Category: Boknyheter

Boknyhet!

KÖP HÄR

THE SWEDISH MEDIA SYSTEM – THE LAST BASTILLE (2020)

“The media’s role is tremendously bad and therefore its acting in the society should be examined under the loop”

Media serve us with news, both local and from abroad, they entertain and keep us updated on what important decisions are to be made world – wide; decisions that ought to be related to our conditions of living – but obviously they are not. The media’s role is tremendously bad and therefore its acting in the society should be examined under the loop, not only once but twice. However, more often the Swedish mass media see themselves as mighty gods or supermen, and thusly do not take any criticisms at all. To be fartgenteel is not the right way to go!

Boknyhet!


KÖP HÄR

Vladimir Putin – “the Tsar of the East” (2017)

Vladimir Vladimirovich Putin is very special in his way of being and a largely fascinating personality. He is the President of Russia since 2000 and incredibly well-liked and popular. Putin is about to reestablish Russia’s military force, its humiliated pride and honour. Whether we wish it or not, Mother Russia is once again a major power factor to be reckoned with in international world politics. Either you respect Mr Putin or disrespect him, another alternative does not exist. He is the man of one kind.

________________________________________________________________

Alla köp går via bokförlaget Vulkan.
http://www.vulkanmedia.se/
© Ljubomir T. Dević
Det går att beställa direkt genom författarens bloggsida
till Vulkan genom att klicka under boken: KÖP HÄR

________________________________________________________________

Boknyhet! — Nu även som ljudbok!

 

KÖP HÄR

Furste Dracula – de drakoniska drobnjakernas herre (2015)

Vlad III Ţepeš – Drakula (1431-1476), ’Drakonsonen’. En serbisk blodtörstig och grym fursteprins som kunde gå över lik för att uppnå sina mål, eller en mytomspunnen legend och förlaga till Bram Stokers Dracula?

Helhjärtat ger sig Ljubomir Dević i kast med att undersöka mystiken kring gestalten Vlad III Ţepeš – Drakula och ”/…/ försöka att sätta Vlad III:s existens i det rätta ljuset” samt rehabilitera honom från att bli sedd som en oförstådd och misstolkad härskare. Vlad Ţepeš III var enligt olika källor som Dević åberopar ingen blodsugande vampyrgestalt utan en mycket driven krigare och regent. Utförligt redogör Lj. Dević för Vlad Ţepeš III:s bakgrund och livshistoria. Men han tar också en titt på dagens legender kring den blodtörstiga vampyren Dracula och hur de hålls vid liv på olika sätt; t.ex. inom turistnäringen eller genom skräckhistorisk litteratur.

Romanen glider dock emellanåt över till att anta gestalten av en mer vetenskaplig uppsats, vilket förtar något av det lättsamma läsandet som texten i det stora hela erbjuder. Å andra sidan vägs den dock också upp av en mångfald av Devićs privata fotografier på de geografiska områden vilka Vlad III och hans släkt härskade över. Läsaren kan lätt förflytta sig i tid och rum och möta fursteprinsen Vlad Ţepeš III personligen.

Slutligen återstår bara frågan: Vad har det brittiska kungahuset, och ingen mindre än prins Charles, att göra med Drakonsonen Vlad III Ţepeš?

Teresa James

________________________________________________________________

Alla köp går via bokförlaget Vulkan.
http://www.vulkanmedia.se/
© Ljubomir T. Dević
Det går att beställa direkt genom författarens bloggsida
till Vulkan genom att klicka under boken: KÖP HÄR

________________________________________________________________

Boknyhet!

KÖP HÄR

Med fokus på den svenska skolan (2013)

Skolans allt mer uppenbara misslyckande är ett ämne som är mer aktuellt än någonsin, och här reflekterar två lärare över hur det ser ut i skolan idag och vad som kan göras åt saken.

Det är OK att tjäna stora pengar på skolverksamhet, hålla nere lärarnas löner, skära ner på verksamheten och inte ens leverera det man är skyldig enligt lag. Vad kan man göra när det skurits så mycket att skolan inte fullgör sina skyldigheter, och problemen bara hopar sig, när vinster i skolan är viktigare än vettiga löner och arbetsförhållanden för lärare, och när eleverna allt för ofta inte får den undervisning och det stöd de behöver och har rätt till för att kunna få godkända betyg, medan diskussionen allt för mycket handlar om helt andra saker, som lärarlegitimationer t.ex.

Missförhållandena i den svenska skolan blir bara värre och både elever och lärare far illa. De båda författarna tar upp flera olika frågor som t.ex. löner, arbetstid, arbetsuppgifter och anställningstrygghet m.m. vad gäller lärarna. Beträffande eleverna talar de om hur stress påverkar inlärning, och om att även elever med särskilda behov ska få den hjälp de behöver och har rätt till, i det här sammanhanget särskilt de med ADHD och Aspergers syndrom.

De diskuterar inte bara problemen, utan föreslår även lösningar. Det är uppfriskande att höra några röster inifrån, i motsats till de politiska diskussionerna som inte verkar handla om människors rätt alls, utan mer om pengar och rätten till profit.

Margareta Marklén

________________________________________________________________

Alla köp går via bokförlaget Vulkan.
http://www.vulkanmedia.se/
© Ljubomir T. Dević och Ann Gullberg
Det går att beställa direkt genom författarens bloggsida
till Vulkan genom att klicka under boken: KÖP HÄR

________________________________________________________________

Boknyhet!

KÖP HÄR

Boken om Gilberts och Eriks äventyr (2013)

En lovande debut av en ung författare.

Ett strålande första alster som handlar om den jättestora elefanten Gilbert och den lille kaninen Erik, deras vänskap och de äventyr de upplever tillsammans i ett fantasiland långt in i framtiden. De träffar andra djur och varelser från andra planeter som de reser iväg med.

Det är en underhållande bok med berättelser om de två vännerna, om deras tankar och funderingar i vardagen. Berättelsen har en trevlig vardaglig familjär ton, med lite lagom tjat och gnabb som sig bör mitt i alla äventyr.

Boken är både underfundig och rolig, och de olika delarna flyter som drömsekvenser från början till slut. Det har varit ett nöje att läsa boken och få ta del av den här speciella världen.

Om du vill veta närmare vad den handlar om – ja, då får du läsa boken!

Bra jobbat, Filip!

Margareta Marklén

________________________________________________________________

Alla köp går via bokförlaget Vulkan.
http://www.vulkanmedia.se/
© Filip Lj. Dević och Bokhuset Dević
Det går att beställa direkt genom författarens bloggsida
till Vulkan genom att klicka under boken: KÖP HÄR

________________________________________________________________

Boknyhet! — Nu även som ljudbok!

 

KÖP HÄR

Den gyllene legenden och ett otal mord (2013)

Författaren spinner trådar mellan dröm och verklighet, myt och vardag, mystik och mystiska händelser med historiska fakta som bakgrund. Man kan tydligt märka en passion för ämnet. Det är en välskriven bok och spännande läsning, framförallt om man är mytologiskt-historiskt intresserad. Den har ett målande språk, är lättläst och har bra flyt.

I en inte alltför avlägsen framtid får vi träffa några charmerande personligheter som bor och lever i ett lite trist Malmö. Det vardagliga trötta Malmö, porträtten av huvudpersonerna med rötter i Balkan, förgreningar långt bort och långt bak i tiden, skapar en speciell atmosfär och en alldeles egen liten värld som vi är inbjudna till.

Kanske kan boken också väcka nyfikenhet och inspirera till ytterligare fördjupning i de historiska skeendena.

Margareta Marklén

________________________________________________________________

Alla köp går via bokförlaget Vulkan.
http://www.vulkanmedia.se/
© Ljubomir T. Dević och Bokhuset Dević
Det går att beställa direkt genom författarens bloggsida
till Vulkan genom att klicka under boken: KÖP HÄR

________________________________________________________________

Boknyhet!

KÖP HÄR

Rädsla – en styrande produkt (2012)

Boken hyllar det politiskt inkorrekta och uppmuntrar till vidare diskussion och kritiskt tänkande. Författarna uppmanar oss att ifrågasätta sanningshalten i de sanningar som serveras, söka information på egen hand, att tänka själva och våga stå för vad vi tycker. De presenterar sina iakttagelser och tankar för att på något sätt göra sin egen röst hörd och mana oss att inte svälja allt vi hör okritiskt, att inte svepas med av racet, utan stanna upp, känna efter, tänka efter.

Rädsla som drivkraft fungerar när man behöver handskas med en farlig situation, men att drivas av rädsla i allt man gör är förödande både för en själv och för andra. Kan man t ex fatta bra beslut med rädsla som motor. Vad händer med oss när rädslan dominerar? Vem tjänar på att vi är rädda?

Författarna lämnar sitt bidrag till debatten genom att ta upp ämnen som återkommer i vardagen, när kravet på politisk korrekthet läggs åt sidan, ämnen som inte får något utrymme i det allmänna medieflödet eller ens räknas. En underliggande fråga blir: Vem bestämmer vad som är rätt, relevant och viktigt?

Det är lätt att känna sig liten och maktlös i dagens samhälle – vad kan man egentligen göra, är det ens någon idé att försöka?

De orädda som bryter mot lag och norm – är det kanske de som driver utvecklingen vidare?

I dessa tider, när personer som påtalar oegentligheter kallas whistleblowers och blir isolerade, utstötta p.g.a. kollektivets rädsla för förlust – förlust av jobb, inkomst, trygghet och status – kan man undra när civilkurage gick ur tiden. Det som var förbundet med personlig heder och trovärdighet, verkar numera vara enbart en imagefråga, en fråga om att dupera massorna.

Margareta Marklén

________________________________________________________________

Alla köp går via bokförlaget Vulkan.
http://www.vulkanmedia.se/
© Lili Johansson och Ljubomir T. Dević
Det går att beställa direkt genom författarnas bloggsidor
till Vulkan genom att klicka under boken: KÖP HÄR

________________________________________________________________