“Sydsvenska Dagbladet, och flera inhemska mediehus med det, bryter flagrant mot dess egen bolagsordning!”

ANALYS —

“Ledare: Nord Stream 2 sprider oro. Från Slite till Vita huset.” (Sydsvenska Dagbladet/ Huvudledare, Söndag 23 oktober 2016)

Sydsvenska Dagbladet är en av de svenska tidningar som tydligast spär på sin antiryska retorikhållning. Det är bara banala, triviala vidrigheter som kastas ut ur dess kanoner. Varför denna avsaknad av okunskap och vilja till förståelse? Jag vågar bestämt hävda att Sydsvenska Dagbladet, och flera inhemska mediehus med det, bryter flagrant mot dess egen bolagsordning!

Nu kanske Per T. Ohlsson, senior krönikör i SDS, och Heidi Avellan, politisk chefredaktör på SDS och HD, får sig en hicka i halsen, men att så oprofessionellt handleda en renommerad nyhetstidning som Sydsvenska Dagbladet år efter år utan minsta strimma av sanning och någon som helst kontroll och verifiering av dess journalistiska arbete är en skandal av värsta sorten! Det är konstigt att folk inte reagerar med fasa på alla blåljugande journalister i större omfattning.

De amerikanska journalisterna Bill Kovach och Tom Rosenstiel fokuserar således kring journalistikens kärnbudskap i boken The elements of journalism (The Elements of Journalism, Revised and Updated 3rd Edition: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect 3 Rev Upd Edition).

I sin bok The Elements of Journalism, identifierar Bill Kovach och Tom Rosenstiel de grundläggande principerna och rutinerna inom journalistiken. Dessa 10 element är gemensamma för, vad de kallar, ‘god journalistik’:

1. Journalism’s first obligation is to the truth

2. Its first loyalty is to citizens

3. Its essence is a discipline of verification

4. Its practitioners must maintain an independence from those they cover

5. It must serve as an independent monitor of power

6. It must provide a forum for public criticism and compromise

7. It must strive to keep the significant interesting and relevant

8. It must keep the news comprehensive and proportional

9. Its practitioners must be allowed to exercise their personal conscience

10. Citizens, too, have rights and responsibilities when it comes to the news

Den sista punkten är särskilt av vikt, påpekar Kovach och Rosenstiel. Medborgarnas ansvar är: ”even more so as they become producers and editors themselves” (2014, s. 9). Frågan kvarstår dock om dagens trixande och jonglerande massmedier i Väst lever upp till dessa punkter!?

Inget av punkterna ovan står dock Sydsvenska Dagbladet för och än mindre Heidi Avellan och Per T. Ohlsson. Varför då driva vidare den här neoliberala tidningen som ingen läser förutom ansvarige utgivare själv. Sydsvenska Dagbladet har en hemlig agenda som finansieras av Bonniergruppen; utan dem hade tidningen åkt ut från nyhetsarenan för länge sedan. Det är sålunda rikemansklubbens stöd och USA-lobbade pengar som vidmakthåller tidningen och dess redaktion! Utan denna uppbackning hade Avellan och Ohlsson krattat svenska trädgårdar för länge sedan! — Sanna mina ord!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

_____________________________________________________

Läs mer om samma tema/

– The elements of journalism; https://www.americanpressinstitute.org/journalism-essentials/what-is-journalism/elements-journalism/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *