En sång till Fredens Land

Skulle vilja ha ett bra liv, där det inte fanns krig.
Skulle vilja bo hela mitt liv i Fredens Land.

Önskar det blev fred på jorden utan krig – nu.
Utan fred är man inte trygg någonstans.

Hoppas att jordbor kan känna sig hoppfulla
och får behålla bra hälsa hela sitt liv.
Hoppas att hela världen ska leva i harmoni
och samförstånd.

Önskar det blev fred på jorden utan krig – nu.
Utan fred är man inte trygg någonstans.

Fred betyder att få fatta egna beslut och att vara lycklig.
Fred är inget krig, våld och hot.
Fred är tomma fängelser.

Önskar det blev fred på jorden utan krig – nu.
Utan fred är man inte trygg någonstans.

Fred är att man kan bestämma själv och ta egna beslut.
Fred är avsaknad av konflikter och krig.
Fred är frihet för alla människor.

Önskar det blev fred på jorden utan krig – nu.
Utan fred är man inte trygg någonstans.

Fred betyder att respektera andra människor
när de agerar, pratar och skriver.
Fred är viktigt att upprätthålla i hela världen.

Önskar det blev fred på jorden utan krig – nu.
Utan fred är man inte trygg någonstans.

Fred betyder att kvinnor i alla länder är jämställda.
Fred är att man kan vara med sin familj,
sina nära och kära.
Fred är när alla krig tar slut och en ny era tar vid.

Önskar det blev fred på jorden utan krig – nu.
Utan fred är man inte trygg någonstans.

För att få fred måste människor lära sig
att vara ärliga mot varandra och hjälpsamma individer.
Ingen får mörda eller hota någon annan någonstans.

Önskar det blev fred på jorden utan krig – nu.
Utan fred är man inte trygg någonstans.

drac Ljubomir T. Dević Kosarić-Lijović Vajmeš-Kastriota

Leave a Reply

Your email address will not be published.