Category: Konspirationsteorier

Ny era av konspirationsteorier!?

I och med den forne serbisk-jugoslaviske presidenten Slobodan Miloševićs (1941-2006) bortgång kommer nu i antåg en ny era av spekulationer och konspirationsteorier, såsom efter den 9 oktober 1934, när det politiska mordet ägde rum på kung Alexander I Karađorđević (1888-1934) i franska Marseille.

Vem låg bakom Miloševićs död? Var hans briljanta försvar i Haag allt för känsligt och provocerande för stormakterna (läs: USA och EU)? Kan man dra paralleller från attentatet i Marseille till dagens händelser? Frågorna är otaliga.

Människor föds fria med förmågan att välja mellan det goda och det onda. Milošević var inte mycket annorlunda än andra storeuropeiska ledare genom historiens gång. Winston Churchill, exempelvis, lär ha druckit mycket sprit samt varit en mycket hårdför och oempatisk diktator ur mångas ögon.

Slobodan Milošević å sin sida var en väl beläst och skolad Harvard-politiker, en av de allra bästa i modern tid. Han kom dock att bli en törn i ögat på världspolitikerna. Hans serbiska stolthet, envishet och kompromissovilja ledde till att Förbundsrepubliken Jugoslavien isolerades på 1990-talet med påföljande intensiva Natobombningar av landets broar och infrastruktur, sjukhus, skolor och bostadskvarter.

Det är oroväckande att det finns rester från forna diktatordynastier såsom Augusto Pinochet, Imelda Marcos med flera, som än idag besitter alla sorters möjliga privilegier; med tanke på deras regimers begångna illdåd på tusentals landsmän. Vem beskyddar dem?

Det är ett faktum att Milošević nekades adekvat vård. Han anförtrodde sig åt högre makter, ty serberna och Serbien lämnade honom i sticket. Oberoende av kommande giftkonspirationsteorier måste väl ändå Haagtribunalen, och de korrumperade västmedierna med den, bära det yttersta ansvaret för hans tragiska öde!?

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA