Allan Lichtman, professorn som under de senaste 30 åren exakt förutspått vem som ska bli USA:s nästkommande president, nobbas av bilderburgägda massmedier!

TEMA: Valprognostisering

Allan Lichtman, professor i historia vid American University i Washington, har under de senaste 30 åren exakt förutspått valresultaten om vem som ska bli USA:s nye president. Han nonchaleras emellertid och citeras knapphändigt av bilderburgägda massmedier idag. Medierna var dock snabba med att gå ut med förhandsprognosticeringen när det handlade om Al Gore 2000 och Barack Obama 2008, då alla valindikationer pekade på att just dessa två skulle ta hem valen. Detta är ett av många ypperliga exemplifieringar, där medierna trixar och jonglerar med fakta samt väljer att exkludera och lyfta fram det som passar dem för dagen.

Naturligtvis är det lätt att förstå varför obekväma valprognoserare som Allan Lichtman inte omnämns av bilderburgägda massmedier. Det ligger helt enkelt inte i deras intresse att lyfta fram Donald Trump som en potentiell vinnare av det amerikanska presidentvalet, trots alla valförutsägelser om just detta. I stället skönmålar man Hillary Clinton i medierna i lyriska epitet framhållandes hennes prekära ställning som den första kvinnliga presidentkandidaten i USA:s historia, men tillika som den liberala kvinna som haft väsentlig betydelse för att flytta fram positionerna för jämställdheten i sitt hemland med omnejd. Detta narrativ vill de inhemska journalisterna så ivrigt berätta om.

Men att Hillary Clinton, som av många slavofiler betraktas som ‘häxa’, är i stånd att starta ett tredje världskrig mot den islamiska världen och Ryssland, är det inte så många som vill känna sig vid. Vladimir Putin beskylls av massmedierna i väst för samröre med den undre världens kriminella nätverk – men intet ord om Clintons hemlighetsmakerier och förehavanden med Rotchildfamiljen, bankirerna och skuggans väktare.

“I slutet av 1990-talet var Clintonregeringen i själva verket inte intresserad av att lösa Kosovoproblemet. De ville lösa sitt eget Natoproblem. Dess Natoproblem var följande: Till vilken nytta är denna militärallians, nu då kommunistblocket, som den skapades för att avskräcka, inte längre existerar? För att bevara Nato var man tvungen att finna ett raison d’être.” (“Nästa Kosovokrig”; www.tffr.org) Men vem säger att Clinton inte skulle hitta på något exceptionellt världshyss, ett nytt infernaliskt krigsscenario av värsta sorten, allt för att avskräcka omvärlden och på så sätt finna sitt raison d’être!

Till syvende och sist kan man undra vad valprognostiseringarna är till för, att prognostisera eller rent av fördumma den inhemska befolkningen än mera!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

____________________________________
Mer att läsa om samma tema:
– The Keys to the White House (Rowman and Littlefield) av Allan Lichtman;
– Ninety Days and Counting (www.centerforpolitics.org) av Alan Abramowitz;
– “Always correct election forecast model predicts Trump win, 51%-48%”, Paul Bedard (@SECRETSBEDARD), WashingtonExaminer.com, 08/12/2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *