Category: Mysterier och det okända

Profetian, bland profetior, om “de fyra blodiga månarna”

TEMA: Himlafenomen

Den 15 april 2014 svensk tid inträffade en total månförmörkelse vilken kunde ses från stora delar av Nord- och Sydamerika. Den andra månförmörkelsen ägde rum på himlen den 8 oktober 2014. De andra, påföljande två, skedde under 2015. Profetian om “de fyra blodiga månarna” gör sig således åter hörd.

En total månförmörkelse ägde rum den 8 oktober 2014, då en blodmåne visade sig i samband med fullmånen. En så kallad blodmåne (eng. Blood moon) uppstår då en fullständig månförmörkelse färgar månen blodröd. Detta var den andra av fyra fullmånar i en serie som är blodmånar, vilket kallas en tetrad. En blodmåne inträffar ungefär en gång vartannat år, men det är ytterst ovanligt med fyra blodmånar på ett och ett halvt år. Fullständig månförmörkelse kunde betraktas i östra Ryssland, Sibirien, Trans-Ural, Asien, Nordamerika och Australien.

Medan vissa förbereder sig för den sällsynta synen av en månförmörkelse, är andra rädda för förverkligandet av de bibliska profetiorna.

Detta fenomen uppstår när solen, jorden och månen är i samma plan.

Månen försvinner inte helt vid en total månförmörkelse till skillnad från total solförmörkelse, där solen helt försvinner bakom månen så att jorden i sin tur blockerar solen från att lysa på månen, så att månen i stället blir röd. Det är därför som detta fenomen kallas “blodmåne”. Det dröjer dock fram till 2019 innan man åter kan se en total månförmörkelse i USA. (www.nasa.gov)

När solen, jorden och månen interagerar inträffar fantastiska fenomen. “Blodmåne” eller “röd måne” är ett fenomen då månen helt täcks av jordens skugga och blir mörkare genom röd färg.

Månförmörkelse är en spektakulär astronomisk företeelse som tidigare ofta tolkats som ett dåligt tecken och omen som varnar om ett nära överhängande sammanbrott. Blodmåne enligt gammal tro antydde således om nära kommande oroshärdar och krig.

Den första månförmörkelsen i år den 15 april markerade början på tetrader, en sällsynt företeelse där de förekommer fyra timmars mörker månen i två år. De så kallade lunara tetraderna händer när man har fyra totala solförmörkelser i månaden i rad, utan mellan partiell och total solförmörkelse var separerade från de övriga sex hela månader.

De andra tre solförmörkelser inträffar i dag, sedan den 8 april och den 28 september 2015. Astronomer säger att mellan 2001 och 2100 kommer det att bli totalt åtta lunara tetrader.

Detta var den andra månförmörkelsen under 2014 och de andra påföljande två ägde rum under 2015. Men många människor orkar inte bry sig om eller känna sig vid profetiornas budskap, bland annat den om “de fyra blodiga månarna”.

Vi lever således i den sista tidens stora väckelse och krigstid. Det är med andra ord hög tid att vi tar oss i kragen och börjar fundera lite kring vår samexistens. Stora livsviktiga skeenden kommer att äga rum framöver, precis som väntat och planerat, enligt många profetiors och astrologers siande runt om i världen – Johannes Uppenbarelseboken, Hopifolket i Nordamerika, Nostradamus, bröderna Tarabić i västra Serbien, med flera. “Den som lever, får se!”

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Återuppväckelse av serbiska vampyrer

TEMA: Vampyrism

Serbien är vampyrernas boning. De första dokument som kom till om vampyrer hittades inte i Transsylvanien, som man skulle kunna tro, utan i Serbien med omnejd. Till exempel i tsar Stefan Dušans (1308–1355) dekret från 1342 förbjöds präster att delta i uppgrävningen och bränningen av kroppar av de personer som misstänktes för att vara vampyrer.

De mest kända vampyrerna i Serbien, varav vissa av dem fått världsberömmelse, är Arnaut Pavle, Petar Blagojević och Sava Savanović. Petar Blagojević (ty. Peter Plogojowitz; från Veliko Gradište, död 1724) blev vampyr före Sava Savanović och på det sättet kom han in i annalerna som den första vampyren i Serbiens historia. Om honom, till skillnad från Savanović, finns litterära bevis – den österrikiska pressen vidareförmedlade rapporten från 1725 i vilken diskuteras rätt allvarligt om att det finns vampyrer i Serbien. (“Ko je bio prvi pravi srpski vampir”, RTS, subota, 08. decembar 2012.)

Debatten kring serbiska vampyrer har ofta hamnat utanför världshistoriens skeenden. De utmanövrerades av den irländske författaren Bram Stokers Dracula. Serbisk-valakiske fursten Vlad Țepeș tog åt sig all ära. Men Țepeș var inte en vampyr, inte heller har han något samband med vampyrer. Vampyrlegenden har legat i det dolda ända tills den dag Sava Savanovićs mjölkvarn kollapsade i Zarožje.

Rapporten om den här händelsen var bland de första dokumenterade vittnanden om vampyrbekännelser i östra Europa. Det publicerades av Wienerisches Diarium, en Wientidning, idag mer känd som Die Wiener Zeitung.

Den österrikiske tjänstemannen Frombalds rapport publicerades i Wiens tidning Wienerisches Diarium. “Bekräftelse av förekomsten av vampyrer” är bevarad i den österrikiska statens arkiv.

Hur ska man då försvara sig mot vampyrer? Det finns några folkliga sätt att värna sig. Forskaren Tatjana Stojanović, som disputerat i ämnet, säger följande:

“Hagtorn och slån är mycket effektiva. Dessutom kan vanliga magiska formler, till exempel svordomar, vara till nytta. Träffar man en vampyr ska man förbanna hans vänstra knä, skicka honom till berg eller in i vattnet och önska honom att se hagtorn. Helgade föremål och vigvatten hjälper också. Men man blir aldrig av med vampyren förrän han helt förstörs. Hur kan man göra det? Vampyrens barn kan bekämpa sin far. Folk tror på att vampyren kan återvända hem och bo med sin hustru, hjälpa henne och göra henne gravid. Dessutom kan människor, som föddes på lördag, som i Serbien är de dödas dag, tillintetgöra vampyrer: de ska hitta vampyrens kista och slå en påle av hagtorn igenom den.”

Det faktum att vampyrer finns i västra Serbien är faktiskt dokumenterat: österrikiska och ungerska tjänstemän var tillräckligt noggranna för att protokollföra vampyrernas alla illdåd. Etnografen och historikern Vesna Marjanović tillägger:

“Vampyren från Zarožje heter Sava Savanović, medan en annan vampyr Petar Blagojević i början av 1700-talet bodde i byn Kisiljevo i landets nordöstra del. Det var just då som österrikiska myndigheter, som utredde mystiska mord i landet, började använda ordet “vampyr”. Deras protokoll publicerades, och det serbiska ordet lånades in av västeuropeiska språk.”

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

__________________________________________________________

Möten med Illuminati och vardagens illusioner

TEMA: Möten med illusioner

Det finns många individer som lever i illusioner och sina drömvärldar. De tror att livet ser ut på ett visst sätt, men är på ett helt annat i verkligheten. De har höga förväntningar på livet och dess möjligheter (och omöjligheter), men blir oftast besvikna och frustrerade. Illuminatifolk och massmedierna bland övriga aktörer har till stor del bidragit till människors minst sagt skeva livsuppfattningar och värderingar.

Man bör ha båda fötterna på jorden, vara realistisk och inte tro på allt man ser och hör. Allt är inte sant, för folk vill luras och manipulera sin omgivning och andra så fort tillfälle ges. Därför ska man ha båda ögonen öppna och vara uppmärksam på det som sker runt omkring och i ens närhet.

Möten med illusioner kan hända på olika sätt och i olika livssituationer. Det finns till exempel sömngångare och så kallade stalkers som går på kvällar och nätter, samt ofta även dagtid. Och det är svårt att veta vem som sover och vem som är vaken på ett diskotek eller köpcentrum.

Andra människor är rädda för spöken och andar där hemma eller ute och får mardrömmar om desamma under natten. För att hitta rätt väg ut måste man vara ytterst viljestark och tro på sig själv. Om man är stark klarar man det mesta i livet – också spöken, vidskepelser, villfarelser, hägringar och andra illusioner, men särskilt tron på Herren Jesus Kristus är A och O för att man ska bli frälst. Bibeln säger i Romarbrevet 10:9: “Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.”

Räddast av alla är de allra största och bäst betalda skådespelarna och artisterna inom olika filmbolag i Kalifornien med omnejd som får betala ett högt pris för sitt engagemang. De förföljs, utpressas, skingras och dödas på löpande band av Illuminati, mörkrets och skuggornas härskare. Men det finns ett serbiskt uttryck som säger: “Ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se razbijaju” – som fritt och ledigt översatt betyder att “den som odlar pumpor med djävulen får dem på huvudet därefter”!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA


The Great Seal of the United States, first used publicly in 1782, is used to authenticate documents issued by the U.S. federal government.