Miljö och kultur är två odelbara begrepp

Miljö och kultur är två odelbara begrepp.

Miljön finns runt om oss, i varje hörn.

Vi är en del av den.

En ren miljö är viktig för att vi ska må bra och fungera socialt.

Kultur förenar människor, varhelst de kommer ifrån.

Kultur är seder och bruk.

Miljö och kultur är två odelbara begrepp.

Miljön finns runt om oss, i varje hörn.

Vi är en del av den.

En ren miljö är viktig för att vi ska må bra och fungera socialt.

Kultur förenar människor, varhelst de kommer ifrån.

Kultur är seder och bruk.

Miljö och kultur är två odelbara begrepp.

_______________________________________

drac Ljubomir T. Dević Kosarić-Lijović Vajmeš-Kastriota

Nedskrivet 2007-05-08

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *