Nolltolerans mot mobbning i skolan

Visionen med nolltolerans och arbetet mot mobbning i de svenska skolorna är viktigt att man upprätthåller i vardagen.

Vi har väldigt bra klimat i alla mina klasser och alla är vänliga mot varandra, som jag kan se och höra. Ingen elev har hittills kommit till mig och klagat på någon.

Men mobbning förekommer likväl bland yngre som äldre. Mobbning får inte förekomma någonstans och jag ser allvarligt på detta.

Saken är den att jag inte vet vad som händer utanför klassrummet på rasterna, för att jag då är med mina kollegor och fikar.

Jag påtalar emellertid alltid vikten av samarbete, att visa hänsyn och respekt gentemot varandra och sina medmänniskor.

Jag som lärare visar lika mycket respekt och uppmärksamhet mot alla mina elever – och de uppskattar detta oerhört.

Nolltolerans mot mobbning ska med andra ord gälla i skolan!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *