“Sverige har sagt sitt – och därmed också förlorat en viktig partner i väst!”

TEMA: Sverige och Trumps administration

“Nu börjar Sveriges utrikesarbete mot det ‘nya’ USA (…) Amerika har sagt sitt och har valt Trump till president och då kommer Sverige naturligtvis att söka samarbete (…).” (“Wallström: Oförsonlig ton från Trump”, Sydsvenska Dagbladet/ Världen, 20 januari 2017)

Genom att fälla dessa ord visar Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) hur flagrant okunnig hon egentligen är när det handlar om världspolitik. När det gäller utrikespolitik måste man alltid vara ett steg, om inte tio, före och ha insiktsfullheten och lyhördheten med sig.

Menar Wallström verkligen att hennes departement inte förväntat sig att Donald Trump ska vinna det amerikanska presidentvalet, trots alla inhemska (om jag kan räknas bland dem) och utrikes prognoser till hans fördel? Vad har hon sysslat med hittills, så att hon är så totalt ovetande om amerikansk politik?

Men så blir det när man odlar renodlade kontakter med en ohållbar administration utan att ta hänsyn till fakta och yttre faktorer. “Som man bäddar får man ligga”, säger våra äldre skolade. Sverige har sålunda hamnat i klaveret genom att knyta alla rådande band till Clinton- och Obamaadministrationerna som till syvende och sist finansieras utav de katolsk-jesuitiska brödraskapen – däribland magnaten George Soros (Schwartz).

Man har gjort sig ovän med många stormakter ute i vida världen som ger sitt fulla stöd till Trumpadministrationen, däribland Israel och USA självt. Och om det är så att Sveriges utrikesarbete börjar “nu”, så önskar jag Margot Wallström lycka till. Sverige har sagt sitt – och därmed också förlorat en viktig partner i väst!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *