Category: Siffror och tal

Siffror och tal påverkar oss mer än vad vi tror

TEMA: Siffrors och tals innebörd och mening

Påverkar siffrorna och talen våra namn, efternamn och liv? Påverkar de vårt handlande och tänkande? Är vi beroende av siffror och tal? Är siffror och tal heliga? Vad symboliserar talen? Frågorna är sålunda många och komplexa… Tro det eller ej har siffror och tal en oerhört viktig mening och innebörd i våra liv. Om de dessutom tolkas på rätt sätt kan de ge oss de rätta svaren för en lång livsresa. Vi har således följande numerologiska värden för varje bokstav i det serbiska alfabetet:

1 = Aa, Ff, Nn, Vv

2 = Bb, Gg, Njnj, Zz

3 = Cc, Hh, Oo, Žž

4 = Čč, Ii, Pp

5 = Ćć, Jj, Rr, Ww

6 = Dd , Kk, Ss, Xx

7 = Dždž, Ll, Šš, Yy

8 = Đđ, Ljlj, Tt, Qq

9 = Ee, Mm, Uu

Som man kan se anges värdena på varje bokstav. Man måste också veta att numerologiska värden på 10 eller mer alltid reduceras till ett ensiffrigt tal. Till exempel ger ett namn värdet 168. Man lägger upp det talet så här:
168 = 1 + 6 + 8 = 15
Men 15 är också ett tvåsiffrigt tal, så det bör då förenklas enligt följande:
15 = 1 + 5 = 6
Alltså, när ett visst namn ger en summa av 168, har det de numerologiska egenskaperna för siffran 6.

SIFFRORNAS BETYDELSE:

1: De här individerna är själviska och ser på hela världen ur sitt eget perspektiv. Egenintresset hos dessa har naturligtvis både positiva och negativa aspekter.
Ettorna visar uppriktighet. De vet vad de letar efter i livet och på grund av deras ambition och uthållighet får de det vanligtvis. Framför ettornas intressen går alla andra och / eller andra intressen i bakgrunden. Ettorna är bra arrangörer, starka individer, dock tål de inte skugglivet, de har alla egenskaper som goda ledare och stora ledare ska ha, de är benägna (vilket är en fara för dem och miljön) att firas och bli offer för sin egen personlighetskult och låtsas vara diktatorer och tyranner. De måste vara medvetna om alla brister som följer med starka karaktärer. Därför bör styrkan i deras personlighet och ambition utvecklas till dygder, och inte brister, såsom själviskhet, girighet, intolerans och tyranni.

2: Det är ett tal som står för kvinnlighet, med egenskaper som ofta män besitter såsom vänlighet, takt, godmjukhet, milt temperament, förälskelse, tendens till ett harmoniskt familjeliv, och så vidare. Men tvillingarna är emellertid varken svaga, blötdjur eller för skonsamma. På grund av denna hållning är tvillingar ofta professionella soldater, poliser eller piloter. Sådana män tenderar att sträva efter underordnade, men viktiga, positioner. Parens personlighet drar tillbaka sin karaktär innebär att han eller hon har det bättre som följare än som ledare. Par vill ofta och orimligt göra intrycket att de inte är egotistiska och därför drar sig ofta tillbaka i bakgrunden, även om de förtjänar att vara i frontlinjerna. Tvåors rädsla kan utvecklas till enastående gränser. Sådana personer har ett falskt rykte bakom sig för att vara benägna att sprida lögner och syssla med bedrägerier.

3: Treorna är snabbtänkande, smidiga, populära, älskade, ofta perfekta individer. De är oändligt flexibla, snälla, glada och välmenande. De strävar efter att arbeta perfekt inom alla verksamhetsområden, är lojala och aldrig uttråkade i sin vardag. Mycket ofta väljer de yrken relaterade till skådespel, TV, utbildning, kommersiella verksamheter.
Treorna har förmågan att underhålla andra och ibland kan det förvandlas till tråkiga självprat. En sympatisk person blir allt för upptagen av billig popularitet. Talang för handeln och reklamen förvandlas ofta till en övertygande fuskteknik.

4: Fyrorna har ihållande flit och noggrannhet, arbete, ordning och beslutsamhet för att få alla saker på plats. Fyrorna har alla egenskaperna hos stjärntecknet Stenbocken. Genom livet fortskrider de med stor beslutsamhet som resulterar i ekonomisk framgång och känslomässig lycka. Den långsamhet som man brottas med genom livet är ofta föraktlig för andra, särskilt de unga, men det är denna långsamhet och beslutsamhet som oftast resulterar i framgång.

5: Detta är pentagrammets tal och pentagrammet är följaktligen en femuddig stjärna (även kallad “Salomos sigill”) som traditionellt är bundet av otydliga drag hos ockultister, mystiker och magiker. Detta är anledningen till att de fem personligheterna tenderar att vara mystiska, mystiska och oförklarliga. De är fascinerade av ovanliga trosuppfattningar, religiösa, filosofiska eller till och med politiska. De lockas till glans och kitsch, särskilt inom det konstnärliga området. Det är därför de tycker om njutning av experimentell musik och nya riktningar för visuellt uttryck, men också inom områdena vetenskap, alternativ medicin, parapsykologi, yoga och buddhism. De älskar allt ovanligt från konstiga platser och konstiga människor till gåtfulla krafter. I allt som är ovanligt vill de vara de första, och det är detta som skiljer dem från den vanliga miljön. Därför är femmorna extremt intressanta människor, livliga, intelligenta, äventyrliga och alltid redo att lyssna på andras åsikter, hur ovanliga de än är.

Pentagram. – Foto: Lj.T. Dević.

6: Sexor påminner om fyrorna, men är inte så flegmatiska. Sexor är mer framgångsrika i familjelivet, professionellt arbete och kärlek än de hänsynslösa femmorna eller den glittrande trojkan. Framgångar i sexornas liv uppnås nästan alltid mycket lätt. De känner sig bäst när de är på platser som de känner väl till och är omgivna av människor som de känner väl. Sexor föredrar gamla vänner snarare än nya. De värdesätter mer komfort än äventyr, klassiker än experiment. De vet att de älskar, de är snälla, pålitliga, lojala och ärliga. Ibland är de dock benägna till fantasier.

7: Talet representerar mystiska krafter och mystik. Veckorna vädjar till det ockulta och njuter av ett ovanligt rikt inre liv, fantasifullt och insiktsfullt. Deras preferens för filosofiska och mystiska läror kan bli ett livslångt engagemang. De vill tränga in i djupet av sin egen varelse och förklara det oförklarade. På grund av detta är de ofta upptagna med dessa ämnen som verkar konstiga för familj och vänner. Det är också en av de negativa aspekterna av veckan. Andra gillar tillbakadragande och känslighet. Veckor som detta har ett starkt sinne och lämplighet för stor kreativitet, som de tyvärr knappt lyckas formulera så att andra kan förstå det. Veckor går vanligtvis före tiden!

Tomislav Lj. Devićs lilla magiska sifferbok. – Foto: Lj.T. Dević.

8: Talet står för materiella framgångar och misslyckanden. Åttors personlighet kännetecknas av att de alltid är bekymrade över den ekonomiska framtiden. De samlar inte lätt materiella varor och rikedomar som andra numerologiska tecken, och även när de kommer till välstånd måste de ständigt bevisa sig själva och kämpa för att behålla det de har fått! Åttor är flitiga arbetare. Ingenting kommer lätt och enkelt till dem, och deras liv är en ständig kamp. På grund av detta är de aldrig avslappnade och sorglösa. De är alltid på jakt och tänker på nästa steg och är upptagna av det. Miljön de befinner sig i är ofta vilseledande, vilket gör att åttorna är obekväma och ovänliga individer. Åttorna vet att deras omgivningar ser ganska dystra ut, så ibland är de således fulla av bitterhet, råhet och sarkasm.

9: Talet representerar framgångar i det materiella och känslomässiga livet. Individer med siffran nio får vanligtvis allt de vill ha i livet. De är hårda, benägna att genomleva snabba spänningar och förälskelser och kysser mycket lättare än andra numerologiska typer. Niorna vill oftast dominera och störa även när de inte hör hemma. När detta drag är mycket betonat uttrycks en nias önskan om att hjälpa någon på ett tråkigt och ofta oönskat sätt. Detta är också de största negativa egenskaperna hos niorna. Niorna är trots allt populära på grund av den grundläggande funktionen att de ständigt är redo att hjälpa vem som helst och att de inte söker någon gentjänst tillbaka.

De mest använda numerologiska analyserna avser beräkningen av ödestalet, det andliga talet, det karmiska talet och livsändamålets tal.

Ödestalet eller personliga talet hänvisar till de talanger och potentialer som en individ har och kan utvecklas under en livstid. Detta nummer hänvisar till vad personen strävar efter, den ideala versionen av hen. Detta nummer erhålls genom att lägga ihop alla bokstäver i för- och efternamnet. Använd numeriska värdetabellen ovan för att summera bokstäverna!

Det andliga talet eller hjärtenumret hänvisar till det intresse- eller livsriktningsfält som en person behöver gå in på för att påbörja sin andliga utveckling och uppleva fullföljande och helhet. Det erhålls genom att lägga ihop vokaler i personens namn och efternamn.

Det karmiska talet är ett tal som hänvisar till personens rädsla, livsläxor och hemliga fantasier. Det är en individs undermedvetande och vissa numerologer menar att detta nummer också gäller de egenskaper som en person har haft i ett tidigare liv. Det erhålls genom att addera konsonanterna i för- och efternamnet.

Livsändamålets tal eller livsvägens tal avser att man ska förstå livet och dess utmaningar som en individ står inför. På serbiska kallas detta tal personligt tal eller teckennummer och erhålls genom att summera personens födelsesiffror, varefter det erhållna talet reduceras till enstaka siffror.

Avslutningsvis kan man tillägga att numerologin är ursprungligen en alkemistisk-esoterisk lära om siffrornas och talens betydelse och deras inverkan på oss människor och vår omgivning. Siffrorna anses ha magiska och religiösa innebörder och har använts av både kristna, muslimska och judiska härskare och regenter för att införskaffa mer ingående kunskaper om olika företeelser och skeenden i världen.

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

_________________________________

Källa: Serbisk numerologi. Anpassad översättning: Lj.T. Dević.