Category: Stefan Nemanja

Högtidlighållande av 900-årsdagen av storžupan Stefan Nemanjas födelse

TEMA: 900-årsminnesdag

Serbisk-ortodoxa kyrkan i Podgorica, Montenegro, högtidlighöll 900-årsminnet av Stefan Nemanjas födelse. “Serber och montenegriner” är ett folk – sade patriarken Irinej, som tillsammans med prästerskapet höll i liturgin i Kristi Uppståndelsekyrkan i Podgorica. (RTS, subota 1. mart 2014.)

Genom gudstjänsten, processionen och teologiska akademien firade den serbisk-ortodoxa kyrkan i Podgorica, under ledning av patriarken Irinej, 900-årsminnet av storžupanen Stefan Nemanjas födelse. Nemanja var grundare av Nemanjićdynastin/ Nemanjiderna, som var en förnäm serbisk furstesläkt, men också skapare av den mäktiga serbiska staten under medeltiden.

Den serbisk-ortodoxa kyrkans överhuvud, patriarken Irinej, som tillsammans med prästerna höll i liturgin i Kristi Uppståndelsekyrkan i Podgorica, sade att “serber och montenegriner är ett folk”, vilket framgår av Stefan Nemanjas helgdag som kyrkan firar som Sankt Simeon Mirotočivi.

“Vi är en liten nation, men vi skänkte stora personligheter över vilka vi är stolta inför hela världen; och en av dem är Sankt Simeon Mirotočivi, liksom alla Nemanjiderna, som är stamfäder för allt heligt och upphöjt i vårt fädernesland och vårt folk”, sade den serbiske patriarken. Irinej jämförde serbiska och montenegrinska människor med “siamesiska tvillingar”, som “inte särskiljer sig åt, de är ett och odelbart folk.” (RTS, subota 1. mart 2014.)

Under processionen stannade dess deltagare till framför Montenegros parlament och på den platsen lästes evangeliet. Efter processionen ägde en andlig akademi rum vid ruinerna av Nemanjas stad, vid sammanflödet av floderna Ribnica och Morača, i centrum av Podgorica, där enligt traditionen Stefan Nemanja föddes.

Författaren Matija Bećković sade vid detta tillfälle att Sankt Simeon Mirotočivi är “fadern av ortodoxin, staten och friheten”, att han är “en symbol för evighet, ära och lidande”.

“Idag står vi på grunderna till vårt fosterland, vårt allmänna hus. Bland Montenegros stenar finns inte en enda som inte är en minnessten, tillägnad och helig. Men alla de lämnar företräde åt ruinstenarna från Nemanjas stad”, tillade den serbiske akademikern. (RTS, subota 1. mart 2014.)

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

STEFAN NEMANJA — 900-årsjubileumsbanners

________________________________________________________________

Här kan Ni ladda ned 900-årsjubileumsbanners att lägga på Er hemsida. Högerklicka på bilden och ladda ned till Er dator, och direktlänka till: www.kosoric-lijovic.com/index3.html
Det är således en gåva från Kulturskaparklubben Bokhuset Dević för att ära minnet av den serbiske storžupanen av Raška, Stefan Nemanja (ca 1113-1199), grundaren av dynastin Nemanjiderna och skaparen av den mäktiga serbiska staten under medeltiden. Mullen må vara honom lätt!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA