce 1944 talade om Rysslands roll som en “hopp för världen”:

– I Ryssland finns det hopp för världen, men inte i termer av kommunism eller bolsjevism, utan känslan av frihet! Alla för en och en för alla! Det kommer att ta år att utkristallisera principerna, men Ryssland kommer att bli ett hopp för hela världen.

Det är känt att de fruktansvärda händelserna i Syrien och regionen som en följd av USA och Israel finansieras så kallade islamiska staten till myndigheterna störtade regim Bashar al-Assad i Syrien.

Även om USA och dess allierade hävdar att de inte var ansvariga för uppkomsten av ISIS, har Putin i tysthet berättat för världen att västvärlden stödjer ISIS och andra legosoldatsfraktioner som förstört Syrien och dödat hundratusentals människor samt utlöst en flyktingkris som för närvarande trycker Europa.

Redan före andra världskriget, Cayce sade att Ryssland måste andligt avancerade i en sådan omfattning att det kan stå upp mot det kapitalistiska väst och spela sin roll som “hopp för världen”.

“Med den religiösa utvecklingen i Ryssland kommer och hoppas för världen. Först när det finns yttrandefrihet, kommer att stoppa oroligheterna “, sade han.

Fall syftade till Ryssland efter sovjetmakten och efter kollapsen av Sovjetunionen, när det blir nödvändigt att returnera världen till humanistiska värden i syfte att avlasta trycket från sionistiska karteller som kämpar i århundraden mot mänskligheten.

Mål sade att det andliga ledarskap som kommer att flöda från Ryssland och den inställningen kommer att uppstå som kommer att leda till övergången utan att det behövs ett nytt världskrig.

Putin är inte ett helgon, men vattnet sunt förnuft. Är det inte sunt förnuft precis vad är den andliga ledarskapet i världen som är helt galen?

Aristoteles var en gång sagt att sunt förnuft är källan till medvetandet och ingen sunt förnuft i samhället finns det inget samvete, ingen moral, ingen empati eller kärlek.

Putins agerande i Syrien gör absolut mening eftersom det redan hindrat invasionen av Syrien från Turkiet, men också störde driften av ISIS.

Är Edgar Cayce på något sätt visste att Ryssland kommer att representera sunt förnuft och andligt ledarskap, förhindra ett tredje världskrig att västvärlden försöker organisera?

Putin talade vid det senaste toppmötet i Amerika och sade:

“Du måste höja sig över den oändliga längtan efter dominans. Du måste sluta att agera för imperialistiska ambitioner. Inte förgifta människornas sinnen och berätta för dem att den kejserliga politiken är det enda sättet. “

Putin konstaterade att USA och västvärlden inte längre moraliskt överlägsen världen.

Mål noterade också att den moraliska kollaps Amerika som det finns ingen frihet, även om amerikanerna tror starkt på sin frihet.

Så, om Edgar Cayce förutspådde att Putin ingripa i planerna i väst att ta världen med finansiella dominans, politisk destabilisering och krig?

Mål hade också förutspått som kan uppstå ur tredje världen tillväxt, nämna krigen i Libyen, Egypten, Turkiet och Syrien, men också runt Persiska viken.

Vare sig att tro att det finns någon högre makt som Cayce kopplade och genom vilken han lärde sig de ovannämnda saker, är det faktum att hans profetior om Ryssland hittills besannas.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

“Det är inte förrän dessa dagar som västmediernas strålkastare börjat vändas mot diktaturstyret i Montenegro. Varför denna mediala fördröjning?”

”Milo Djukanovic har stått i centrum för makten i den forna jugoslaviska republiken sedan början av 1990-talet. Hans center-vänsterkoalition vann valen 2012, och han är nu inne på sin tredje mandatperiod som premiärminister.” (”Tusentals kräver presidents avgång”, Sydsvenska Dagbladet och TT, Söndag 25 oktober 2015)

Så här rapporterar Sydsvenska Dagbladet om de allt mer eskalerande protesterna i Montenegros huvudstad Podgorica. Oroligheterna har försiggått i flera veckors tid, men detta har inte lyckats fånga de svenska mediernas intresse. Det är inte förrän dessa dagar som västmediernas strålkastare börjat vändas mot diktaturstyret i Montenegro. Varför denna mediala fördröjning?

Som aktiv nyhetsläsare vill man gärna ta del av bakgrundshistoriken till olika nyhetsrapporteringar ur olika aspekter. I det här fallet har den minst sagt uteblivit med stängda dörrar. Varför?

Đukanović blev premiärminister i Montenegro i 29-års åldern. I år blev han 53 år och sitter fortfarande på samma position. Han har således varit vid makten i hela 24 år. Det är förvisso mer än Petar Petrović-Njegošs regentperiod, men fortfarande mindre än den Helige Petar av Cetinje och furste Nikola (som var vid makten i 57 år). Varför tiger medierna i Väst om dessa viktiga fakta? Eller är det månde okunskap som de besitter?

Sedan 1991 satt Đukanović i två mandatperioder som Montenegros president, med undantag av ett och ett halvt år då han var utanför regeringen. Och medan han inte innehade en officiell ställning var det ändå vida känt vem som var “herre på täppan”. Hans första sysslomål var premiärministerposten. Momir Bulatović, president av Montenegro 1990–1998, fick in honom i politiken, som dessförinnan var hans assistent vid Fakultetet för ekonomi i Podgorica.

“I Europa har också Lukasjenko i Vitryssland varit vid makten i 21 år, men han är persona non grata i EU. Đukanović å andra sidan är en önskvärd partner för Bryssel. Han talar inte ett enda ord på engelska och inte heller är han händig med datorer, men med alla stora aktörer har han haft lätt för att hitta ett gemensamt språk.” (“VLADAR Milo na tronu 24 godine”, Blic.rs, 22.10.2015.) Hur kommer det sig att det är så?

Ja, det är inte jag som ska komma med svaren på ovannämnda frågor – utan svenska medier och deras hantlangare, som dessutom får betalt för det, som de facto avsiktligen utelämnar synnerligen relevant information till allmänheten som så många gånger tidigare!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Kampen för Kosovos helgedomar – Världssamfundet mållöst inför åsynen av ruinerna av serbiska kyrkor

Serbiska kyrkor och kloster vandaliseras inför Världssamfundets blida ögon.

Källa: Документальный фильм Евгения Баранова о Косово и Метохии. Косово — «Край. Обреченные на изгнание». 2007 год
Режиссер: Александр Замыслов.
Производство: «ОАО Первый канал»

“Att tillåt Priština myndigheter att ‘skydda’ serbiska kulturarvet skulle vara som att ge ett lamm till vargen bevarande”, var Serbiens president Tomislav Nikolićs huvudbudskap till utländska diplomater i Belgrad. (Kurir, 17. 10. 2015.)

Antändning och skändning av kyrkor i Prizren
Nikolić samlade den 16/10-2015 cirka 80 diplomater som förblev tysta om sju minuters dokumentär om pogromen den 17 mars 2004 i Kosovo, då i den södra serbiska provinsen förstördes några av de största serbiska helgedomarna.

Filmen gjordes av Radio Television Serbien börjar de scener där frenetiska albaner bort korsen från St Podujevo kyrkan medan rasande massorna på bakgården skandera. Kyrkan blev så småningom antänd i brand.

Helige ärkeängeln Mikaels kloster i Prizren visades i samband med attackerna, varefter endast ruiner och flammor återstod, medan en del av filmen tillägnades Jungfrun från Ljevišas nedbrända tempel i samma stad. Brända och jämnade med marken är så även Sankt Georgs kongregationstempel i Prizren, Devič-klostret i Srbica (Skenderaj), Sankt Nikolaus kyrka i Priština. I pogromen den här dagen dödades 10 serber.

Monografi om Kosovo: diplomatiska representanter för Nato i Belgrad
Tala till utländska diplomater, Nikolić sade att Serbien är det enda landet i Europa där, förutom att gripa den del av territoriet, utvisa medborgare i ostraffade mord och så kallade organstölder, försöker nu gripa kulturarvet.

– Attacker mot serbiska arv sedan 1999, som vi är alla vittnen var attacker mot serbiska identitet och har en direkt inverkan på deras känsla av trygghet och acceptans i det lokala samhället – sade Serbiens president, och betonade att det var en process att ändra historiska fakta för att marginalisering och eliminering av serber och Serbien i historien om Kosovo.

Han sade utländska diplomater, upptagande av Kosovo Unesco skulle vara en plantskola för framtida konflikter, när det kan vara. President ambassad i Belgrad sade att det var ett problem för regionen, Europa och hela världen och att det nu är frågan om den rätta vägen för förbindelserna mellan Belgrad och Priština.

– Ett avtal som tas ut eller anpassas för att skapa en permanent missnöje av endera parten är egentligen inte en affär, utan en plantskola för framtida konflikter – sade Nikolić.

Alla ambassadörer och cheferna för deras stater delas boken “Den kristna arvet i Kosovo och Metohija – en historisk och andlig hemland det serbiska folket”
Han sade att UNESCO påpekade nödvändigheten av att bevara serbiska arvet i Kosovo, och drog en parallell med utvecklingen i Palmyra, där den islamiska staten förstörde många gamla byggnader ovärderlig.

Kina var det enda landet som tog till orda efter mötet och gav sitt fulla stöd till Serbien. Den kinesiske ambassadören i Belgrad Li Mancang ville bara vara ett tal av presidenten och hemska scener som visas i dokumentärfilmen riktade medierna. Han sade att han “instämmer med en presentation av presidenten Nikolić, som talar på ett rimligt sätt.”
– Det är inte en möjlighet för Kosovo att bli medlem i Unesco. Belgrad och Priština problem bör lösas genom dialog – sade Manchang.

Biskop Teodosijes appel lyder än tydligare: “Vi söker en dialog i Bryssel – stoppa Kosovos inträde i Unesco!”

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Islamiske teologen i Belgrad: “Vi har ungefär ett år på oss innan kärnvapenkriget mellan västvärlden och Ryssland sätter igång!”

Dagens islamiska filosofen och teologen, Sheikh Imran Nazar Hussein, som var särskilt engagerad i de nära förbindelserna mellan islam och ortodoxin, höll en föreläsning på den serbiska akademien för vetenskap och konst! (Informer.rs, 09.10.2015)

Denna framstående tänkare känd för sin religiösa tro att islam och ortodoxi, under ledning av Ryssland, tillsammans måste skydda sig mot våldsamma attacker mäktiga imperialistiska kretsar i väst. Utgående från dessa ansträngningar, etablerade han nära förbindelser med de vetenskapliga och ortodoxa kretsar i Ryssland, däribland en gäst. I Natoländer, sade han, inte någonsin värd – i protest mot den aggressiva politik i organisationen.

Vid flera tillfällen i sin rika intellektuella karriär varnade för att framtida pengar till kärnvapenkrig som hotar mänskligheten, som Israel över den kraftfulla västerländska kretsar försöker provocera mellan Ryssland och USA.
Shaykh Hossein muslimer på serber du hetsa dem som hade gjort det möjligt för massakern i Srebrenica!

Dessutom är Sheikh också känd av attityd som folkmordet i Srebrenica inte skedde, bosatt i Serbien för att stödja interreligiös dialog och att bidra till utvecklingen av goda relationer mellan islam och ortodoxin.
Föreläsning i den serbiska vetenskapsakademien är tillägnad, sade han, var “deprimerande ämnet” – pengar.
– Det finns två typer av pengar: med integritet och fusk. När vi använder den första, det är inte fråga om hans framtid, eftersom han är samme man och det kan inte “läcka”. Men om pengarna från en sådan tur att fusk, vi upptäcker ett farligt redskap i händerna på farliga människor, som använder det för att de orättvisa mål, resultat och ordning: förslavandet av andra! – Betonade och tillade:
– Pengar integritet har egenvärde: det var mynt och silvermynt och de har samma värde i hela mänsklighetens historia. Men för en sådan pengar, priserna inte stiger. De är alltid densamma och inte förändras beroende på tillgång och efterfrågan! E, en sådan marknad idag – nej! – Sa en framstående teolog, och sedan fortsatte han:
“Vi vet vad Jesus gjorde med handlarna, lurendrejarna, i templet välte borden, och förbannade dem ut ur helgedomen. Det är därför i dag kan vi knappast vänta med att komma till Jesus och att skrämma handlare bedragare!”

Seih poängterade därefter:

– Vapnet som berövar oss kallas – inflation. Gud förbjuder rån. Varken Bryssel, Washington eller London kan ändra vad som står i Koranen. Och där står det: “Du skall icke stjäla!” Inflationen stjäl bara människor. Och det är utpressning innebär att västeuropeiska vit man – de ortodoxa har aldrig varit en del av denna agenda – används över resten av världen för att “civilisera” – förklarade han publiken.

Vapnet som berövar oss kallas – inflationen. Gud förbjuder rånet. Varken Bryssel eller Washington eller London inte kan ändra vad som skrivs i Koranen. Och där står det: “Du skall icke stjäla.” Inflationen stjäl bara människor och det är utpressning innebär att västeuropeiska vit man -. Ortodoxa aldrig har varit en del av denna agenda – används över resten av världen för att “civilisera”.

– Dess tekniska överlägsenhet används för att kolonisera resten av världen, men inte de andra kolonierna evigt, men att sätta dit sina institutioner genom vilka att styra landet, och sedan att genomföra avkolonisering. Om bara vi förstått vid tiden vad de gör: förändras guld och silvermynt, bedräglig pengar ur tomma luften! Detta utbyte inte göra innan avkolonisering, men senare – när över IMF regler förbjuder användningen av guldmynt! – förklarade Hussein.

– Har under förutsättning var “fikonlöv” – de sade att värdet på en valuta (därav ordet alls) dollar, 35 dollar per uns. Men jag upprepar att det är ett fikonlöv. Varför? Eftersom dessa hedningar som inte känner något ansvar och inte fruktar Domedagen, gav de ordet med avsikten att den inte fastnar.
Amerikanerna använde Vietnamkriget som ett “fikonlöv” till att trycka mäktiga dollar och Nixon talade till förlagsvärlden efter tillbakadragandet av Camp David: vi gav ordet, men vi behöver inte hålla det! Han slet Breton avtalet och dollarn togs bort och “fikonlöv” bakom vilken döljer – sade filosofen.

Enligt honom, verkade detta system att vara en utmaning som skulle leda till kärnvapenkrig.

– Denna utmaning kallas BRICS. Han verkade tack vare ortodoxin, tack vare de ortodoxa, inte Sovjetryssland. Tack vare Ryssland, där hjärtat inte är barbariska. Ryssland leder denna utmaning, har Kinas monitorer, Brasilien och Sydafrika gick med. Men Rysslands ledare. De andra får inte tillåta att deras system kollapsar, de måste förlora kontrollen över pengarna, eftersom det då kommer att förlora makten i världen. Eftersom vi vet att kommande kärnvapenkrig (och den ortodoxa och muslimska troende aldrig kan vara på sidan av angriparen i detta krig). Och vi vet att framtiden för pengar på detta krig, där bedragare kommer att vilja skydda sina berg av guld, och att, tror jag, har vi ungefär ett år… – förklarade bland annat profeten.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

“ICKE-terrorister har ingenting att frukta – de andra kommer ryssarna att bomba!”

Ryska luft kosmiska krafter i Syrien tillfogar slag enbart mot företrädare för den internationella terrorismen och de som stöder dem, säger Maria Zakharova. (Kurir/ Planeta, 2015/08/10)

Moskva – De i Syrien är inte relaterade till terrorism och inte stödja dem bör inte frukta flyganfall av det ryska flygvapnet, sade i dag officiell representant för utrikesministerium Ryssland Maria Zakharova.

“Jag vill upprepa en gång -. Den ryska luft kosmiska krafter i Syrien tillfogar slag enbart mot företrädare för internationell terrorism (…) och de som stöder dem De som inte är terrorister, inte hjälpa dem och inte samordna sina åtgärder med terroristorganisationer, De har ingenting att frukta “, sade hon. Zakharova sade, som citeras av RIA Novosti, att alla Rysslands agerande i Syrien underordnad det huvudsakliga målet – att hjälpa en politisk lösning.

“Utan detta är det omöjligt att återställa enhet och suveränitet i landet hela sitt territorium, för att säkerställa stabiliteten och samexistensen mellan alla etniska och religiösa grupper,” sade en taleskvinna för den ryska UD. Enligt Zahar, anser Moskva att det finns förutsättningar för gemensamma åtgärder mellan Ryssland och koalitionen som leds av USA, att “efter uppfattning om graden av hot, garn kollektiv, verkligen effektiv verksamhet”. “Vi är väldigt öppna. Vi diskriminerar inte när det gäller gemensamma bränning”, sade hon och konstaterar att det enda villkoret för respekt međuanrodnog rättigheter.

Zahar sade också att officiella Moskva ser positiv dynamik i de militära kontakterna mellan Ryssland och USA, samt att motsätta uppsägning av “kommunikationskanaler”.

“Alla dessa kanaler har skapats för att lösa de mest komplicerade situationer, särskilt i stunder av kris”, sade hon, argumenterar för att utnyttja alla möjligheter till samordning. Erinrar om att “bara tre eller fyra veckor kontakter med amerikanska kolleger inte” Zakharova sade att de existerar nu mellan försvarsministerierna. Ryska UD har också märkt en tendens till större objektivitet i media skriver om händelserna i Syrien, men också att det fortfarande finns försök att förvränga mål, förfaranden och uppgifter som Ryssland har i Syrien. “The huvudtes är ifrågasatt engagemang Ryssland som en prioriterad uppgift att förstöra härdar av internationell terrorism och extremism,” sade Zakharova.

Hon avfärdas som “en annan myt” hävdar att Ryssland överväger möjligheten att i början av markoperation i Syrien. Företrädaren för det ryska utrikesministeriet riktade specifikt amerikanska medier, såsom Si CNN (CNN) och New York Times (New York Times), rapporterar TAS S. “Vid drift med liknande anspråk och fortsätter att hänvisa till några icke namngivna källor vara en bra inlägg, och vår kommentar på grundval av rätten till genmäle, att sådan verksamhet inte överväga och inte tänker “, sade Zakharova.

“Enligt min mening att de rapporter som citerar icke namngivna källor från Pentagon, namnges med hänvisning till källor i Moskva”, sade hon. På inbjudan av Syriens president Bashar al-Assad började Ryssland 2015-09-30 flygan på byggnader i Syrien och hittills fanns det mer än hundra. Dessutom går vattnet i Kaspiska havet med fartyg avfyrade 26 kryssningsmissiler. Mål väljs baserat på intelligens Ryssland, Syrien, Irak och Iran, enligt RIA Novosti.

I Syrien sedan mars 2011 senaste väpnade konflikten, där, enligt FN:s siffror, dödade mer än 220.000 personer. Den ryska nyhetsbyrån rapporterar att regeringsstyrkor motsätter bestämda extremister som tillhör olika väpnade formationer, och det är den mest aktiva militanta och Jabhat al-Nusra. Koalitionen, som leds av Förenta staterna, sedan september förra året genomfördes strejker på positionerna för IS i Syrien, genom ett beslut av FN:s säkerhetsråd och utan samordning med de syriska myndigheterna, och Zahar sade tidigare att Moskva inte kan ansluta sig till internationella koalitionen drift medan det inte finns någon överenskommelse och Damaskus FN:s säkerhetsråd, påminner RIA Novosti.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Migrationsverket gör inte sitt uppdrag till fullo!

 

”Tusen människor om dagen söker asyl i Sverige. Vad händer om flyktingströmmen fortsätter i samma takt?
– Den frågan ger mig en klump i magen, säger Åsa Lindberg, regionchef på Migrationsverket. (…)
– Vårt system är inte byggt för den här mängden.” (”Det är nu samhället prövas”, Sydsvenska Dagbladet, Söndag 4 oktober 2015)

Annelie Larsson, chef för sociala resursförvaltningen med ansvar för alla minderåriga föräldralösa flyktingar som kommer till Malmö stad, hävdar i sin tur att: ”Det här kan bli bra till slut. Om bara alla hjälps åt och delar på ansvaret.”

Menar Lindberg och Larsson underförstått att svenska skattebetalare ska hjälpas åt och dela på ansvarsbördan? Naturligtvis anser de detta, då “(…) det gäller ‘att lägga över’ viktiga samhällsangelägenheter på medborgerliga initiativ och medborgerligt ansvar för mottagande och integration av flyktingar.” (Språkliga tjänster för invandrare i Sverige, Norge, Danmark och Finland, TemaNord 1997:596) Men där går de bet. Det här är varken en traditionell Rosa Bandet-hjälpinsamlingskampanj eller ett gemensamt medborgaransvar som ska vila som ett ok på allmänhetens axlar, utan i stället en högt prioriterad fråga för regeringen att bordlägga.

Som mångårig lärare på Komvux kan jag säga att det inte har kommit som en chock precis; vi har ju fått signaler om det redan på ett tidigt stadium från Skolverket att prognoserna skulle komma att skrivas upp för kommande åren. Om det gjorde det, så visar det ju bara hur våra politiker förbisett att det förr eller senare skulle komma ett betydligt större tryck på Sfi-utbildningar och med det ett behov av en kortare väg till yrkesutbildning för människor med utländsk bakgrund.

Vi alla kommer ihåg Migrationsverkets prognoser till Regeringen för 2012/13: “Migrationsverket räknar med 51 000–64 000 asylsökande nästa år, beroende på utvecklingen. Enligt det scenario som verket ser som mest sannolikt, blir antalet 54 000. Det är en kraftig höjning (…)” jämfört med 2012. Och då kommenterade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson det här med följande ord: ”Vi har ett snabbt växande antal som behöver boende och en bra start på sitt nya liv i någon av Sveriges kommuner. Här måste alla berörda aktörer kraftsamla för att möta behoven.” Denne Danielsson säger samma saker idag fast i en annan förpackning, vilket bara visar att Migrationsverket inte gör sitt uppdrag till fullo.

Om Sveriges regering blint ska förlita sig på att gemene Svensson ska lösa saker och ting åt statens räkning, då är vi på hal is. Folk är inte så naiva att de går på Migrationsverkets geschäftsnack om allehanda prognoser. Vill de att folk ska lösa problemen åt dem, då får de också hyra folk och deras kompetens samt betala för det arbetet. Vi bor inte i Afrika eller Mellanöstern (intet ont ord menat här!) utan i ett högindustrialiserat land i Väst med alla förmåner, privilegier och skyldigheter som hör till – och då är det inte heller för mycket begärt att betala alla de välvilliga svenskar som önskar bidra på olika sätt till flyktingarna vid Medelhavet, eller var de än nu månde vara.

Att registrera och ta fingeravtryck av de sökande samt hålla dåligt underbyggda samtal med migranter på centralstationer och på parkeringsplatser, såsom den på Jägersro, innan de bussas iväg uppåt i landet håller varken internationella mått eller är bra PR för det svenska välståndssamhället. Antingen ger Regeringen Migrationsverket större befogenheter och mer ekonomiskt stöd för att stävja flyktingkatastrofen i landet eller så får de packa sina bråten och lämna uppdragen!

Det får vara nog med svensk inkompetens. Det är under all kritik att regeringstjänstemän och andra myndighetsföreträdare uppehåller andras stolar och platser samtidigt som den svenska befolkningen förväntas allt mer bidra till kortsiktiga välvillighetskampanjer med surt förvärvade pengar, vilket inte räcker och täcker på långa vägar och blott blir en våt droppe i havet till skattebetalarnas stora förtret!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Nickedockan Margot Wallström i blåsväder

“– Det finns ingen framtid för Assadregimen. Han har dödat sju gånger fler människor än vad IS gjort. En person som lagt in tunnbomber och kemvapen mot sin befolkning har ingen framtid.

Wallström tycker att USA:s presidents tal var en stark plädering för diplomati och politiska lösningar (…)” (“Djup splittring om Syriens al-Assad”, TT – Aftonbladet.se, 2015-09-28)

Inom kort!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Ryssland måste upprätthålla den strategiska maktbalansen i Europa!

“Ryssland hotar att placera ut missiler som kan laddas med kärnvapen – 30 mil från svenska gränsen.

– Det innebär en ökad utsatthet för Sydsverige. Bland annat är baserna i Karlskrona, Ronneby, Hagshult och Hästveda intressanta för Ryssland, säger Jacob Westberg, expert vid Försvarshögskolan.” (“Så hotas Sydsverige av Rysslands vapen”, Expressen, Torsdag 24 september 2015)

“Kärnvapen är ett fasansfullt vapen, och att börja hota med sådana saker är inte konstruktivt alls, säger statsminister Stefan Löfven i en intervju för Expressen.” (“Löfven om kärnvapenhotet från Ryssland”, Expressen, Torsdag 24 september 2015)

Om nu Westberg och Löfven önskar uttala sig i ämnet i fråga borde de tala till punkt och inte fälla fragmentariska kommentarer utan tyngd. Varför förklarar de inte för Sveriges befolkning varför Ryssland anser sig vara tvunget att upprusta i Östersjöområdet!? Det ryska kärnvapenhotet är ett adekvat svar på den amerikanska militärens planer att placera ut kärnvapenbomber i Tyskland under hösten 2015.

Det är väl klart att Ryssland måste upprätthålla den strategiska maktbalansen i Europa, må så vara 30, 20 eller 10 mil från den svenska gränsen, även om det skulle betyda att man med maktmedel vidtog motåtgärder i form av Iskander-missiler vid Kaliningrad!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

—- Rysslands upprätthållande av den strategiska maktbalansen i Europa. © Inna Saalem och Bokhuset Dević, 2015. —-

Bojkotta det chauvinistiska mediesystemet i Sverige!

Serbien bussar nu flyktingar till gränsen mot Kroatien i stället.

— Så länge Budapest—Belgrad-axeln tynger Kroatien med flyktingar, förblir jag övertygad om att de sysselsätter sig med saker bakom vår rygg, säger Kroatiens premiärminister Zoran Milanović.

Kroatien har meddelat att landet inte kan hantera det stora antalet flyktingar.” (”Kroatien stoppar serber vid gränsen”, TT och SDS, Torsdag 24 september 2015)

Här ovan har vi ett förträffligt exempel på hur svenska medier är kontradiktoriska, hur de trixar och konstlar med nyhetsrapporteringen. De tycks ha som policy och praxis att alltid utelämna det som inte passar dem och krydda till extra mycket där det tjänar deras egenintressen.

Men om man säger A, får man också säga B! Varför skriver inte Tidningarnas Telegrambyrå (TT) exempelvis att medan Serbien svettats och brottats heroiskt med kolonner av migranter under fyra månaders tid har svenska turister semestrat och svalkat sina fötter i Adriatiska havet. Detta är viktigt att nämna, då man ser hur den svenska beredskapen fungerar i ett nötskal. Serbien har visat prov på självständighet, ståndaktighet och god välvilja. Det är inte skyldigt att hjälpa flyktingar, men har tagit på sig rollen av ett ytterst mottagarvänligt land – något i stil med Angela Merkels Tyskland. Serbien har således uttömt all sin arsenal, sina krafter och resurser på att stödja och hjälpa migranterna på vägen till säkrare länder i Väst – och det utan några som helst EU-stödda bidrag. Därför kan man inte heller ställa krav på Serbien på samma sätt som på andra flyktingmottagande EU-länder. Serbien är inget avstjälpningsland åt EU!

Kroatiens premiärminister Zoran Milanović har hamnat i rejält blåsväder och därmed självprovocerande kommit i konflikt med alla sina Balkangrannar. Han talar om ‘ondskans axel’, dvs. Serbien, Ungern och det kroatiska högerextrema partiet HDZ, som “konspirerar mot hans regering”. I svenska medier nämns inget om HDZ och man lägger i stället fokus på Serbiens och Ungerns hantering av migranter.

Kroatien är sålunda ensamt ansvarigt för sitt imbecilla och chauvinistiska beteende och för brott mot alla relevanta konventioner. Att först förbjuda nästintill all lastbilstrafik att passera från Serbien till att senare även inkludera personbilar med serbiska registreringsskyltar och pass in i Kroatien är ett ytterst märkligt regeringsbeslut som med största kraftfullhet borde åtföljas av lämpliga sanktioner och fördömanden från Världssamfundet.

Men EU har efter detta beordrat att “man ska genomföra en brådskande undersökning på grund av stängningen av Kroatiens gränser eftersom våra grannar brutit mot SAA”, meddelade Federica Mogherini. Efter svidande kritik från bland annat EU-kommissionären Johannes Hahn helomvände Zoran Milanović svansen och öppnade gränsövergången till Serbien. Men frågan kvarstår varför utrikesminister Margot Wallström (S) teg sig igenom hela gränsövergångsproblematiken. Om det däremot hade varit Serbien som stängt gränsen mot Kroatien, hade både Margot Wallström, Cecilia Wikström (Fp) och Carl Bildt (M) fördömt händelseutvecklingen i skarpaste ordalag.

Om svenska telegrafbyråer och övriga medier, däribland TT, Sydsvenska Dagbladet med flera, väljer att ställa sig på neofascisters och chauvinisters sida är man således delaktig i samt anhängare av deras politik. Då får man förr eller senare också räkna med konsekvenser och att man får stå till svars för detta val. Samma sak gäller svenska mediers godtyckliga och skeva rapporteringar från Balkan. Varför tiger Granskningsnämnden när det är serber i fråga? Att motarbeta, tiga och undanröja fakta är också ett flagrant brott!

Hur vet TT att ”Serbien bussar” flyktingar till Kroatien? Har man tagit del av migrantlistor på plats där nere för att kunna göra ett sådant rättvist uttalande, eller är det bara ryktesspridningar? Så mycket det är känt för allmänheten har det dock inte gjorts några som helst förteckningslistor på migranter från Syrien, Afghanistan och Irak som passerat Makedonien, Kroatien eller Ungern, utan i stället har regeringarna i dessa länder sett mellan fingrarna och behandlat flyktingarna som boskap. Det är minst sagt en vidrig neofascistisk politik och ett utpräglat brott mot mänskligheten att religions- och nationsklassificera flyktingar, tilldela nummer, spruta tårgas och vattenkanoner på desamma, sparka, döda, hota, förnedra och inhägna dem bakom galler.

Serbien i sin tur har gjort mer än gott ifrån sig vad gäller hanteringen av flyktingar och även fått omvärldens bekräftelse på sin humana migrantpolitik, både från politiker, organisationer och institutioner ute i Europa med omnejd – med undantag av besserwisseraktiga Sverige. Men det tycks som om det blott är här som politiker och mediefolk har så svårt att medge när det går bra för andra. Har de någonting emot slaver överlag? Man kan ställa sig den rättmätiga frågan i vems intresse det ligger att konstant utmåla serber och ryssar som dåliga människor, samtidigt som krigsivrare och annat slödder får uppta allt större utrymme i radio, press och TV.

Det behövs med andra ord ett helomsvängande nytänkande i vårt land vad gäller massmediers bevakning av nyheter samt pågående konflikter i världen. Det är magstarka ord, men det tål att sägas, höras och upprepas: Bojkotta det chauvinistiskt raljerande, trixande och konspirerande mediesystemet i Sverige!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

 

Bastille-cover-with-bleed-5mm

Svensk omvärldsuppfattning projicerad genom TV-rutan. © Inna Saleem och Bokhuset Dević, 2015.

_____________________________________________________________

Läs Ljubomir T. Devićs bok på samma tema, ‘The Swedish media system – the last Bastille’! Bokens ISBN-nummer är 978-91-637-7860-5 och kan beställas via Vulkan – www.vulkan.se.

The Swedish media system — the last Bastille (2019) by Ljubomir T. Dević.

Ansvaret för migrationskrisen bär EU självt och dess medlemsländer, men trots det överförs mediernas kritik på Serbien!

Ansvaret för att lösa migrationskrisen i Europa ligger främst hos grundarna av Europeiska unionen, men mediernas kritik för katastroftillståndet överförs nästan uteslutande på EU-aspiranten Serbien – vilket varken är moraliskt rätt eller rimligt. Detta förfarande kommer inte bli hållbart i längden, eftersom situationen snart blir helt utom kontroll.

“Om någon i Europa tänker på allvar om säkerhet och trygghet, men också överlevnaden av kontinenten, är det dags att äntligen säga vad som kommer att hända och att genomföra alla EU:s medlemsstater”, säger Serbiens president Tomislav Nikolić, rapporterar nyhetsbyrån Tanjug.

Grannlandet kastade tårgas på människorna i vårt territorium, men om de börjar, och lindas, det kan orsaka dåliga relationer med dessa länder.

“Oberoende av det faktum att dessa inte är våra medborgare, är de på vårt territorium”

det är uppenbart att föreföll själviskhet bland vissa medlemsländer som är “förmodligen uppmuntras”.

Serbiska folket är inte själviskt och så mycket som han kan får utstå, sade Nikolić.

“Så länge som det var för oss, och kommer att vara för invandrare som tvingas tillbringa mer tid i Serbien än vad de hade planerat och än normalt”.

Nikolić sa att det är absurt att dessa normer respekteras mer av land som inte är medlem i EU, men medlemmarna som är “utom kontroll” och inte får några råd, instruktioner eller tillrättavisning från Bryssel.

Hos oss pekade Nikolić bistå icke-statliga organisationer, internationella organisationer och alla av dem, säger han, klädd i kostym, vilket tyder på att det finns hjälp, och inte bära vapen.

“Vissa grannar beväpna sig mot människor som av olika anledningar lämnar sitt land, och en av dem är naturligtvis krig” Nikolić och tillade att “kan bara föreställa mig om en ny stat införs krig, hur många människor skulle kunna söka frälsning i EU.

“Vi visste inte om de kommer att kunna passera eller inte, och Serbien öppnade allt det. Det fungerar inte ingen i lag och ordning, vi redan arbetar på en känsla av att vi drar från våra förfäder, vi är gästvänliga människor”, sa Nikolić.

Han sa också att det serbiska folket gick igenom samma prövning och hade inget stöd från någon “och sedan även från Serbien.”

“Den som flyttade till Serbien har inte haft ett adekvat och tillräckligt stöd och det är på något sätt försonings för synder som vi hade gentemot sina folk och jag är glad att vi kan göra det”, sa presidenten.

“Europa är ett stort test för att visa om det var bara en grip resurser och territorium eller att tänka på alla på jorden som människor”, säger Nikolić.

På frågan om han var nöjd med reaktionen av våra institutioner, men även beteendet hos grannar, som stängt gränsen, Nikolić sade att han var nöjd med svaret, men det är inte moraliskt, mänskliga naturen är inte vad de gör grannländerna, som bör överväga om det kan ta oss.

Att påstå att meddelandet om en man lätt kan förstöra relationerna mellan stater, Nikolić sade han noterade att företrädare för andra länder, som han sade, lätt att nå för argumentet att invadera Serbien “på grund av småsaker, eller utan anledning.”

“Lämna kommentarer om vi bestämmer tillsammans ger statsministern och jag, eftersom det blir en gemensam ståndpunkt i Serbien. Det skulle vara lätt att spilla parole, och att ta ansvar efter att regeringen, som skulle behöva korrigera diplomatiska förbindelser”, sa Nikolić.

Den serbiske presidenten tillade att frågan om huruvida EU är redo att skjuta på människor som skulle krossa staketet på jakt efter ett bättre liv.

Och sedan kan man ställa sig frågan varför det är ett sådant problem för Kroatien att hjälpa flyktingar.

Serbien samarbetar välvilligt med alla i fråga om flyktingkrisen, det är sålunda berett att fortsätta och stödja, men jag kan inte förstå varför det är ett så stort problem för Kroatien att ge nödvändig hjälp och bistånd till flyktingarna.

“Vi samarbetar med alla, men vet ni att i vårt land dessa människor går omkring 600 kilometer och bo mycket längre än de andra i Kroatien som har detta problem två dagar, och vi har fått fyra månader”, sade den serbiske premiärministern Aleksandar Vučić i Washington under sitt tredagarsbesök där.

Serbien är berett att fortsätta att samarbeta och är redo för att emotta flyktingar.

“Vi var redo, vi har mottagningscentrum, vi vet hur man handskas med dessa människor. Vi är inte alltför mycket av ett problem. Alla dessa flyktingar har passerat genom vårt land. Och vi har dem på ett trevligt sätt emot och kommer att fortsätta att göra”, sa Vučić.

Han tillade att han inte förstår vad problemet är “alla andra runt omkring.”

“Speciellt de som har en rutt 35 kilometer, och stänga vägar till Serbien. Inte för att förstå vad det handlar om. Vi kanske inte vet hur man ska gnälla, gråta, be om pengar, kanske någon annan skulle vara bättre för mig att arbeta. Jag vet verkligen inte vad det handlar om”, sade premiärministern.

“Vår uppgift är att undersöka flyktingarna, för att hjälpa vad vi kan mata, erbjuder logi. Vad är det som är så hemskt?”, sade Vučić.

Kroatiens president, Kolinda Grabar Kitarović, efterlyser hårdare kontroll av gränserna, eftersom hon menar att under den första dagen av okontrollerad in alltför många flyktingar i landet.

Statschefen anser att gränsen inte fungerar korrekt och har hävdat att den är övertygad om att den sista natten i Kroatien, som tillade hon, “visade ett mänskligt ansikte”.

Hon poängterade att hon inte ville se scener i Kroatien som tidigare “kunde betraktas i Makedonien, Serbien eller Ungern”.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Migranter gav en hjälpande hand åt serbiska läkare efter angrepp från ungrare!

——– Horgoš: Immigranter stormar den ungerska gränspolisens fästningsvallar. ——–

Vårt akutteam från Kanjiža, efter interventionen och hjälpa invandrare, stormade in röken av tårgas. Flyktingar uppmärksammas och väntade på doktorn med det så länge efterfrågade vattnet.

“Serbien, Serbien!” hördes hela dagen från halsen av tusentals migranter vid gränsövergången Horgoš! Trött, vått och slagen, bara glädje som de hade när de såg serbisk polis och ambulans. För det enda sättet de visade tacksamhet högt skanderade “Serbien, Serbien”!

När de tjugo medlemmar av den serbiska polisen kom runt 17.30 på Horgoš 2, flyktingar var medlemmar av den serbiska polisen hälsade med applåder, och många närmade att kyssa dem. Serbisk polis övertalade flyktingarna att söka skydd bort från gränsen, i syfte att undvika skador.

En annan scen var för pamećenje. Vårt akutteam från Kanjiža, efter interventionen och hjälpa invandrare, stormade in röken av tårgas. Flyktingar uppmärksammas och väntade på doktorn med vatten (mycket begärt) och hälla dem hela tiden för att lindra smärtan.

Ungerska polisen tidigare används idag vattenkanon och tårgas för att stoppa migranter från att komma in på dess territorium. Situationen vid gränsövergången Horgoš 2 är för närvarande lugn och ungerska polisen på den plats där det fanns en grind som flyktingar tidigare misslyckats i dag att bryta igenom, sätter en ny taggtråd, rapporterade Tanjugs korrespondent från de dramatiska scenerna.

Jag är en flykting, inte skonas antingen laget RTS, som blev brutalt misshandlad vid gränsen. UNS sade att attacken på en RTS otillåten användning av våld och kränkningar av internationella lagar om fri journalister och de ungerska myndigheterna är skyldiga inte bara att be om ursäkt till laget av RTS och fastställa ansvar för användning av våld, men också för att underlätta en väl fungerande team av journalister”, sade UNS uttalandet.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

REAKTION: Wilhelm Agrell, sluta hyckla som fredsforskare!

Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, hycklar i sitt uppdrag som fredsforskare och raljerar hämningslöst i svenska medier och då exempelvis i Dagens Nyheter: “(…) De upprepade ryska officiella hotelserna understryker detta: dagens Ryssland drar sig inte för att hota sina grannar när dessa vill skydda sig själva. Det finns alltså inget neutralt trovärdighetskapital kvar att förvalta, bara en med tiden ökande risk förknippad med en politisk linje som kanske skulle ha varit ändamålsenlig i en annan värld, men inte i den som vi nu har att förhålla oss till och i värsta fall försöka överleva i.” (“Ansök om Nato-anslutning tillsammans med Finland”, DN/ Debatt, Söndag 13 september 2015)

Som framgår av utdraget ovan kan man med fasthet och stringens notera att Wilhelm Agrell är en nyckfull och kompromisslös förespråkare av ett svenskt Nato-medlemskap, att Sverige ‘självbedrar’ sig självt när det vill “ligga lågt i Nato-frågan” och att det inte finns “ens teoretiska möjligheter att stå utanför en väpnad konflikt i närområdet”. Sverige måste således ‘skyndsamt’ “ansöka om Nato-medlemskap och det måste göras tillsammans med Finland”, är hans slutsats.

Men europeisk säkerhetsgemenskap innebär inte att EU-länder som önskar värna om sin nationellt-traditionella integritet, neutralitet och alliansfrihet ska frångå desamma och de facto bli Nato-medlemmar. Problemet i sig är att Sverige saknar ekonomiska resurser för att upprätthålla sin militär och sina militära utgifter – och med det inkluderat ett decimerat svenskt intresse för militärtjänstgöring. Med andra ord vill vårt land söka “säkerhet kollektivt” allt för att andra Nato-länder ska betala kakan.

För att svensk neutralitet ska återfå sin fullständiga trovärdighet behöver Sverige återknyta de svensk-ryska banden närmare på olika plan och helhjärtat – och inte som nu att vara en nickedocka och en militär avskräckningsförmåga åt Väst.

Krim har historiskt sett alltid varit en del av Ryssland och ‘Lillryssland’. Det är därför en utopi att tro att den europeiska säkerhetsordningen skulle ha något som helst samband med Krims återgång till moder Ryssland. Det går således inte heller att skapa ett trovärdigt “enhetligt och förutsägbart säkerhetssystem i det nordisk-baltiska området” utan Rysslands aktiva medverkan. Hur skulle det se ut om man byggde ett halv-fristående hus med två ingångar på gemensam tomt och förbjöd grannfamiljen att nyttja densamma? Den konstgjorda sammanhållningen skulle om något vara “en gråzon” och på förhand vara misslyckad, precis som Östersjösamarbetet vore utan ryskt deltagande.

Agrell menar att vi idag hamnat i ett oroväckande “säkerhetsdilemma” och att det “inte finns något att vinna på att fördröja ett beslut”. Men där har han helt fel. Det finns visst saker och ting att tjäna om man följer Guds 10 budord och “vänder den andra kinden till”. Ryssland är vår stora granne i Öst och i och med detta i vår nära angränsande närhet. Man måste blidka sina grannar och fränder på olika sätt för att grannskapet ska fortleva och bestå och inte hoppas illvilligt att “grannens ko ska avlida”. Det är sålunda inte “självbedrägeri” att blicka framåt utan snarare bakåt.

Om någon är det väl USA och EU som på löpande band officiellt hotar och sanktionerar obekväma länders ledare! Dagens Ryssland drar sig dock inte för att säga ifrån på skarpen om orättvisor ute i världen, men har inget intresse av att hota grannar eller starta krig. Sverige har all rätt att skydda sig självt och värna om sina egenintressen, men att oavbrutet syssla med signalspaning mot Putins Ryssland och dess ekonomisk-politiska sfärer bådar inte gott för framtida samarbete i Östersjöregionen. Ryssland är en odelbar del av Östersjöområdet även om Sverige på alla sätt försöker minimera och underblåsa dess geostrategiska och politiska roll.

Agrell skriver vidare att det inte finns något “neutralt trovärdighetskapital kvar att förvalta”. Antingen spelar han dum eller så är han okunnig om att Sverige aldrig varit ett neutralt och alliansfritt land, utan i stället i all hemlighet samverkat och förlitat sig blint på USA:s och Nato:s militära understöd. Hitlers nazistyrkor som under andra världskriget fick fri lejd genom Sverige talar för sig självt.

Sverige måste ta på sig ansvaret för dess självförvållade politiska kris med omvärlden och tona ned sin extremt antiryska utrikespolitiska hållning. Ett sådant flagrant beteende är varken korrekt eller lämpligt och kommer med tiden att gjuta än mer misstro, fruktan och förrädiskt gift på de svensk-ryska banden!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Massmedias skamliga tystnad om över en miljon ukrainska flyktingar som sökt sin tillflykt till Ryssland

Gissa vilket tema kommer att dominera alla tv-nyheter, oavsett om det är ett offentligt eller privat programföretag? Nästan säkert flyktingkrisen och en våg av migranter från Mellanöstern och Afrika kommer in i Europeiska unionen.

Naturligtvis ukrainska flyktingar ränte ingen. Även när man talar om lidande civilbefolkningen i Ukraina, åtminstone i Kroatien, rapporterade media på följande sätt: “I konflikten mellan den ukrainska armén och proryska separat dödade så många civila …” Var är de döda? I vilka städer? Från vars vapen? Ingen nämner det visar sig att nu “armén av Donetsk och Luhansk Folkrepubliken” själv skalade civila bostadsområden i Donetsk, Lugansk, Gorlovka och andra städer och byar där de bor kvinnor barn, vänner och släktingar. Även en interaktiv karta som visar Kiev inte nämna att beskjutningen av städer och byar under kontroll i Kiev juntan.

Det är likartad för flyktingar och media orubbligt tysta om det faktum att om den sorgliga förteckningen över länder från vilka människor flyr Ukraina intar första platsen och överstiger även det av Syrien och Isil.

Enligt FN:s höge Commisioner för flyktingar 2014 av människor som ville fly från sitt land Ukraina översteg Syrien. Ungefär en femtedel av den totala 1,47 miljoner asylansökningar som lämnats in av ukrainare, men 94 procent av dessa ansökningar riktade till Ryssland, vilket kanske förklarar den skamliga tystnad västerländska medier och vår representant vid FN, Dr. Ivana Simonović, som är generalsekreterare Ban Ki-moon valde som hans assistent på området för mänskliga rättigheter och inte för Ukraina.

Uppgifter från världsorganisationen lämnas Migrationsverket i Moskva bekräftar detta fenomen: mer än en miljon människor från sydöstra Ukraina på grund av den väpnade konflikten har flyttat till Ryssland, och omkring 600 000 beslutade att de inte vill gå hem. Chef för den federala service, Konstantin Romodanovsky, sade att omkring 114 000 ukrainska flyktingar som omfattas av regeringens vidarebosättningsprogram och fick ekonomiskt bistånd, och snart kommer att få ryskt medborgarskap.

Enligt Romodanovsky har tillströmningen av flyktingar från Ukraina har lett till förbättringar i Rysslands inställning till invandrare i allmänhet. Enligt en undersökning som nyligen genomförts av Levada Center trodde 41 procent av ryssarna att det bästa sättet att ta itu med illegala invandringen hjälper flyktingar att hitta arbete och att ge dem juridisk status. Detta är dubbelt så många 19 procent av medborgarna i Ryska federationen som har gett samma svar från ett år sedan.

Konstantin Romodanovsky tillade att hans byrå har varit aktivt kämpa mot illegal invandring och de sista 2,5 åren har lyckats stoppa och skicka tillbaka cirka 1,5 miljoner människor som förbi normer FN försöker ta sig in på ryskt territorium.

Naturligtvis lika bekräftar att en militär konflikt i Donbass regionen är den främsta orsaken till ökningen av asylansökningar. Mer än 271 000 ansökningar lämnats in av ukrainska medborgare, eller 99 procent av det totala antalet asylsökande, enligt en rapport i juni i år. Det konstaterar också att de ryska myndigheterna har visat en mycket mer tolerans i sitt förhållningssätt gentemot ukrainska flyktingar än västländerna.

Ryssland och Vitryssland har hittills godkänt 90 procent av asylansökningar, medan länder som Storbritannien, Frankrike, Polen och Finland inte har antagit mer än 10 procent av Ukrainas totala behov. USA, Kanada och Tyskland angav att de visat sig vara den mest gästvänliga, och godkändes mellan 35 och 65 procent av det totala antalet ansökningar.

Med ny turbulens i Ukraina, särskilt i Kiev, är larm sprider sig till grannländerna. Till exempel Polen, fruktar att enligt dess gränser kan kvitta en ny våg av ukrainska flyktingar och därför meddelat att man förbereder nödåtgärder, avslutar Globalist.*

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

______________________________________________________________

*Källa: www.altermainstreaminfo

Hela världen lovordar Serbiens migrantpolitik – förutom Sverige!?

Hela världen lovordar Serbiens migrantpolitik – förutom Sverige och svenska medier. Enligt svensk press och radio genomlevde flyktingar från Syrien, Afghanistan och Irak “sina värsta dagar – i Serbien”, där de “slogs med polisbatonger” och “plundrades av de serbiska poliserna”. Vad är sanning – och vad är lögn här?

Journalisten och reportern Milan Đelević på Radio Malmöhus FM 102,0 MHz skräder inte med orden när han intervjuar flyktingen Zafaar vid gränsövergången mellan Horgoš och Röszke: “För Zafaar finns inget annat alternativ än att komma vidare. Att fastna i Serbien är otänkbart.” Varför det skulle vara ‘otänkbart’ förklarar Đelević inte, men låter Zafaar redogöra på en knagglig engelska: “(…) Because Serbia cannot give us anything. We came here with our clothes only. I did not have anything.”

Đelević avslutar intervjun med följande ord: “Den svåra situationen för flyktingarna som nu försöker ta sig vidare från Serbien hade varit ännu värre om det inte vore för alla de hundratals frivilliga som kommit till Serbien och Ungern för att hjälpa till.”

Enligt reporterns skeva rapportering utmålas Serbien som oförmöget att självt bistå migranterna med förnödenheter, mat och hygienartiklar, men tack vare hjälparbetare utifrån (läs: från Sverige) har deras närvaro förbättrat situationen avsevärt för många. Vilken rappakalja!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

“Je suis Rima Darious!”

———- Rima Darious tal vid söndagens protest i serbiska Belgrad. Källa: Pravda ———-

Vid söndagens protest i Belgrad, som anordnades av den serbiska nationella folkrörelsen “Naši” och “Serbiska Obraz”, höll även den syriska medborgaren Rima Darious tal. Hon har samlat medborgare talade öppet om situationen i Syrien, den våg av migranter och jämförde Väst till detta problem.

Här följer Rima Darious hjärtskärande tal överfört i sin helhet:

“Kära vänner, jag står här framför er i dag som stolt medborgare av Syrien för att presentera situationen i mitt hemland – som också berör Serbien. Vi var en gång en älskad och respekterad nation. Före detta krig var vårt största problem Palestina. Vi ville lösa våra små problem jämfört med vad vi har idag, ett problem i byråkrati och korruption inom vissa statliga sektorer. Vi visste inte om orättvisor, terrorism och annan brottslighet. Vi har arbetat hårt de senaste 10 åren före kriget, och vi har gjort stora framsteg. Det viktigaste är först och främst att före kriget hade vi inga syrier som flyktingar.

Vi hade en stark nationell identitet. De som ni ser ute på gatorna i Belgrad på väg till Tyskland eller Nederländerna är inte sanna syrier. Förstå mig inte fel, jag älskar mitt folk, men mitt folk är de som kämpar för Syrien och våra fädernesländer.

Det är sant att flyktingar lider, men som inte har lidit under detta krig? Varför resten av Syrien kvar i landet och fortsätter att kämpa? Om de är flyktingar, då de skulle välja att gå först till närmaste säker plats och inte att bli slagna av den ungerska polisen, för att de vill komma till Tyskland. Låt mig ställa frågan: gör att väst inte vill flyktingar eller flykting vill eller inte vill dö på havet? Så varför inte stoppa sina sanktioner mot det syriska folket? Deras sanktioner kostar Syrien 143 miljarder dollar!

Varför västvärlden inte hjälpa syrierna att stanna, varför inte ge stöd till den syriska armén att bli av terrorister och Syrien att återigen vara en säker plats? Varför bidrar de inte till att bygga upp förstörda hus med pengar på flyktingar? De tar människor som inte kan förnya det här landet. De vill bryta Syrien och det syriska folket. De kidnappar syriska läkare och de bästa studenterna som kommer att orsaka en kompetensflykt å ena sidan och å andra sidan, multinationella företag vill Subtila arbetskraft för att minska lönerna för folket.

Vår nation har förlorat över 100 000 soldater i kampen mot extremister, så länge vi inte har hört att västvärlden är gråter för dem, de som gav sina själar för att försvara nationen och lämnar efter sig en stolt familj de förtjänar hjälp, medan endast å andra sidan, den västerländska medier synd människor som dödades försöker fly och lämna sitt land, inklusive jihadister, och de har pengar att betala flera tusen euro för en sådan resa.

Låt mig berätta för er att pengarna kommer en familj på fem personer betala för att komma till Europa, tillräckligt för att köpa ett hus i Syrien, i ett skyddat område där inget krig, för att börja det nya jobbet och leva i en god levnadsstandard. De är inte flyktingar utan invandrare med ekonomiska motiv. Efter fem år av krig fullgör vår flotta fortfarande sina internationella åtaganden. Vår kust är välskötta, därför ingen flyktingar fartyget inte gå till Europa.

En annan trend i dessa dagar är att vara i Europa att acceptera kristna från Syrien, vilket är frisättningen av de första kristna länderna i de kristna… Vad vi har i Syrien liknar vad ni tidigare hade i Serbien. Väst attackerar vår identitet, vår enighet och suveränitet.

Jag vill betona att de syriska och serbiska nationerna alltid har varit vänner, vi har ett stort och respekterat ortodoxt samfund, Syrien har inte erkänt Kosovos självständighet, och vi har många gemensamma fiender. Ni ska veta att medan kampen mot politiker som främjar en ny världsordning, Amerikas intressen, och massinvandring, samtidigt rädda många liv och sin framtid. Vi är mer än ansluten samma albanska terrorister som kämpade i Kosovo i dag och dödade civila i Syrien, och att låta dem korrupta politiker i USA, dess allierade i EU och låta dem och deras anhängare i Serbien, och se till att migrationsvågen av tillbaka till Serbien.

Kära vänner, är allt vi ber att ni står med oss ​​eftersom vi är en nation som försvaras. Visa er service av våra militära och våra bara kamp, ​​för om vi förlorar kriget de jihadister kommer inte att sluta efter Syrien. Tillsammans kommer vi att stå tills seger.”*

All ära åt Rima Darious som vågade stå upp för sanningen! “Je suis Rima Darious!”

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

________________________________________________________________

*Källa: Pravda, 7. septembar 2015./ Översättning: Lj.T.Dević.

‘Ultrafascistoid politik’ att bygga murar i Europas hjärta

Hela EU i skottgluggen är den största migrationskrisen sedan slutet av andra världskriget. Men det sätt på vilket EU, och särskilt några av dess medlemmar agera i denna kris är långt under de normer och principer som förväntas av dem.

Flyr från kriget har tusentals flyktingar från Mellanöstern och Nordafrika inlett en lång och svår väg till ett av de länder i Europeiska unionen, som söker lugn, stabilitet och bättre levnadsvillkor.

Men i dag är vi i en situation att de länder som aspirerar på medlemskap i EU visar en större dos av mänsklighet i sitt lillfinger än hela Europa tillsammans. Och inom EU, är den mest omänskliga beslut Ungern migrerande kris vars lösning är att stänga sin gräns mot Serbien och lyfte väggen fyra meter hög, omgiven av taggtråd.

Oberoende av “väggen” som väntar dem innan Europa, förtjänar flyktingar deras mänskliga rättigheter och värdighet respekteras fullt ut, oavsett deras rättsliga status. När allt kommer omkring, eftersom de förväntar sig österrikarna och ungrarna och jugoslaver när de för 59 år sedan flydde från sovjetiska repressalier.

Hela den politiska ledningen i Ungern, som leds av Viktor Orbán, verkar ha glömt den blodsbestänkta hösten 1956, då det ungerska folket började och avslutade sitt uppror i blod mot den kommunistiska regimen i f.d. Folkrepubliken Ungern och dess sovjetiska beskyddare.

Vučić: Alla gräns migranter stängda utom Serbien
Premiärminister Aleksandar Vučić uppgav i dag att alla EU-länder på ett eller annat sätt stängt sina gränser för flyktingar, till skillnad från den serbiska en som inte är, och har sagt att det är nödvändigt för EU att föreslå en heltäckande lösning på detta problem.

Vučić: nödvändig helhetslösning för migranter.
Ännu mer, sade han, för efter 15 september Ungern antagit en lag som skulle fängelsestraff på fem år för att straffa olaglig passage av gränsen.

– Vad är det som vi borde göra – vi vill agera europeiska, att göra vår del och ta sin del av ansvaret. Vi inte skygga för det ansvaret, men EU måste tala om för oss vilka våra skyldigheter – Vučić sade efter att ha besökt Pruhvatnog center för invandrare i Kanjiža där han bodde med ministern för europeisk integration i den tyska provinsen Bayern Beata Merk.

Men han betonade att migranterna inte vill bo i Serbien, de flesta av dem som befinner sig i denna tid, till Kanjiža kom hit i morse och bara ombedd att lämna.

Staten kommer att ge ytterligare filtar, lovade premiärminister Vučić, men noterade att fem och ett halvt tusen filtar redan fördelades, och att de migranter använda dem för att täcka taggtråd och så flytta barn och familjer i Ungern.

“Och jag ser det överallt filtar och tält till mig senare förklarade att de filtar som täcker taggtråd för att transportera barn.”

– Vi kan inte tvinga någon att bo, men vad kommer att hända efter den 15 september, eftersom jag är rädd att om någon försökte inresetillståndet Ungern får fem års fängelse – sade Vučić.

Statsministern talade till migranter, familjer med barn som befinner sig i förläggningen i Kanjiža och alla var intresserade av att få veta vad som händer när de passerar den serbisk-ungerska gränsen.

Vučić förklarade för dem att Serbien skulle göra allt i vårt land tas om hand, men när de passerar gränsen kan inte göra något för att garantera att påminna dem om att de samtidigt vid gränsen väntar på staket, tråd. Serbien kommer inte att vara främlingsfientligt.

Serbien kommer inte att vara i en främlingsfientlig inställning till invandrare, men att uppträda i enlighet med europeiska värderingar, sade i dag premiärminister Aleksandar Vučić och upprepade att han är stolt över att majoriteten i Serbien så beter sig, men att han inte kan förstå andra som talar olika detta avseende.

“Jag är besviken med reaktionen av arbetet av vårt folk, lyckligtvis, jag är mycket nöjd med reaktionen av majoriteten av medborgarna i Serbien. Jag är besviken när jag ser att vissa människor i

Att lagstifta i Ungern genom att straffa alla de som korsar gränsen in i landet är ytterligare ett problem för Serbien, måste den göra sin handlingsplan, meddelade idag premiärministern.

sociala nätverk som dessa människor bör tas bort, och vissa av dem inte ens kalla människor.

Jag kan inte ta det, jag kan inte förstå, särskilt som vi ställdes inför så många flyktingar”, sade Vučić.

Han erinrade om att det serbiska folket i konvojer av hundratals kilometer för att driva bort, frågar hur det är möjligt att vi är nu så okänsliga och förstår inte att dessa människor flyr från krig.

“Kom igen, om vi kan hjälpa, inte hindra dem. Jag önskar er ett geni med alla dessa teorier som utgångar och alla de genier som kommer ut hot mot vår befolkning, att sluta göra det”, sade statsministern påpekade att “det lite bättre och smartare än dem, som kommer att tänka på framtiden för dessa människor och framtiden för detta land.”

Serbien, påpekade han, kommer inte att vara främlingsfientligt.
Han är övertygad om, säger han, att majoriteten alltid blir majoritets och att anständighet och empati majoritet serbiska alltid visas och demonstreras och konstaterade att den statliga politiken är alltid att övervinna särintressen.

EU måste dock sluta upp med sin ultrafascistoida politik gentemot EU-aspiranten Serbien! Detta är inte ett tillfälle för partipolitiskt käbbel, utan snarare en ansamling mot korrumperade våldsverkares och despotiska statsledares hjärtlösa handlingar.
Det är sålunda ‘ultrafascistoid politik’ att bygga och resa murar och dubbla stängsel med hjärtskärande taggtråd i hjärtat av Europa; detta måste sägas oftare, tydligare och klargöras med största emfas.

Västs politiker och medier vågar emellertid inte använda samma adekvata vokabulär för att inte drabbas av ekonomisk-politiska repressalier uppifrån eller utifrån. Men så länge medier och politiker hukar, hycklar, tiger och snedvrider är de samma gamla kålsupare som mur- och stängselfascisterna!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

SVD – vidrigt, illvilligt skrivande om serber

“Ahmad går för att köpa tågbiljetter direkt från Skopje till Belgrad i Serbien.

Jag kommer att försöka muta kontrollanterna eller de serbiska poliserna så att de låter oss stanna på tåget vid gränspassagen (…) Det finns tyska poliser och serber överallt. De är galna, de slåss!” säger han. (“Flykt genom nio länder till Sverige: ‘Rör er i skuggorna'”, Claire Billet, SVD/ Världen – Reportage, Söndag 2015-08-30)

Här är ytterligare ett citat från Svenska Dagbladet daterat den 30/8-2015. Återigen är det serberna som är i fokus i stället för migranterna. SVD tycks ha en hemlig agenda att svärta ned allt som är serbiskt och ryskt. Det är väldigt märkligt att SVD, som den största presstödstagare sedan många år, fått fria tyglar uppifrån att bete sig hur som helst. Att inte Presstödsnämnden, som numera ligger under Myndigheten för radio och tv, och Kulturrådet för den delen, synar och reagerar på det här slöseriet med flödig trycksvärta finansierat direkt genom skattebetalarnas pengar och som de i sin tur använder för att bemästra och satanisera för dem obekväma medborgare, nationer och dess ledare.

I stället för att använda sig av tillförlitliga källor fokuserar man sig på nyckfulla handelsmäns, skräddares, bokhandlares och andra samhällsskikts fragmentariska beskrivningar utan faktaunderbyggnad. Exempelvis enligt Michael Davenport, tidigare Storbritanniens ambassadör i Serbien och för närvarande chef för EU:s delegation i Belgrad, har “Serbien starka utsikter för EU-medlemskap och därför är en del av EU:s planeringsprocess Serbien har antagit dagordning som fastställts av EU precis som sina partner i regionen, och kanske till och med i större utsträckning”. Davenport poängterade vid den årliga Belgradkonferensen under titeln ‘European Union at the Crossroads? Consequences for Serbia’ att:

“Serbien blir mer konstruktivt och kunna bidra till att formulera gemensamma säkerhets- och utrikespolitiska ramar för EU, liksom den gemensamma säkerhetspolitiken (…) Detta blir ännu tydligare genom Serbiens OSSE-ordförandeskap och dess verksamhet inom det regionala samfundet”, konstaterade han. (“Davenport Says Serbia Has Strong EU Membership Prospects”, inNews, May 8, 2015)

“Serbien har sålunda fått beröm från många håll för sin behandling av flyktingar”, skriver den tyska dagstidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), och vidare att: “Serbien upphöjt sig i detta avseende framför alla sina grannar.” (“FAZ: Puno pohvala Srbiji za ophođenje prema izbeglicama”, RTS, Subota 05. septembar 2015.)

Men inte en tillstymmelse av det positiva om serber når den svenska allmänheten på grund av mediernas trixande, raljerande, konspirerande och propagandiserande. Då blir det inte heller så konstigt att Serbiens samhällspolitiska engagemang faller i trovärdighet och att gemene Svensson inte känner till EU-politiker såsom Michael Davenport, medan bokhandlare och skräddare från Fjärran Östern går hem som smör i vårt fiktivt surrealistiska samhälle.

Det är förvisso upp till redaktionerna själva att hantera nyhetsrapporteringarna, men i och med detta medföljer således ett gediget ansvar med livsavgörande insatser och skyldigheter gentemot de inhemska skattebetalarna samt den kritiska hållning som rapporteringen och informationen ständigt kräver!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Media konspirerar och blåljuger: SVD tagna på bar gärning!

“När familjen skulle ta en båt från Turkiet till Grekland hade de tur: båten precis framför dem sjönk och flera människor dog. Räddast under hela resan var de dock i Serbien.

Polisen är väldigt hård där, säger skräddaren.

Historierna om serbiska poliser som tagit migranternas pengar, ibland under gevärshot, är otaliga, både på nätet och i berättelserna som utbyts av de resande själva på hela Västra Balkan. Andra berättelser handlar om makedonsk maffia som styr flyktingsmugglingen: landet kallas ibland för ‘Mafiadonien’.” (”Nya vägen till EU-länderna: Via Balkan”, Svenska Dagbladet/ Världen-Reportage, Teresa Küchler, Linus Sundahl-Djerf, Måndag 3 augusti 2015)

Citatet ovan är hämtat från Svenska Dagbladet från den 3 augusti 2015 och är ett klassiskt skolexempel på hur medierna i Sverige konspirerar och blåljuger allmänheten rakt upp i ansiktet – och det på skattebetalarnas bekostnad!

Att migranter från Syrien och Afghanistan skulle vara “räddast” i Serbien stämmer inte alls. Detta är, om något, hets mot folkgrupp och nation, geschäft och en illvillig sammansvärjning mot det serbiska folket. Reportrarna Teresa Küchler och Linus Sundahl-Djerf raljerar och insinuerar friskt utan minsta strimma av verklig förankring och opartiskhet. Tvärt om är migranterna oerhört tacksamma för den serbiska gästvänlighet och innerliga värme som de möts med dagligen, vilket man inte precis kan hävda på samma sätt om många av EU:s medlemsländer, såsom Grekland och Ungern, som satt in både militären och poliser för att slå och skingra bort dem. Naturligtvis finns det alltid rötägg och idioter som plundrar och skor sig på andras olyckor, men detta är väl inget samhällsproblem som blott Serbien brottas med!?

Inte heller har mottagande EU-länder och framtida kandidatländer (såsom Makedonien) bemödats att registrera migranterna, vilket Dublinförordningen om registrering föreskriver. Det är ironiskt nog inte förrän de ankommit till Serbien som de omfamnats med vida armar och upptagits på rättssäkra förteckningslistor – allt för att överhuvudtaget komma på tal vid en asylansökningsprövning. Vilken parodi! Serbien som inte ens fått kandidatstatus till EU har fått slita och stå i en hel del, men på samma gång fått beröm från olika håll i Väst, framför allt från USA, Österrike och Tyskland, för sin ovanligt migrantvänliga politik. Serbiens premiärminister Aleksandar Vučić är således ett föredöme för Europa.

Uttalandet från självaste högkommissionären för UNHCR talar sitt tydliga språk: “Migrationsproblemet är ett europeiskt, och inte ett serbiskt, problem och kräver en gemensam europeisk åtgärd, medan den serbiska regeringens praktexempel, som generöst bistår och humant behandlar flyktingar, är ett exempel som bör följas av alla andra – sade António Manuel de Oliveira Guterres, högkommissionär för UNHCR.” (”DRAMA NA GRANICI: Makedonija digla vojsku, migranti hrle ka Srbiji!”, Kurir, 21.08.2015.)

Michael Davenport, f.d. Storbritanniens ambassadör i Serbien och för närvarande chef för EU:s delegation i Belgrad, uttalade sig exklusivt till serbiska RTS att: “Europeiska kommissionen redan har anslagit stora belopp, främst genom Röda Korset”, och han tillade: “Vi är imponerade av Röda Korsets arbete. I förra veckan la vi ut 150 000 euro, och den här veckan ytterligare 1,5 miljoner euro för Serbien och andra länder i regionen (…) och Bryssel komma nu att utvärdera sin yrkesmässiga bedömning av dessa behov”, säger Davenport. (“Devenport: Impresionirani smo radom Crvenog krsta, Srbiji veća pomoć Brisela”, Agencija TANJUG – Kurir, 29.08.2015.)

Davenports positiva omdöme om serbiska Röda Korsets arbete tycks emellertid ha hamnat mellan stolarna i svenska medier. Hans viktiga iakttagande är förbisett och lika med noll efter svenska mått, medan skräddarens godtyckliga ord och antiserbiska iakttagelser lyfts till skyarna. Det anstår inte en renommerad tidning som Svenska Dagbladet att bete sig så oprofessionellt. Detta är under all kritík och kan inte betraktas som “journalistik av god sed”. SVD:s storskrävlare och propagandister borde ta sig i kragen och skämmas!

Den serbiske försvarsministern Bratislav Gašić meddelade även han att: “Serbien fått beröm från EU för att behandla migranter på ett korrekt sätt, och att det därav inte finns några incidenter på serbiskt territorium samt att det ännu inte visats att någon av migranterna fört in någonting vilket nästa dag skulle kunna vara en del av terroristhandlingar.” (”Gašić: Srbija korektna prema migrantima, nema incidenata”, Tanjug – Kurir, 27.08.2015.)

Serbiens premiärminister Aleksandar Vučić har också han helt rätt när han säger: “Vi kommer att arbeta allt som Serbien vara säker på ditt eget hem och du är alltid välkommen i vårt land, premiärminister Aleksandar Vučić migranter och meddelade att, med tanke på att komma kalla dagar, för dem som ska uppföras ett tillfälligt mottagningscentrum, troligen bakom hotellet “Nacional” i Belgrad. Vučić uppgav att flyktingar från Syrien och Afghanistan, Serbien under förutsättning gästfrihet och värme som inte är uppfyllda någonstans och att detta land inte kommer att höja murar och lägga ut taggtråd för att hindra flyktingar från att komma in. Han påpekade att EU inte får blunda för sådana fall i andra länder.

– Jag tror att EU från början inte vågade blunda för tråd och stängsel, och medvetet blundade, sade statsministern, och noterade att EU bör reagera, liksom en del andra saker.
– För vår del kan vi inte blunda, men vi kommer att hjälpa till så mycket vi kan, och om EU skulle hjälpa Serbien – så tackar vi dem om de hjälper, och om inte, så återigen tack – sade Vučić, sade som svar på frågor från journalister att ställa strängar för honom obegripligt och fel att vara “bara någon att låta nuvarande och” avsluta jobbet “.””

Men där är också ett otal vittnesmål från helt vanliga människor som berättar om sin vistelse i Serbien. Exempelvis den syriske flyktingen Nadeem Ghanom säger att hans barn gråter, men att han skämtade en hel del och uppfann spel för att trösta dem: “Vi brukade komma till Serbien som turister förr, och nu är vi flyktingar. Åtminstone här har vi en bra behandling”, sade Ghanom.

Rula, flykting från Syrien, sade att hon talar sanning till barnen: “Vi hörde bomber, såg vapen på gatan. De vet att vi gick på jakt efter ett bättre liv”, säger Rula.

Bilden på en treårig pojke från Syrien som drunknade i Egeiska havet varnade Europa att skynda med lösningen. Fram till dess drömmer flyktingarna om att återvända hem när kriget är över: “Vi hade ett fint hus, men ingen frihet. Nu är vi flyktingar. I Grekland beskrev de oss som om vi inte vore människor, här påminns vi om att vi existerar”, säger Rula.

Här har jag försökt att motbevisa SVD med minst fem skottsäkra argument, av resterande hundratals, att migranterna visst känner sig välkomna i Serbien och inte något annat. I stället för att syssla med satanisering, skvaller och ryktesspridning på heltid borde svenska medier granska och säkerställa sina källor först innan de går ut i etern och på webben. Jag menar, det kan väl inte vara så att en enkel skräddares ord som SVD:s reportrar valt ut att intervjua på måfå ska väga tyngre än alla andra tunga politikers. Men sanningen ska fram, hur illvillig och lömsk den än må vara, vare sig vi önskar det eller inte!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Carl Bildt: “Ortodoxin är det största hotet mot västvärlden, mer än islam!”

Moskva också – West kan fortfarande inte, och inte stå emot deras suget århundraden: utvecklingen i Ukraina har gjort Carl Bildt, utrikesminister i Sverige, att säga att ortodoxin är det största hotet mot västvärlden, eftersom det lägger om Ryssland.

Carl Bildt, svenske utrikesministern (och tidigare FN:s höge representant och EU i B och H), sade tre dagar sedan att Rysslands 90-talet var ett bättre land än det är i dag, eftersom det strävade efter demokrati och västerländska värderingar, och i dag syftar till ortodoxin.

“I dagens Ryssland, är situationen mycket värre. Putin visar åtagandet inte internationella värden, men den ortodoxa. Sitt stöd Assad i Syrien kan förklaras av det faktum att Assad att skydda de ortodoxa i Syrien. Dessutom är ortodoxin farligare än islamisk fundamentalism och utgör därför det största hotet mot den västerländska civilisationen.”

Marko är allt kristallklart objasnio. Ortodoxin är verkligen den största fienden Zapada. Ono inte tillåtet att jämställa naturliga och onaturliga, normala och queers (lesbiska, transvestiter …), födelse och abort, att likställa de självständiga kyrkor och sekter, att verkställa döds ett straff som strider mot Guds lag, är familjen och patriarkala värderingar offras till förmån för materialismen, att ändamålet helgar medlen … Mot allt som nu arbetar i USA och andra västländer. Ta bekämpa ortodoxin har pågått allt sedan schismens år, år 1056.

Serberna har fruktansvärda pris som betalats för dessa kamper i århundraden och särskilt i NDH och efterkrigstidens kommunistiska SFRJ. Ryssarna det fruktansvärda priset i både världskriget och mest i Sovjetunionen u. Strašnu pris de betalade och ortodoxa i Polen och överallt där hon klev “boot Vatikanen”.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Beröm: Serbien är en oväntad vän av syriska flyktingar

Serbien kopieras makedonska system för att ge transittillstånd till 72 timmar och flyktingar organiserade fyra transitläger på dess södra och norra gränser, medan den femte förbereder sig för att Belgrad Aleksandar Vučić, invandrare, Preševo, flyktingförläggningen, bild serbiska regeringen.

ROME – Serbien har valt att inte reagera på upphävandet av den ungerska väggen stänger sina gränser för människor i behov av internationellt skydd och i stället premiärminister Aleksandar Vučić sade stolt visade medkänsla och effektiv inställning till flyktingar som korsar landets territorium, påstår i sin artikel på portalen “Aspenia” analytikern David Denti.

Serbien kopieras makedonska system för att ge transittillstånd till 72 timmar och flyktingar organiserade fyra transitläger på dess södra och norra gränser, medan den femte förbereder i Belgrad, säger Denti i texten som pekade och svenske diplomaten Carl Bildt på sitt Twitterkonto.

Samtidigt har befolkningen i Serbien visat stor solidaritet gentemot syrier genom att ge dem mat, tak över huvudet och stöd.

Jag Vučić dök bland syriska flyktingar i Belgrad park den 19 augusti, och senare vid mötet i Wien sade att de serbiska flyktingar behandlas bättre än vissa EU-länder och inte att använda tårgas mot dem, som påminner om en italiensk analytiker.

Vučić sade då också att det var ett desperat folk, inte brottslingar eller terrorister, vilket bekräftar att Serbien aldrig kommer att lyfta väggar eller staket för dem, säger Denti.

Han erinrade om att den serbiska premiärministern i början av september på en sammankomst i Bled meddelade att Serbien kommer att acceptera en del av syriska flyktingar inom EU-mekanism för deras omlokalisering, eftersom det är i sig en EU-medlem. Denti tyder på att det finns flera skäl till varför Serbien tillträde till flyktingkrisen i en något försonande sätt.

Det första skälet är dess senaste tiden, och att dess medborgare fortfarande minns väl vad det innebär att söka sin tillflykt gömda sedan kriget för 15 år sedan.

Samtidigt gjorde religion eller etnicitet inte utgöra ett hinder för solidariteten i det land där de bor, men betydande samhällen av albaner i Preševo, bosnier i Sandžak och Vojvodinas ungrare, säger Denti i sin text. En annan orsak till att öppenheten i Serbien mot flyktingar och invandrare i sin internationella position, eftersom Serbien är en kandidat för EU-medlemskap och förväntas starta anslutningsförhandlingar med EU.

På så sätt har det inte gått smidigt: Belgrad hade en neutral inställning till krisen i Ukraina 2014 och inte ansluta sig till sanktionerna i väst gentemot Ryssland, och förbindelser med Bryssel kylda i juli 2015 efter Moskva in sitt veto mot den brittiska resolution i FN i samband med 20˚. årsdagen av brott i Srebrenica, säger Denti.

Men efter händelsen och lämnar ceremoni i Srebrenica den 11 juli, serbiska premiärministern tycktes inse att saker och ting har gått för långt och omedelbart antog maximala försonliga inställning – heter, bland annat medlemmar av ordförandeskapet i Bosnien och Hercegovina och talade vid en konferens i Wien 27 augusti på uppdrag av regeringarna i regionen.

Under tiden fortsatte förhandlingar med Kosovo som ledde till avtalet av den 26 augusti, om inrättandet av den gemensamma rådgivande kommittén. I detta sammanhang är en annan möjlighet för Serbien att visa sin vilja och engagemang för de värderingar som nu kritiskt granskas i andra EU-länder flyktingkrisen, säger Denti.

Han påminner om uttalandet från Serbiens premiärminister Vučić att Serbien gemensamma europeiska värderingar och att EU för Serbien är inte en bankomat, och nu Vučić förväntar sig att Europeiska kommissionen att fastställa ett datum för inledandet av förhandlingar med EU om att öppna kapitel.

Priset kan komma mycket snabbt, vilket bekräftades av EU-kommissionären Johannes Hahn – möjligen vid årets slut, säger Denti.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Kurz: Serbiska exempel på framgång i regionen

Utrikesminister i Österrike Sebastian Kurz sade att Serbien, med tanke på genomförandet, och framsteg, ett exempel på framgång i regionen.

Österrikes utrikesminister sade i en intervju med Tanjug att han var imponerad av de reformer som premiärministern Aleksandar Vučić genomförts, om att han är medveten om att det ibland är inte lätt och det finns motståndare och missnöjda.

Men han underströk, är reformer som behövs och används av landet och leda till ökade investeringar.

Enligt honom var den österrikiska ekonomin positivt noteras reformer i Serbien.

“?? För oss är det viktigt att fortsätta vägen mot större rättssäkerhet, som tar bort alla hinder för investeringar. Jag gratulerade premiärminister Vučić och hans regering för de insatser som vidtagits, vilket är ett viktigt steg för en bättre framtid för Serbien” ?? säger Kurz.

På tal om Serbiens grannskapet, eller stabiliteten i regionen, påminde han om att det fanns negativa händelser, såsom oroligheterna i Makedonien, men spänningen mellan länderna. Samtidigt, tyder på att många positiva saker hänt.

Österrikes utrikesminister uttryckte sin oro över radikaliseringen av islam i Bosnien och Hercegovina och Kosovo. Han påpekade att det är en massiv påverkan från Saudiarabien och andra länder försöker att införa vissa tankar ?? ?? i Bosnien och Kosovo. “?? Tome har ingen plats i Europa”, underströk Kurz.

Ministern påpekade att Österrike agerade mot dessa tendenser lag islam som muslimer ger fler rättigheter, utan också sätter tydliga gränser och tillhörande finansiering från utlandet, och gör det omöjligt att leda i Österrike “predikar radikala idéer.”

Enligt honom ska man inte vara naiva framför detta hot, och blunda, men det är nödvändigt att agera kraftfullt och beslutsamt.

“?? När jag tänker på som en statsman Vučić svarade på attackerna mot honom personligen, att det fanns en razzia i dialogen mellan Belgrad och Priština i Bryssel. Alla dessa är en positiv utveckling som bör värderas och får inte minskar deras betydelse” ?? anser Kurz.

Han sade att avtalet mellan Belgrad och Priština i Bryssel fler hinder och att ingenting står i vägen för att öppna det första kapitlet i EU med Serbien. Kurz påpekade att dessa avtal är viktiga. ?? “De var nödvändiga för att komma närmare EU och skapa stabilitet i västra Balkan ??”, sade Kurz.

Speciellt četistao Serbiens premiärminister, om att Vučić ?? visade än en gång att den stora statsman, som strategiskt tittar på framtiden ??.

Jag tror att han sade Österrikes, att medborgarna i Serbien, men också i hela regionen, har anledning att glädjas överenskommelse i Bryssel, eftersom han ger stabilitet, och det är vad vi alla vill ha i regionen.

Kurz upprepade att nå en överenskommelse bort det sista hindret till öppnandet av kapitlet med Serbien.

?? I Bryssel följaktligen kommer att pressas att komma till öppnings kapitel ??, sade Österrikes utrikesminister.

Han erinrade om att Österrike är medvetet med Serbien nyligen anordnades i Bryssel satt ?? Vänner Serbien ?? i syfte att öppna kapitel.

Enligt honom, då var det ett par skeptiska länder. ?? Men nu, de frågor som sedan nämns beslöt i dialogen i Bryssel. Därför anser jag att öppnandet av kapitlet är inte längre något i vägen, och vi kommer att leta efter ?? slutsatsen Kurz.

På frågan om förhållandet till de kroatiska minoriteterna, särskilt i förhållande till beslutet av myndigheterna i Vukovar för att ta bort de kyrilliska tecken, uttryckte han sin övertygelse att Zagreb kommer att agera ansvarsfullt gentemot minoriteter och ta deras önskemål och behov.

“?? Och vi hade liknande diskussioner med sloven i provinsen Kärnten, men det är fast. Jag skulle vilja vara i Kroatien kan finna en sådan lösning”, säger Kurz.

När det gäller den våg av invandrare inför hela Europa, Österrikes utrikesminister sade att Serbien är en viktig partner för EU.

“Jag är tacksam mot premiärminister Vučić som partner för samarbete när det gäller vårt förslag för att lösa problemet med asylsökande närmar” ?? sa han.

Kurz ansåg att EU hade lämnat på sticket ?? ?? Länderna på västra Balkan när det gäller vågor av asylsökande.

“?? Det är helt oacceptabelt att Grekland är bara missar flyktingar i Makedonien och Serbien. Detta borde inte ha hänt och vi ber för Grekland att uppfylla sina skyldigheter, men samtidigt måste vi också stödja” ??, säger Kurz.

Frågan om asylsökande, enligt honom, problemet med västra Balkanregionen, som är ett transit.

Han erinrade om att Österrike väntas i år 70 000 asylsökande, och betonade att behovet av EU-åtgärder för att lösa detta problem.

?? Vi kunde bättre samordning med länderna på västra Balkan över frågan, för att gemensamt utförs i Bryssel ??, sade Kurz och påpekade att i Bryssel finns det för närvarande ett starkt fokus på sin väg genom Medelhavet och Italien.

Kurz påpekar att en nästan identisk antal asylsökande som kommer via västra Balkanrutten, som är varför de nödvändiga investeringarna i regionen.

Han berömde också det serbiska ordförandeskapet för OSSE, samt påpekade att det officiella Belgrad tagit en viktig roll i att lösa konflikten i Ukraina.

Han uttryckte tacksamhet till chefen för Serbiens utrikesminister Ivica Dačić att han valde österrikiska diplomat att förhandla i Minskgrupp.

“Det är viktigt att Serbien fortfarande är så aktiv och jag hoppas att vi kommer att lyckas mig 2017 för att fortsätta på detta sätt” ?? konstaterade Kurz, vars land tar över ordförandeskapet för OSSE 2017.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Migranterna får hjälp av Serbien, i andra mottagarländer misshandlas de till döds

För flyktingar från Syrien, är Serbien första hand som är på väg till Västeuropa kunde återigen, åtminstone lite, att känna sig som folk.

Medborgarna få stöd till migranter i Belgrad parker
Det finns ingen taggtrådsstängsel, bepansrade poliser med hundar och tom ödemark med något som, under bar himmel, tillbringar sina dagar – sol och regn. Istället, på gränsen att passera läkarundersökning och en vanlig säkerhetskontroll, och sedan med buss vidare mot Belgrad och den norra gränsen till Ungern.

Vanliga medborgare osjälviskt föra dem mest grundläggande förnödenheter, mat, hygienartiklar, kläder …

– I Makedonien mår vi dåligt. Jag har inga invändningar mot Serbien. I Serbien finns gott folk – bekräftar en av syrierna i tåg som går från Preševo till Subotica.

Human inställning till flyktingar i Serbien redovisas i det internationella samfundet.

– Det är något som präglar vårt land, och hur på ett positivt sätt skiljer sig från alla länder i regionen – säger arbetsmarknadsminister Aleksandar Vulin.

Men UNHCR:s talesman Melissa Fleming uppmanar EU att finna en lösning på krisen, eftersom Makedonien och Serbien “inte kan lämnas att klara det stora antalet flyktingar”.

Beröm Serbien för tidigare behandling av migranter som kommer från internationella organisationer för flyktingar, ambassadörer med flera. Men Sverige och dess institutioner skiljer sig från det övriga Europa på den punkten, som i stället stämplar Serbien som ett “osäkert land” för minoriteter och då framför allt romer. Hur behandlas då romer i det svenska asylsystemet? Bedöms de likvärdigt med andra system i EU?

Flera svenska organisationer vill nu tillsammans lyfta sina erfarenheter av romernas situation i den svenska asylprocessen. Amnestys studie från 2011 visar att Migrationsverkets handläggning har stora brister. Studien gäller främst romer från Serbien där man trots den strukturella diskriminering som romer utsätts för i Sverige anser att deras asylansökningar är så kallat uppenbart ogrundade. Är det rimligt?

USA:s ambassadör i Belgrad Michael Kirby säger att migranterna i Preševo meddelat att de känner sig bekväma och välkomna i Serbien. Hans tyske kollega Axel Dittmann konstaterar att öppnandet av fånglägret Serbien gjort ett stort steg för den organiserade flyktingmottagande, medan den brittiska ambassaden “medveten om att det är viktigt att medborgarna i Serbien försöker migranter i Serbien känna sig välkomna och säkra.” De påpekar dock att den nödvändiga reformen av asylsystemet och utveckling av systemet för gränsövervakning.

87 000 människor sedan början av 2015 uttryckte en avsikt att söka asyl i Serbien, och de flesta av dem är syrier, även 57 procent.

Ja utrymme för förbättringar har tankar och Rados Djurovic från centrum för skydd och stöd till asylsökande – från att placera flyktingar i stora hallar och rörelseriktning, det faktum att de är emitterade ID-kort för asylsökande i stället för att ge endast ett intyg om avsikt att söka asyl.

Det finns dock även flera fall ute i Europa av systematisk plundring och grov misshandel av migranter, människor som säljer sina varor och tjänster till avsevärt högre priser – men lyckligtvis är detta sällsynt i Serbien!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Lavrov: världens öde bestäms inte av ett enda land, det kommer att upprepas bombningar av Jugoslavien

För att undvika att upprepa misstagen från den framtida världsmakter får inte glömma lärdomarna från det förflutna, sade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Sergej Lavrov “Försöken av stormakterna att förfalska historien om andra världskriget kränker många nationer och undergräver grundvalarna för världen”, sade den ryske ministern i sin artikel “Lärdomar från historien och nya gränser”, utgiven av Rossiyskaya Gazeta.

Lavrov sade att världens öde inte kan definiera ett enskilt land eller en liten grupp av länder, eftersom detta skulle kunna leda till en upprepning av händelserna som de bombningarna Jugoslavien, ockupationen av Irak, kaoset i Libyen och inbördeskriget i Ukraina. Enligt honom, Kina och Ryssland, som är vinnarna av andra världskriget, och bland dem som grundade FN, och i dag de är medlemmar av säkerhetsrådet i denna organisation, bör aktivt delta i bildandet av en multipolär världsordning.

Lavrov betonade att den rysk-kinesiska samarbetet är mycket viktigt för att upprätthålla regional och internationell stabilitet, enligt “Sputnik”. “Ryssland och Kina är fast emot att ge rättigheter till vissa länder av något land, inklusive användning av våld, införa ensidiga sanktioner och rättstillämpning av dubbelmoral”, skrev Lavrov. Nato 1999, under ledning av USA genomförde en militär operation mot Förbundsrepubliken Jugoslavien utan förankring i FN:s säkerhetsråds resolutioner.

2003 invaderade Amerika Irak, vilket ledde till ett årtionde av krig och skapandet av militanta grupper som nu hotar hela världen. USA stödde störtandet av den legitima regeringen i många länder runt om i världen, bland annat Libyen och Ukraina. Rysslands president Vladimir Putin är den mest populäre politikern i världen som ett resultat av den självständiga politik officiell Moskva och sitt innehav upp till sina löften, sade Sergej Lavrov.

“Vladimir Putin är den mest populära ledare i världen. Detta är inte bara godtyckliga slutsatser, men resultatet av undersökningar som gjorts under de senaste åren. En sådan intryck vunnits i kommunikationen med allmänheten världen” Lavrov sade vid ungdomsforum i Vladimir Oblast i centrala Ryssland, och som vidareförmedlades av informations- och telegrambyrån Itar-Tass.

United Putins popularitet är ett resultat av respekt för självständig politik i Ryssland, och särskilt det faktum att den officiella Moskva håller principen om att “vi nått en överenskommelse och det innebär att det bör genomföras”, sade den ryske utrikesministern.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Slå inte split mellan Malmös befolkningsgrupper; det kan kosta samhället dyrt!

Medan svenska bomber föll över Balkan under balkankrigen på 1990-talet gned svenska Bofors händerna och inkasserade blodspengar i miljardbelopp. Medierna teg då om Sveriges de facto flagranta politiska och militära inblandning på Balkan. Den svenska välfärden blomstrade sålunda på balkanbornas bekostnad. Hur är det våra äldre säger? “Den enes bröd, den andres död!”

Serbiska offers offentliga vittnanden fick minimalt utrymme i svensk TV, radio och press; levandebeskrivningar från civila gamla och unga om följderna efter handgranaters och klusterbombernas skadliga verkningar sopades som så oftast under mattan.

De som däremot höjde sina röster för serberna, såsom Jugoslavienkommittén – Kommittén för solidaritet med Jugoslaviens folk – med Bengt Silfverstrand, Karin Wegestål och Jan Hagberg hånades och ironiserades av medierna för att de ”sympatiserade med Miloševićs ’korrupta’ regim”. Serberna sataniserades i medierna genom att utmålas som ”rödbruna četniker”, ”ultranationalister”, ”kommunistfascister”.

Men nu 2015 när handgranater och ammunition har börjat strömma in till Sverige i stor skala är åter Balkan i fokus hos medierna. Det är de ”jugoslaviska handgranaterna” som ligger bakom explosionerna i Malmö, hävdar svenska medier med Sydsvenska Dagbladet i spetsen. (”Jugoslaviska handgranater bakom explosionerna”, SDS, Torsdag 23 juli 2015)

Hur vet Sydsvenska Dagbladet det? Varifrån har tidningen fått den informationen? Att indirekt stämpla Serbien för explosionerna är direkt felaktigt och missvisande, då de kriminella gängen i Malmö har allt annat än serbisk och kristen bakgrund. Det är snarare så att genom denna skeva bild och svartmålning kan den svenska regeringen bana vägen för ett återinförande av resevisum för de serbiska medborgarna.

Vad vi däremot med fasthet och god sakkunskap känner till är att:

a. Svenska klusterbomber och utarmat uranium bidrog till civilt lidande, massdöd och förödelse på Balkan trots Sveriges tysta vetskap. Någon måste ta det politiska ansvaret, syndabockar kan vi vara utan!

b. Korruptionen frodas i Nato-annekterade Kosovo, alltsedan bombningarna av Förbundsrepubliken Jugoslavien 1999, där rättsmanipulation, droghandel, organ- och vapensmuggling och trafficking är en vardaglighet. Varför skriver inte Sydsvenskans kriminalreportrar om alla dessa problem i stället, som vore mer aktuellt, jordnära och verklighetstroget?

Slå inte split mellan Malmös befolkningsgrupper; det kan kosta det svenska samhället dyrt! Missnöjet, misstron och tilliten mot myndigheter och institutioner eskalerar således i allt snabbare takt, i stadens alla vrån och hörn! ”Tilliten rämnar genom att politikerföraktet, misstron mot myndigheter ökar. Med rätta misstänker man att skattepengar används fel, att pengar betalas ut ur systemet på felaktig grund. Välfärdsstaten kräver tillit. Varför öka misstron och splittringen?” (”Återerövra en nationell värdegrund”, Samtiden/ Krönika, 4 augusti 2015)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Chepurin prisade Serbien for Humanity: Framför oss är den arabiska hösten!

Chepurin påpekade att, baserat på vad han såg i Preševo, Belgrad och nu i Kanjiža, förhållandet mellan det serbiska folket mot migrantarbetare mycket mänsklig och de måste vara tacksamma mot landet ges boende i civiliserade förhållanden, samt korsning över Serbien.

MIGRANTS GÅ TILL CROSSING Tabanovce: makedonska armén och polisen saknas fortfarande flyktingar till Serbien!

MIGRANTS EFTER KONFLIKT MED POLISEN: makedonier chockgranater på dem, de serber mat och vatten

NY RUTT: Flyktingar från Serbien kommer att gå igenom den kroatiska till väst!

KAOS FORTSÄTTER: Migranter över budget, 10 skadade

Kanjiža – Flyktingar från Mellanöstern är i mottagningscentraler i civiliserade förhållanden, och Serbien är en mänskliga relationer med dem, meddelade idag ministern för arbete, sysselsättning och sociala frågor Aleksandar Vulin och Rysslands ambassadör Alexander Chepurin, medan touring tillfälliga centrum i Kanjiža.

Chepurin påpekade att, baserat på vad han såg i Preševo, Belgrad och nu i Kanjiža, förhållandet mellan det serbiska folket mot migrantarbetare mycket mänsklig och de måste vara tacksamma mot landet ges boende i civiliserade förhållanden, samt korsning över Serbien.

Ringa den massiva vågen av migranter “arabisk höst”, sade Chepurin att vågen fortsättning på “arabiska våren”, som är “som en bumerang återvänder till de som har det hela började.”

“Vi behöver maximal humant att behandla migrantma” sade Chepurin notera att det rysk-serbiska Humanitära Centret arbetar aktivt på att ge skydd åt flyktingar.

Minister Vulin sade att sedan den första januari till den 20 augusti i Serbiens nästan 90 000 asylsökande, varav endast 23 057 i augusti. “Siffrorna är enorma, men vi kunde ge mat till migranterna, medicins ta hand om dem … ingen här har gått, och att han kände hjälpa Serbien”, sade Vulin.

Han påminde om att i enlighet med offentliggöranden av premiärminister Aleksandar Vučić tillfällig flyktingförläggning, såsom de i Kanjiža och Preševo, som ska byggas i Belgrad, i syfte att befria stadens centrum, och göra det möjligt för migranter till deras behov på ett och samma ställe.

Vulin sade att företrädare för Röda Korset och FN, under de senaste samtalen i Genève, betonade att de ser Serbien som ett exempel på mänskligheten och organisation. Framför allt framhöll de, som han sade, att vår premiärminister, den enda som två gånger har besökt invandraren som de såg som ett bevis på att Serbien behandlar människor i nöd.

“Serbien, även om mindre och sämre än andra på detta område, när mänskligheten står på spel, visade att mycket större och bättre organiserad”, sade ministern.

Han tackade det rysk-serbiska humanitära centret i tid och konkret stöd, vilket har gjort det möjligt för oss att vara i Preševo och Kanjiža lösa problemen med avyttring av flyktingar.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Ledaren för Labourpartiet, Jeremy Corbyn, kallar Tony Blair ‘krigsförbrytare’: “Serber föll offer för kriget i Kosovo!”

Till skillnad från de flesta brittiska politiker förnekar Jeremy Corbyn och hans vänsteranhängare helt att den f.d. jugoslaviske presidenten Slobodan Milošević skulle ha genomfört etnisk rensning, och anser honom vara “ett offer för USA:s imperialistiska politik”.

Engelsman försvarar serber: Ledaren för Labourpartiet under press på grund av Kosovo

UNITED KINGDOM – Jeremy Corbyn, som är den nye ledaren för Arbetarpartiet, det näst största partiet i Storbritannien, inte på något sätt inte passar profilen för många århundraden av lokala politiker. Pacifist och vänster av övertygelse, Corbyn stör många människor, särskilt förre premiärministern och chef för Labourpartiet Tony Blair, som öppet kallade krigsförbrytare. Ytterligare press från sina politiska fiender och motståndare Corbyn lider nu på grund av kommentarer han gjorde om kriget i Kosovo och Metohija.

Corbyn har i brittiska attityder, mycket ovanligt syn på utrikespolitiken. Den förespråkar för kärnvapennedrustning och tillbakadragande av utländska arméer från territoriet. Corbyn Blair och hans anhängare anfalla och eftersom det sägs vara “Hamas och Hizbollah kan vara en vän,” på grund av den öppna stöd av Palestina i konflikten med Israel och därför, till skillnad från de flesta amerikaner och brittiska politiker försvarar Venezuela.

Hans kritiker “grävde” uttalanden i det förflutna, och dagordningen står bland annat en fråga om inställning till Kosovo, vilket Corbyn sade var “falska och påhittade folkmord på teater”.

I själva verket, Jeremy Corbyn var 2004 helt förnekade de påstådda “serbiska brott i Kosovo.” Dessutom är det framför parlamentet offentligt prisade texten från journalisten John Pilger. Pilger i sin artikel “påminde läsarna av det enorma, oersättliga antal liv förlorade, som hävdade” humanitära “uppdrag i Kosovo, under överinseende av Nato och USA, med hjälp av Storbritannien.”

“De har inga rättigheter och FN:s godkännande invaderade territorium ett suveränt land, för att försvara dem som landet försökte slita och förstöra. Efter det var de skyldiga deklarerade offer och serberna, som är de verkliga offren för detta brott, som kallas folkmord folket.”

Denna del av Pilgers text läste Corbyn från talarstolen i parlamentet av Storbritannien, och tillade att: “det rimliga och moraliska man måste göra det klart att folkmord aldrig skett i Kosovo, och att USA och Nato har motiverat sitt handlande ökända lögner.”

Till skillnad från de allra flesta brittiska politiker, däribland medlemmar av hans eget parti, Corbyn och hans vänster förnekar helt att den f.d. jugoslaviske presidenten Slobodan Milošević genomförde etnisk rensning, och ansåg honom som “ett offer för USA:s imperialistiska politik”. Och hans motståndare honom just på grund av denna inställning är för närvarande den mest kritiserade. Vad blir Corbyn besvara dem vi kommer att se i ett par dagar, eftersom han förväntade ett svar från honom.

Utöver dessa lägen, är Jeremy Corbyn kanske mest högljudda motståndare till kriget i Irak, som enligt honom, enligt Blic, var ett “meningslöst dödande av civila och plundring av resurser i regi av George Bush och Tony Blair”.

Corbyn av politiska övertygelse socialister. Det är en stor kämpe mot fattigdom och söka hög beskattning av de rika, men också kraftfulla företag. Motståndaren akademier och privata finansiella initiativ. Stöder åternationalisering av järnvägarna och införandet av miljöinstitutioner betala så minimiinkomst som är nödvändig för att uppfylla alla grundläggande behov i vad som ingår endast självbevarelsedrift, men också skydd, kläder, hälsovård, rekreation, transport … motsätter sig segregeringen av barn baserat på deras inlärningsförmåga.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Boknyhet!

KÖP HÄR

Furste Dracula – de drakoniska drobnjakernas herre

Vlad III Ţepeš – Drakula (1431-1476), ’Drakonsonen’. En serbisk blodtörstig och grym fursteprins som kunde gå över lik för att uppnå sina mål, eller en mytomspunnen legend och förlaga till Bram Stokers Dracula?

Helhjärtat ger sig Ljubomir Dević i kast med att undersöka mystiken kring gestalten Vlad III Ţepeš – Drakula och ”/…/ försöka att sätta Vlad III:s existens i det rätta ljuset” samt rehabilitera honom från att bli sedd som en oförstådd och misstolkad härskare. Vlad Ţepeš III var enligt olika källor som Dević åberopar ingen blodsugande vampyrgestalt utan en mycket driven krigare och regent. Utförligt redogör Lj. Dević för Vlad Ţepeš III:s bakgrund och livshistoria. Men han tar också en titt på dagens legender kring den blodtörstiga vampyren Dracula och hur de hålls vid liv på olika sätt; t.ex. inom turistnäringen eller genom skräckhistorisk litteratur.

Romanen glider dock emellanåt över till att anta gestalten av en mer vetenskaplig uppsats, vilket förtar något av det lättsamma läsandet som texten i det stora hela erbjuder. Å andra sidan vägs den dock också upp av en mångfald av Devićs privata fotografier på de geografiska områden vilka Vlad III och hans släkt härskade över. Läsaren kan lätt förflytta sig i tid och rum och möta fursteprinsen Vlad Ţepeš III personligen.

Slutligen återstår bara frågan: Vad har det brittiska kungahuset, och ingen mindre än prins Charles, att göra med Drakonsonen Vlad III Ţepeš?

Teresa James

________________________________________________________________

Alla köp går via bokförlaget Vulkan.
http://www.vulkanmedia.se/
© Ljubomir T. Dević
Det går att beställa direkt genom författarens bloggsida
till Vulkan genom att klicka under boken: KÖP HÄR

________________________________________________________________

Hela Syrien folkvandrar genom Serbien. En andra migrationsvåg på väg – västmedier tiger

Serbien kan förvänta sig en ny flyktingström i början av hösten 2015. Och det blir en mycket större migrationsvåg än den här i vilken mer än 1 000 flyktingar från Syrien når Serbien varje dag, efter uppgifter från serbiska säkerhetstjänsten, avslöjar serbiska Blic. (“CELA SIRIJA KROZ SRBIJU Stiže najrizičniji talas migranata do sada”, Blic, 11.08.2015.)

I denna andra våg väntas anlända till Serbien fattigaste asiatiska länder där krig rasar med ISIS.

Enligt uppskattningar av våra tjänstemän, på gränsen till Turkiet är cirka tre miljoner nya migranter som väntar på att gå till EU via Grekland, Makedonien och Serbien.

– En ny våg av flyktingar kan vara riskfyllda för säkerheten och folkhälsan den serbiska befolkningen. Dessa emigranter som borde komma fram i Serbien kommer från de lägsta sociala strukturerna i sina länder. Eftersom det redan planerade åtgärder större kontroll över sina rörelser – i enlighet med de senaste informationen serbiska säkerhetstjänster som övervakar flödet av asylsökande.

Ett stort antal flyktingar hittades och hitta vägen till Serbien. Den innehåller information om biljettpriser från Gevgelija till Tabanovac med biljettpriser och taxi.

Obligatorisk läkarundersökning

Ivan Mišković, en talesman för flyktingkommissarie och migration, sade till Blic att asylsökande som söker boende i Serbien som krävs för läkarundersökning (undersökning av blod, urin, röntgen …) och kommer att vara det i framtiden.

– Majoriteten av de asylsökande i Serbien är friska människor, och endast ett fåtal av dem hade lidit av tuberkulos och andra sjukdomar. Sådana människor är nu på sjukhus.

Vilka är de invandrare VIP flyktingar

Det rikaste skiktet av befolkningen. Främst med diplomatpass plan lämnar EU via Istanbul. I Belgrad kommer inte eftersom de behöver visum för Serbien.

Det mellersta lagret Dessa är flyktingar som för närvarande bor hos oss. Vid ingången till Serbien med sina fingeravtryck och fotografera dem. Kommer från välbärgade familjer.

Den fattigaste delen av befolkningen i Syrien som bara förbereder sig för att närma sig EU. De kommer att utgöra ett allvarligt hot mot säkerheten eftersom det handlar om människor som inte längre har något att förlora.

Serbien är för närvarande mer än 70 000 asylsökande som väntar på att gå vägen för EU, de flesta av dem från medel ekonomiska klasser. Bland dem kan man träffa läkare, lärare, professorer och de i Syrien bedriver privat verksamhet. På frågan om de planerar att stanna i Serbien, säger de:

– Vi ser att i Serbien finns det inget arbete för, för att inte tala för oss och därför har vi inte planerar att stanna. Vi måste uttrycka vår uppskattning till Serbiens medborgare som verkligen försöker hjälpa oss – berätta asylsökande samlas i parker runt bussen och järnvägsstationen i Belgrad.

Belgrad finansiella centrum av asylsökande

Utflyttningen av invandrare från Syrien är väl organiserad. Ett stort antal konstaterades där användaren måste flytta, bör att transporterna ska användas och vilka priser.

– Planera invandrare att lägga vantarna på Serbien grund för dem finansiella centrum av Belgrad. Till skillnad från Turkiet, Grekland, Makedonien, som erhållits Serbien ett dokument om ansökan om tillfällig asyl, som bankerna kan samla in pengar som de över “Western Union” skickas till sina släktingar – sade samtalspartner Blic från säkerhetstjänsten.

Restaurang för syrier med den kortaste menyn i världen

På busstationen i Belgrad är en restaurang och internetcafé pakistanska Zulfigar Men Gil (55) främst avsedda för asylsökande. På fönstret i arabiska bokstäver är skrivna livsmedelspriserna och Internet. Ägaren av denna restaurang, eller en advokat, säger att det tjänar bara en maträtt.

– Det är rakat, odnsno ris med kyckling och kryddor. Priset är 600 dinarer, men när folk kommer med små barn eller någon som har några pengar, ingen mat kostnad. Det är mänskligt. Vi måste hjälpa dem som är i nöd. Det finns många sorgliga historier bland dessa människor. Kom dem som vill surfa på nätet kontakt med familjen och när de ser din närmaste gråta och jag kan inte lugna ner – berättelsen om Gil i Belgrad har tre och planerar ytterligare två restauranger. Restaurangen gör våra medborgare, undertecknats och jag gil flyktingar som är sex års ålder med sin familj flyttade till Finland. (MN)

Fem miljoner syrier kommer att passera genom Serbien. Antalet flyktingar som dagligen anländer till Serbien kommer att nästan minskas, vilket framgår av de asylsökande själva asyl som tror att genom vårt land kommer att ta ytterligare några miljoner människor.

Syriska flyktingar i centrala Belgrad, “genom Serbien protutnjati hela Syrien”.

– I Syrien, en hel del blod på gatorna. De döda kvinnor, barn, äldre … Jag kan inte se slutet. Så alla som kan fly. De letar efter ett liv utan bomber och det spelar ingen roll om det kommer att vara i Tyskland, Belgien, Sverige eller Nederländerna. De kommer inte att sluta förrän hela Syrien rör sig inte.

– Den här vägen kommer att gå ytterligare minst fem miljoner människor. Alla som flyr kriget och söka skydd någonstans i Europa. Först fly dem som inte kan betala vägen, men situationen i Syrien är svårt och kommer att fly och de som inte har pengar.

För bara en natt på ett hotell i Belgrad betalar migranterna drygt 130€. De är tvungna att ringa släktingar för att be dem skicka mer pengar.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Förtegna fallet ‘Oliver Ivanović’

SDP ledare för Civic Initiative Oliver Ivanović fördes i eftermiddags till sjukhuset i Kosovska Mitrovica, efter en åtta dagar lång hungerstrejk i fängelset. Appellationsdomstolen i Priština fastställde beslutet om förlängning av kvarhållandet av Ivanović. (RTS, Fredag ​​14 augusti, 2015)

Chef för Health Center i Kosovska Mitrovica, Milan Ivanović, sade att Oliver Ivanović upptagna till 17:35.

Uttalande av Dr. Milan Ivanović

Bekräftat beslut om att utvidga förvar

Appellationsdomstolen i Pristina avslog överklagandet Försvarsadvokat Oliver Ivanović och bekräftat ett beslut om att utvidga vårdnaden.

Domstolens beslut kommer att presenteras i morgon, bekräftade för TV De flesta i zveçan advokat Nebojša Vlajić.

Dr Ivanović sade att ledaren för medborgarinitiativet SDP förde till en intern avdelning på sjukhuset i Kosovska Mitrovica, inspekteras och antagen till intensivvårdsavdelning, där den är ansluten till en monitor för att övervaka alla vitala parametrar.

“Diagnos kommer att fortsätta under de kommande dagarna och den första detaljerad rapport om vårt konsultteam, som kommer att övervaka hälsostatus och införa åtgärder för diagnos och behandling, kommer att vara kända i morgon. Vid middagstid kommer att hållas för allmänheten”, säger Dr Ivanović RTS.

Han tillade att SDP ledare fortfarande inte ta mat.

Kardiolog Dr Milan Jakovljević berättade Tanjug att Ivanović granskas och att den första slutsatsen att hans hälsotillstånd försämrades och behövde sjukhusvård.

“Under den diagnostiska proceduren han fick och ansluten till bildskärmen, är hans tillstånd övervakas av minut och den första riktiga uppgifter om omfattningen av dålig hälsa, kommer vi att ha i morgon, när vi kommer att hålla en presskonferens”, säger Jakovljević.

Ivanović fru Milena Popović Ivanović berättade för Tanjug att hon var glad över att Oliver Ivanović förts till sjukhuset, eftersom de kommer att vara under ständig medicinsk övervakning eftersom hans tillstånd är dåligt.

Hon tillade att hennes man vägrade att acceptera infusionen, vägrar han att ta mat som har kvarstår i det han började.

Oliver Ivanović, en hungerstrejk i fängelset i Kosovska Mitrovica började den 7 augusti med en begäran om att få borgen i en process mot honom inför en internationell rättsinstans i grund domstolen i den staden. Han startade en hungerstrejk efter Eulex domare panelen fattat ett beslut att förlänga hans internering i ytterligare två månader, tills 6 oktober.

Ivanović greps den 27 januari förra året och detta är andra gången som det beslutas att ta detta steg. Tidigare hungerstrejk en vecka i Priština, kräver flytt av Priština i Mitrovica fängelse, vilket i slutändan beviljades.

Direktör för regeringens kontor för Kosovo och Metohija Marko Đurić träffade i dag med laget för att försvara Oliver Ivanović i Kosovska Mitrovica, och tillade att de statliga ledare med topptjänstemän inom EU under den kommande perioden att köra “fallet Ivanović”.

Ivanović är laddade att den 14 april 1999 och 3 februari 2000 begick krigsförbrytelser mot civilbefolkningen och uppmanade allvarligare mordet på albaner i Kosovska Mitrovica. Hans fall är kopplat till ytterligare fyra serber – serbiska polisen överste Dragoljub Delibašić, som Eulex på onsdagen förlängdes också kvarhållandet i ytterligare två månader. Fallet är kopplat till både far och son, Elia och Nebojša Vujačić och Aleksandar Lazović, som är åtalad för mord och mordförsök, och att Eulex fick försvara sig.

Hur är det möjligt att EU-politiker, såsom Anna Maria Corraza Bildt, Cecilia Wikström och Marita Ulvskog, medier, såsom SVT och SR, och människorättsorganisationer, såsom Amnesty International och Human Rights Watch, tiger sig igenom Kosovos korrupta rättssystem? Oliver Ivanovićs mänskliga rättigheter är sålunda äventyrade, närmare precist från februari 2014 sitter han i fängsligt förvar i Kosovo – och det bara för att han är serb.

Ingen i Väst verkar överhuvudtaget bry sig. Det spelar tydligen roll vem man är och vad man är; hade det rört sig om den svensk-eritreanske journalisten och författaren Dawit Isaak hade medier arbetat dag och natt för att värna om hans medborgerliga rättigheter! Vilken cynism och dubbelmoral!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Stor folkvandring igång genom Europa – svenska medier lägger fokus på Kos

“Chef för Ungerns premiärminister Janos Lazar sade Mr att detta år i Ungern fram till början av augusti, 120.000 invandrare in och uppskattningen är att denna takt fram till slutet av året kom mellan 250 och 300 tusen migranter. Vi pratar inte om flyktingar, utan om migration av människor som kan äventyra den europeiska livsstilen och de värderingar som vi värnar, säger Lazar.” (“Lazar: Na snazi velika seoba naroda u Evropu”, RTS, Četvrtak 13. avgust 2015.)

Invasionen av Balkan: Tusentals migranter i Gevgelija väntar på ett tåg till Serbien

MAKEDONIJA08 39, 14.08.2015.Autor: Tanjug

Flyktingarna, varav en del är ganska små barn, att sluta ljuga och sitter på mattor, eller var de kan

Migranter, Gevgelija, järnvägsstation, tåg, 2015/12/08

Föregående stranicaSledeća sida

Gevgelija – Om tusen invandrare från Mellanöstern, främst flyktingar från Syrien, väntar umakedonskom staden Gevgelija att fortsätta på vägen mot Serbien och EU-länderna.

Vid järnvägsstationen i Gevgelija, i blizinimakedonske och grekiska gränsen, hundratals migranter tillbringade natten i närheten av järnvägsspåren, väntar på tåget vid 04:40 prvijutarnji från Gevgelija till TABANOVAC.

De har också tålmodigt väntar i kö för att få det pappersarbete för att behålla lagligt i Makedonien under en period av högst 72 timmar, eftersom polisstationen är intill järnvägen.

Unga kurder från Syrien fick höra Tanjug reporter att fly från kriget i detta land och att ha sålt samtliga tillgångar för att gå och bo med vänner och släktingar i Tyskland, där de gjorde någonting.

“?? I Syrien är mycket farliga människor, och varje dag människor dör. Å andra sidan, i europeiska länder som Serbien, Tyskland och andra, människor är mycket trevligt,” ?? sade Adam Elhadad tillade att det inte finns någon mer verksamhet som i Syrien .

Vid järnvägsstationen de säger att den största publiken runt 10:00, när tåget går från Tabanovce till Gevgelija vid gränsen till Serbien, och att det är varje dag mer än tusen.

Migranter använda internationella tåg från Thessaloniki till Belgrad. De säger att de går till Serbien och sedan hänvisa till Ungern och västeuropeiska länder, eftersom ett tryggare liv väntar på dem där.

Migranterna, bland vilka det finns en hel del små barn, ligger och sitter på mattor på järnvägsstationen eller varhelst de kan.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

________________________________________________

https://youtube.com/watch?v=UIsZ4qHVo-s%3Ffeature%3Dplayer_detailpageMigranter från Mellanöstern i tumult vid järnvägsstationen i Gevgelija, Makedonien, under ombordstigning på tåglinjen Gevgelija – Tabanovce, som går från Makedonien till den serbiska gränsen.
Källa: Radio-televizija Vojvodine, 14. avgust 2015.,
http://www.rtv.rs

Medborgare i Serbien toleranta mot migranter

Kommissionsledamot med ansvar för jämställdhets Brankica Janković sade för RTS att attityden hos våra medborgare mot invandrare ganska toleranta, som vanligtvis hjälper och att det finns en hög social distans, som det är att andra samhällsgrupper. Jag förnekar inte det faktum att trots enskilda fall där det är missbrukas svår situation av invandrare, säger kommissionären.

På gränsen till Turkiet, cirka tre miljoner nya invandrare som väntar på att gå vägen för Europeiska unionen via Grekland, Makedonien och Serbien. Info serbiska säkerhetstjänsten säger att varje dag, cirka 1 000 flyktingar gick till Serbien. Det uppskattas att i Serbien för närvarande finns cirka 70 000 flyktingar. UNHCR uppskattar att attityden hos vårt land mot invandrare är positiv.

Resa på RTS, kommissionsledamot med ansvar för jämställdhets Brankica Janković sade att dagligen går till området som ska diskuteras med invandrare. De besökte Preševo och de planerar även att besöka Kanjiža.

“Men jag hade kommit överens med uttalandet från UNHCR till attityden hos våra medborgare ganska tolerant, som vanligtvis hjälper och att det finns en hög social distans, som det är att andra samhällsgrupper som romer och hbt-personer.

Enligt henne är det möjligt att en av anledningarna Vår erfarenhet av historien som vi överlevde.

“Jag kan inte förneka det faktum att trots enskilda fall där människor missbrukar svår situation av dessa människor, laddar dem med tjänster mer än de kostar när det gäller mat, logi, taxi eller annan transport, men dessa är sporadiska fall. De säger att vår människor är ganska rimligt, tolerant, för att hjälpa dem, vilket bör fortsätta”, sade Janković.

Han tror att våra bestämmelser bör anpassa och finna en långsiktig lösning, främst för tillfälligt skydd för dessa människor.

“Det är hög tid att EU kommer att lösa detta problem i Serbien inte kan lösa detta problem”, sade Janković.

Han påpekar att om vi har möjlighet att hjälpa dessa människor, och att göra det, och säger att det kan organisera och den bredare sociala åtgärder.

Enligt henne, snarast måste åtgärdas, förutom två flyktingförläggningar, situationen vid järnvägsstationen och busstationen i Belgrad.

“Vi ser att vi kan komma till hygien, sanitet och säkerhetsproblem och bör hitta en lösning genom monterings lokaler där för att utföra rutinmässiga dagliga aktiviteter”, sade kommissionären.

“Det är dags att myndigheterna vidtar åtgärder för att hitta lösningar för dessa människor på stationen, tillfälligt naturligtvis”, sade Janković.

På tal om lagen om kostnadsfri rättshjälp, sade kommissionären att utan tillämpning av lagen kostnadsfri rättshjälp i praktiken ingen verklig jämställdhet eller medborgarnas jämlikhet.

“I praktiken innebär detta att realisera principen om rättsstaten och medborgarnas jämlikhet, eftersom det är en av våra viktigaste konstitutionella rättigheter. Varje medborgare som inte kan få tillgång till rättslig prövning kan inte vara lika eller rättvist. Det är en kritik inte bara denna regering, men de tidigare, eftersom detta lag väntar nästan tio år. Jag hoppas att justitieministeriet inom kort kommer att lägga fram ett förslag till”, sade kommissionären.

Janković anser att det bör vara så brett antal aktörer som är inblandade i utarbetandet av lagen, eftersom erfarenheten av det civila samhället är viktiga.

“Det är svårt att bedöma vad som är antalet medborgare som kommer att vara obrattiti om rättshjälp, men denna fråga bör inte placeras under mattan”, säger povernica.

Det är mitt folk, med stora hjärtan och små plånböcker.

Det sägs, hjälpa de behövande när han har lärt sig, och hur det ser ut när det är svårast, även om vi, serberna mycket väl vet från många personliga erfarenheter. Jag har inte mycket själva, men vi har en stor själ och ännu större hjärta. Av naturen gostopljubivi vi, ledsen att du hittar det finns ett par av dem vad de vill dra nytta av slit andra, överallt finns det en del, men i grund och botten är jag mycket stolt över mina fantastiska människor, som vet vad solidaritet och plåga innebär.

De som är dessa människor gjorde flyktingar och behövande kurs hycklande dölja och tvätta sina händer något om sitt eget ansvar. De styr oss som om vi var tillräckligt bra för att dessa stackare som flyr för att rädda sina nakna liv … De är utvärderas och bedöms som okända för oss efter vad de gjorde för oss, eftersom vi inte vet att serberna fortfarande är giltiga först berömda “låt oss människor … “Jag behöver några av oss som får lära sig mänskligheten som har glömts bort någonstans i allt detta kör för vinst.

Vi är toleranta mot dem, eftersom vi inte är medvetna om farorna, som vanligt. När det gäller deras “tolerans”, bara att vi känner.

Det är vad det ser ut som parken vid busstationen i hjärnan är en fasa !, alla tomma flaskor, påsar, påvliga så att det inte finns någon soptunna? Jag ser ett par personer i tjänst från kom.policije .zar problem varnar folk att kasta skräp eller sätta ett par bord på den planerade platsen, med en notering för avfallshantering.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Roberto Salinas Price

Roberto Salinas Pris dog i december 2012 i Mexico City i 77-års åldern.
Den största delen av sitt liv hängav han sig åt att studera Homeros verk Iliaden och Odysséen. Huvudhypotesen för pris Homeric studier är att geografisk information om Iliaden och Odysséen, tydligt ange att det trojanska kriget var i Neretvadalen.

Trojan staten ligger vid Adriatiska kusten i området mellan Krka mynning och Kotorbukten, med alla dess öar och i inlandet av de bosniska bergen. Capital Ilija lokalisera i den gamla köpcentrum Gabela.

Robero Salinas Pris föddes i Mexico City 1936 och utbildad i USA, där College St. John i Annapolis examen filologi. Han har publicerat verk “Homer blinda publik” (1985), “Atlas of Homer geografi” (1992), “homeriska viskar” (2006). Han dog i slutet av den fjärde boken, sade i ett uttalande turism Society “Troja-Gabela”.

Alltför snart vi glömmer hotellägare med homerološkim ambitioner heter Roberto Salinas Pris. Han ville amigo som Gabela Troy, och dök upp i våra vatten i mitten av åttiotalet av det tjugonde århundradet. Alltför snart vi glömma hur den tidigare kommunistiska huvud honcho Čapljina Pero Markovic, efterföljande expert Herzegovinian HDZ medlemmar logorologiju och ta icke-kroatiska fastighet i området styrs av organiserad pricei ceremoniella välkomna på flygplatsen Cilipi och är en av de Hercegovinas frukt KARAMATIĆ tillfälle odguslao och potpurri från Homer epos sitter mitt emot den röda mattan som han entusiastiskt såg glada och smickrad hotellverksamhet.

Det är vansinne att i viss mån stoppas genom ingripande av den sena akademiker Benac, Nestor bosniska arkeologi, som är dess betydande inflytande bland kroatiska politiker och varje annan nomenklatur vid själv Bosnien viktigt att veta hur man använder på rätt sätt.

Ironin i allt detta, var att Salinas Pris faktiskt plagierat gotländska naturligtvis meningslöst, men hängivna arbete av en av Dubrovnik och Korcula gentleman, Aristide Vucetic, en medlem i en av de mest prestigefyllda Dubrovnik serbisk-katolska familj och flickvän filosofer och svamp Ivana Focht.

Gospar-Aristide ingen inte ta det på allvar och detta oriđino kände hela yrkesliv är hotad, “torr, skygga, fantasilöst och svartsjuk,” arkeologer. (Du fraseologi låter bekant!). (NF / S.B.).

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Självgod rumsrenhet och allmän vedertagenhet i samhällspolitiken

Inrikesminister Anders Ygeman (S) säger till TT att situationen i Malmö är “oacceptabel” och att gärningsmännen bakom sprängningarna måste gripas för att utvecklingen ska kunna vändas.

“Vi har haft tio femton år av stigande arbetslöshet, växande klyftor, sjunkande skolresultat — det är klart att det färgar av sig på samhällsutvecklingen och därmed även på brottsligheten.” (”Detta är inte ett tillfälle för partipolitiskt käbbel. Samling behövs mot våldsdåden.”, SDS, Aktuella frågor, 26 juli 2015; ”Polismästaren: ”Jäkligt bekymmersamt””, SDS – TT, 26 juli 2015)

Men det är långt ifrån hela sanningen. Jag har i min litenhet skrivit om ämnet i fråga tidigare, närmare precist 2009, men då var det inte en kotte som brydde sig. Emellertid, så fort det drabbar hela kollektivet på skinnet, i det här fallet malmöborna själva, ja då problematiseras frågan i all oändlighet – på gränsen till det surrealistiska och makabra.

I Blaskan #9, 2009, kunde folk med intresse för mitt skrivande läsa följande:

“Avskaffa förmynderiet och förbudsmentaliteten, det är ingen ursvensk tradition! Den svenska skolan liknar alltmer ”a gated school” – en inrättning som ligger inom ramen för ”a gated community”, dvs. ett amerikaniserat världsfrämmande utanförskapsboende. Det är emellertid inte stalldjur vi ska uppföda utan barn och ungdomar som behöver ett andrum och ledig tid för att leka och utveckla det konstnärliga sinnet och inte som nu gödas bakom lås och bom med snabbmat på skolmenyn såsom hamburgare, korvar och pulversoppa. Sverige föder parasiter och kriminella redan från starten i och med det här moderna fängelseliknande förvaret!?

Om skolan hade fått se lite annorlundare ut än den idag, alltefter många kloka pedagogers visioner, exempelvis Lev Vygotskij, Tom Tiller, Olga Dysthe med flera, då kanske vi också hade haft ett spontanare lärandeklimat och förhoppningsvis också kvar de nedbrända skolorna Killebäcksskolan i Södra Sandby, Lomboloskolan i Kiruna, Förskolan Maryhill i Malmö och Hovsjöskolan i Södertälje!?” (“Sverige föder kriminella!?”, Blaskan #9, 2009)

Stefan Sintéus, polismästare i Malmö säger att: “Polisen håller på att försöka kartlägga varför sprängningarna sker på så många olika platser, och underättelsetjänsten arbetar “på högvarv” med att försöka få fram motiv och kopplingar”. Andreas Schönström (S), som är kommunalråd i Malmö med ansvar för trygghet och säkerhet, hävdar i sin tur att kommunledningen “arbetar tillsammans med skola, socialtjänst och polisen för att identifiera och stödja unga personer som befinner sig i riskzonen för att dras in i kriminella miljöer”. (”Detta är inte ett tillfälle för partipolitiskt käbbel. Samling behövs mot våldsdåden.”, SDS, Aktuella frågor, 26 juli 2015; ”Polismästaren: ”Jäkligt bekymmersamt””, SDS – TT, 26 juli 2015)

Schönström konkluderar med att raljera friskt: “Samling behövs mot de våldsdåd som hotar tryggheten i Malmö (…) Alla som älskar Malmö har ett gemensamt ansvar att hålla ihop och göra allt för att få stopp på våldsdåden.”

Jag älskar mitt Malmö, min födelsestad, mer än många andra – men var var Andreas Schönström, Anders Ygeman och Malmö stad 2009 när jag bland de första varnade om konsekvenserna av ett ohållbart parasitsamhälle? Om Stefan Sintéus, Anders Ygeman, Katrin Stjernfeldt Jammeh med flera tjänstemän och politiker hade hörsammat mitt skrivande i tid och gett det kredibilitet i svenska medier samt bredare hade vi inte varit där vi är idag.

Det handlar inte om att vinna “partipolitiska poänger” utan snarare om att man som enkel medborgare inte får något stöd – varken på riks- eller individnivå. Det svenska samhället lever verklighetsfrämmande på sina självgoda och självskrivna lagar och regler samt har med åren blivit allt mer politiskt färgat av amerikanismens och likriktningens skeva politik. Endast det “rumsrena” och “allmänt vedertagna” får dryftas och bevakas – allt annat är illavarslande “konspirationsteorier” (från ryskt och serbiskt håll) som med alla medel måste stoppas och bannlysas i svenska sociala medier och nätverk.

Så länge vi lever i ett totalitärt liknande samhällssystem, där blott EU- och HBTQ-vänner, Gudsförnekare och illvilliga russofober har plats, blir vår gemensamma framtid allt annat än demokratisk och rumsren!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Så kallad försvarsdoktrin

Den svenska försvarsdoktrinen bygger på att Sverige måste söka hjälp vid anfall. Men hur detta rent praktiskt ska implementeras råder politiska strider kring. En del partier önskar således inte något Natomedlemskap, medans andra välkomnar det i olika former.

Men jag undrar vad det är för halvmesyr till nation när dess betjänter springer som skållade råttor genom svängdörrarna till Nato i syfte att försäkra sig om militär hjälp? Var finns den svenska självkänslan och integriteten?

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Svenska kungaparet besökte Sankt Savas tempel och utställningen om tsarfamiljen Romanov

Svenska kungaparet besökte Sankt Savas tempel och utställningen om tsarfamiljen Romanov. Svenska Kung Carl XVI Gustaf och hans hustru drottning Silvia, som besöker Belgrad, besökte tempel Saint Sava och utställningen av den ryska kejserliga familjen Romanov.

Sankt Sava tempel of svenska Kung Carl XVI Gustaf och hans hustru drottning Silvia besökte utställningen “Fyra århundraden av House of Romanov – Awakening of Memory” som placerades i kryptan i Sankt Sava-templet i Belgrad.
Sveriges kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia. Med dem, i rollen som värd, utställningen besökte ordförande Crown rådets Dragomir Acović och byggmästare av templet Vojislav Milovanović.

Mer om ämnet: Sverige: Prinsessan blev verklighet visar att i verkliga livet
patriark vid öppnandet av Romanovs
Utställningen “Fyra århundraden av huset Romanov – Awakening of Memory” är en påminnelse om den långa perioden av regeringstiden av huset Romanov, då Ryssland har vuxit till en mäktig stat, byggde många institutioner och avsevärt påverkat Europas historia och världen.

Utställningen bygger på ett stort antal fotografier och reproduktioner, och en betydande del av utställningen kommer från fonden Carl Carlson Bull, den officiella fotografen av de sista ryska kejsaren och en av de första stora fotografer.
Beta, utställning av Romanovs i Temple of Saint Sava. Utställningen arrangeras av Föreningen för uppförande av Sankt Savas tempel, kommer att vara öppet för besökare fram till den 30 juli 2015.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Svenska kungaparet på prins Alexander Karađorđevićs 70:e födelsedag

Födelsedagsfest för prins Alexander Karađorđević, som följde förra veckans domstols rehabilitering, Vita palatset i Belgrad deltog representanter från flera kungliga familjer. Svenska medier uteblev dock även den här gången med rapporteringen om detta unika tillfälle.

Bland de närvarande vid firandet av den 70:e födelsedag den svenska kungen Carl Gustaf XVI med drottning Silvia, prins Albert av Monaco, den spanska drottningen-mor Sofia, prins Nikola Petrović-Njegoš, prins Bin Zaid från Jordanien.

De flesta av gästerna är för första gången i Serbien, rapporterade serbiska RTS, något som svenska medier missade, eller snarare undanröjde, att rapportera om.

Bland gästerna fanns regeringstjänstemän, affärsmän, företrädare för religiösa samfund, diplomater, idrottsmän, kultur- och socialarbetare.

Denna prestigefyllda sociokulturella händelse skapar en möjlighet för serbiska politiker och affärsmän att träffa europeiska aristokrater, vars länder är inflytelserika i Europeiska unionen. Detta var sålunda ett unikt tillfälle som svenska medier valde att utelämna av någon anledning. Må detta vanskliga beslut ligga på deras samvete!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Sheikh Imran Hosein: “I Srebrenica skedde inte ett folkmord, straffa inte serberna som nation!”

https://youtube.com/watch?v=8OyLnL3gwQU%3Ffeature%3Dplayer_detailpage

Den framstående muslimske teologen Sheikh Imran Hosein varnar för att varken staten eller serbiska, gjorde bosnienserberna inte har en politik för systematiska förstörelsen av muslimska och det är därför massakern i Srebrenica, men fruktansvärt, men ett brott, snarare än folkmord.

KUALA LUMPUR – Sheikh Imran Hosein, en av de mest framstående muslimska teologen och filosofen, sade i ett meddelande till de bosniska muslimerna att det brott som ägde rum för 20 år sedan i Srebrenica inte var ett folkmord.

Det är en politik som innebär uppfattningen att serberna begått folkmord mot muslimer kallas mörk och sade att den politik som förs av samma institutioner som får förekomma i massakern i Srebrenica.

“Jag Sirguran, och jag vill dela med muslimerna i Bosnien, att de flesta ortodoxa kristna i Bosnien, Serbien och regionen själv har fördömt dödandet av så många muslimer i Srebrenica”, sade han i YouTube-klippet (04:20) och fortsätter:

“Visst finns det inga belägg för att det var en del av en systematisk plan som den har gjort med judar från Adolf Hitler, som fruktade att han skulle hota regeringen. Det är därför fastställd policy för folkmord. Således var det statliga politiken, tjänsteman regeringens politik “, sade han och tillade att en sådan systematisk folkmord utfört samma gamla egyptierna mot judarna, som beskrivs i Gamla Testamentet, och för inte så länge sedan européerna över de infödda indianerna i Nordamerika.

Sheikh Imran Hosein: “Folkmord är vad Adolf Hitler gjorde med judarna, indianer och européer i Nordamerika.”

“Men jag ber er i Bosnien, främst muslimer, muslimer som nu bor i Srebrenica och Banja Luka, tror du verkligen tror att ortodoxa serber hade en politik för folkmord och för att försvara det i dag som ett giltigt?” Säger Sheikh Imran Hosein i YouTube-klippet (06:25) och fortsätter:

“Tror du att jag tror att det var korrekt slaktade muslimer i Srebrenica? Jag göra med en sådan åsikt inte håller, jag håller inte alls, och jag hoppas och ber att händelserna visar att jag har rätt … Det är därför jag uppmanade regeringen och regeringen i Serbien bosnienserberna att genomföra en folkomröstning bland serber och höra vad folk har att säga om det. Jag är övertygad om att resultatet av denna folkomröstning var en kraftig fördömande av mordet på muslimska flyktingar i Srebrenica. Så om de flesta av dem fördömde dödandet, som ni kallar det folkmord? Jag ber dig. Ja det var folkmord, måste vara en del av regeringens politik. Har staten Serbien och de bosniska serberna hade stöd av hela samhället, hela landet, alla människor dödar muslimer? Jag tror inte det”, säger han.

Sheikh Imran Hosein: Ryssland var klok som den brittiska veto förhindrade antagandet av en resolution i FN:s säkerhetsråd.

“Och du kommer att få reda på att ortodoxa kristna inte godkänna detta och klaga om vad som hände i Srebrenica. Då kan man inte tala om folkmord. Man måste hitta de ansvariga för detta brott och straffa dem, det stämmer. Men inte för att straffa ett helt folk som om man skulle anta en sådan resolution i säkerhetsrådet “, säger Sheikh Imran Hosein.

“Och Ryssland var mycket klokt, mycket klokt när han lade in sitt veto fel upplösning, som endast läggas bränsle på elden som upprätthålls Vi vill att andra utvecklingen”, säger han, på allvar varnar bosniska muslimer: “Do not get vägledning från köpcentrum söker vägledning i Koranen, och om du införa något annat, avstånd själv från en sådan!”

Slutligen, Sheikh Imran Hosein, som i sina tidigare meddelanden till muslimer runt om i världen, bad om ursäkt på uppdrag av muslimer för alla de brott som begås mot de ottomanska ortodoxa kristna – från ändtarmen i blodet över alla andra. Han upprepade återigen att Hagia Sophia bör återföras till de kristna, eftersom det är en kristen kyrka.*

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

____________________________________________________
*KÄLLA: “ŠEIK IMRAN HOSEIN: U Srebrenici nije bilo genocida, ne kažnjavajte Srbe kao narod!”, www.kurir.rs/ Politika, 13.07.2015.

Srebrenicamassakern, juli 1995

Det är 20 år sedan Srebrenicamassakern ägde rum. Historieundervisningen i Sverige är dock mer än bristfällig och lägger alldeles för mycket vikt på godtyckliga historiska händelser eller tidsperioder, och andra sopas under mattan.

Jasenovac är en del av Andra världskriget, närmare bestämt Förintelsen, vilket den svenska historieundervisningen går igenom grundligt i jämförelse med andra minst lika viktiga historiska skeenden.

Jasenovac tas dock inte upp då det helt enkelt inte ligger i den svenska regeringens intresse att svenska ungdomar ska få lära sig en nyanserad sanning om andra världskrigets historia. I stället lägger man all fokus på Förintelsen, som om det bara vara judar som utsattes för ett folkmord.

Även om man skulle bestämma sig för att utöka historieundervisningen i den svenska skolan skulle sannerligen andra ting gå före det beryktade koncentrationslägret Jasenovac, till exempel Gulag och Treblinka. Varför tiger Världssamfundet om serbiska lidanden och offer?

Serbiska bragder och stordåd relativiseras i svenska medier vare sig det handlar om idrott, film, kulturhistoria eller vetenskap, såsom basketlegendaren Vlade Divac, tennismästaren Novak Đoković, filmskaparen Emir Kusturica och historieförfattaren Jovan I. Deretić, till den grad att serber ofta utmålas som förövare i stället för offer.

När den serbiske premiärministern Aleksandar Vučić väl bestämt sig för att närvara vid minnesceremonin i Srebrenica i Bosnien och hedra offren fick han mothugg från hans opponenter, bland dem Margot Wallström. I stället för att berömma Vučić för hans försoningsgest och välvillighet att åka till minnesceremonin kastar Margot dolkar och kritiserar honom för hans uttalanden:
“Jag tror att det var ett uttryck för att man ansåg att kommer han hit, måste han också vara beredd att se och benämna saker för vad de är. Det är så varje försoning och dialog kan börja. Det var väldigt starka känslor i rörelse i dag, säger Margot Wallström.” (“Eliasson bedrövad av attack på Vučić”, Sydsvenskan, Lördag 11 juli 2015)

Nej, Margot, där har Du helt fel! Vučić gör helt rätt. Han väljer att inte polemisera och politisera kring ordklyveri. Varför ska all försoning och dialog utgå från en parts ställningstagande? Jag trodde att i alla krig fanns två krigande parter, så även i detta. Det går således inte att utmåla serber som onda demoner och på samma gång den andra sidan för fromma helgon. Sanningen är sålunda inte alltid lätt att definiera – vilket svenska politiker, reportrar och journalister alltför ofta gör lättvindigt.

Med största respekt för bosnisk-muslimska offer som föll offer under Srebrenicamassakern är det för den skull missvisande att kalla massakern för ett “folkmord”. Om Srebrenicas illdåd och brott ska klassificeras som just “folkmord” borde även en rad andra fall upptas på förteckningen, såsom följande:
– Vlad Dracula ryckte in i Bosnien 1476, där han under en blixträd erövrade och plundrade byn Srebrenica. Fångarna skonades inte, enligt vittnesmålen: levande människors skinn flåddes, andra blev lemlästade eller pålspetsade. I det sargade och arma landet dödades och spetsades på pålar drygt 8 000 bosniska muslimer. (Furste Dracula – De Drakoniska Drobnjakernas Herre, Ljubomir T. Dević, december 2013)
– Enligt forskningsrapporter från Encyclopedia of the Holocaust Holocaust Memorial Museum i Washington, dödade Ustasjaregimen mer än 250 000 serber under perioden 1941-1943, varav tiotusentals i Jasenovac. (sr.wikipedia)
– turkiska offer i tusental under de turkisk-montenegrinska krigen. Osmanerna plundrade och slaktade; likaså andra sidan! Ett klassiskt exempel är det stora fältslaget i Vučji Dol, den 28 juli 1876, i det Gamla Montenegro, där serbmontenegrinerna vann en stor strid mot ottomanerna. Fastän dessa var i underläge dödade de 8 000 turkar. Blott 70 serber dog och 118 skadades. (Turkiet och Serbien i återvändsgränd!?, Ljubomir T. Dević, 2004-12-18)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Ryssland varnade Sveriges regering: “Det blir ett militärt ingripande om ni går med i Nato!”

Den ryske ambassadören i Sverige, Viktor Tatarincev, sade att Ryssland skulle “vidta motåtgärder om Sverige bestämde sig för att gå med i Nato.”

Tatarancev anklagade västerländska medier för “aggressiv propaganda” och betonade att “Sverige inte är ett mål för den ryska militären”. Tillfrågad av journalister om Rysslands ställning skulle vara identisk om Sverige gick med i Nato, svarade ambassadören att om det händer, “kommer Sverige att drabbas av konsekvenserna”. (Kurir, 20.06.2015.)

“Vladimir Putin betonade att specifik feedback för att vara säker, och det har att avgöra om det är militären i naturen, och om det kommer att kräva rotation av ryska missiler till Stockholm. Varje land som ansluter sig till Natoalliansen måste vara medvetet om de risker som draget innebär” – sade Tatarancev.

I den senaste allmänna opinionsundersökningen önskar 31 procent av svenskarna gå med i Nato, vilket är nästan dubbelt så mycket som 2012, då endast 17 procent av invånarna hoppades på ett medlemskap i alliansen. (Kurir, 20.06.2015.)

Rysslands ambassadör avslutade sin utläggning med bedömningen att Nato fortfarande kommer behöva vänta med Sveriges inträde, som “förblir utanför räckhåll”! Sverige borde efter denna vetskap upphöra med sitt arroganta beteende gentemot Ryssland och satsa på ett samarbete i stället. Ju tidigare Sverige tar detta normaliseringssteg med sin granne i öst, desto bättre blir vardagen för den svenska nationen i sin helhet!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

U20: Serbien världsmästare – svenska medier tiger sig till tystnad!Media på Balkan är minst sagt hysteriskt euforiska kring de serbiska U20-fotbollsspelarnas historiskt viktiga framgång. Alla kommentatorer är samstämmiga, vare sig det är slovenska, kroatiska eller montenegrinska: Serbien vann rättvist den blytunga VM-matchen mot Brasilien. Men svenska massmedier,
som så många gånger förr när Serbien och serber är i fråga, vilseleder och tiger ihjäl sig till tystnad.

(RTS, “Mediji u regionu o istorijskom uspehu srpskih fudbalera”, Lördag 20 juni, 2015)

Känslan, befogenhet att avgörande ögonblick, den största framgången i historien om serbiska fotboll … Dessa och liknande rubriker medier i regionen rapporterade om att vinna titlar serbiska spelare ålder till 20 år. Serberna har vunnit populära “Mundijalito” och så slutade den flera veckor i Nya Zeeland.

Zagrebs Večernji list påpekade att Brasilien föll efter extra tid, vilket gör landslaget Serbien organiserade en sensation som knappast någon kunde hoppas på innan turneringen.

Som nämnts, valt Veljko Punović visade några nonclassical för serbiska mentalitet, men mentaliteten i denna region – befogenhet att avgörande ögonblick.

“Brasilien dominerade, men inte för mycket, serberna stor stående på marken och väntade på sin chans …”, den Večernji list. (RTS, “Mediji u regionu o istorijskom uspehu srpskih fudbalera”, Lördag 20 juni, 2015)

Portal säger index.hr att serbiska spelare i det svåraste sättet att bli mästare i världen i tio dagar, fyra gånger de vunnit på extra tid eller på straffar.

Framför Uruguay, Mali och Mexiko, serberna vann första plats, och deras otroliga marsch varade från början till slutet av knockout etapper, skriver index.hr, erinrar den otroliga straffserie som antogs i kvartsfinalen seger över USA.

Radio-TV Republiken Srpska skriver att den serbiska ungdomar till den största framgång i historien om serbiska fotbollsmål kom Staniša Mandić i 70:e minuten och Nemanja Maksimović i 118:e.

Matchen sågs både bra spelutbud, enligt Radio Television Montenegro, med många möjligheter framför båda målen, men nyanserna och lite tur är överviktiga undan Paunovićs “örnfåglar” som välförtjänt ockuperade tronen i världen.

Slovenska Delo skriver att detta är den största framgången för serbiska landslaget sedan Serbien är ett självständigt land. (RTS, “Mediji u regionu o istorijskom uspehu srpskih fudbalera”, Lördag 20 juni, 2015)

Men vad rapporterade svenska medier då om den här serbiska fotbollsframgången? Ytterst lite eller ingenting alls, kan man, tyvärr, konstatera. Det är ytterst bedrövligt med tanke på att drygt 120 000 svenskserber bor i Sverige, och att utelämna en sådan världseuropeisk nyhet är att visa vanvördnad och skymf mot ens egen befolkning!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Rysslands svar till Pentagon med anledning av dess planerade omplaceringar av vapenarsenaler i Östra Europa: “Vi kommer att hämnas USA!”

I första hand kommer att stärkas av en grupp armé längs den västra gränsen till Ryssland, bland annat bildandet av den nya tanken, artilleri och luft enheter (Planeta; Kurir, 2015/06/16)

Moskva – samordnare Administration generalinspektör för det ryska försvarsdepartementet, General Yuri Jakubov reagerade starkt på tillkännagivandet att Pentagon anser att i Europa distribuera tunga vapen och så många som 5 000 av dess soldater.

Jakubov påpekade att det var den mest aggressiva handling av amerikanska och Nato sedan slutet av det kalla kriget och att den ryska federationen, svår hämnd.

– Ryssland skulle ha något annat val än att stärka sina styrkor och resurser i den strategiska inriktningen i väst. I första hand kommer att stärkas av en grupp armé längs den västra gränsen till Ryssland, bland annat bildandet av den nya tanken, artilleri och luft enheter – betonade han.

Å andra sidan vägrade Kreml att kommentera anklagelserna från Pentagon så länge som Washington inte utfärdar ett officiellt uttalande i frågan.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

“Den militära balansen i världen är nu äntligen etablerad”

“Den militära balansen i världen är nu äntligen etablerad i och med Rysslands närvaro. EU och USA kan fortfarande inte tro sina ögon och på realiteten. De ska dock vara glada att allt ändar här, och att de inte tvingas betala också för tidigare räkningar!”

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Malmö, 2020-02-23

Lägg ned ESC – allt för att värna sig mot kommersialiserad Conchitateve samt svenska massmediers allt hätskare raljeranden, ironiseranden och spottloskor!

”Det har till och med pratats om att bojkotta tävlingen nästa år om Ryssland vinner, i flera delegationer inklusive den svenska enligt uppgifter.”, skriver Expressen-reportern Therese Färsjö. (”Måns Zelmerlöws känga mot Ryssland”, Therese Färsjö, Expressen, Söndag 24 maj 2015)

Men det framgår inte i Färsjös artikel om det på samma sätt har förts liknande resonemang om att bojkotta Israel från framtida medverkan i ESC på grund av dess etniska rensningens-politik, något som många FN-rapportörer och människorättsorganisationer vittnar om. Detta är viktig information som Färsjö undanröjt, medvetet eller omedvetet, och som hade kunnat balansera upp artikelns trovärdighet.

Exempelvis John Dugard, FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i de ockuperade palestinska territorierna, har utfärdat ”en skarpt kritisk rapport om Israels mänskliga rättigheter i fråga om dess behandling av palestinierna i det ockuperade Palestina”. (”UN Rapporteur compares Israel to Apartheid South Africa”, John Dugard, The Electronic Intifada, 27 February 2007) Denna rapport hade Färsjö kunnat använda sig av för att påminna världen om Israels apartheidpolitik, och därmed visa sin journalistiska självständighet och opartiskhet. Men icke, sa Nicke!

Varför en blidkande försoningspolitik gentemot ett lands brott mot mänskliga rättigheter och ett annats på en ständig bojkotts- och utpressningsvågskål? Väst använder sig utan tvekan av illvilliga avsikter och tvestandarder för Öst. Men, tänk om Öst skulle införa samma tvestandardspolitik gentemot Väst? Då skulle det inte ta så lång tid innan västeuropéerna gick på knäna för gott. Och det är precis detta scenario som kan komma att ske om Väst inte tar sitt förnuft till fånga.

Enligt många profetior nalkas mörkare tider för Europa och USA. Den västerländska civilisationens dagar är sålunda räknade; det kommer svåra torkdagar för USA där befolkningen inte kommer att ha mat och vätska för dagen. Det enda som kommer att serveras ute på restaurangerna och säljas i matbutikerna är rysk borsjtj, men folk kommer inte att kunna betala för sig.

Therese Färsjö raljerar och ironiserar på Rysslands och det ryska folkets bekostnad vad gäller dess nuvarande och framtida medverkan i ESC. Detta är dålig stil. Journalistik går ut på att man ska informera och rapportera om olika skeenden ute i världen ”i en god journalistisk anda” och inte som nu att politisera, intrigera, smida ränker, sammansvärja, stämpla, konspirera, smussla, piska upp, sätta dit och hämnas. Det är sandlådefasoner och inte värdigt en renommerad tidning som Expressen. Vad har ESC med politik att göra? Det är två skilda begrepp!

Måns Zelmerlöw är en självgod person och tror att hans musik är världsbäst. Hans bidrag blev emellertid nästan diskvalificerat på grund av misstankar om plagiat. Det står fortfarande oklart om han gjort sig skyldig till otillåtlig plagiat eller inte. Hans bidrag skulle under alla omständigheter inte ha fått grönt ljus förrän alla misstankar lyfts bort. Vidare Zelmerlöws uttalanden om Rysslands anti-gay lagar får stå för honom själv, men är oacceptabla i sådana här evenemang. Hade han kläckt dessa tankar utanför dess ramar hade ingen brytt sig.

Om man idag ska läsa en insiktsfull och välgrundad artikel får man leta med ljus och lykta. Tyvärr finns de allra flesta inte att beskåda på stora tidningssajters hemsidor, utan det är snarare på privatpersoners enkla bloggsidor där man hittar guldkornen – huruvida jag kan räkna mina egna textalster dit får framtiden utsäga. Detta är absolut inte rätt, att stora tidningar såsom Expressen, Sydsvenska Dagbladet med flera tidningar får miljoner i presstöd för att raljera och vinkla och inte göra sitt professionella arbete, medan andra som bloggar och skriver helhjärtat på sin fritid aldrig får det moralisk-ekonomiska credit de är värda. Detta är hyckleri av värsta sorten och bäddar inte väl för framtidens svenska journalistik!

Lägg ned ESC! Det vore det bästa att göra, allt för att värna sig mot kommersialiserad Conchitateve samt svenska massmediers allt hätskare raljeranden, ironiseranden och spottloskor om medtävlarna och deras värdländer!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

SKANDALÖST: Sydsvenska Dagbladet gjorde en kartografisk tabbe!

“Makedonien befinner sig i sin värsta kris sedan det korta inbördeskriget 2001. En kris som antingen kan innebära ännu en revolution i Östeuropa, eller också en etnisk konflikt. Eller ingetdera. Ett litet land utan kust, inklämt mellan Kosovo, Bulgarien, Grekland och Albanien. Ett land, menar många av dess unga invånare, utan framtid. (…)” (“Makedonien vid skiljevägen”, Andreas Norman, Sydsvenska Dagbladet, Söndag 17 maj 2015)

Sydsvenska Dagbladet lägger sig platt för de muslimsk-fundamentalistiska krafterna och rösterna ute i världen. Så även är fallet i Makedonien, Bosnien och Kosovo vars allt mer extrema och radikaliserade minoritetsrepresentanter, under wahhabitiskt inflytande och saudisk sponsring, strävar efter ett upprättande av ett Storalbanien på bekostnad av grannländers, och då i synnerhet serbiska, territorier.

Svenska så kallade Balkan- och Östeuropakännare tycks ligga lågt på sparlågeenergi nu, jämfört med tidigare års konflikter i Serbien, Ryssland med omnejd då man lade in sina högväxlar och sin propagandaarsenal på att bastunera ut antislavisk desinformation.

Genom att utelämna kännedom om bakgrunden till konflikten i Makedonien och framför allt Serbiens nyckelroll på Balkan blir rapporteringen därifrån också ytterst missvisande och dilettantisk, då landet historiskt sett alltid varit en del av det Serbiska riket. Den schismatiska, autokefala makedoniska kyrkans hållning är även den en bidragande faktor till de eskalerande oroligheterna i Makedonien, som brutit sig loss från den Serbisk-ortodoxa kyrkans överhöghet samtidigt som den understött den makedoniska regeringens inskränkningar i grundlagen, begränsningar av de medborgerliga rättigheterna samt övriga samfunds trosutövningar i landet. Om detta tillstånd har svenska medier, och framför allt Sydsvenska Dagbladet, utelämnat helt och hållet i sina rapporteringar.

I stället går Sydsvenska Dagbladets reportrar, med Andreas Norman i spetsen, och raljerar, kaotiserar och konspirerar utan att förankra skeenden i Makedonien till kulturhistorisk bakgrund, etnogeografisk beskrivning, socioekonomisk situation, språkpolitiska förhållanden, dess möjligheter och begränsningar.

Tanken med reportaget var väl att det skulle spegla den rådande situationen i landet ur olika aspekter, men detta har inte skribenten lyckats med på långa vägar på grund av olika faktorer.

För det första undanröjer Norman väsentlig information, bland annat genom att utelämna kartografiska uppgifter om Makedoniens norra, och viktigaste, granne – d.v.s. Serbien. Att utelämna Serbien från Europakartan är sålunda ett utopiskt och revisionistiskt tänk och någonting som Maria Leissner, Folkpartiets partiledare mellan åren 1995 och 1997, försökte lansera genom att likna det med “ett svart hål”.

För det andra konspirerar Norman på högvarv med lösryckta indicier och insinuationer från den makedoniska vardagen. Han citerar således inte en enda militärexpert på plats. Miroslav Lazanski, som är Balkans mest erfarne och anlitade Balkanexpert och militäranalytiker hade kunnat vara ett ypperligt stöd till Normans reportage om Makedonien. Norman politiserar och utpekar “den korrupta regimen i Makedonien” som odemokratisk och orsaken till oroshärdarna i Kumanovo med omnejd med indirekta anspelningar på en diktaturregim av tidigare skådat slag. Detta sammanträffar väl med Förbundsrepubliken Jugoslaviens, tillika Serbiens, f.d. president Slobodan Miloševićs era, där västmedier, däribland SDS med flera andra inhemska medier, gjorde sitt yttersta för att svartmåla, ironisera och satanisera för att till slut få honom avsatt och bortförd till Haagtribunalen.

Som trogen SDS-läsare har man höga förväntningar på dess texters språkliga och innehållsliga kvaliteter, och så med författaren Andreas Normans så kallade reportage från Makedonien. Man förväntar sig ett journalistiskt djupdyk, en väl avvägd, balanserad och analytiskt resonerande artikel om de bakomliggande orsakerna, men likaså följderna, till Makedoniens mångåriga politiska oreda efter utbrytandet från Serbien.

Man blir oftast oerhört besviken och less, då Sydsvenska Dagbladets ledarskribenter, reportrar och journalister hårdvinklar, undanhåller och röjer information från allmänheten. Många gånger ger de sig allt för lättvindigt in i långa utlägg och tvivelaktiga spekulationer kring frågor som de inte är tillräckligt insatta i. De ska på kort tid skriva ihop något hopkok, så det kan lätt hänt bli misstolkningar utan någon egentlig förankring till fakta av olika slag. Språkförbistringen är sålunda en viktig faktor till svenska journalisters oförmåga att möta journalistikens allt större krav på exakthet, opartiskhet och god journalistisk sed. Det stora ointresset bland många journalister och nyhetsfolk att gå till botten med Östeuropa- och Balkanfrågor är en annan bidragande faktor.

Jag vet inte hur många språk Norman talar, men något av de serbokroatiska språken torde han väl känna till för att hans reportage från Balkan ska bli trovärdiga och kvalitetssäkrade. Att ge sig ut i vida världen som frilansande reporter är kanske en önskedröm för många, men att för den skull ge sig i kast med hastverksliknande extraknäcksarbeten är varken försvarbart eller hållbart i längden. Journalistik är när man brinner för det skrivna ordets existens och är beredd att offra sin själ och sitt liv för det och inte, som nu, att prestera billiga marknadsföringspoäng. Om Norman hade brunnit för Balkan hade hans reportage genomsyrats av denna passion, men i stället blev det ett enda stort och skandalöst pladask!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

EU och Väst använder sig av tvestandarder för Balkan

Om Serbien hade stött terroraktioner begångna av serbiska minoriteter i grannländerna, skulle det få sanktioner inom 24 timmar och även bli utsatt för bombningar i värsta fall. Vad skulle Albanien och Kosovo få? De skulle sannerligen få hjälp med att genomföra projektet med ett “Storalbanien” från det omtänksamma Internationella samfundet.

Om terroristerna hade lyckats med sina avsikter, då skulle ingen ha fördömt det hela – allt skulle vara frid och fröjd ur Västs ögon. Men eftersom dessa, tyvärr, krossats med ett alltför högt pris, närmare precist åtta dödade poliser, kommer man nu att hota makedonierna och gjuta än mer olja på elden samt förpesta det politiska läget.

Man kommer att leta efter en förevändning och anledning – och enligt dem är det “den rådande politiska situationen i landet” som lett till att dessa fundamentalister och terrorister, som Sveriges Television (SVT) anmärkningsvärt kallar för “motståndare”, anlänt från angränsande Kosovo för att “lösa” den politiska situationen åt makedonierna.

Inom kort!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Analytikerna är överens – Lazanski: Det var på grund av den tilltänkta turkiska gasledningen som framkallade krig, Makedonien var det enklaste landet att få att svaja!

Analytikerna är överens. Den serbiske militärexperten Miroslav Lazanski hävdar att det var den tilltänkta turkiska gasledningen som framkallade krig i Makedonien, det var det enklaste landet att få att svaja!

Makedonien är den svagaste länken i den framtida gasledningen. Detta land är lättast att få att svaja.

Efter en rad väpnade incidenter i Makedonien och albanska upproret gömmer sin avsikt att förhindra byggandet av rysk gasledning turkiska ström, sade militäranalytikern Miroslav Lazanski.

Han sade att Makedonien är den mest lämpliga platsen att skära rörledningen, som Ryssland meddelade efter att ha sjunkit med South Stream, och förhindra dess konstruktion.
– Makedonien är den svagaste länken i det ottomanska gasflödet, som måste gå genom Ryssland, Turkiet, Grekland, Makedonien, Serbien och Ungern. Här är det lättast att skära. Turkar ger Tsipras kommer troligen att ge Serbien kommer att ge eftersom de kommer att tjäna mer från detta än den väg som gick genom Bulgarien, Orbán kommer att ge dig, och det du rysk gas i Österrike. Hur man skär? Det är lättast att svänga Makedonien – sade Lazanski.

Och fakulteten säkerhets professor Zoran Dragišić inte utesluta denna möjlighet.
– Mer alternativ i spelet, men jag skulle inte utesluta möjligheten att oron i Makedonien i samband med den aviserade byggandet av den turkiska ström – säger Dragišić.

Branko Radun säger att det finns en eventualitet att ta hänsyn till, och det är att konflikterna i Makedonien skulle kunna associeras till det aviserade byggandet av den turkiska gasledningen, som det är tänkt att den ska passera genom landet.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Bakdörrspolitik och dubbelmoral

“Det behövs tydligare regler för svensk vapenexport. Men de som hoppas på entydiga regler lär bli besvikna.” (Sydsvenska Dagbladet/ Opinion, “Inte så lättstoppat”, Fredag 8 maj 2015)

I huvudledaren “Inte så lättstoppat” lägger sig Sydsvenskans ledarredaktion platt kring regler för vapenexporten. I stället för att sätta ned foten och ifrågasätta Sveriges allt aggressivare krigsmaterielexport till länder i krig, diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter lägger man energi på att rättfärdiga vapenföretagens skumraskaffärer.

Sydsvenskan har gjort ett markant felstamp och ställt sig de facto på krigshökarnas sida. I stället för att bidra till världsfredens symbios och hållbara utveckling raljerar och insinuerar man friskt samt minimaliserar och ifrågasätter fredsorganisationers, såsom Svenska freds- och skiljedomsföreningens, betydelse i världen.

Men vem är Sydsvenskans ledarredaktion och dess politiska chefredaktör Heidi Avellan som ska mästra andra? Har de gått en militärekonomisk utbildning för att de överhuvudtaget ska kunna bilda sig en uppfattning i ämnet i fråga? Att framhäva något så imbecillt och ohållbart som att: “Den svenska försvarsindustrin är viktig för ekonomin, ger jobb åt omkring 20 000 människor och gav 8 miljarder kronor i exportintäkter under 2014”, är ytterst ogenomtänkt, “häpnadsväckande” och “helt otroligt” – precis som Svenska freds ordförande Anna Ek säger. (Sydsvenska Dagbladet/ Opinion, “Inte så lättstoppat”, Fredag 8 maj 2015)

Nej, Heidi och kompani! Vi kan lika gärna skrota den svenska vapenindustrin, för den ger varken något nämnvärt klirr i statskassan eller väderbeständiga och kvalitativa krigsmateriel. Tvärt om har vapenleveranserna brottats och kantats av en rad olika såpaaffärer och leveransproblem. Den svenska krigsindustrin är således dömd att misslyckas. Alfred Nobels upptäckt av krutet var en genialisk upptäckt, men den kom att missbrukas och användas politiskt.

Tanken var sålunda inte att Nobels krut skulle användas i granatmattor och klusterbomber för att decimera befolkningarna på jorden, såsom det skedde under Balkankrigen, den arabiska våren i Nordafrika, i Mellanöstern, Afrika bland övriga länder och kontinenter. Trenden är mer än tydlig: svenska krigsmateriel och bomber säljs på löpande band ute i världen för att döda och lemlästa människor med – och det till Sydsvenskans absoluta gillande.

Sydsvenskans ledarredaktion tycks inte vara intresserad av att skapa världsfred i dess rätta bemärkelse utan i stället önskar man öppna bakdörrarna på glänt, där man smusslar med formuleringarna i regelverket samt bereder vägen för nya infallsvinklar och “undantagsfall där Sverige av säkerhetspolitiska skäl kan ha anledning att förse även en odemokratisk stat med krigsmateriel. En bakdörr kan därför behövas.” (Sydsvenska Dagbladet/ Opinion, “Inte så lättstoppat”, Fredag 8 maj 2015)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Gorbatjov: “Underlåtenhet att åka till Moskva respektlöst gentemot folken i SSSR!”

Tidigare sovjetiska presidenten Michail Gorbatjov har sagt att vägran västerländska ledare att delta i firandet av 70-årsdagen av segern över fascismen i Moskva inte respekterar folken i det forna Sovjetunionen.

Tidigare Sovjet president Michail Gorbatjov berättade Interfax att frånvaron av vissa västerländska ledare i Moskva den 9 maj är respektlöst för folket i det forna Sovjetunionen, rapporterar Beta.

“Ignorera möjlighet att visa relation till kampen mot fascismen, som leds av Sovjetunionen är respektlöst mot de människor som har haft uppoffringar enorma. Det är en bristande respekt för det gränslösa mod”, sade Gorbatjov. (“Gorbačov: Nedolazak u Moskvu nepoštovanje naroda SSSR-a“, RTS, Torsdag 7 maj, 2015)

Han säger att utan Ryssland var det omöjligt att besegra fascismen och det är oklart var han skulle sluta.

“Om vissa politiker inte förstår det, är att deras problem, men jag är övertygad om att världens folk att förstå”, sade Gorbatjov.

“Det är amerikaner, och det finns USA:s regering. De amerikanska myndigheterna lösa sina ideologiska och politiska uppgifter och förklarar därmed deras frånvaro i Moskva för ceremonin,” före detta sovjetiska ledare. (“Gorbačov: Nedolazak u Moskvu nepoštovanje naroda SSSR-a“, RTS, Torsdag 7 maj, 2015)

Det uppskattas att Tysklands förbundskansler Angela Merkel vägrade att komma den 9 maj i Moskva under stark press från Washington.

Gorbatjov anser att den tyska förbundskanslern, som kommer anlända till Moskva den 10 maj, inte kunde helt och hållet avböja besöket.

“Angela Merkel kunde inte komma och betala sina avseenden sovjetfolket i kampen mot fascismen Dess ställning är väl känt. – Det är antifascister”, sade Gorbatjov. (“Gorbačov: Nedolazak u Moskvu nepoštovanje naroda SSSR-a“, RTS, Torsdag 7 maj, 2015)

Angela Merkel kommer att anlända till Moskva den 10 maj, dagen efter segerparaden, när det kommer att föra samtal med president Vladimir Putin. Merkel har tidigare sagt att “oavsett de djupa meningsskiljaktigheter, bland annat Ukraina,” för det är mycket viktigt att tillsammans med Rysslands president lade en krans vid graven av den okände soldatens, för att hedra de miljontals dödades under andra världskriget.

Vem kommer att hylla de ryska soldaterna, Och det ryska folket som dog i kampen mot fascismen, visar sin respekt för offren, som inte går av politiska skäl, visar sin själviskhet, arrogans och förakt för mänskligheten. Ryssland har alltid varit ett stolt land, kommer att överleva och fortfarande vad det är, utan närvaro av amerikanska och de som vägrar att delta i firandet av 70 år av befrielsen från fascismen.

Gorbatjov har till slut insett hur de lurade av dem för vilka han trodde respekterade avtalet. Det borde verkligen inte vara så, är Nej, jag är ledsen att han var på väg att Gorbatjov förekommer sällan och visar offentligt, och säkerligen skulle ha mycket att säga. De har det värderas och respekteras och Nobelpriset gav honom endast i den mån han uppfyllde deras krav och önskemål.

Nu när det finns (så jag antar att normal yttrande) om krisen över Ukraina och Krim, om sanktioner, om Putin, om att markera 70-årsdagen av befrielsen från fascismen, nu är han inte kalla det att en del av dess uppfattning. Nu är han inte längre till någon nytta. Denna fascistoida kvasipolitik genomskådar även ett litet barn! Länge leve Ryssland och dess sanna allierade!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Reaktion på Heidi Avellans artikel: “När ryska björnen sover räv”, publicerad i Sydsvenska Dagbladet från den 17 april 2015

Journalisten Heidi Avellan börjar sin raljerande artikel om Rysslands starke man, Vladimir Putin, med följande orden: “Han är inte en tung författare, men han har skrivit en viktig berättelse. Inte stor litteratur, men väl en beskrivning av en verklighet som är ohyggligare än dikten:
Bill Browder är Chicagosonen som ville göra skillnad och göra pengar. Han såg chansen när östblocket föll samman. (…) Om detta berättar Browder i Mitt krig mot Putin – den sanna historien om stora pengar, mord och en mans kamp för rättvisa.” (“När ryska björnen sover räv”, Sydsvenska Dagbladet, Fredag 17 april 2015)

Heidi Avellan och kompani på Sydsvenska Dagbladet glorifierar och prisar utländska massproducenter av lågbudgeterade författare och deras verk, på samma gång som de degraderar, ironiserar, stigmatiserar, raljerar och dumförklarar den inhemska kulturelitens författare och dess vänner av det skrivna och tryckta ordet – alla de som vågar emotstå mainstreammediers endimensionella lögner och propaganda.

Journalister gör sig ofta lustiga på andras bekostnad samt missbrukar sin ställning och makt för att manipulera med den allmänna opinionen. Ett otal samhällsindivider av olika de slag, såsom journalisten Annika Hamrud, författarna Christian Palme och Jens Lapidus, politikerna Lars Adaktusson (Kd) och Maria Leissner (Fp), freds- och konfliktforskarna Wilhelm Agrell och Örjan Sturesjö, reportageförfattaren Åsne Seierstad, Balkanhistorikern Sanimir Resić bland övriga, ser sin chans att leva och berika sig på andras olyckor.

Istället för att lägga allt för stor vikt vid världens kända och okända söner vore det mer fördelaktigt att lyfta fram våra egna söner och döttrar – som även de arbetar febrilt för att “göra skillnad”. Exempelvis jag själv ser mig som en enkel Malmöson som “vill göra skillnad” framför att göra egen vinning. Jag såg chansen när Västs moral och värderingar började rasa samman likt Pandoras ask. Om detta berättar jag i min bok Vladimir Putin – “the Tsar of the East”. (Vulkan, februari 2014. ISBN: 978-91-637-6573-5)

Bill Browder är “Chicagosonen” vars “krig mot Putin” Sydsvenska Dagbladet:s Heidi Avellan och likasinnade varmt ställer sig bakom. Men inte ett enda dyft om vad den andra sidan tycker och tänker i frågan. Exempelvis CNN:s grundare, Reese Schonfeld, som är 100 gånger mer känd än Browder är totalt okänd för Sydsvenska Dagbladet:s läsarskara. Vad denne Schonfeld säger om Putin omkullkastar och nakengör svenska massmediers antiryska hållning:

“Det förefaller mig som väst gång kämpar för att dela upp Ryssland från dess östra grannländer sätter allt större press på Putin som han kämpar för att behålla Rysslands inflytande i det området. Västvärlden är att dra nytta av nederlag en pro-ryska ukrainska ledare för att driva de tidigare sovjet borta från sina tidigare pro-ryska allierade. Putin agerar som någon politisk ledare bör, försöker bevara och skydda sitt land. Han kanske inte är en trevlig man, men han är definitivt inte djävulen att vi gör honom.” (“The Russians Are Not Coming II”, Reese Schonfeld, HUFF POST POLITICS/ THE BLOG, April 17, 2015 – www.huffingtonpost.com/)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA


__________________________________________________

Läs Reese Schonfelds läsvärda artikel i sin helhet på HUFF POST POLITICS/ THE BLOG (April 17, 2015):
http://www.huffingtonpost.com/reese-schonfeld/the-russians-are-not-comi_1_b_7072900.html

Svenska massmedia prioriterar Vatikanens “diplomatdiss” framför ortodoxt påskfirande

——— “Den Heliga elden” från Jerusalem har nått Sankt Savas tempel i Belgrad. ———

Svenska massmedia bojkottar årets ortodoxa påskfirande. Inte ett enda ord om de ortodoxa kristnas heligaste högtid. Istället väljer man att lägga allt krut på Vatikanens tysta “diplomatdiss” och homosexualitet. (“Tyst diplomatdiss från Vatikanen”, SVT-Text, Söndag 12 april) Mitt råd till svenska medier: Gud är stor, Gud är rättvis – frukta istället för att skymfa Guds vrede, innan det blir för sent!

”Den heliga elden” – även kallat ljusundret eller miraklet, i Jerusalem bygger på oförklarliga fenomen och utövas inte utanför den ortodoxa traditionen. Varje år på lördagen dagen innan den ortodoxa påsken sker sålunda ett mirakel i Kristi Uppståndelsekyrkan i Jerusalem.

Direkt från Kristi kyrkas grav i Jerusalem.

FÖR FÖRSTA GÅNGEN I SERBIEN: Holy Fire högtid hälsade på Sankt Savas tempel.

“Den Heliga elden” i Belgrad, Serbien, passerade en speciell resa från Tel Aviv.

BEVIS FÖR GUDS NÄRVARO: Holy Fire är en av de största underverk Herren.

Påskafton: Den heliga elden brann Jerusalem, kommer den heliga lågan i kväll till Belgrad.

FÖRSTA GÅNGEN i Belgrad: Holy Fire i Jerusalem ikväll anländer till Sankt Savas tempel.

FÖRDEL: “Den Heliga elden” anländer till Serbien i en lykta.

BELGRAD – På Påskafton för första gången i historien om Serbien i Belgrad kom “den Heliga elden” från Kristi Uppståndelsekyrkan i Jerusalem.

“Den Heliga elden” i Belgrad, Serbien, passerade en speciell resa från Tel Aviv.

Den Heliga elden eller “Holy Fire” symboliserar uppståndelsen av Herren Jesus Kristus, och föll på Påskafton (dagen före påsk) enligt den julianska kalendern. Man tror att lågan jag spontant kommer fram från graven av Kristus.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – ВАИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! (Kristus är återuppstånden – sanningsenligen återuppstånden)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Svenska mediers huvuduppgift: att felcitera, förvränga och manipulera

Svenska mediers lågbudgeterade nyhetsbevakning av skeenden i Ryssland är russofobisk, utpekande, drivande, raljerande, ironiserande och förlöjligande. Detta är under all kritik – som bara förvärrar de svensk-ryska relationerna. Vid ett ryskt anfall mot svenska intressen är det inte Ryssland och ryssarna man ska gå med kritiken och protestnoten utan till massmedia. Det är dessa besserwissrar och falska profeter som hädar i Guds namn och sår split mellan människor.

Inkompetenta nyhetsrapportörer och journalister felciterar, förvränger ord och manipulerar med verkligheten på löpande band. Den svenska befolkningen tycks vara så naiv och sväljer allt den ser och hör, något som f.d. finansminister (S) Kjell Olof Feldt uppmärksammade oss om redan på 1990-talet. Enligt honom räcker det att viska i öronen på svenskarna för att de ska tro på det som en sanning. Likaså media bastunerar ut sitt meddelande: “Ryssland är det största hotet i Europa”, “Putins erövringskrig”, “Putin är Hitler”, “Putin mot HBTQ-rörelsen”, “Putins samröre med den ryska maffian och undre världen”, och så vidare.

Svenska mediers lögner och avsiktliga felciteringar skapar missämja mellan folken, vilket i sin tur kan eskalera i ett regelrätt inbördeskrig på hemmaplan. Ryssland följer dock allting som skrivs och sägs i Sverige och vid eventuella framtida kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland skulle inte ryska missiler frångå svenska mål såsom tv- och tidningshusen samt radiomaster. Man kan fråga sig å vems vägnar svenska massmedia arbetar. Media ska vara granskande, opartiska och ojäviga, men istället väljer de allt oftare sida och den enkla vägen istället för att ta sitt ansvar.

“Fyra länder har avskaffat sanktionerna Ryssland

Ryssland eu stjärnor 788U växande missnöje med EU-sanktioner mot Moskva och piren är ett slags uppror som skulle ha varit i Grekland, Cypern, Ungern och Slovakien, enligt den brittiska tidningen Telegraph.

Den stela attityd Europa mot Grekland är ett strategiskt gåva som EU har beviljat Rysslands president Vladimir Putin på ett fat, och att han inte kommer att vägra, britt dagligen.

Bryssel med deras beteende, sköt jag den grekiska premiärministern Alexis Tsipras att omfamna Putin och Rysslands president själv sa att hans besök i Moskva “inte kunde ha kommit vid ett bättre tillfälle.”

Cipras från Moskva sade att Grekland är ett suveränt land med obestridlig rätt att använda sin geopolitiska roll.

EU:s sanktioner mot Ryssland går ut i juni månad 2015, det vill säga om dess 28 länder inte accepterar att förnya desamma.

Cipras har dock redan angett sitt motstånd mot detta, en möjlig grekisk veto mot sanktioner kommer att uppmuntra den ungerske premiärministern Viktor Orbán att ansluta sig till upproret.

Slovakien också långsamt lämnar det som en gång unikt (även disharmonisk) front i EU för att avskräcka Kreml från nya steg i Ukraina.

Bryssel skulle kunna leda in vända en ledamot, men inte mer motsträviga länder. EU blir maktlös inför sin egen interna “femte kolonn”, skriver den brittiska tidningen.

Onödigt att säga att det inte förnyas sanktioner vid en tidpunkt då Donbas fortfarande under kontroll av proryska styrkor satte iren av de amerikanska europeiska förbindelser, ytterligare försvagar Nato och vad som återstår av västerländska säkerhetsstrukturer. Allt fler störningar av ryskt militärflyg.

Passagerarflygplan vid södra och sydöstra Sveriges farvattenled varnas allt oftare för ryskt militärflyg i svenska massmedia. Men varför varnar man inte på samma sätt när amerikanska militärflyg kör där ? Hur kommer det sig att i det ena stunden är det helt i sin ordning att se mellan fingrarna på USA:s allt intensivare flygaktiviteter i Östersjön, men å andra sidan skylta med FN och ? “Det ryska flyget syns inte på de civila piloternas instrument”, men så är det väl också när amerikanska flyg kör utan transpondrarna påslagna. Väst använder tvåaktiga standarder för Ryssland och Serbien, men hur länge till ska detta få försiggå?

“Vi ser ett allvarligt flygsäkerhetsproblem som man måste göra något åt”, säger Lars-Eric Blad, som kallar sig “sakkunnig” vid Transportstyrelsen. Antingen är han okunnig eller dum på riktigt. Sverige behöver kompetenta människor på rätt plats, men som det är nu är det tvärtom. Just i orostider är det mer än nödvändigt att svenska myndigheter håller igen på brödluckan och uttalar sig neutralt i frågor som är av vikt för nationell säkerhet.

Dumdristiga människor har ingenting att göra i såkallade transportstyrelser, säkerhetspoliser, gränspoliser, underjordsverksamheter, bland övriga viktiga samhällsområden. Fel och uppsåt citera Putin! Ryssland kommer att svara med fulla mått!

Zabilaženje gemensamma rapporteringsregler i västerländska medier, i beskrivningen av Ryssland, som gränsar med öppnandet av jaktsäsongen. Med lite hjälp från västerländska tjänstemän, kan de citera Rysslands president Putin, med angivande av hans tal som aggressiv, men i själva verket han inte säga något liknande.

Under de senaste månaderna har observerats två “olyckor” när president Putin felciterad. Den första var när han “påstås” om Ukraina talade med en ton av erövring. Journalist från La Repubblica sade att Putin berättade då den dåvarande EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att “kan hålla Kiev i veckor.” “Skryt”, upptäcktes av europeiska tjänstemän vid ett möte i rådet, föll han snart i vattnet, efter Moskva sade att det skulle publicera en utskrift av hela intervjun att européerna medgav att orden ur sitt sammanhang.

EU erkänner att Putins kommentar om anstormningen på Maidan-torget i Kiev togs ur sitt sammanhang, när ska de svenska massmedierna göra samma sak?

Förmodligen ännu mer skandalöst Händelsen orsakade en före Polens utrikesminister Radoslaw Sikorski, som sade en politisk tidning som han hörde Putin föreslog 2008. Polens premiärminister Donald Tusk, att de två länderna dela Ukraina. Officiella organ, efter negativa reaktioner, både ryska och polska partiet, uppgav att Putin faktiskt aldrig gjort en sådan Hitlers plan tillade att de två tjänstemän inte är uppfyllda vid tidpunkten för de påstådda uttalandena.

Moskva tvivlar på att båda incidenterna dolda del av kampanjen mot Ryssland. “Jag tvivlar inte på att hela situationen är uppblåst och att detta i själva verket är en avsiktlig handling mot Ryssland”, sade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov för Channel Life sniffar.

Var det någon illvilja skriftligen några av våra västerländska kolleger, som översatt en del av innehållet i konfidentiella samtal vände feltolkning? Kanske en del människor har beslutat att visa sin lojalitet till sina utländska vänner, kör som föl framför oss själva och så förstärker den antiryska känslor i Europa, sade Lavrov.

Moskva kommer att fortsätta att svara på liknande händelser, som har avslöjat Barrosos beteende. “Jag tror att vi har hittat det bästa motgiftet – vi kommer omedelbart att berätta att vi är redo att tillkännage en fullständig utskrift av samtalet, eftersom det var med Barroso och andra personligheter,” sade Lavrov. “Vi har inget att dölja. Vissa saker är konfidentiella, men vi vill inte lägga oss i någons inre angelägenheter, och om detta ämne hänvisar vi filosofiskt”, tillade Lavrov.

Rysslands minister tillrättavisning följde några dagar efter en viktig tal av president Putin, när han anklagade USA för att destabilisera det globala politiska systemet, markera dess själviska och hycklande politik efter Sovjetunionen.

Lavrov har också varit ett offer för felaktiga citeringar under 2008, då Ryssland svarade på Georgiens attack mot Sydossetien, där de dödades där statione ryska fredsbevarare. Sedan den brittiska tidningen The Telegraph rapporterade att Lavrov svor i samtal med en massa yngre brittiska motsvarighet David Miliband, och påstås sa till honom: “Vem är du att hålla dina j …. lektioner”? Svära nekades både ministerier, och ryska och brittiska.

Finland har aktivt deltagit i Andra världskriget mot Ryssland och Sverige fram till slutet av kriget, och om neutral generöst levereras Namacku med järnmalm. Finland och Rumänien som dras från de sanktioner som följde henne som en förlorare länder. Samlingen ser vägen!

Vladimir Putins ”personliga sändebud” Sergej Markov säger något betänkningsvärt i Svenska Dagbladet, från den 8 juni 2014, att: “Fem, sex länder ligger i täten när det gäller russofobin i Europa: Sverige, Polen de baltiska länderna och Finland. I Sveriges och Polens fall kan rysshatet förklaras med gamla stormaktskomplex, i Lettlands och Estlands med att det har blivit ett politiskt instrument. Russofobin i Finland är däremot oförklarlig, Finland har ju bara vunnit ekonomiskt på handeln med Ryssland. Av allt att döma är det Sverige och de baltiska länderna som har påverkat Finland […]

Sergej Markov varnar för konsekvenserna om Ryssland trängs in i ett hörn, genom att konstatera: “Antisemitismen startade andra världskriget, russofobin kan starta ett tredje!”

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

En kalldusch för svenska massmedia: TIME: “Vladimir Putin världens inflytelserikaste ledare”

Den ryske ledaren erhöll 6,9 procent av rösterna, påven Franciskus fick 1,5, följt av Barack Obama, som ligger på elfte plats (!) med 1,4 procent av rösterna. (Tanjug – Kurir, 11.04.2015.)

NEW YORK – Rysslands president Vladimir Putin befann sig i första hand bland de världsledande i listan över mest inflytelserika personer, som släpptes i morse store Time, baserad på online-undersökningar av läsare.

Enligt de preliminära resultaten av den online-omröstning, fick den ryska ledaren 6,9 procent av rösterna. Franciskus fick 1,5 röster, följt av Barack Obama, som är på elfte plats med 1,4 procent av rösterna. Samtidigt Kinas president Xi Jinping och Tysklands förbundskansler Angela Merkel inte gjorde topp 20, eftersom de vann bara 0,9 procent av rösterna.

Slutligt resultat av den offentliga omröstningen kommer att publiceras på måndag, kommer ett urval av Time:s editor presenteras den 16 april.
Den veckotidningen Time publicerats sedan 1923, en lista över de 100 mest inflytelserika personer publicerats sedan 1999.

I november 2014 var Putin andra gången i rad och fann sig i toppen av listan över mest inflytelserika personer, utgiven av den amerikanska tidskriften Forbes.

Putin toppar år efter år rankinglistorna både på hemmaplan och världen runt, men hans popularitet tycks dalna och falna i Skandinavien. Här är det någonting som inte stämmer, för antingen är det så att skandinaverna har en genetisk predisposition för att se rött mot allt som är ryskt eller så har deras medier microchippat dem med lögner och farsägelser ända från barnsbenen. Varifrån denna odmrznost gentemot ryska ledare och allt som är ryskt?

Fredspristagaren Barack Obama dalnar i popularitet på grund av sin krigsföring i världen, men hans publicitet gör sig dock alltid påmind i svenska media. Av fem nyheter från USA är sålunda tre utav dem om Obamas såkallade krig mot terrorismen.

På samma gång har vi den nitlottlöse Vladimir Putin som tagit oproportionerligt mer initiativ för att bringa fred i världens alla hörn, bland annat genom att stärka Rysslands vacklande ekonomi, militära maktapparat och struktur, samhällspolitiska klimat, Trans-Ural-asiatiska samarbete, ryska naturgasledning Turkish Stream (till Balkan) bland övriga områden.

Rysslands fredsmedlanden i många oroshärdar ute i världen har alltid tagits med en nypa salt och västerländsk skepsis, medan USA:s cyniska “fredsmedlanden” gjort mer skada än nytta genom uppviglingar i Mellanöstern och Nordafrika, blodspillan och förstörelse av länders infrastruktur och ekonomier för flera decennier framåt.

Ryska fredsansträngningar globalt och ryskt initierat samarbete i Europa, såsom rysk-serbisk-grekiska-ungerska samarbetet, skapar välfärd och inte. USA:s militära upptrappning och uppsättning av militärbaser och missilsköldar i Östeuropa är en krigsförklaring till Ryssland. Ryska militära förband håller sig på ryskt territorium, medan Nato:s pansarvagnar skickas på godståg via Österrike till Ukraina. USA skapar sålunda en europeisk oreda och kaos världen över.

Varhelst där USA upprättar sina militära baser skapar man osämja folken emellan och otrygghet för flera generationer framåt. Och när amerikanska plan långt hemifrån signalspanar över Östersjön, så är det ryssarna som svenska massmedier anklagar istället. Detta förfarande är ytterst fegt. Man är en sorts förlängd arm till CIA, NSA och Pentagon. Då ryska plan, som till och med är på hemmaplan, flyger i internationellt luftrum kallar medierna det för “incidenter” och “ett hot mot världsfreden”.

Tyska, men även franska, underrättelsetjänster har gjort uttalanden om att de inte ser adekvat rysk närvaro i Ukraina såsom USA:s – som dominerar Nato:s styrkor i området. USA har de facto startat ett ekonomiskt krig, vilket i sig är en krigshandling mot Ryssland samt att det skapar en oöverskådlig militär upptrappning i Europa. Det är minst sagt ett hyckleri av oproportionerliga proportioner!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Ryssland är inte det största hotet mot säkerheten i Europa, utan Europa självt

Försvarsministrarna från Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island har pekat på Östersjön och norra delarna inspelade ökad militär och underrättelseverksamhet och att de är “ryska armén orsakar längs gränserna”. (“NORDIJSKE ZEMLJE: Rusija je najveća pretnja po bezbednost Evrope”, Kurir/ Planeta – Tanjug, 10.04.2015.)

OSLO – De nordiska länderna har kallat idag Ryssland det största hotet mot säkerheten i Europa och enades om att intensifiera samarbetet på försvarsområdet och större solidaritet med de baltiska staterna.

Försvarsministrarna från Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island är i ett gemensamt uttalande cirkulerade norska tidningen “Aftenposten” pekade på norra Europa måste vara beredda på eventuella kriser eller incidenter orsakade av Ryssland, rapporterar Reuters. (“NORDIJSKE ZEMLJE: Rusija je najveća pretnja po bezbednost Evrope”, Kurir/ Planeta – Tanjug, 10.04.2015.)

“Ryska ledarna har visat att de är villiga att genomföra i praktiken och effektiv användning av militära medel för att uppnå sina politiska mål, även om det innebär att bryta mot principerna i internationell rätt”, lyder uttalandet, vars autenticitet bekräftades av det norska försvarsministeriet.

“På Östersjön och våra nordliga områden registreras ökade militära och underrättelseverksamhet. Den ryska militären utmanar oss längs våra gränser, och Östersjön har varit ett par fall av brott mot gränsen”, betonade de nordiska ländernas ministrar. Ett gemensamt tillkännagivande under de närmaste dagarna kommer att publiceras som redaktionell cirkulerade tidningar alla nordiska länder. Finska, som gränsar till Ryssland, och Sverige är inte medlemmar i Nato, men intensivare samarbete med alliansen.

Detta gemensamma uttalandet är så klart en av de hårdaste svaret på åtgärder från Ryssland, som för ett år sedan fogat Krim halvön, vilket ledde till en ökning av spänningarna i Europa: “De ryska drag utgör en stor utmaning för säkerheten i Europa. Rysk propaganda och maktspelet bidrar siktning osämja mellan länder samt inom organisationer som Nato och EU”, varnade ministrar från de nordiska länderna. (“NORDIJSKE ZEMLJE: Rusija je najveća pretnja po bezbednost Evrope”, Kurir/ Planeta – Tanjug, 10.04.2015.)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Varifrån denna ingjutna svenska rädsla för “den ryska björnen”?

Det finns flera anledningar till varför människorna i Väst är obotligt rädda för den ryska björnen.
Att Västs ådror fryser till is på grund av att Rysslands starke president, Vladimir Vladimirovitj Putin, är en före detta KGB-agent som flyger plan och kör bil, sysslar med judo och har motorcykelgängets “Nattvargarnas” ledare som nära vän är bara ett axplock.

Putin är säkerligen en av de viktigaste ledarna i modern rysk historia, vilket är till stor del ansvarig för den status som hans land har i världen idag. Men före honom, var Ryssland ett av de största, farligaste och rikaste länderna i världen.
Förutom att vara en permanent medlem i FN:s säkerhetsråd, grundare av gemenskapen i Oberoende staters samvälde (OSS), säkerhetsalliansen CSTO och Shanghai Cooperation Organization, en av grundarna av ekonomisk organisation Briks är Ryssland i första hand en självständig militär och ekonomisk jätte, som är regelbundet “skamfläck” de ledande länderna i Väst.

Eftersom den rättsliga efterträdaren till det forna Sovjetunionen, Rysslands största territoriella land i världen (17 125 187 km²). Det sträcker sig över vidsträckta östra Europa och Asien, som täcker nästan dubbelt territorium de länder som är de viktigaste konkurrenterna på den “tron världsmakt ”, som Kina och USA.

Förutom den stora territorium Ryssland är ett land rikt på naturresurser, särskilt olja och gas, som är dess främsta export energi. Endast Sibirien, till den enorma vidden av vildmark och naturresurser, energi och råvaror kan “mata” hela världen. Men Sibirien har ännu att behärska och det kommer att vara bra, om inte avsett utmaning Ryssland på 21-talet.

När allt detta läggs och den kommande “marsch till Arktis, ” Rysslands rikedomar kommer bara att öka. Och det här är bara ett av de fakta som många stater i väst verkar nervös, eftersom det innebär att det i framtiden, vilket är i stort sett meddelar stora knappa resurser, de alltmer beroende av Ryssland. Dagens kris i Östeuropa, problemen kring byggandet av South Stream och oljepriserna störta är bara försök av vissa faktorer i Väst till “otänkbara” “förhindra framtida!

Ryssland är “farligt”, inte för att det går runt om i världen och införa “sina värderingar” till andra, utan för att när du är den största, fetaste, folk i allmänhet vill ha vad du har, och kommer att göra allt detta ska ske. En nuvarande position i västvärlden mot Ryssland säger allt.

Låt oss komma ihåg den senaste tidens diplomatiska “förfallit” USA:s förre utrikesminister Madeleine Albright, när hon sade att hon var “orättvist att Ryssland har så mycket utrymme och så många naturresurser medan andra länder i detta mycket saknas. I de områden i Sibirien och ryska Fjärran Östern, skulle det finnas platser och för många andra. ” Men den nuvarande Rysslands president Vladimir Putin på dessa och liknande “kommentarer” alltid passa bildligt, men mycket tydligt: ​​”Tacka gode Gud, att Ryssland inte är Irak!”

Men Albright var inte ensam om det. Även den berömda amerikanska statsvetaren polska ursprung Zbigniew Brzezinski, på vars teorier fortfarande bygger hela läran om USA:s utrikespolitik, sade en gång att “det inte räcker att bara slå ner på kommunismen och upplösningen av Sovjetunionen, eftersom den som har kontroll över den eurasiska plattan (” Hartland “) kommer att styra hela världen “, eftersom framtiden tillhör resurserna, inte krigen!

Till stor olycka Brzezinski och hela västvärlden, den största delen av “Heartland är” bara ligger i territoriet i det forna Sovjetunionen, dvs. Ryssland och OSS, samt framtida eurasiska unionen. Så det är ingen överraskning tid och energi att Putin investerar i att slutföra den planerade alliansen och Unionen. Eftersom dessa siffror i väst, ofta ockuperade eller höga politiska kontoret eller fungera som expertrådgivare från västerländska regeringar, Ryssland och vill förutse “jugoslaviska scenariot” i paketet med “arabiska våren”.

De vet att när den planerade utbyggnaden av den nya eurasiska unionen är klar kommer det att omfatta mer än 60 procent av världens gasleveranser och nästan 50 procent av oljereserver. Mineraltillgångar i den nya unionen kommer att bli den överlägset största av alla stater och allianser i världen, samt skogs- och flodresurser. Dessa är stora områden av orörd natur med täta skogar och olika arter av djur samt dricksvatten som redan anses “den dyraste livsmedels framtiden”.

Bumper hemland Ryssland idag är en stor och moderniserat den ryska armén, som från år till år, nå och överträffa de standarder som har gjorts innan armén av Sovjetunionen motståndaren med vem det var inte ett skämt.

Under ledning av president Putin, var de väpnade styrkorna i Ryssland utsätts för de största reformerna under de senaste 200 åren. Som sådan, där sedan 1992, då de var alla väpnade styrkor i f.d. Sovjetunionen på territoriet i den ryska socialistiska republiken placeras under kontroll av den nya ryska federationen.

När det kommer till de anhöriga till de väpnade styrkorna, bör den ryska armén få den senaste utrustning och vapen. Aviation, som alltid har varit på toppen av världen, har redan producerat flygplan av den femte generationen “stealth” egenskaper (T-50 Pak FA). Även under “Victory Parade 2015” kommer att presenteras och den senaste generationen av ryska stridsvagnar som heter “Armata”.

Och när det kommer till rymdteknik, har ryska ingenjörer alltid representerade toppen av världen. Den nya raketen för överföring av gods “Angar” har redan prövats med framgång under juli 2014 då han trädde i drift Ryssland kommer att vara i stånd att lansera alla typer av satelliter från sitt territorium, vilket kommer att få garanterad oberoende tillgång till rymden.

Slutligen finns det ryska kärnanläggningar, vars modernisering är också på god väg. Det senaste tillskottet till dessa krafter är interkontinentala missiler “Bulva”, som redan två gånger framgångsrikt lanserats från ryska atomubåtar.

Det är mer än uppenbart att den som ville styra “Heartland” eller åtminstone försöker tillämpa den praxis som “inneslutning” av rysk politisk och ekonomisk expansion, måste man komma ihåg att den “ryska björnen” beväpnade till tänderna, med ett starkt ledarskap och vilja genom historien, men förhindrades av liknande försök många erövrare!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

“EU-ländernas ovärdiga kampanj”

Moskva – Rysslands EU-ambassadör Vladimir Chizhov har fördömt aktionen att europeiska länder hade börjat på tröskeln till Segerdagen. Han sade att föraktliga kampanj gör ingen kredit till de politiker som står bakom den.

“Såvitt EU: s ledare, inbjudningar Dan gav dem seger över ordföranden för Europeiska unionens råd Donald Tusk och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. De gjorde inte ett officiellt svar, även om Tusk gjorde ett officiellt uttalande om detta tillfälle”, säger Chizhov. (“”Nedostojna kampanja zemalja EU””, Tanjug – B92.net, Ponedeljak 23.03.2015.)

Han tillade att vissa företrädare för EU förklarade sin vägran att komma den 9 maj i Moskva på Segerdagen parad tid du är upptagen märkning Europadagen på samma dag, men, som han sade en rysk diplomat, det gjorde inte stoppa dem innan de kommer till 10-årsfirandet av 60-årsdagen av segern över Nazityskland under andra världskriget.

“Det strategiska partnerskapet mellan Ryssland och EU, och dess restaurering är oundvikliga, men bara i ett annat format. Strukturen på vilken den är baserad har underlåtit att klara testet av den ukrainska krisen. Jag tror att vi ägna mer uppmärksamhet åt ämnet, men känsliga slagord”, sade Chizhov. (“”Nedostojna kampanja zemalja EU””, Tanjug – B92.net, Ponedeljak 23.03.2015.)

Tusk sade tidigare att det kommer att bli en parad, och kommer också att vara frånvarande och Storbritanniens premiärminister David Cameron, Frankrikes president François Hollande och Tysklands förbundskansler Angela Merkel, medan enligt den information om Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov bekräftade ankomsten av ordförandena för Tjeckien och Cypern, samt premiärministrarna i Slovakien och Grekland.

Sveriges statsminister, Stefan Löfven (S), har dock meddelat att han inte tänker närvara vid Rysslands 70-årsfirande av Segerdagen och andra världskrigets slut. (“Löfven avstår från ryskt firande”, SVD.se, Söndag 5 april 2015) Hans politiska ställningstagande har skadat sin politiska identitet och kommer således lämna djupa ärr efter sig i de rysk-svenska relationerna, som sålunda inte kommer att läkas på oöverskådlig tid!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Sverige minimerar ryskt firande av 70-årsdagen av andra världskrigets slut

Källa: TV4 TEXT, mån 06 Apr 2015. Foto: Bokhuset Dević.


Statsminister Stefan Löfven väljer att inte åka till Moskva för att delta i firandet av 70-årsdagen av andra världskrigets slut. “Orsaken är Rysslands agerande i Ukraina.” (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lofven-avstar-fran-ryskt-firande_4463023.svd)

Moskva – Listan över deltagare, särskilt frånvarande, vid en militärparad i Moskva den 9 maj, vittnar om graden av försämring av relationerna mellan Ryssland och väst, vilket är mindre än ett år tillsammans på stränderna i Normandie för att markera 70-årsdagen av landning av de allierade styrkorna i andra världskriget.

Kreml kan räkna med Kinas president Xi Jinping och ledaren för Nordkorea Kim Jong-Un, som blir den första officiella besök i utlandet. Förväntade och Greklands premiärminister Alexis Tsipras, Tjeckiens president Miloš Zeman, liksom tjänstemän från Indien, Sydafrika, Mongoliet, Vietnam, Kuba och Serbien.

Men Frankrikes president François Hollande och Storbritanniens premiärminister David Cameron uttryckte det klart att de inte kommer att komma till ceremonin. Inte heller kommer USA:s president Barack Obama att vara närvarande.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel avvisade också inbjudan, men hon diplomatiskt sagt att hon skulle komma till Moskva en dag senare, i syfte att nedlägga en krans. Polen kommer att organisera sitt eget firande. Av totalt 68 inbjudna världsledare, har 26 hittills svarat på samtalet.

“Ankomsten av västerländska ledare vid en militärparad i Moskva den 9 maj skulle betyda erkännandet av Kremls politik genom minnet av kriget”, säger hon till AFP politisk analytiker Lilja Shevtsova, B92. (“Zapad bojkotuje Putina i paradu”, Tanjug – Politika/ Svet, 25.03.2015.)

I andra världskriget, eller det stora fosterländska kriget, som han var känd i Sovjetunionen, dog 27 miljoner sovjetiska medborgare och seger i detta krig är en stor stolthet för Ryssland. Frågan om segern i andra världskriget är fortfarande en mycket känslig fråga för ryssarna. I januari bröt diplomatisk incident för att fira befrielsen av den nazistiska koncentrationslägret Auschwitz. Då sade den polske utrikesministern att lägret befriare var mestadels ukrainare, och inte medlemmar av Röda armén.

Även om han inte var vid ceremonin i Polen, sade Rysslands president Vladimir Putin vid den tidpunkt då detta var ett försök att minimera Rysslands roll i andra världskriget, som syftar till att “underminera makt och moraliska auktoritet” i Ryssland. Kreml med handen minimerar “frånvaro” av ledare den 9 maj, med argumentet att de flesta länder “inser en betydande roll i Sovjetunionen under hösten nazismen.” (“Zapad bojkotuje Putina i paradu”, Tanjug – Politika/ Svet, 25.03.2015.)

Ryssland, som varje år med pompa och ståt firade den dagen, meddelade i år att ceremonin kommer att bli ännu mer högtidlig. Cirka 2,5 miljoner fortfarande lever veteraner kommer att få en medalj, kommer en militärparad organiseras över hela landet i de flesta forna sovjetrepubliker.

Framför Kreml, där paraden soldater från 10 länder, kommer de ryska soldaterna bära sovjetiska uniformer från andra världskriget, och nästa kommer att vara den senaste militär utrustning i den ryska armén, som i hög grad moderniserats under senare år.

Fel i västerländska tjänstemän irriterar många i Ryssland som anser att det är respektlöst. “De (västerlänningar) tror att de kommer att straffa Ryssland genom att förneka 27 miljoner sovjeters död”, säger Vladimir Jevsejev, föreståndare för Centrum för statsvetenskap i Moskva.

“Det är vad Barack Obama kommer inte att komma, det är hans problem. Världens beror inte på hans goda vilja “, sade han i ett uttalande Jevsejev AFP. (“Zapad bojkotuje Putina i paradu”, Tanjug – Politika/ Svet, 25.03.2015.) Putin borde sålunda svara med samma gamla mynt och avböja att exempelvis närvara vid firandet av årsdagen av “D-dagen” i Normandie.

Sveriges statsminister, Stefan Löfven (S), har meddelat via sin pressekreterare att han inte tänker närvara vid Rysslands 70-årsfirande av andra världskrigets slut. (“Löfven avstår från ryskt firande”, SVD.se, Söndag 5 april 2015) Det är Löfvens problem, men genom sitt okloka ställningstagande och ovärdiga kampanj ställer han sig de facto på Nazi-kollaboratörernas och fascisternas sida. Hans politiska drag har skadat sin politiska identitet och kommer således lämna djupa ärr efter sig i de rysk-svenska relationerna, som inte kommer att läkas på oöverskådlig tid.

Löfven och kompani måste förstå att de statsmän i EU och Väst som skymfar och minimerar Moskvas militärparad på Segerdagen den 9 maj och uteblir från densamma kommer för alltid att betraktas som utbölingar och persona non grata i Ryssland, för att inte nämna alla de miljontals svenskar av slavisk/ vendisk börd som kommer att vända Löfven och S ryggen vid nästa valtillfälle!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Tjeckiens president Miloš Zeman bojkottar amerikanske ambassadören

Den amerikanske ambassadören i Prag, Andrew Schapiro, retade upp Tjeckiens president Miloš Zeman, eftersom han kritiserat honom för att han som en av få EU-ledare åker till Moskva och deltar i militärparaden den 9 maj.

“Jag är rädd att Hradčans slottsdörrar (presidentens residens) är stängda för ambassadören Schapiro efter den förklaringen”, sade Zeman i en intervju som publicerats av den tjeckiska onlinetidningen Parlamentní listy, rapporterar Beta. (“Zeman bojkotuje američkog ambasadora”, RTS.rs, Nedelja, 5. april 2015.)

USA:s ambassadör kritiserade nyligen Zeman i ett uttalande i den tjeckiska televisionen, eftersom denne, till skillnad från majoriteten av EU:s ledare, hade accepterat Rysslands president Vladimir Putins inbjudan att, på Segerdagen den 9 maj i Moskva , fira 70-årsdagen av andra världskrigets slut.

“Jag kan inte tänka mig att den tjeckiske ambassadören i Washington skulle råda en amerikansk president vart hen ska resa. Ingen ambassadör kommer jag sålunda låta lägga sig i mina planer för utlandsresor,” sa Zeman till Schapiro.

På grund av konflikten i Ukraina avböjde grannländernas statschefer, däribland Polens president Bronislaw Komorowski och Slovakiens president Andrej Kiska, inbjudan att delta i firandet av Segerdagen. 

På alla kritiska röster mot deltagandet i militärparaden svarar Zeman med att han åker till åminnelsefirandet i Moskva för att inte förolämpa minnet av de 150 000 soldater i sovjetiska Röda armén som dog i befrielsen av Tjeckoslovakien i slutet av andra världskriget.

“Jag åker inte dit på grund av militärparaden. Jag åker för att visa aktning för 150 000 dödade soldater — som ett uttryck för tacksamhet för att vi i det här landet inte behöver tala tyska som dess lydiga kollaboratörer, att vi inte behöver ropa ‘heil Hitler’,’heil Himmler’, ‘heil Göring’…”, framhävde Tjeckiens president i en reguljär intervju för radiostationen Frekvence 1. (“Zeman bojkotuje američkog ambasadora”, RTS.rs, Nedelja, 5. april 2015.)

Tjeckiens president erinrade då, att priset för segern över Hitlertyskland blev 20 miljoner människor — så några enstaka tanks på Röda torget i Moskva skulle inte störa honom nämnvärt.

För Parlamentní listy avböjde Zeman att kommentera den tjeckiska utrikespolitikens nya idékoncept som betecknar Ryssland som “en viktig destabilisator av säkerhetsuppbyggnaden i Europa”. (“Zeman bojkotuje američkog ambasadora”, RTS.rs, Nedelja, 5. april 2015.)

“Jag skulle framför allt vilja tillägga att i det idékonceptet också finns meningen att med Ryssland bör man upprätthålla och utveckla relationer, inte bara på kommersiell basis, utan också ett strategiskt partnerskap, i kampen mot den internationella terrorismen. Den idén lyfte annars även president Obama”, betonade Zeman. (“Zeman bojkotuje američkog ambasadora”, RTS.rs, Nedelja, 5. april 2015.)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Den nya världsordningens krig mot Ryssland är ett ödesdigert felsteg!

Krig på två fronter: Amerikaner och dess allierade har en plan för snabb förstörelse av Ryssland, som står i vägen för den nya världsordningens politik. Men Ryssland och dess allierades kärnvapenarsenaler står redo och kommer att svara adekvat på attackerna.

Det tredje världskriget, om den någonsin gör det, tydligen kommer att fortsätta tills förstörelse, som bara får pågå några timmar. Västvärlden är åter i krig mot Ryssland – det yttersta målet är att förstöra Rysslands militär, ekonomi och infrastruktur för all tid. USA och dess allierade överväger redan hur man ska neutralisera Rysslands nukleära potential, antyder många tekniska experter runt om i världen.

Stabschef för de ryska väpnade styrkorna, General Gerasimov, har de facto erkänt att Västvärlden är i krig med Ryssland: “Vi påminner om att Väst startade kriget 1949, inte Sovjetunionen. Det var inte USSR som skapade järnridån, utan Väst. USA skapade Nato 1949 och Warszawapakten skapades inte förrän sex år senare, 1955” – sade Gerasimov, indirekt anspelning på den nya verksamheten i pro-västerländska krafter.
Idag finns det olika rapporter som anför att USA på allvar förbereder sig för krig mot Ryssland, samtidigt som planerar att dra nytta av de tusentals kryssningsrobotar.

USA mot Jugoslavien och Irak dra nytta av mer än tusen missiler, vilket innebär att det är fullt möjligt. Dock måste de först utplaceras på flera ställen i Europa. Dessutom är det omöjligt att starta på en gång, vilket innebär att Ryssland och Kina kommer att svara adekvat på attacken. Amerikanerna skulle kunna dra nytta av dessa missiler och mycket skulle vara vunnet om de kunde neutralisera Rysslands nukleära potential, men där tycker jag att vi ska sluta och leka med tanken!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Malmös snurriga identitet

Turning Torso – Malmös snurriga identitet. Foto: Filip Lj. Dević och Bokhuset Dević, mars 2015.

“Sedan Turning Torso invigdes för tio år sedan har det blivit ett landmärke för Malmö. Nu vill Malmö stad bygga en gemensam identitet runt det skruvade tornet genom att uppföra så kallade “torso-statyer” på ett tjugotal platser runt om i staden.” (“Nu stärks den snurriga identiteten”, Lokaltidningen.se/ Malmö, Onsdag 1 april 2015, Vecka 14, Årgång 8)

Satsningen med torso-statyerna “beräknas kosta 40 miljoner kronor”. Zackarias Frank, stadsplanerare på Malmö stad, vill att “alla ska se sig som Malmöbor och då är Turning Torso en bra symbol att enas under”. Julia Lilja, marknadsförare för Malmö stad, tillägger härvid att “man nästa år planerar att integrera torson i Malmö stads logotyp”. (“Nu stärks den snurriga identiteten”, Lokaltidningen.se/ Malmö, Onsdag 1 april 2015, Vecka 14, Årgång 8)

Man slutar aldrig att förvånas i det här snurriga landet, som heter Sverige. Hur har man mage att överhuvudtaget föreslå något så idiotiskt som att uppföra “ett tjugotal” skräckinjagande torso-statyer runt om i Malmö! Förstår inte stadsplanerarna och marknadsförarna i Malmö stad att dessa tilltänkta skulpturella avbildningar skulle förfula och tillkonstla livet än mer för många i vårt samhälle. Och vem i hela norden skulle bli så himla fascinerad och full av vördnad inför dessa?

Istället för att slösa skattebetalarnas surt förvärvade pengar på sådant bronsskräp vore det mycket bättre om man investerade klokt i Malmös allt mer haltande sjukvård och skolor. Vårdpersonal och lärare förbrukas till det yttersta för att sedan bli kasserade på löpande band; många av dem går således med huvudena i väggen och hamnar förr eller senare i psykotraumatiska långtidssjukskrivningar som ett direkt resultat av exploateringens cyniska likställningspolitik.

Jag vet inte om torso-statyerna var menade som första aprilskämt eller inte. Det hör inte till saken, utan det som är alarmerande häri är att beslutsfattarna i Malmö stad överhuvudtaget vågar komma ut med sådant påkostat integrationsutspel i en tid då många Malmöbor lever under existensminimum saknandes mat och logi för dagen.

Och sedan måste man fråga sig i vems intresse det ligger att uppföra bålstatyer, så kallade torsoer*, i det en gång hedniska Norden? Vad har huvud-, arm- och benlösa bålar och överkroppar att göra med dagens Malmö? Ingenting, skulle man nog kunna hävda!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

____________________________________________________

*torso=staty utan huvud, armar och ben; något stympat eller ofullbordat.
KÄLLA: http://sv.wiktionary.org/wiki/torso

2015-04-04: Totalförmörkelse av “blodiga månen”

2015-04-04 inträffade en total månförmörkelse. Detta fenomen uppstår när solen, jorden och månen ligger i samma plan. Då satelliten får en rödaktig bländning, eftersom den går in i jordens skugga, vilket är anledningen till detta fenomen kallas ofta “Blodröd måne”.

Till skillnad från en solförmörkelse, som inträffade den 20 mars 2015, kunde månförmörkelsen ses över hela planeten – och då främst på den del av jorden där det var mörkt.

Förmörkelsen startade kl. 12.15 och pågick fram till 15.44. Förmörkelsen kunde ses i USA och i vissa regioner över Atlanten. Nästkommande totala månförmörkelse skedde den 28 september 2015.

En månförmörkelse är så spektakulära astronomiska fenomen i det förflutna ofta tolkats som ett dåligt tecken att tillkännager kollaps för ett skeende. Ett exempel på detta är den förmörkelse som inträffade den 22 maj under den turkiska belägringen av Konstantinopel år 1453, som slutade med stadens fall och kollapsen av det bysantinska riket. (Beta | 03.04.2015.)

Blodröd måne: Så här såg det ut förmörkelse som förebådade världens undergång. Medan den totala solförmörkelsen av jordens satellit astronom vid utlöst spänning plikt apokalyps tycker att det är bara ännu en anledning att köra en berättelse om världens ände och förverkligandet av mörka profetior.

Total Eclipse av jordens satellit, månen, som inträffade i dag, det var tydligt i hela Nordamerika. Det är denna händelse som betecknade början till tetrader, en sällsynt förekomst av fyra månförmörkelser, varav den andra följde i oktober, och två mer under 2015 (4/4, 28/9).

Ovanligt fenomen började i april en total månförmörkelse, vilket var synlig från Amerika samt Nya Zeeland och andra delar av Stilla havet. En månförmörkelse är resultatet av när jordens skugga faller på månen.

Men medan detta fenomen, forskare förväntar spänningen, tullen apokalyps tycker att det är bara ännu en anledning att köra berättelser om världens ände. Medan vissa förbereder för den sällsynta synen av en månförmörkelse, andra fruktar förverkligandet av bibliska profetior.

I sin bok Four Blood Moons (=De fyra blodiga månarna) skriver författaren John Hagee om stora förändringar och omvälvningar som kommer att följa efter denna händelse, och det nämndes att detta bara kommer att vara en lunar tetrader uppfyllelse av bibliska profetior.

– Före den stora Herrens dag, skall solen vändas i mörker och månen i blod – meddelar han i boken. (Telegraf.rs)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

___________________________________________________

Imam från Prizren chockar allmänheten: “Det fanns inga albaner i Kosovo, turkarna förde dit dem!”

Irfan Salihu, imam från Prizren, sade på en av sina föreläsningar att albanerna i Kosovo och Metohija letts dit av turkarna och således erhållit mark från dem.

Enligt Irfan Salihu var blott en procent av albanerna bosatta i Kosovo 1445. Turkarna ledde kosovoalbanerna dit och gav dem mark. (SRBIJA14: 39, 2015/03/04.)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Vaclav Klaus: “Ryssland inte skulden till konflikten i Ukraina!”

Tjeckiens förre president Vaclav Klaus har markerat konflikten i Ukraina för den största destabilisering av utrikespolitiken sedan hösten järnridån, men han påpekade också att det inte är Rysslands fel.

Klaus är en föreläsning om alleuropeiska gymnasiet i Bratislava sade att situationen i Ukraina är mycket deprimerande och det är den största utrikespolitiska destabiliseringen i det sista kvartsseklet, rapporterar Beta.

“För mig är debatten om situationen öster om oss inte en debatt om Ryssland, utan en debatt om Ukraina”, säger Klaus.

Skulden till den nuvarande krisen och konflikten i Ukraina är, enligt en bedömning av Tjeckiens förre president, Ukraina självt, eller det var inte framgångsrik i övergången till skillnad från andra postkommunistiska länder.

“Bland de postkommunistiska länderna är förmodligen den minst behärskar nödvändiga massiva steg -. Politisk, ekonomisk och social omvandling Det fanns ingenting åstad framgångsrikt”, säger Klaus.

Enligt Klaus uppfattning är Ukraina helt uppdelat land.

“Där lever två etniska grupper som inte umgås mycket. Landet är skört och fungerar inte. När man trycker lite så skört land från norr eller från söder, kommer hela falla sönder”, säger Klaus.

Tjeckiens president i Bratislava kritiserade EU, vilket, förutsatt nationalstaterna och överföra dem till Bryssel i processen för byråkratisering, kom till en återvändsgränd från vilken det tar bara en gång – tillbaka till traditionella värderingar.

“Jag förväntade mig inte en sådan nedgång i vikt idag men halvsuveräna länder som Tjeckien eller Slovakien, och jag förväntade mig inte en sådan dominerande ställning i Tyskland försökte tyskarna utan framgång att vinna två världskrig”, säger Vaclav Klaus.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Putin hotar Danmark med kärnvapen: “Ni blir ett legitimt mål om ni medverkar i Natos missilförsvarssköld!”

Jag är inte säker på att danskarna till fullo förstår konsekvenserna, men du kan gå med Danmark defensiv sköld under USA ledarskap, gör det, kommer de danska krigsfartygen vara legitima mål för ryska kärnvapenmissiler, sade Rysslands ambassadör Vladimir Putin Reuters.

Ryssland har återigen lett till en rad reaktioner på grund av sin retorik på Östersjön. Denna gång var det Danmark varnade för att dess fartyg ska vara legitima mål “möjlig kärnvapenattack om dessa länder deltar i Natos försvarssköld.

“Jag är inte säker på att danskarna till fullo förstår konsekvenserna, men du kan gå med Danmark defensiv sköld under USA ledarskap, gör det, kommer de danska krigsfartygen att vara legitima mål för ryska atomprojektiler” – varnar Rysslands ambassadör i Danmark, Mikhail Vanin, i ett debattinlägg i den lokala tidningen Jyllands-Posten och som citeras av Storbritanniens Daily Telegraph.

“Danmark i detta fall har blivit ett hot mot Ryssland. Det skulle vara mindre av fred, och förbindelser med Ryssland kommer att drabbas. Naturligtvis är beslutet upp till er. Jag vill bara påminna er om att er ekonomi och säkerhet drabbas. Samtidigt har Ryssland missiler som säkert skulle kunna bryta igenom som ett globalt försvarssystem” – tillade Vanin.

På inte så diplomatisk kanonad av ryska diplomater reagerade starkt Danmarks utrikesminister Martin Lidegaard, som är ambassadör sade prestanda “oacceptabel”.

“Om det verkligen sagt det, då det är oacceptabelt. Ryssland vet att Natos missilförsvar som inte är inriktad på Ryssland. Med Ryssland, oense vi om många frågor, men även samarbeta, till exempel i Arktis och det är viktigt att undvika upptrappning bland oss”, tillade han Danmarks utrikesminister.

Vanins uttalande annars, kom strax efter den danska armén utfärdade en rapport om närkontakt med ryska militära flygplan i danskt luftrum. I rapporten konstateras att den danska militära flygplan ökade 58 gånger under 2014 för att driva ut ryssarna, vilket är dubbelt fler än under 2012.

Ryska militära flygplan utan en vana att stänga av transpondern då nära väster om Östersjön som anses farlig manöver och civil luftfart, och samtidigt förhindrar identifiering av flygplanet om de inte har ett andra plan närmar piloten konstateras av våra egna ögon.

Dessutom kommer Vanins uttalande åtta månader efter Danmark meddelade sin medverkan i Natos försvarssköld. Köpenhamn har lovat att installera speciella radarsystem på en eller flera av sina fregatter som ska integreras i skölden.

Men den danske försvarsministern Nicolai Wammen på senare tid på att försöka blidka Moskva men har upprepade gånger förklarat att Köpenhamns flyttar inte är riktade mot Ryssland, utan mot de “misslyckade stater, terroristorganisationer och andra som har möjlighet att lansera missiler mot Europa och Förenta staterna”.

Ändå är den ryske ambassadören övertygad om att Nato försöker belägra sitt land. “Danmark är ett litet land med en liten armé. OK – ni är en del av Nato, men en mycket liten del. Moskva kommer inte gilla ert engagemang i försvarssystemet, eftersom vi inte kommer att gilla samma åtgärder i andra stater. Detta kommer att leda till en upptrappning av den redan spända situationen och göra saker bara värre”, sade ambassadören.

“Jag kan inte tänka mig en återgång till det kalla kriget; men det finns några som tror att Nato närmar sig den ryska gränsen och att stärka sin position. Det skapar en känsla av otrygghet i Ryssland”, säger xxx.

Vanin lär senare även ha sagt att Baltikum nyligen blivit ett av de minst förutsägbara områdena i världen. (PLANETA22: 50, 22.03.2015. Autor: Jutarnji.hr)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Gorbatjov: “Ingen kan göra någonting åt Ryssland – Väst har riktat in sig på Ukraina direkt efter Sovjetunionens kollaps!”

Den tidigare sovjetiske ledaren Michail Gorbatjov sade att de rör sig i västvärlden mot Ryssland, oavsett hur upprorisk, dömt att misslyckas.

Tidigare Sovjet president Michail Gorbatjov anser att rötterna till den ukrainska konflikten i upplösningen av Sovjetunionen och misslyckande perestrojkan och varnar för försök att lösa krisen genom militära medel. Michail Gorbatjov i hans kolumn Roskam Bissett skrev att de djupt rotade orsakerna till oron i uppsåtlig underlåtenhet perestrojka och oansvariga beslut av ledarna i Ryssland, Ukraina och Vitryssland i Bjelovjeskoj skogen, enligt Tanjug.

Gorbatjov syftade på ett avtal av den 8 december 1991 då Bjelovjeskoj i skogen beslut om upplösningen av det forna Sovjetunionen och Gorbatjov de facto berövas ordförandeskapet. Då ledarna för Vitryssland, Ukraina och Ryssland, Stanislaŭ Sjusjkevitj, Leonid Kravchuk och Boris Jeltsin förklarade den formella upplösningen av Sovjetunionen och bildandet av Oberoende staters samvälde (OSS), rapporterade Russia – USA Today.

Gorbatjovs kolumnen sade att flera år efter det att avtalet från 1991, ett test för Ukraina överväger att västländerna har börjat krypa in i euro-atlantiska samfundet öppet ignorerar intressen Ryssland. Gorbatjov sade att alla sidor var på en förlust på grund av dessa åtgärder eftersom det skapade en risk för ett nytt kallt krig, eller ens från ett riktigt krig.

Den tidigare sovjetiska ledare uppmanade alla inblandade att stoppa ömsesidiga anklagelser och stödja alla ansträngningar som syftar till lösning av krisen parter.
“Det finns ingen militär lösning på denna konflikt och vinnaren kommer att bli. Det är viktigt att stödja alla konstruktiva åtgärder och alla yttringar av en mer ansvarsfull strategi som kan leda till fred”, sade Gorbatjov.

Tidigare sovjetiska ledare påpekade också att åtgärderna i västländerna mot Ryssland, oavsett hur upprorisk, dömt att misslyckas.
“Försök att isolera Ryssland eller ignoreras, kommer det alltid att misslyckas. Jag är övertygad om att vårt land kommer att övervinna den nuvarande perioden av ekonomiska svårigheter”, sade Gorbatjov.

Gorbatjov hade tidigare framfört åsikten att den militära konflikten i Ukraina har sina rötter i det förhastade och tanklös upplösningen av Sovjetunionen. Det är en av hans idéer i sin senaste bok, “Efter Kreml”, som publicerades i december förra året, enligt RussiaUSA Today.

Gorbatjov påpekade också att ledarna för västländerna bör upphöra att dra Ukraina i Nato som resultaten av dessa försök bara vara ytterligare konfrontation med Ryssland och ytterligare upptrappning av konflikten. (Planeta, 20.03.2015., Agencija TANJUG och Kurir)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Konsten ska inte vara på bekostnad av andras svagheter

Dagens svenska konstnärer försöker med olika knep och tricks exploatera på fattiga människors bekostnad, vare sig det handlar om inlandet eller utlandet. En sann konstnär gör emellertid sin konst utan att profitera, åka snålskjuts eller ställa sig på alla fyra. Det finns sålunda kulturpengar att ansöka om från olika stipendier och fonder liksom från Kommunen och Statens kulturråd. Varför ska man engagera hela samhället för egna syften och egen vinnings skull?

Malmökonstnären Maria Eriksson har startat ett projekt “som ger utsatta människor möjlighet att tjäna pengar genom att sälja konstkort” och hoppas på så sätt att tiggare ska nappa på det “istället för att tigga”. “Det är bättre att sälja saker än att tigga”, menar hon och tillägger: “Jag tror att det är nedbrytande för en människa att tigga eftersom det nog kan leda till att man mer och mer blir som ett offer. (…) När jag ser alla dessa människor som tigger så gör det ont i magen.” (“Konsten ska göra hjärtat lättare”, Lokaltidningen.se/ Malmö, Årgång 8, Onsdag 11 mars 2015, Vecka 11)

Det gör så himla ont i magen på mig också, när jag ser hur empatilösa individer inte drar sig en sekund för att manipulera, exploatera och dra nytta av fattiga människors svagheter, känslor och underställning i det svenska samhället. Inte bara det att EU-migranter och tiggare ofta befinner sig i en underställning utan också att de är i beroendeställning.

Hur man än betraktar det hela, ur flera olika aspekter, hamnar konstnären i fråga i en jävig situation, det vill säga att hon förr eller senare får någon form av makt över de utsatta tiggarna, antingen för att de är i beroendeställning, fysiskt svagare eller inte kan skydda sig eller uttrycka sin vilja för att de, till exempel, lider av utanförskap, är sjuka (med åkommor såsom ångest, depression, alkoholism) eller har något sorts handikapp eller funktionsnedsättning.

Det bästa i det här fallet vore sålunda om konstnären hade sålt sina konstverk på egen hand och sedan gått till tiggarna eller till en kyrka i omnejden, exempelvis Serbisk-ortodoxa kyrkan i Malmö (med tanke på att många utav tiggarna är ortodoxt troende) – och skänkt en rejäl slant. Denna allmosegåva skulle under alla omständigheter komma bättre till hands än som nu – låta tiggarna flacka runt och marknadsföra konstnärens konstkort utan några som helst svenskkunskaper och lokal kännedom.

Till råga på allt krävs tillstånd för att bedriva bettleri och försäljning på allmän plats; och vad säger då att tiggarna skulle tas på största allvar? Folk och polispatruller skulle snarare vara dem hack i hälarna dag in och ut samt utsätta dem för trakasserier och reguljära kontroller. Nej, hjärtat skulle nog inte bli lättare av detta scenario och tillstånd – utan snarare tvärt om!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

______________________________________________
Serbisk-ortodoxa kyrkan i Malmö “St Kyrillos och Methodius” har följande webbadress:
http://www.crkva.se/start_sidan.htm

110 000 samlas i centrala Moskva för att fira Krims återförening

——- Putin sjunger den ryska hymnen: Rysslands president firar enandet av Krim! ——-

Putin sjunger nationalsången: President firar återföreningen. Han sade att folket förstår att Ryssland “är inte ett ord om Krim som en viktig territorium, även strategiskt, men miljontals ryssar, landsmän som behöver hjälp och stöd.

Moskva – Rysslands president Vladimir sade på onsdagen vid ett möte i Moskva, tillägnad årsdagen av annekteringen av Krim till Ryssland, ryssarna och ukrainarna är samma människor. Putin gick med hyllade sjunga på scen den ryska sången. Lyssna på hur det lät:

“För exakt ett år sedan det ryska folket visade otrolig patriotism stöd Krimljanima och Sevestopoljcima att återvända till infödda stränder”, sa Putin inför tiotusentals samlats vid ett rally, inte långt från Kreml.

Han sade att folket förstår att Ryssland “är inte ett ord om Krim som en viktig territorium, även strategiskt, men miljontals ryssar, landsmän som behöver hjälp och stöd.”

“Det handlar om våra historiska och andliga rötter, våra nationella rötter. Det är ett faktum som gör oss unika som ett folk och ett unikt, samlade nationen”, säger Putin, åtföljd av dånande ovationer.

“Jag har alltid trott att ryssarna och ukrainarna är samma folk, och så även nu tror jag det”, sade han.

Enligt polisens beräkningar, tillägnad stöd av Kreml rallyt deltog 110.000 personer, enligt beräkningar tiotusentals journalister.

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

“Fansen gillar inte Đoković, eftersom han är serbisk”

Novak Đoković senaste åren den dominerande aktören, har brutit ett flertal rekord, men det var inte nog med att publiken i många turneringar älskade det sätt som de upplevt Roger Federer eller Rafael Nadal.

En av de mest slående exemplen är finalen i US Open i New York när Đoković vann den tionde Grand Slamtiteln, men den amerikanska allmänheten listan stod inför Federer. Publiken på “Arthur Ashe” ofta passerat alla gränser för god smak, så frågan om varför Đoković inte är så populär bland fansen.

Specialized tennis portal “Tennis World USA” erbjuds flera svar, inklusive till Novak kommer från Serbien, som västvärlden har en dålig bild utav.

Skrivet av första noterade de positiva skäl till varför de ska heja på Đoković.

1. Hans livshistoria. Đoković överlevde kriget, han brukade slå bollar in i en vägg som är perforerad med kulor. Nole s tonåren inte var stor. Allt som hittills uppnåtts på grund av hans talang och stark vilja att lyckas.

2. Vänlighet. Đoković är en trevlig kille, många människor känner honom genom imitation, inte bara för sin tennis talang. Efter imitation Sharapova och Nadal, var han inbjuden av många TV-stationer runt om i världen, där det beskrivs som en showman som också vet hur man spelar tennis. Men nu är det annorlunda. När han tillfrågades 2014 för att imitera Nadal, sade han att imitation skada andra.

3. Familj. Đoković är ett exempel på detta. Han är gift med Jelena Ristić, hans longtime flickvän. Han har nu en son, och det är ännu starkare.

4. Livet out of bounds. Đoković var också en vinnare i detta område. Han stöds av UNICEF och utbildning av sina yngre landsmän genom sin stiftelse. Leva ett hälsosamt liv, talar många språk, engelska, italienska, lite franska, förstås … Nästan alla serbiska fans kan prata med honom på hans modersmål.

Dock kvarstår frågan om varför fansen i väst inte gillar Đoković.

Författarna listar fem skäl.

1. Nole är den spelare som bröt dominansen av Nadal och Federer. Många trodde att endast Roger inte kunde slå Rafa Nadal kan slå Federer. De var inte precis glada när deras “historiske fiende” Nole vann. Under perioden mellan 2005 och 2010, har tennisfans som stöds Rafa och Roger, som de gjorde och sponsorer.

2. Đoković kämpar ofta mot publiken. Mest slående var turneringarna i Madrid 2013 och US Open 2015. Du kanske märker att detta är ett specialfall när du spelar mot Nadal och Federer.

3. Đoković är serbisk. Det är ett löjligt skäl, men hans hemland kan vara en av anledningarna till att förklarar varför det inte finns så många supportrar som förtjänar att ha. Serbien har alltid haft ett rykte i Väst som ett upproriskt och våldsamt land.

4. Stilen tennis spel som inte är så “originell”. Människor som vet mycket om tennis vet att det är nästan omöjligt att spela som Novak. Hans bollar har fart, djup och många fördelar … Men han är inte spelar Nadal “banan” shot eller Federer “sabr”.

5. I början av sin karriär. Under 2007 och 2008, har Đoković har beskrivits som “kaxig” och “överskattad”. Dessutom har många människor inte glömma att Federer i Monte Carlo blåste Đoković boxning sitter hans tränare.

Slutligen frågar författaren sig om tennisvärlden väntar på Federers och Nadals pension till Đoković ökade antalet sina fans.

Men inte ett ord om Novak Đokovićs bragder i svenska massmedier, medier som lever sitt eget liv i en bubbla distanserade från verkligheten. I svenska mediers ögon tycks det blott vara Roger Federer som vinner tennismatcher. Oavsett om han vinner eller förlorar matcher är han konstant den store hjälten i svenska nyhetsuppslag. Det är skrattretande så in i Norden, men förklarar till viss del hur det svenska mediesystemet är uppbyggt!

Federer dyker upp med jämna mellanrum som ett oväntat kort och en joker i den svenska TV-rutan. På samma gång som han är med i alla svenska nyhetsuppslag och tennissammanhang nämns han allt mindre i världssammanhang, och det till fördel för hans serbiska rivaler Novak Đoković och Nenad Zimonjić. Detta rimmar inte med verkligheten.

Hur kommer det sig då att Roger Federer ideligen framställs som vinnare och alla hans värdiga motståndare som förlorare? Han är långt ifrån världsbäst idag och inte heller oövervinnerlig likt en Gud inom tennisidrotten, såsom svenska medier försöker få oss enträget att tro. Detta bekräftas bland annat av Zimonjićs seger över Federer.

Man kan rättmätigt fråga sig vem som manipulerar med den svenska idrotten och det svenska folket. I vems intresse ligger det att förringa och underminera de mer kvalificerade idrottsmännens bragder framför andra, mindre förtjänta?

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Den hunsade läraren

Alla andra yrkeskategorier i det svenska samhället tycks ha fått det rejält bättre ställt på olika utvecklingsplan, sett ur olika perspektiv, jämfört med de hunsade lärarna som fråntagits alla sina medborgerliga och mänskliga rättigheter och skyldigheter.

Lärarna har allt från att ha varit samhällets respektabla språkrör och talesmän havererat likt marscherande soldater i Serbonian bog och Titanic i modern tid. I allt större omfattning har de fått tyngre tyglar, i stället för friare, mindre, i stället för större, befogenheter, makt, pondus och självsäkerhet. Detta har i sin tur resulterat i att de övriga samhällskategorierna således kunnat bredda ut sig på deras bekostnad på alla utvecklingsplan – sett ur alla aspekter, både psykosocialt och kulturekonomiskt.

Inom kort!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA