En sång till Fredens Land

Skulle vilja ha ett bra liv, där krig inte fanns.
Skulle vilja bo hela mitt liv i Fredens Land.

Sida vid sida, hand i hand.

Önskar det blev fred på jorden utan krig.
Utan fred är man inte trygg någonstans.

Hoppas att jordbor kan känna sig hoppfulla
och får behålla bra hälsa hela sitt liv.
Hoppas att hela världen ska leva i harmoni
och bästa samförstånd.

Önskar det blev fred på jorden utan krig.
Utan fred är man inte trygg någonstans.

Fred betyder att få fatta egna beslut
och att vara lycklig.
Fred är inget krig, våld och hot.
Fred är respekt och tomma fängelser.

Önskar det blev fred på jorden utan krig.
Utan fred är man inte trygg någonstans.

Fred är att man kan bestämma själv
och att ta egna beslut.
Fred är avsaknad av konflikter och krig.
Fred är frihet för alla människor.

Önskar det blev fred på jorden utan krig.
Utan fred är man inte trygg någonstans.

Fred är att respektera andra människor
när de agerar, pratar och skriver.
Fred är viktigt att upprätthålla.

Önskar det blev fred på jorden utan krig.
Utan fred är man inte trygg någonstans.

Fred betyder att kvinnor i alla länder är jämställda.
Fred är att man kan vara med sin familj, nära och kära.
Fred är när alla krig tar slut och en ny era tar vid.

Önskar det blev fred på jorden utan krig.
Utan fred är man inte trygg någonstans.

För att få till fred måste människor lära sig
att vara ärliga och lyhörda mot varandra.
Ingen får mörda eller hota någon annan någonstans.

Skulle vilja ha ett bra liv, där krig inte fanns.
Skulle vilja bo hela mitt liv i Fredens Land.

Sida vid sida, hand i hand.

Önskar det blev fred på jorden utan krig.
Utan fred är man inte trygg någonstans.

drac Ljubomir T. Dević Kosarić-Lijović Vajmeš-Kastriota

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *