Category: Mayakalendern och profetiorna

Missunnsamhetens självförgörande krafter hotar vår existens under 2012 och framåt

TEMA: Den svenska avundsjukan

Vi har en uråldrig svensk icke-acceptans, intolerans och mindervärdeskomplex gentemot inhemska och utländska inflytanden.

Herulerna, även kallade erilar, återvandrade till Skandinavien från Balkan på 500-talet för att delge sitt skriftspråk, sin tro och skeppsbyggarkonst, men drevs tillbaka av brödrafolket danerna. Historien upprepar sig. Idag är det islam som reaktionära krafter vill stävja. Men det är inte islam i sig som är det största hotet mot den svenska välfärden. Det är snarare vår girighet, inskränkthet och missunnsamhet som kommer att förgöra oss i slutändan. Inte en minsta strimma av sunt förnuft, medkänsla eller förståelse har vi för våra medmänniskor i nöd och behov.

Svenska universitet och högskolor får inte längre någon bidragsersättning från staten för studenter utanför EU. Därför tar lärosätena ut chockavgifter för utländska studenter som vill studera i landet. När Danmark nu inför avgifter även för svenska studenter som inte ingår i utbytesavtal rasar den svenska allmänheten. ”Samarbetet mellan universiteten i Öresundsområdet har kraftigt försämrats. Nya avgifter ställer till det. – Man måste vara rik för att studera på andra sidan Öresund, säger Lunds universitets rektor Per Eriksson.” (”Rasar över danska avgifter”, Sydsvenska Dagbladet, Onsdag 28 december 2011) Har man hört på maken!

Paralleller kan dras till Sydöstasien, Thailand och då främst Bangkok med omnejd, där svenska män inte lever ett rättskaffens liv, vilket slår tillbaka mot dem själva genom att många där blir lurade att köpa dyra hus och lägenheter utan köpekontrakt. Svenskar misskrediteras i Danmark, Finland, Grekland med övärlden, Österrike, Tyskland, Italien, Frankrike med flera andra europeiska länder. Vi tycks inte längre vara välkomna någonstans – ja, inte ens i Afrika och Etiopien.

Är det ett sådant utfrysningsklimat vi vill ha, där vi ska skämmas för att vara svenskar utomlands? Vi ser ner på andras kompetenser, slår oss om bröstet och tror oss veta allting. Men Sverige är inte världsbäst i allt. Sony-Ericsson samarbetet sprack på grund av svensk ovilja till nytänkande och förändring. Sveriges regering lät sålunda Saab gå i graven för att förhindra Rysslands och Kinas framtida dominerande ställning i Skandinavien. Ett menligt och samhällsekonomiskt självförgörande drag.

Man försökte på samma sätt motarbeta den rysk-tyska gasledningen genom Östersjön, trots att den i stor utsträckning skulle gynna de militära och geopolitisk-strategiska intressena i regionen. Samma sak gäller för Nord Stream 2-gasledningen, som även den planerats att dras mellan Tyskland och Ryssland.

Låt oss i stället bana vår väg mot ett mer upplyst medvetande och hörsamma Apokalypsens och Mayakalenderns många profetior, vara rationella och inte bli offer för den svenska avundsjukans och missunnsamhetens självförgörande krafter. Vi måste med andra ord omvärdera våra grundlösa värderingar och ståndpunkter gentemot allting och alla!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

_______________________________________________________________

MER OM SAMMA TEMA/

Mexiko – inför stundande kollaps!?

ANALYS —

När man läser nyhetsrubrikerna i media är det allt för ofta Mexiko som omnämns.

Våldsbrottsspiralen har ökat något markant i landet. ”Våldsspiralen riskerar rättssäkerhet och stabilitet i Mexiko där korruption, rädsla och ond bråd död är följt i spåren av kartellernas ökade makt. De kontrollerar människohandel, utpressning och den lukrativa drogsmugglingen till USA. Men även allt mer vissa myndigheter och nyhetsbevakning. I gränsstaden Ciudad Juarez nära El Paso i Texas har över 5 000 människor dött i knarkkriget, även den stora regiontidningen El Diario har drabbats.” (Drugnews/SL, 2010-09-21)

Situationen är outhärdlig med hot och våld för många mexikaner, som drömmer om ett drägligare liv utanför Mexikos gränser. Men allt är inte fröjd och ljusa skogar på den andra sidan om gränsen. USA brottas med den illegala flyktingvågen från grannlandet, som allt mer tär på de diplomatiska banden länderna emellan. ”I USA uppskattas det finnas minst 12 miljoner illegala immigranter. Därför ska nu en tredjedel av landets över 300 mil långa gräns mot Mexiko förses med en barriär. Exempelvis den före detta republikanske presidentkandidaten Mike Huckabee vill att hela gränsen ska vara ”stängd” år 2010.” (”USA bygger omstridd mur mot Mexiko”, Sydsvenskan.se, Torsdag 6 mars 2008)

Men hur har då mayalandet Mexiko hamnat i en Moment 22-situation? Gudarna vet svaret. Mayakalendern har dock en stor roll i landets dåtida, nutida och framtida utveckling. Bara landet självt kan bryta frustrationsspiralen och vända sin befolknings självdestruktiva handlingar och pessimism till en hållbar framtidstillit.

Mayakalendern beskriver kanske inte jordens (Mexikos) undergång, utan snarare påtalar hur planeten kan bevaras trots alla föreliggande hot om dess existens – något i stil med profeten Habackuks, Nostradamus och bröderna Tarabićs förutsägelser. Världshändelserna har således ett symboliskt syfte och värde och ska sättas i ett större sammanhang: Kosovos utbrytande, Greklands finanskollaps, Japans kärnkraftsolycka, ihärdiga naturkatastrofer, pandemier, med mera.

Vi behöver inte ett nytt Pandoras ask-scenario. Vi måste emellertid visa större aktning för mayakalendern och mayafolkets gedigna uppfattningar om astronomisk kunskap och vetenskap, liksom med Hopifolket i Nordamerika och deras föreställningar kring tid och rum, med tanke på många religioners och profetiors nära förhållande till dem!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA