xxx

OECD: Sverige har fantastiska lärare

PUBLICERAD 6 DECEMBER 2016

Resultatet i Pisa-undersökningen gläder OECD, som dock påpekar att svenska lärare måste värderas högre av samhället.

Inom kort!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA


_____________________________________________________
Läs vidare om samma tema:
http://skolvarlden.se/artiklar/oecd-sverige-har-fantastiska-larare?cmpe=nyhetsbrev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *