(”Ryssland ska testa robotar i Östersjön”, Sydsvenska Dagbladet – TT, Onsdag 4 April, 2018)

________________________________________________

REAKTION, 4 april 2018

Än sen då? Varför bryr sig Sverige om ryska robottester som ska ske i internationellt farvatten? Det är fritt fram för alla Östersjöländer att skjuta upp sina robotar där, också Sveriges militärmakt kan göra det i mån av intresse.

Vad är det för amatörmässiga militärforskare som arbetar vid FOI? Förstår de inte att Östersjöregionen är en internationell arena och inte en monopolistiskt svensk angelägenhet?

Sverige har skapat sig allt sämre relationer med vår granne i öst, nu får hon stå sitt kast med detta solidariska felsteg! I stället för att testa och utvärdera robotar tillsammans får nu Ryssland äran att göra det självt – vad är problemet? 

Problemet är snarare att Sveriges vapenfabriker och upphandlare inte längre får den internationella genomslagskraft och uppmärksamhet de fått tidigare. Nu får de i stället sitta på reservbänken och betrakta det hela. Inte mer än rätt, kan man tycka!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *