Сан уочи великог замрачења сунца

Јутрос (субота 19. август 2017.) ми се приказао сан, који бих желио да подијелим с Вама:

У сну ми се приказао свештеник у црној мантији. Иде макаданским путем поред ријеке, одозго на доле на лијевој страни панорамске слике сна, и то великом брзином као змај. У позадини ријеке огромна шума. Посматрам га из далека. Из чистог немира одлете у ријеку, за трен као птица змајевица. И потопи се свети човјек недужни. У том тренутку се пробудих, жена ми је стигла са вечерњег дежурања.

Браћо и сестре – опрезно! У понедељак 21. августа је велико помрачење сунца. Сљедећег мјесеца, почетком 23. септембра па све до 27. истога мјесеца, биће критично за човјечанство. Помрачење сунца је лош знак за Хришћане.

Цитат из Библије: “Погледајте, долази Божји дан – окрутни дан беса и љутње који ће опустошити Земљу и уништити све грешнике. Сунце ће нестати и Месец неће давати светло”.

drac Љубомир Т. Девић Косарић-Лијовић Вајмеш-Кастриота

______________________________________________

Översättning till svenska:

Dröm inför den stora solförmörkelsen

I morse (lördag 19 augusti 2017) visade sig en dröm för mig som jag skulle vilja delge med Er:

I en dröm visade sig en präst i en svart mantel för mig. Den går på en makadamväg vid floden, uppifrån och ner på vänster sida av en panoramabild av en dröm, i hög hastighet som en drake. I bakgrunden av floden finns en enorm skog. Jag tittar på honom på långt håll. Av ren oro flög han ut i floden, för ett ögonblick som en drakfågel. Och den helige oskyldige mannen drunknade. I det ögonblicket jag vaknade, kom min fru från kvällsskiftet.

Bröder och systrar – var försiktiga! Det blir en stor solförmörkelse måndagen den 21 augusti. Nästa månad, från början av den 23 september till den 27:e samma månad, kommer att vara avgörande för mänskligheten. Solförmörkelsen är ett dåligt tecken för kristna.

Ett citat ur Bibeln: “Se, Guds dag kommer – en grym dag av vrede och ilska som kommer att ödelägga jorden och förgöra alla syndare. Solen kommer att försvinna och månen kommer inte att ge ljus.”

drac Ljubomir T. Dević Kosarić-Lijović Vajmeš-Kastriota

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *