En dröm om planeten X, 19-20/11-2016

Lördagsnatten mot söndagsmorgonen 19-20/11-2016 drömde jag en dröm som var så verklig att jag fick nedteckna den.

I mina syner såg jag till höger om mig två planeter så ljusnande stora och genomskinligt skinande, varav den ena var jorden och den andra ovanför den månen, solen eller planeten X.

Helt abrupt började ovan liggande planeten att byta bana och med stor kraft flytta på sig nedåt sydväst. Den lämnade stora sammanhängande spår efter sig, som bromsspår efter bildäck, i det ljusblå himlavalvet. Planeten rörde sig med stor precision och snabbhet mot vår jord.

Jag blev panikslagen i drömmen och trodde att det nu var Domens dag som kom, och att alla vi skulle utplånas för all tid från jorden.

Men planeten träffade inte jorden utan passerade förbi den, med minsta möjliga marginal, på dess västra sida.

Drömmen kom tillbaka två gånger, utan avbrott i två likadana filmsekvenser.

Samma sak hände i den andra sekvensen, där ovan liggande planeten i ren stillhet styrde mot tellus och passerade förbi med minsta möjliga marginal.

Jag vet inte om jordens magnetfält påverkades av planetens förbipasserande, men tror att det lämnade nämnvärda spår efter sig.

Den som lever får se!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

____________________________________________________

Engelsk översättning av Lj. T. Dević/


A DREAM ABOUT THE PLANET X, 19-20th November 2016

I dreamed during Saturday night to Sunday morning, on 19-20th November 2016, a dream that was so real that I had to record it.

In my vision I saw, to my right, two big brightening and translucently shiny planets, of which one was the Earth and the other one above – the Moon, the Sun or the Planet X.

All of a sudden, the planet began to change course and with great power it moved downwards south-west. It left large contiguous traces, like tracks of tyres, in the light blue sky. The planet was moving with great precision and speed to our planet.

I was panicking in the dream and thought that now was the Judgement Day, and that all of us would be wiped out for all time from the Earth.

But the planet did not hit Earth, but passed by it without stopping, with the smallest possible margin, on its west side.

The dream came back twice, without a break, in two similar cinematics.

The same thing happened in the second sequence, where the overhead planet in pure stillness moved towards Tellus and passed by the smallest possible margin.

I do not know about the Earth’s magnetic field and if it was affected by the planet passing by, but I believe that it left significant traces.

The living must see for themselves!

drac Ljubomir T. Dević, Bachelor of Arts,
member of the Scanian Writers Society and ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *