Ett fädernesland värt att dö för och att dö i

Vem vill leva i ett fädernesland —

utan minne och Historia?

Ty ett land med historiska rötter

är mäktigt stolt och dess framtid ljus att spå.

Ett land utan seder och bruk är utan band,

ty ett land med traditioner är sällsamt.

Ett land utan gästvänlighet är i evig kyla,

ty ett land med gästfrihet är ett himmelskt paradis.

Ett land utan moral och religion är i förfall,

ty ett land med moral och tro är gudfruktigt.

Jag vill inte leva i ett terra incognita

utan i ett terra cognita

ett land värt att dö för och att dö i!

”Om det inte är värt att dö för,

så är det inte värt att leva för.”

_______________________________________

drac Ljubomir T. Dević Kosarić-Lijović Vajmeš-Kastriota

Nedtecknat 2008-06-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *